Results overview: Found 69 records in 0.01 seconds.
Articles, 20 records found
Research literature, 3 records found
Course materials, 46 records found
Articles 20 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
22 p, 5.6 MB Conflictos locacionales en territorios en crisis : turismo y residuos en Cardona (Barcelona) / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Cerdán, Rufí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El artículo trata de como determinados territorios en situación de crisis socio-económica, se encuentran en la disyuntiva de tener que elegir entre alternativas de desarrollo radicalmente diferentes y percibidas socialmente como opuestas y contradictorias. [...]
Time paper focuses on areas suffering a socio-economic crisis which may find themselves in the uncornfortable position of having to choose between contrasting altematives viewed socially as opposed and contradictory. [...]

1999
Anales de geografía de la Universidad Complutense, Núm. 19 (1999) , p. 119-140  
2.
4 p, 179.8 KB Ressenyes / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Armando MONTANARI; Allan M. WILLIAMS (eds. ), European tourism. Regions, spaces and restructuring. Chichester, Anglaterra: John Wiley & Sons, 1995.
2007
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 253-256  
3.
4 p, 74.2 KB Ressenyes / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Michael C. HALL; James HIGHAM (eds. ), Tourism, recreation and climate change. Clevedon (UK): Channel View Publications, 2005.
2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N.46 (2005) , p. 169-172  
4.
23 p, 1.2 MB Patrimonio minero y turismo de proximidad : explorando sinergias. El caso de Cardona / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Díaz Soria, Inmaculada (Université de Toulouse 2-Le Mirail. Centre d'Études et de Recherche Travail Organisation) ; Romagosa Casals, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El número de experiencias de turismo de patrimonio minero en España ha experimentado un notable crecimiento durante los últimos años, contribuyendo con ello a revalorizar un recurso que ha conseguido hacerse un pequeño hueco en un contexto turístico cada vez más competitivo. [...]
El nombre d'experiències de turisme de patrimoni miner a Espanya ha experimentat un notable creixement durant els darrers anys, fet que ha contribuït a revalorar un recurs que ha aconseguit fer-se un petit forat en un context turístic cada cop més competitiu. [...]
Le nombre d'expériences nationales de tourisme minier en Espagne a augmenté notablement ces dernières années. Cela a contribué à la mise en valeur de ces ressources, celles-ci ayant réussi à se faire une place dans un contexte touristique très compétitif. [...]
The number of mining heritage tourism experiences in Spain has grown significantly in recent years, thereby contributing to reappraising a resource that has managed to create a small niche in an increasingly competitive tourism context. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.231
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62, Núm. 1 (gener-abril 2016) , p. 55-77 (Articles)  
5.
6 p, 857.3 KB Situacions contraposades en l'acceptació social d'instal·lacions de tractament de residus especials a la comarca del Bages / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Cerdán, Rufí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'article tracta de la percepció que pot haver-hi entre la població pel que fa a la localització de determinades infrastructures de gestió de residus industrials, i com en l'origen d'aquesta problematica hi ha tres variables fonamentals: el risc pera la salut humana i ambiental, per a la imatge dels territoris on es localitzen, i la sensació d'injusticia territorial. [...]
1999
Dovella, Vol. 64 (1999) , p. 49-54  
6.
17 p, 4.7 MB La simulació dels incendis forestals al Bages com a mètode de planificació territorial de la prevenció i de l'extinció / Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Cerdán, Rufí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Catalunya ha patit en les dues darreres dècades del segle XX els episodis més devastadors dels incendis documentats. Són les comarques centrals on s'han evidenciat els més greus impactes socials, econòmics i ambientals que provoquen. [...]
2002
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 53-54 (2002) , p. 81-97  
7.
35 p, 1.1 MB L'articulació territorial de la Catalunya interior a l'entorn del diari Regió 7 / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1994
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 37 (1994) , p. 55-89  
8.
4 p, 178.6 KB Ressenyes / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: John GOLD ; Stephen V. WARD (eds. ), Place Promotion. The use of publicity and marketing to sell towns and regions. Chichester: John Wiley & Sons, 1994.
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 203-206  
9.
8 p, 964.7 KB L'ús de les noves tecnologies en l'ensenyament de la geografia dins l'EEES. Les assignatures de Geografia econòmica i social, Cartografia i fotointerpretació, i SIG / Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En els darrers cinc anys, el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) s'ha vist immers en un seguit de canvis en l'estructura dels estudis. D'una banda, l'adaptació a la modalitat xarxa ha representat un canvi estructural en la forma de transmetre coneixements i en l'elaboració dels materials, i de l'altra, l'aplicació de l'anomenat Pla Bolonya (l'adaptació a l'espai europeu d'ensenyament superior, EEES) comporta canviar d'hàbits en la forma de transmetre els coneixements, amb un nou còmput de crèdits (ECTS) i una formació basada en competències. [...]
Over the last five years, the Autonomous University of Barcelona's Geography Department studies have undergone a series of structural changes. Adaptation to an online system has led to a structural change in the way in which knowledge is disseminated and materials produced, and the application of the so-called Bologna Process (adaptation to the European Higher Education Area, EHEA) has brought with it the need to change certain habits in the way knowledge is disseminated, a new credit transfer system (ECTS) and skills-based training. [...]

