Results overview: Found 44 records in 0.02 seconds.
Articles, 3 records found
Research literature, 9 records found
Course materials, 32 records found
Articles 3 records found  
1.
28 p, 380.6 KB Corrientes contemporáneas y diversificación del Tecno-Orientalismo / Lozano Méndez, Artur (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca InterAsia
Esta monografía estudia el discurso tecno-orientalista desde finales del siglo XX. Rastreamos la colonización de otros sujetos y espacios por el tecno-orientalismo, que se aplica ya a varios países asiáticos. [...]
This monograph studies shifts in techno-orientalist discourse since the end of the XXth century. We track the colonization of other subjects and spaces by techno-orientalism. Thus, on the one hand, we are witnessing the consolidation of a vague blanket techno-orientalism that covers East Asia. [...]

2009
Inter Asia papers, N. 8 (2009) p. 1-51  
2.
34 p, 430.9 KB Genealogía del Tecno-Orientalismo / Lozano Méndez, Artur (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca InterAsia
Esta monografía explora las raíces del discurso tecno-orientalista y sus intercambios con otros discursos. Se estudia en detalle su composición simbólica y su evolución, desde el milagro económico japonés hasta el siglo XXI. [...]
This monograph explores the sources of techno-orientalist discourse and its exchanges with other discourses. We study in detail both its symbolic composition and its evolution from the time of the Japanese economic miracle to the xxist century. [...]

2009
Inter Asia papers, N. 7 (2009) p. 1-64  
3.
4 p, 134.4 KB Ressenyes / Lozano Méndez, Artur (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Index de les obres ressenyades: Ian BURUMA, La creación de Japón, 1853-1964.
2006
HMiC : Història Moderna i Contemporània, N. 4 (2006) p. 345-348  

Research literature 9 records found  
1.
90 p, 2.6 MB Strategies and translation practices of anime fansub groups, and the distribution of fansubs in China / Chen, Lading ; Lozano Méndez, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
As a typical subculture, the spread of otaku culture mainly relies on the power of fans. When Japanese anime is being introduced to other countries, the fansub groups play an important role. This paper studies the fan activities in the environment of otaku culture, and mainly introduces the characteristics and current situation of Chinese fansub groups. [...]
Com és habitual a les subcultures, la difusió de la cultura otaku depèn principalment de la força dels fans. Quan l'anime japonès és introduït a altres països, els grups de subtitulació aficionada (fansub) juguen un paper important. [...]

2018  
2.
38 p, 997.0 KB L'evolució de "Pokémon" i de les pràctiques de consum dels seus jugadors / Gallart del Valle, Clàudia ; Lozano Méndez, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball s'analitzen les característiques de les mecàniques de joc i del disseny dels personatges presents en els videojocs principals de la franquícia Pokémon, per tal de determinar què els fa atractius per als seus consumidors i fins a quin punt aquestes característiques són rellevants en l'experiència de joc. [...]
En este trabajo se analizan las características de las mecánicas de juego y del diseño de los personajes presentes en los videojuegos principales de la franquicia Pokémon, con el fin de determinar qué los hace atractivos para sus consumidores y hasta qué punto estas características son relevantes en la experiencia de juego. [...]
This paper analyses the characteristics of the game mechanics and the design of the characters that appear in the main videogames of the Pokémon franchise, in order to determine what makes them attractive to their consumers and to what extent these characteristics are relevant in the game experience. [...]

2018
Estudis d'Àsia Oriental [842]  
3.
39 p, 1.6 MB Els manlleus de "Viatge a l'Oest" a "Inu-Yasha" / Aubanell Rams, Àngela ; Lozano Méndez, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball ofereix una anàlisi comparativa entre la novel·la clàssica xinesa Xiyou ji (Xīyóujì, 西游記) o Viatge a l'Oest i l'obra japonesa Inu-Yasha (犬夜叉) de la mangaka Rumiko Takahashi (1957-), per tal de descobrir si Inu-Yasha és una translació japonesa de Viatge a l'Oest. [...]
El presente trabajo ofrece un análisis comparativo entre la novela clásica china Xiyou ji (Xīyóujì, 西游記) o Viaje al Oeste y la obra japonesa Inu-Yasha (犬夜叉) de la mangaka Rumiko Takahashi (1957-), con el objetivo de descubrir si Inu-Yasha es una translación japonesa de Viaje al Oeste. [...]
This essay exposes a comparative analysis between the Chinese classic novel Xiyou ji (Xīyóujì, 西游記) or Journey to the west and Japanese work Inu-Yasha (犬夜叉) written by the mangaka Rumiko Takahashi (1957-), with the aim to discover if Inu-Yasha is Journey to the west's Japanese translation. [...]

