Resultados globales: 17 registros encontrados en 0.01 segundos.
Artículos, Encontrados 1 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 1 registros
Materiales académicos, Encontrados 15 registros
Artículos Encontrados 1 registros  
1.
16 p, 1.8 MB UAB : un año de experiencia en coursera. La visión de la Universidad Autónoma de Barcelona de los MOOCs / Valderrama Vallés, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Pujol Capdevila, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Martínez Carrascal, Juan Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació) ; González, Glòria (González i Anadón) (Universitat Autònoma de Barcelona. Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat) ; Ribes Guàrdia, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Comissionat del rector per a la Societat de la Informació) ; Cervelló Autuori, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Lull, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
En marzo 2013 la UAB firmó convenio con Coursera para la impartición de cursos MOOC. Hasta la fecha (17. 5. 2014) la UAB ha impartido tres cursos, está impartiendo un cuarto curso, tiene dos más ofertados y dos pactados y en espera. [...]
2014
Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Num. 2 (2014)  

Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 1 registros  
1.
19 p, 2.1 MB Reflexions docents i impacte d'un curs MOOC / Cervelló Autuori, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Lull, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Presentació dins la tercera edició de la jornada Pick Up Idees, que té com a objectiu donar a conèixer a la comunitat universitària l'experiència de la UAB en relació als cursos MOOC (Massive Online Open Courses).
2013
Pick up idees. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 3a : 2013  

Materiales académicos Encontrados 15 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
6 p, 110.4 KB Història i Civilització d'Egipte [104209] / Lull Garcia, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1) Comprendre els processos històrics que van tenir lloc a la vall del Nil des de la neolitització (VI mil·lenni) fins a l'Època Romana, prenent en consideració tant les dinàmiques internes com els contextos internacionals. [...]
1) Understanding the historical processes that took place in the Nile Valley since the Neolithic (6th millennium) until the Roman period, taking into account both internal dynamics and international contexts. [...]
1) Comprender los procesos históricos que tuvieron lugar en el valle del Nilo desde la neolitización (VI milenio) hasta la Época Romana, tomando en consideración tanto las dinámicas internas como los contextos internacionales. [...]

2022-23
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Arqueologia [811]
3 documentos
2.
8 p, 116.8 KB Arqueologia i Art Egipcis [44501] / Lull Garcia, Jose ; De Rueda Roige, Francesc Josep ; Carceller Sindreu, Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El mòdul té com a objectiu general apropar l'estudiant als continguts següents, de manera crítica i sempre a partir de l'anàlisi directa de les fonts textuals, iconogràfiques i arqueològiques i de la lectura de bibliografia especialitzada i actualitzada. [...]
The general objective of the module is to bring the student closer to the following contents, in a critical way and always from the direct analysis of textual, iconographic, and archaeological sources and the reading of specialized and updated bibliography. [...]
El módulo tiene por objetivo general acercar al estudiante a los siguientes contenidos, de manera crítica y siempre a partir del análisis directo de las fuentes textuales, iconográficas y arqueológicas y de la lectura de bibliografía especializada y actualizada: 1) Geografía y geología descriptiva del antiguo Egipto. [...]

2021-22
Màster Universitari en Egiptologia [1483]
3 documentos
3.
8 p, 121.3 KB Història d'Egipte I [44500] / Cervelló Autuori, Josep ; Diego, Andrés ; Lull Garcia, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El mòdul té com a objectiu general apropar l'estudiant a la història de l'antic Egipte des dels orígens fins als inicis del Regne Nou, de manera crítica i sempre a partir de l'anàlisi directa de les fonts textuals, iconogràfiques i arqueològiques i de la lectura de bibliografia especialitzada i actualitzada. [...]
The general objective of the module is to make the student aware of the history of ancient Egypt from the origins to the beginning of the New Kingdom, critically and always from the direct analysis of textual, iconographic, and archaeological sources and from the reading of specialized and updated bibliography. [...]
El módulo tiene por objetivo general acercar al estudiante a la historia del antiguo Egipto desde los orígenes hasta comienzos del Reino Nuevo, de manera crítica y siempre a partir del análisis directo de las fuentes textuales, iconográficas y arqueológicas y de la lectura de bibliografía especializada y actualizada. [...]

2021-22
Màster Universitari en Egiptologia [1483]
3 documentos
4.
6 p, 110.2 KB Epigrafia i Paleografia Egípcies [44499] / Cervelló Autuori, Josep ; Orriols Llonch, Marc ; Lull Garcia, Jose ; González León, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu general d'aquest mòdul és que l'estudiant es familiaritzi amb les escriptures jeroglífica i hieràtica, el seu funcionamient i les seves particularitats, de manera que sigui capaç de llegir textos egipcis clàssics funeraris, àulics i literaris, sobre suports diversos, en ambdós sistemes d'escriptura.
The general objective of this module is for the student to become familiar with the hieroglyphic and hieratic scripts, their operation and their particularities, so that they will be able to read Middle Egyptian funerary, court, and literary texts, on different supports, in both writing systems.
El objetivo general de este módulo es que el estudiante se familiarice con las escrituras jeroglífica y hierática, su funcionamiento y sus particularidades, de manera que sea capaz de leer textos medioegipcios funerarios, áulicos y literarios, sobre distintos soportes, en ambos sistemas de escritura.

2021-22
Màster Universitari en Egiptologia [1483]
3 documentos
5.
6 p, 110.2 KB Història i Civilització d'Egipte [104209] / Lull Garcia, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1) Comprendre els processos històrics que van tenir lloc a la vall del Nil des de la neolitització (VI mil·lenni) fins a l'Època Romana, prenent en consideració tant les dinàmiques internes com els contextos internacionals. [...]
1) Understanding the historical processes that took place in the Nile Valley since the Neolithic (6th millennium) until the Roman period, taking into account both internal dynamics and international contexts. [...]
1) Comprender los procesos históricos que tuvieron lugar en el valle del Nilo desde la neolitización (VI milenio) hasta la Época Romana, tomando en consideración tanto las dinámicas internas como los contextos internacionales. [...]