2006 - 10.7238/d.v0i8.526
Digit.HVM : Revista digital d'humanitats, Núm. 8 (Maig 2006) , p.1-8
2 documents
10.
4 p, 109.9 KB Al voltant del programa "El Bages cap a l'any 2000" / Baylina Ferré, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1992
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 19-20 (1992) p. 231-234  

Articles : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
Research literature 3 records found  
1.
335 p, 6.5 MB Turismo sostenible en espacios insulares : el caso de Ibiza (España) / Téllez Ramírez, Juan Camilo, autor. ; Llurdés Coit, Joan Carles, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia.
Aquesta investigació té com a objectiu avaluar la situació actual del turisme a través d'instruments quantitatius (anàlisis d'indicadors de sostenibilitat turística) i qualitatius (realització d'entrevistes) a la illa d'Eivissa, partint de l'anàlisi dels problemes que més s'estan evidenciant-hi des de l'aparició del turisme de masses, a finals dels anys cinquanta, fins l'actualitat. [...]
Esta investigación tiene como objetivo evaluar la situación actual del turismo a través de instrumentos cuantitativos (análisis de indicadores de sostenibilidad turística) y cualitativos (realización de entrevistas) en la isla de Ibiza, partiendo del análisis de los problemas que más se están evidenciando en la isla desde la aparición del turismo de masas, a finales de los años cincuenta, hasta la actualidad. [...]
This research is aimed at evaluating the current situation of tourism through quantitative (analysis of sustainable tourism indicators) and qualitative (conducting interviews) instruments on the island of Ibiza. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
150 p, 6.1 MB Entre turisme i residus. Alternatives de desenvolupament per a territoris en crisi i processos de reestructuració econòmica : / el cas de Cardona / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Saurí i Pujol, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Priestley, Gerda K, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
La tesi tracta el tema de com determinats territoris en situació de crisi socioeconòmica (pel declivi o desaparició de les activitats productives tradicionals), es poden trobar en la disjuntiva d'haver d'escollir entre unes alternatives de desenvolupament diferents i percebudes socialment com a oposades. [...]
The thesis focuses on the topic of areas suffering a socio-economic crisis (due to the decline or disappearance of traditional productive activities), areas which may find themselves in the uncomfortable position of having to choose between contrasting development alternatives viewed socially as opposed and contradictory. [...]
La tesis trata el tema de cómo determinados territorios en situación de crisis socioeconómica (a causa del declive o la desaparición de las actividades productivas tradicionales), pueden encontrarse en la disyuntiva de tener que escoger entre unas alternativas de desarrollo diferentes y percibidas socialmente como opuestas. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
5 documents
3.
67 p, 7.1 MB Un restaurant ecològic com a forma de desenvolupament rural a Bot / Mulet Mulet, Núria ; Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2010
3 documents

Course materials 46 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 103.1 KB Pràctiques Externes [42514] / Llurdés Coit, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'estudiant faci una estada individual sota la supervisió d'un tutor/a en una empresa del sector privat o entitat o organisme de titularitat pública, en què haurà de fer-se càrrec de les tasques que se li encomanin i que, previ acord amb el coordinador de l'assignatura, tindran relació amb alguna de les temàtiques relacionades amb els continguts del màster. [...]
El objetivo de la asignatura es que el estudiante haga una estancia individual bajo la supervisión de un tutor/a en una empresa del sector privado o entidad u organismo de titularidad pública, en la que deberá hacerse cargo de las tareas que se le encomienden y que, previo acuerdo con el coordinador de la asignatura, tendrán relación con alguna de las temáticas relacionadas con los contenidos del máster. [...]