2018
Estudis d'Àsia Oriental [842]  
4.
38 p, 1.1 MB Gènere i societat en la ficció de Yoshimoto Banana / Baró Bermúdez, Maria ; Lozano Méndez, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Yoshimoto Banana és una escriptora japonesa reconeguda a nivell mundial. Les seves obres es caracteritzen per estar narrades des d'una perspectiva femenina, amb un estil senzill i proper. Tot i que la seva literatura ha estat sovint etiquetada com massa "lleugera"; la mort, la crisi personal i les experiències traumàtiques son temes recurrents en les seves narratives. [...]
Yoshimoto Banana es una escritora japonesa reconocida a nivel mundial. Sus obras se caracterizan por estar narradas desde una perspectiva femenina, en un estilo sencillo y cercano. A pesar de que su literatura ha sido a menudo etiquetada como demasiado "ligera"; la muerte, la crisis personal y las experiencias traumáticas son temas recurrentes en sus narrativas. [...]
Yoshimoto Banana is an internationally acclaimed Japanese writer. Her works are noted for their feminine perspective, and their display of a simple and relatable writing style. Even though her literature has been labeled as being too "light"; death, personal crisis and traumatic experiences are recurring topics in her narratives. [...]

2017
Estudis d'Àsia Oriental [842]  
5.
337 p, 1.9 MB Intercambio cultural y producción de imaginario simbólico a través del medio del videojuego : el caso de las industrias japonesa y española / Grau de Pablos, Tomás, autor. ; Guarné Cabello, Blai, supervisor acadèmic. ; Lozano Méndez, Artur, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental.
En el contexto de las relaciones interculturales entre Japón, España y el resto de los mercados occidentales, pocos sectores han probado ser más activos y dinámicos que la electrónica de consumo, y dentro de ella, el sector de los videojuegos. [...]
In the context of the intercultural relationships between Japan, Spain and most Western markets, few sectors have proven so dynamic and active as those originated within the area of consumer electronics, particularly video games. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
6.
34 p, 1.7 MB Xinesos als Estats Units. Adaptació i canvis en la percepció americana cap a la comunitat xinesa als EUA / Boadella Prunell, Queralt ; Lozano Méndez, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'influx migratori de la Xina cap als Estats Units que es va iniciar el segle XIX va constituir la base de les comunitats xinesa-americana i asiàtica-americana. En aquest treball tracem la via seguida pels immigrants xinesos per a adaptar-se a la societat estatunidenca mitjançant la formació de comunitats per sobreviure diverses mostres de discriminació i rebuig.
El flujo migratorio de China hasta los Estados Unidos que se inició en el siglo XIX constituyó la base de las comunidades china-americana y asiática-americana. En este trabajo trazamos la vía seguida por los inmigrantes chinos para adaptarse en la sociedad estadounidense mediante la formación de comunidades para sobrevivir a diversas muestras de discriminación y rechazo.
The Chinese migration flow to the United States that began on the 19th Century settled the basis for both the Chinese American and the Asian American communities. In this degree thesis, we trace the way followed by Chinese immigrants to adapt in the American society through the formation of communities in order to survive various forms of discrimination and rejection.

2016
Estudis de l'Àsia Oriental [823]  
7.
34 p, 1.4 MB El concepte del "medieval" a la producció cultural : ús del passat europeu al Japó i als EUA : / Fernandez Torner, Ruben ; Lozano Méndez, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'ambientació en un marc medieval és un recurs d'ús freqüent en la creació de mons fantàstics en diversos àmbits de la cultura popular. En el cas de l'oci electrònic, sagues com The Legend of Zelda o The Elder Scrolls en són un bon exemple. [...]
La ambientación en un marco medieval es un recurso frecuente en la creación de mundos fantásticos en distintos ámbitos de la cultura popular. En el caso del ocio electrónico, sagas como The Legend of Zelda o The Elder Scrolls son un buen ejemplo. [...]
The usage of a medieval frame is a common resource for the creation of fantastic worlds in different aspects of the popular culture. In the videogames' field, The Legend of Zelda or The Elder Scrolls are two good examples. [...]

2015
Estudis d'Àsia Oriental [842]  
8.
26 p, 519.9 KB Comparativa de conceptes centrals al pensament de Nietzsche i de la tradició budista / Meler Guillamat, Joana ; Lozano Méndez, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
De Nietzsche (1844-1900) i el budisme, se n'han fet nombrosos estudis des de diverses aproximacions, amb l'objectiu d'arribar a comprendre la relació del filòsof alemany amb la doctrina de Buda. Aquesta relació és tot sovint contradictòria i construïda des de l'interès i l'admiració, però també des del que sembla ser una òptica equivocada per part del filòsof alemany. [...]
De Nietzsche (1844-1900) y el budismo, se han hecho muchos estudios desde diversas aproximaciones, con el objetivo de llegar a comprender la relación del filósofo alemán con la doctrina de Buda. Esta relación es a menudo contradictoria y construida desde el interés y la admiración, pero también desde lo que parece ser una óptica equivocada por parte del filósofo alemán. [...]
There have been many studies about Nietzsche (1844-1900) and Buddhism that have been created from different approaches, with the aim of understanding the relationship of the German philosopher with the buddhist religion. [...]

