Resultats globals: 61 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 2 registres trobats
Documents de recerca, 32 registres trobats
Materials acadèmics, 27 registres trobats
Articles 2 registres trobats  
1.
12 p, 2.1 MB Multispectral Image Feature Points / Aguilera, Cristhian (Universidad del Bío-Bío (Concepción, Xile)) ; Barrera Campo, Jose Fernando (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Sappa, Angel Domingo (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Toledo Morales, Ricardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
This paper presents a novel feature point descriptor for the multispectral image case: Far-Infrared and Visible Spectrum images. It allows matching interest points on images of the same scene but acquired in different spectral bands. [...]
2012
Sensors, Vol. 12 (2012) , p. 12661-12672  
2.
2 p, 137.5 KB Els fars davanters a ull de càmara / Serrat, J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Diego, Ferran. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Alvarez, J.M (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lopez, A. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Elvira, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
La contínua innovació en els sistemes d'il·luminació dels automòbils comporta també una millora en els sistemes d'avaluació. Aquests estan basats en la comparació dinàmica, és a dir, que siguin els propis experts o usuaris qui comprovin la qualitat dels fars durant una sèrie de proves de conducció. [...]
La continua innovación en los sistemas de iluminación de los automóviles comporta también una mejora en los sistemas de evaluación. Éstos están basados en la comparación dinámica, es decir, que sean los propios expertos o usuarios quienes comprueben la calidad de los faros durante una serie de pruebas de conducción. [...]
Continuous innovation in headlamp systems also implies an improvement in how they are assessed. These assessment systems are based on dynamic comparison, i. e. , experts or users themselves assess the quality of headlamps by means of different driving tests. [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2
3 documents

Documents de recerca 32 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
122 p, 48.8 MB Lifelike Humans : Detailed Reconstruction of Expressive Human Faces / Rotger Moll, Gemma ; Agudo Martínez, Antonio, dir. ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir.
El desenvolupament de personatges digitals semblants a les persones és una tasca difícil, ja que els humans estem acostumats a reconèixer-nos entre nosaltres i trobar els CGI poc humanitzats. Per complir els estàndards de les produccions de videojocs i pel·lícules digitals és necessari modelar i animar aquests personatges el més proper als éssers humans. [...]
Desarrollar personajes digitales similares a los humanos es un reto, ya que los humanos estamos acostumbrados a reconocernos entre nosotros y a encontrar a los CGI poco humanos. Para cumplir con los estándares de las producciones de videojuegos y películas digitales, es necesario modelar y animar a estos personajes de la manera más parecida posible a los humanos. [...]
Developing human-like digital characters is a challenging task since humans are used to recognizing our fellows, and find the computed generated characters inadequately humanized. To fulfill the standards of the videogame and digital film productions it is necessary to model and animate these characters the most closely to human beings. [...]

2021  
2.
13 p, 7.2 MB Interpolación temporal para imágenes de satélite / Fernández Morales, Enrique ; Lumbreras Ruíz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En los últimos años, las redes neuronales se han convertido en una herramienta muy versátil y eficaz en la resolución de problemas, en especial los relacionados con imágenes. Es por ello que en este proyecto pretendemos experimentar con esta tecnología, implementando modelos capaces de realizar motion interpolation en imágenes de satélites de más de 3 canales. [...]
In recent years, neural networks have become a very versatile and effective tool for solving problems, especially those related to images. That is why in this project we intend to experiment with this technology, implementing models capable of performing motion interpolation in satellite images of more than 3 channels. [...]
En els últims anys, les xarxes neuronals s'han convertit en una eina molt versàtil i eficaç en la resolució de problemes, especialment els relacionats amb imatges. És per això que en aquest projecte pretenem experimentar amb aquesta tecnologia, implementant models capaços de realitzar motion interpolation en imatges de satèl·lits de més de 3 canals. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
11 p, 1.7 MB Chatbot para docencia : herramienta de obtención de información y realización de cuestionarios para la docencia / Valcarce Pagán, César ; Lumbreras Ruíz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto se va a realizar el desarrollo de un chatbot para el alumnado de la UAB. Este chatbot permitirá al alumno buscar información y realizar cuestionarios sobre las asignaturas de su interés. [...]