2021-22
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Arqueologia [811]
3 documentos
6.
6 p, 110.5 KB Treball de Final de Màster [43626] / Cervelló Autuori, Josep ; De Rueda Roige, Francesc Josep ; Orriols Llonch, Marc ; Molinero Polo, Miguel Angel ; Diego, Andrés ; Lull Garcia, Jose ; Díaz-Iglesias Llanos, Lucía ; Vidal Palomino, Jordi ; Oller Guzman, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest mòdul del màster és doble: 1) Capacitar l'estudiant per l'ús dels mètodes i tècniques del treball científic en egiptologia, facilitar-li el coneixement i l'accés als instruments i fons bibliogràfics i webgràfics propis de la disciplina (repertoris de fonts, obres de referència, literatura primària i secundària. [...]
El objetivo de este módulo del máster es doble: 1) Capacitar al estudiante para el uso de los métodos y técnicas del trabajo científico en egiptología, facilitarle el conocimiento y el acceso a los instrumentos y fondos bibliográficos y webgráficos propios de la disciplina (repertorios de fuentes, obras de referencia, literatura primaria y secundaria. [...]

2020-21
Màster Universitari en Egiptologia [1337]
3 documentos
7.
34 p, 223.2 KB Especialització Egiptològica: Historia i Civilització [43625] / Lull Garcia, Jose ; Orriols Llonch, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El mòdul té per objectiu que l'estudiant s'especialitze en història i civilització egípcia a partir de l'estudi crític de les fonts epigràfiques, arqueològiques i iconogràfiques, de l'anàlisi de la literatura especialitzada sobre els temes abordats, de l'ús dels principals repertoris i instruments bibliogràfics i tècnics de la disciplina egiptològica, i a partir del coneixement dels principals mètodes i corrents teòrics d'anàlisi en egiptologia. [...]
El módulo tiene por objetivo que el estudiante se especialice en historia y civilización egipcia a partir del estudio crítico de las fuentes epigráficas, arqueológicas e iconográficas, del análisis de la literatura especializada sobre los temas abordados, del uso de los principales repertorios e instrumentos bibliográficos y técnicos de la disciplina egiptológica, y a partir del conocimiento de los principales métodos y corrientes teóricas de análisis en egiptología. [...]

2020-21
Màster Universitari en Egiptologia [1337]
3 documentos
8.
34 p, 201.9 KB Historia i Civilització Egípcia II [43622] / Lull Garcia, Jose ; Vidal Palomino, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El mòdul té com a objectius generals: A) Apropar l'estudiant als següents continguts, de manera crítica i sempre a partir de l'anàlisi directa de les fonts textuals, iconogràfiques i arqueològiques i de la lectura de bibliografia especialitzada i actualitzada: 1) Història d'Egipte des de finals del Regne Antic fins a inicis del Regne Nou, a partir de la interpretació de les fonts arqueològiques, iconogràfiques i textuals i parant especial atenció als fenòmens socials i ideològics. [...]
El módulo tiene como objetivos generales: A) Acercar al estudiante a los siguientes contenidos, de manera crítica y siempre a partir del análisis directo de las fuentes textuales, iconográficas y arqueológicas y de la lectura de bibliografía especializada y actualizada: 1) Historia de Egipto desde fines del Reino Antiguo hasta inicios del Reino Nuevo, a partir de la interpretación de las fuentes arqueológicas, iconográficas y textuales y prestando especial atención a los fenómenos sociales e ideológicos. [...]

2019-20
Màster Universitari en Egiptologia [1337]
3 documentos
9.
16 p, 143.8 KB Historia i Civilització Egípcia I [43620] / Cervelló Autuori, Josep ; De Rueda Roige, Francesc Josep ; Abruña Marti, Heri ; Lull Garcia, Jose ; Oller Guzman, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El mòdul té com a objectiu general apropar l'estudiants als continguts següents, de manera crítica i sempre a partir de l'anàlisi directe de les fonts textuals, iconogràfiques i arqueològiques i de la lectura de bibliografia especialitzada i actualitzada: 1) Història d'Egipte des dels orígens fins a finals del Regne Antic, a partir de la interpretació de les fonts arqueològiques, iconogràfiques i textuals i parant especial atenció als fenòmens històricoreligiosos. [...]
El módulo tiene por objetivo general acercar al estudiante a los siguientes contenidos, de manera crítica y siempre a partir del análisis directo de las fuentes textuales, iconográficas y arqueológicas y de la lectura de bibliografía especializada y actualizada: 1) Historia de Egipto desde los orígenes hasta fines del Reino Antiguo, a partir de la interpretación de las fuentes arqueológicas, iconográficas y textuales y prestando especial atención a los fenómenos histórico-religiosos. [...]

2019-20
Màster Universitari en Egiptologia [1337]
3 documentos
10.
6 p, 106.4 KB Història i Civilització d'Egipte [104209] / Cervelló Autuori, Josep ; Orriols Llonch, Marc ; Lull Garcia, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1) Comprendre els processos històrics que van tenir lloc a la vall del Nil des de la neolitització (VI mil·lenni) fins a l'Època Romana, prenent en consideració tant les dinàmiques internes com els contextos internacionals. [...]
1) Comprender los procesos históricos que tuvieron luga en el valle del Nilo desde la neolitización (VI milenio) hasta la Época Romana, tomando en consideración tanto las dinámicas internas como los contextos internacionales. [...]

2019-20
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 15 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.