2015
Estudis de l'Àsia Oriental [823]  
9.
71 p, 659.0 KB Interculturalidad en la educación superior. Los Estudios de Asia Oriental, los Estudios Hispánicos y la enseñanza de cultura / Lozano Méndez, Artur ; Beltrán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Primer estadi d'un projecte de recerca més ampli que pretén comparar les imatges de la cultura espanyola i japonesa que transmeten els Estudis Hispànics al Japó i els Estudis d'Àsia Oriental a Espanya, respectivament. [...]
Primer estadio de un proyecto de investigación más amplio que persigue comparar las imágenes de la cultura española y japonesa que transmiten los Estudios Hispánicos en Japón y los Estudios de Asia Oriental en España, respectivamente. [...]

2007  

Course materials 32 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 128.5 KB Estudis culturals comparatius de l'Àsia Oriental [101544] / Figliulo, Roberto ; Lozano Mendez, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental és una assignatura que posa el pes en la dimensió transnacional i negociada dels processos i dinàmiques culturals. L'estudi cultural comparatiu que proposem a aquesta matèria persegueix posar de relleu el caràcter sobredeterminat, complex i negociat de les produccions i consums en la seva dimensió cultural. [...]
La asignatura Estudios Culturales Comparativos de Asia Oriental es una asignatura que pone el peso en la dimensión transnacional y negociada de los procesos y dinámicas culturales. El estudio cultural comparativo que proponemos en esta materia persigue poner de relieve el carácter sobredeterminado, complejo y negociado de las producciones y consumos en su dimensión cultural. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
2.
6 p, 124.6 KB Pensament clàssic de l'Àsia Oriental [101537] / Lozano Mendez, Artur ; Pita Céspedes, Gustavo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En enllestir l'assignatura, els alumnes demostraran: conèixer i comprendre els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a partir de lectures de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu; aplicar coneixements i comprensió dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a través de l'elaboració i defensa d'arguments; poder emetre judicis sobre la interpretació dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental i sobre la seva aplicació a la resolució de problemes socials, econòmics i polítics, a través de reunir i interpretar dades rellevants; poder comunicar informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental; haver adquirit les capacitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia en el camp del pensament d'Àsia Oriental.
Al terminar la asignatura, los alumnos demostrarán: conocer y comprender los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a partir de lecturas de traducciones de textos primarios y de material docente explicativo; aplicar conocimientos y comprensión de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a través de la elaboración y defensa de argumentos; poder emitir juicios sobre la interpretación de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental y sobre su aplicación a la resolución de problemas sociales, económicos y políticos, a través de reunir e interpretar datos relevantes; poder comunicar información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental; haber adquirido las capacidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el campo del pensamiento de Asia Oriental.

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
3.
6 p, 131.3 KB Temes avançats d'art i cultura popular de l'Àsia Oriental [101535] / Lozano Mendez, Artur ; Figliulo, Roberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Adquirir coneixements teòrics i metodològics adients per a l'anàlisi d'obres, productes i fenòmens vinculats a la cultura popular i l'art. Aplicar aquestes eines teòriques a l'estudi d'un tema concret sota la supervisió de l'equip docent. [...]
Adquirir conocimientos teóricos y metodológicos adecuados para el análisis de obras, productos y fenómenos vinculados a la cultura popular y el arte. Aplicar estas herramientas teóricas al estudio de un tema concreto bajo la supervisión del equipo docente. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
4.
6 p, 125.8 KB Política de l'Àsia Oriental [101527] / Beltrán Antolín, Joaquín ; Lozano Mendez, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Política de l'Àsia Oriental analitza la realitat política de la zona des d'una visió internacional, regional i nacional. S'adquiriran coneixements avançats de les realitats polítiques de la regió, especialment les de potències com Xina i Japó. [...]
La asignatura Política de Asia Oriental analiza la realidad política de la zona desde una visión internacional, regional y nacional. Se adquieren conocimientos avanzados de las realidades políticas de la región, especialmente de potencias como China y Japón. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
5.
6 p, 87.5 KB Estudis culturals comparatius de l'Àsia Oriental [101544] / Figliulo, Roberto ; Lozano Mendez, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental és una assignatura que posa el pes en la dimensió transnacional i negociada dels processos i dinàmiques culturals. L'estudi cultural comparatiu que proposem a aquesta matèria persegueix posar de relleu el caràcter sobredeterminat, complex i negociat de les produccions i consums en la seva dimensió cultural. [...]
East Asian Comparative Cultural Studies is a course focusing on transnational and negotiated dimension of cultural processes and dynamics. It offers an approach based on the University of Birmingham's Centre for Contemporary Cultural Studies' approach, which focuses on the importance of agents involved in cultural practices and on political and fighting dimension of power regarding all the cultural processes' social regulation. [...]
La asignatura Estudios Culturales Comparativos de Asia Oriental es una asignatura que pone el peso en la dimensión transnacional y negociada de los procesos y dinámicas culturales. El estudio cultural comparativo que proponemos en esta materia persigue poner de relieve el carácter sobredeterminado, complejo y negociado de las producciones y consumos en su dimensión cultural. [...]