In this project, the development of a chatbot for UAB students will be carried out. This chatbot will allow the student to search for information and take questionnaires about the subjects of their interest. [...]
En aquest projecte es va a realitzar el desenvolupament d'un chatbot per a l'alumnat de la UAB. Aquest chatbot permetrà a l'alumne buscar informació i realitzar qüestionaris sobre les assignatures del seu interès. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
11 p, 11.6 MB Spectral Super-Resolution of Satellite Imagery with Generative Adversarial Networks / Rojas Pérez, Daniel ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Hyperspectral (HS) data is the most accurate interpretation of surface as it provides fine spectral information with hundreds of narrow contiguous bands as compared to multispectral (MS) data whose bands cover bigger wavelength portions of the electromagnetic spectrum. [...]
Les dades hiperspectrals (HS) són la interpretació més precisa de la superfície, ja que proporciona informació espectral fina amb centenars de bandes contigües estretes en comparació amb les dades multiespectrals (MS) les bandes cobreixen parts de longitud d'ona més grans de l'espectre electromagnètic. [...]
Los datos hiperspectral (HS) son la interpretación más precisa de la superficie, ya que proporciona información espectral fina con cientos de bandas contiguas estrechas en comparación con los datos multiespectrales (MS) cuyas bandas cubren partes de longitud de onda más grandes del espectro electromagnético. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
5.
9 p, 1.7 MB Multispectral Earth simulator / Cid Munuera, Guillermo ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Durante los últimos años en el campo de la visión por computador, sin duda, la tecnología de Deep Learning más utilizada son las redes generativas antagónicas más conocidas como GANs. Estas son capaces de generar imágenes prácticamente realistas que engañan al ojo humano. [...]
Durant els últims anys en el camp de la visió per computador, sens dubte, la tecnologia de Deep Learning més utilitzada són les xarxes generatives antagòniques més conegudes com GANs. Aquestes són capaces de generar imatges pràcticament realistes que enganyen l'ull humà. [...]
In the last few years, in the field of computer vision, without a doubt the Deep Learning technology with more importance are the generative adversarial networks better known as GANs, capable of generating practically realistic images that fool the human eye. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
6.
14 p, 9.1 MB Valorització de residus amb deep learning i càmeres multiespectrals / Gracia Larrosa, Edgar ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Antens, Coen Jacobus, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment tots els residus que es generen en les ciutats són enviats a plantes de processament on se separen i seleccionen aquells que poden ser reutilitzats en un futur. Aquesta és una tasca complexa degut a la creixent quantitat de material que ha de ser analitzat i a la gran varietat d'elements que hi podem trobar. [...]
Actualmente todos los residuos que se generan en las ciudades son enviados a plantas de procesamiento donde se separan y seleccionan aquellos que pueden ser reutilizados en un futuro. Esta es una tarea compleja debido a la creciente cantidad de material que debe ser analizado y la gran variedad de elementos que podemos encontrar. [...]
Nowadays, garbage generated in cities are sent to processing plants, where different materials are separated and those that can be reused in the future are selected. This is a complex task due to the increasing amount of material that must be analysed and the variety of elements that we may encounter. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
13 p, 20.5 MB GEOSpectralSimulator : multispectral terrain generator and viewer / Martín Fernández, Kevin ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In this project you can see how satellite data generates 3D scenarios that can be read in graphic engines. These objects are associated with geographic information in JSON files that allow a simulator developed in Unreal Engine to read them, load textures and position themselves in that position of the physical world using UTM coordinates. [...]