2019-20
Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població [1125]
3 documents
2.
6 p, 113.7 KB Economia, Territori i Sostenibilitat [104233] / Llurdés Coit, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Context: De cara a la integració de coneixements d'economia en relació a la Geografia, aquesta assignatura s'ha d'entendre com a un instrument més per a la interpretació del territori, encara que d'entrada no ho sembli. [...]
Contexto: De cara a la integración de conocimientos de economía con relación a la Geografía, esta asignatura se ha de entender como un instrumento más para la interpretación del territorio, aunque de entrada no lo parezca. [...]

2019-20
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
3.
5 p, 112.4 KB Pràctiques externes [101593] / Llurdés Coit, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius formatius de les pràctiques curriculars externes són: 1 Els objectius formatius de les pràctiques curriculars externes són: 1. Permetre que l'estudiant apliqui i complementi els coneixements, teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica. [...]
1 Los objetivos formativos de las prácticas curriculares externas son: 1. Permitir que el estudiante aplique y complemente los conocimientos, teóricos y prácticos, adquiridos a lo largo de su formación académica. [...]

2019-20
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
3 documents
4.
6 p, 122.8 KB Polítiques territorials turístiques [101214] / Llurdés Coit, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Aquesta és una assignatura optativa de 4t curs i no cal cap prerequisit específic, només estar una mica al cas de l'actualitat turística i tenir certs coneixements previs que segurament ja s'han adquirit en anteriors cursos. [...]
Se trata de una asignatura optativa de 4º curso y no es necesario ningún prerrequisito específico, solamente estar informado de la actualidad turística y tener ciertos conocimientos previos que seguramente ya se han ido adquiriendo en anteriores cursos. [...]

2019-20
Grau en Turisme [1345]
Grau en Turisme [820]
3 documents
5.
2 p, 1.6 MB Practicum de Geografia X [22852] / Breton Renard, Françoise ; Llurdés Coit, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1997-98
Llicenciat en Geografia [472]  
6.
1 p, 577.9 KB Practicum de Geografia III [22844] / Valdovinos Perdices, Núria ; Llurdes Coit, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1997-98
Llicenciat en Geografia [472]  
7.
8 p, 161.0 KB Polítiques Territorials Turístiques [101214] / Llurdés Coit, Joan Carles ; Escola Universitària de Turisme i de Direcció Hotelera
Al final de curs l'estudiant haurà de ser capaç de: 1. Comprendre el fenomen turístic des d'una perspectiva territorial i evolutiva per entendre millor les polítiques turístiques actuals. 2. Conèixer què són els recursos turístics i quins són els factors de localització turística en el territori. [...]
2018-19 (Grau en Turisme)  
8.
4 p, 73.0 KB Pràctiques Externes [42514] / Llurdés Coit, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest mòdul l'estudiant realitzarà una estada individual sota la supervisió d'un tutor/a en una empresa del sector privat o entitat o organisme de titularitat pública, en què haurà de fer-se càrrec de les tasques que se li encomanin i que, previ acord amb el coordinador de l'assignatura, tindran relació amb alguna de les temàtiques relacionades amb els continguts del màster. [...]
In this module, the student will hold an individual stay under the supervision of a tutor in a private sector company or in a public entity, in which he must take charge of the tasks entrusted to him. [...]
En este módulo el estudiante realizará una estancia individual bajo la supervisión de un tutor/a en una empresa del sector privado o entidad u organismo de titularidad pública, en la que deberá hacerse cargo de las tareas que se le encomienden y que, previo acuerdo con el coordinador de la asignatura, tendrán relación con alguna de las temáticas relacionadas con los contenidos del máster. [...]

2018-19
Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població [1125]
3 documents
9.
6 p, 89.6 KB Economia, Territori i Sostenibilitat [104233] / Llurdés Coit, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Context: De cara a la integració de coneixements d'economia en relació a la Geografia, aquesta assignatura s'ha d'entendre com a un instrument més per a la interpretació del territori, encara que d'entrada no ho sembli. [...]
2018-19
1390 [1390]  
10.
7 p, 101.7 KB Pràctiques externes [101593] / Llurdés Coit, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius formatius de les pràctiques curriculars externes són: 1 1. Permetre que l'estudiant apliqui i complementi els coneixements, teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica. [...]
2018-19
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]  

Course materials : 46 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.