2018-19
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
6.
5 p, 85.6 KB Política de l'Àsia Oriental [101527] / Beltrán Antolín, Joaquín ; Lozano Mendez, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Política de l'Àsia Oriental analitza la realitat política de la zona des d'una visió internacional, regional i nacional. S'adquiriran coneixements avançats de les realitats polítiques de la regió, especialment les de potències com Xina i Japó. [...]
La asignatura Política de Asia Oriental analiza la realidad política de la zona desde una visión internacional, regional y nacional. Se adquieren conocimientos avanzados de las realidades políticas de la región, especialmente de potencias como China y Japón. [...]

2018-19
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
2 documents
7.
6 p, 88.0 KB Temes avançats d'art i cultura popular de l'Àsia Oriental [101535] / Lozano Mendez, Artur ; Figliulo, Roberto ; Vargas Díaz del Río, Ferran de ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Adquirir coneixements teòrics i metodològics adients per a l'anàlisi d'obres, productes i fenòmens vinculats a la cultura popular i l'art. Aplicar aquestes eines teòriques a l'estudi d'un tema concret sota la supervisió de l'equip docent. [...]
Adquirir conocimientos teóricos y metodológicos adecuados para el análisis de obras, productos y fenómenos vinculados a la cultura popular y el arte. Aplicar estas herramientas teóricas al estudio de un tema concreto bajo la supervisión del equipo docente. [...]

2018-19
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
2 documents
8.
6 p, 87.2 KB Pensament clàssic de l'Àsia Oriental [101537] / Lozano Mendez, Artur ; Pita Céspedes, Gustavo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En enllestir l'assignatura, els alumnes demostraran: conèixer i comprendre els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a partir de lectures de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu; aplicar coneixements i comprensió dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a través de l'elaboració i defensa d'arguments; poder emetre judicis sobre la interpretació dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental i sobre la seva aplicació a la resolució de problemes socials, econòmics i polítics, a través de reunir i interpretar dades rellevants; poder comunicar informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental; haver adquirit les capacitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia en el camp del pensament d'Àsia Oriental.
Al terminar la asignatura, los alumnos demostrarán: conocer y comprender los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a partir de lecturas de traducciones de textos primarios y de material docente explicativo; aplicar conocimientos y comprensión de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a través de la elaboración y defensa de argumentos; poder emitir juicios sobre la interpretación de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental y sobre su aplicación a la resolución de problemas sociales, económicos y políticos, a través de reunir e interpretar datos relevantes; poder comunicar información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental; haber adquirido las capacidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el campo del pensamiento de Asia Oriental.

2018-19
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
2 documents
9.
3 p, 71.8 KB Política i Societat de l'Àsia Oriental [43485] / Beltrán Antolín, Joaquín ; Saiz Lopez, Amelia ; Guarné Cabello, Blai ; Lozano Mendez, Artur ; Lopez Vidal, Lluc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Adquisició de coneixements de les estructures, organitzacions i processos socials i polítics de l'Àsia Oriental contemporània i de la seva relació amb la resta del mon des de diferents perspectives teòriques i metodològiques. [...]
Acquiring knowledge of the structures, organizations and social and political processes of contemporary East Asia and its relationship with the rest of the world from different theoretical and methodological perspectives. [...]
Adquisición de conocimientos de las estructuras, organizaciones y procesos sociales y políticos del Asia Oriental contemporánea y de su relación con el resto del mundo desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. [...]

2017-18
Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament [1180]
3 documents
10.
6 p, 87.2 KB Temes avançats d'art i cultura popular de l'Àsia Oriental [101535] / Lozano Mendez, Artur ; Figliulo, Roberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Adquirir coneixements teòrics i metodològics adients per a l'anàlisi d'obres, productes i fenòmens vinculats a la cultura popular i l'art. Aplicar aquestes eines teòriques a l'estudi d'un tema concret sota la supervisió de l'equip docent. [...]
Adquirir conocimientos teóricos y metodológicos adecuados para el análisis de obras, productos y fenómenos vinculados a la cultura popular y el arte. Aplicar estas herramientas teóricas al estudio de un tema concreto bajo la supervisión del equipo docente. [...]

2017-18
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
2 documents

Course materials : 32 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.