En aquest projecte es pot veure com a partir de dades de satèl·lit es generen escenaris 3D que poden ser llegits en motors gràfics. Aquests objectes se'ls associa informació geogràfica en fitxers JSON que permeten a un simulador desenvolupat en Unreal Engine llegir-los, carregar les textures i situar-se en aquella posició del món físic utilitzant coordenades UTM. [...]
En este proyecto se puede ver cómo a partir de datos de satélite se generan escenarios 3D que pueden ser leídos en motores gráficos. Estos objetos se les asocia información geográfica en ficheros JSON que permiten a un simulador desarrollado en Unreal Engine leerlos, cargar las texturas y situarse en aquella posición del mundo físico utilizando coordenadas UTM. [...]

2019-07-01
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
12 p, 1.1 MB Visió per computador aplicada al control de qualitat en la indústria metal·lúrgica / Roura Suarez, Daniel ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte aplica tècniques de Visió per computador al control de qualitat en la indústria metal·lúrgica, concretament en el procés de tall i plegat. En la part d'inspecció de peces tallades es prendrà com a referència un fitxer vectorial, s'interpretarà i es compararà amb imatges de peces obtingudes després del tall. [...]
The project will try to apply computer vision techniques to quality control in the metal industry, specifically in the cutting and bending process. Inspection of cut pieces will be taken as a reference to a vector file, will be interpreted and compared to pieces of images obtained after the cut. [...]
El proyecto aplica técnicas de Visión por computador al control de calidad en la industria metalúrgica, concretamente en el proceso de corte y plegado. En la parte de inspección de piezas cortadas se tomará como referencia un fichero vectorial, se interpretará y se comparará con imágenes de piezas obtenidas después del corte. [...]

2019-02-11
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
12 p, 13.8 MB Smart Glasses : a new way to interact within the world / Riquelme Cencerrado, Alejandro ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquests últims anys hem experimentat grans avenços tecnològics. Alguns d'ells es podrien haver considerat com impossibles d'haver-los pensats fa només uns pocs anys enrere. El nostre projecte està influenciat per l'exitós concepte de l'anomenat "Smartphone", que de fet es pot considerar com una extensió de les actuals funcionalitats dels éssers humans. [...]
This recent years we have experienced great technological advances. Some of them, could have been considered as impossible when thinking on them a few years ago. Our project is influenced by the successful concept of the well-known "Smartphone", which can actually be considered as an extension of the current functionalities of the humans. [...]
Estos últimos años hemos experimentado grandes adelantos tecnológicos. Algunos de ellos se podrían haber considerado como imposibles de haberlos pensado hace solo unos pocos años atrás. Nuestro proyecto está influenciado por el exitoso concepto del llamado "Smartphone", que de hecho se puede considerar como una extensión de las actuales funcionalidades de los seres humanos. [...]

2019-02-11
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
13 p, 16.2 MB Reducing dizziness when using a video-see-through head-mounted display / Segovia Barreales, Richard ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In the recent years head mounted displays have been a great focus of attention for research development and consumer oriented products. Nevertheless, users still experience dizziness when using them. [...]
Els darrers anys, els dispositius de realitat virtual i realitat augmentada són objecte de grans avenços. Tot i això, els usuaris encara pateixen molèsties quan les utilitzen. A les sessions de testeig amb usuaris, s'ha pogut observar que es senten més còmodes quan s'utilitza una configuració de visualització especifica per a cada distància. [...]
En los últimos años, los dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada son objeto de grandes avances. Sin embargo, los usuarios aún sufren molestias cuando las utilizan. En las sesiones de testeo con usuarios, se ha podido observar que se sienten más cómodos cuando se utiliza una configuración de visualización especifica para cada distancia. [...]

2018-07-02
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 32 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 27 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 109.7 KB Processament de Senyal, Imatge i Vídeo [104346] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Coneixements: Conèixer, entendre i saber modelar l'adquisició amb diferents sensors, especialment amb càmeres. Descriure i relacionar les fases en què es divideix la solució a un problema d'anàlisi de processament del senyal. [...]
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer, entender y saber modelar la adquisición con diferentes sensores, especialmente con cámaras. Describir y relacionar las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de procesamiento de la señal. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
2.
7 p, 117.3 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador s'emmarca dins de la menció de "Computació" amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
La asignatura de Visión por Computador se enmarca dentro de la mención de "Computación" con las asignaturas de "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Aprendizaje Computacional" y "Robótica, Lenguaje y Planificación" que forman parte de la materia llamada sistemas cognitivos. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
3.
6 p, 109.6 KB Processament de Senyal, Imatge i Vídeo [104346] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Coneixements: Conèixer, entendre i saber modelar l'adquisició amb diferents sensors, especialment amb càmeres. Descriure i relacionar les fases en què es divideix la solució a un problema d'anàlisi de processament del senyal. [...]
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer, entender y saber modelar la adquisición con diferentes sensores, especialmente con cámaras. Describir y relacionar las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de procesamiento de la señal. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
4.
7 p, 116.5 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador s'emmarca dins de la menció de "Computació" amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
La asignatura de Visión por Computador se enmarca dentro de la mención de "Computación" con las asignaturas de "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Aprendizaje Computacional" y "Robótica, Lenguaje y Planificación" que forman parte de la materia llamada sistemas cognitivos. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
5.
6 p, 113.4 KB Intel·ligència Artificial [102768] / Vanrell Martorell, Maria ; Baldrich Caselles, Ramón ; Lumbreras Ruíz, Felipe ; Karatzas, Dimosthenis ; Biten, Ali Furkan ; Arias Bedmar, Guillem ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori al camp de la intel·ligència artificial (IA). Els objectius que es persegueixen són dos: a) familiaritzar els estudiants en la resolució de problemes d'IA amb les seves particularitats en la representació, l'avaluació i la metodologia específica de resolució, i b) fer que l'estudiant coneixi un ventall de tècniques i algorismes bàsics que permetran solucionar els problemes plantejats i millorar les seves habilitats en programació. [...]
Esta asignatura tiene un carácter general e introductorio al campo de la inteligencia artificial (IA). Los objetivos principales que se persiguen son dos: a) familiarizar los estudiantes en la resolución de problemas de IA con sus particularidades en la representación, la evaluación y la metodología especifica de resolución, y b) hacer que el estudiante conozca un amplio espectro de técnicas y algoritmos básicos que permitan 1 b) hacer que el estudiante conozca un amplio espectro de técnicas y algoritmos básicos que permitan solucionar los problemas planteados y mejorar sus habilidades de programación. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
6 p, 88.8 KB Intel·ligència Artificial [102768] / Vanrell Martorell, Maria ; Baldrich Caselles, Ramón ; Lumbreras Ruíz, Felipe ; Karatzas, Dimosthenis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori al camp de la intel·ligència artificial (IA). Els objectius que es persegueixen són dos: (a) familiaritzar els estudiants en la resolució de problemas d'IA amb les seves particularitats en la representació, l'avaluació i la metodología específica de resolució, i (b) fer que l'estudiant coneixi un ventall de tècniques i algorismes bàsics que permetran solucionar els problemes plantejats i millorar les seves habilitats en programació. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
7 p, 94.4 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador, s'emmarca dins de la menció de "Computació" amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
7 p, 90.7 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
6 p, 85.9 KB Intel·ligència Artificial [102768] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Karatzas, Dimosthenis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori al camp de la intel·ligència artificial (IA). Els objectius que es persegueixen són dos. Per una banda familiaritzar els estudiants en la resolució de problemas d'IA amb les seves particularitats en la representació, l'avaluació i la metodología específica de resolució. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
6 p, 84.0 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
2016-17
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Materials acadèmics : 27 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.