Resultats globals: 80 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 2 registres trobats
Documents de recerca, 40 registres trobats
Materials acadèmics, 38 registres trobats
Articles 2 registres trobats  
1.
12 p, 2.1 MB Multispectral Image Feature Points / Aguilera, Cristhian (Universidad del Bío-Bío (Concepción, Xile)) ; Barrera Campo, Jose Fernando (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Sappa, Angel Domingo (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Toledo Morales, Ricardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
This paper presents a novel feature point descriptor for the multispectral image case: Far-Infrared and Visible Spectrum images. It allows matching interest points on images of the same scene but acquired in different spectral bands. [...]
2012
Sensors (Basel, Switzerland), Vol. 12 (2012) , p. 12661-12672  
2.
2 p, 137.5 KB Els fars davanters a ull de càmara / Serrat Gual, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Diego, Ferran. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Álvarez, José Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lopez, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Elvira, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
La contínua innovació en els sistemes d'il·luminació dels automòbils comporta també una millora en els sistemes d'avaluació. Aquests estan basats en la comparació dinàmica, és a dir, que siguin els propis experts o usuaris qui comprovin la qualitat dels fars durant una sèrie de proves de conducció. [...]
La continua innovación en los sistemas de iluminación de los automóviles comporta también una mejora en los sistemas de evaluación. Éstos están basados en la comparación dinámica, es decir, que sean los propios expertos o usuarios quienes comprueben la calidad de los faros durante una serie de pruebas de conducción. [...]
Continuous innovation in headlamp systems also implies an improvement in how they are assessed. These assessment systems are based on dynamic comparison, i. e. , experts or users themselves assess the quality of headlamps by means of different driving tests. [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2
3 documents

Documents de recerca 40 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
11 p, 2.0 MB Building an AI-powered platform to identify safety risks in urban design / Jover Pujol, Gerard ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La configuració de les xarxes de carrers té un impacte important en la salut pública, inclosa la prevalença de la delinqüència i l'assetjament sexual a l'espai públic. Per tant, els responsables polítics i els planificadors urbans han d'identificar característiques específiques de l'entorn construït associades a taxes més altes d'assetjament per dissenyar espais públics més segurs i inclusius que promoguin la igualtat de gènere i donin suport a la plena participació de totes les persones en la vida urbana. [...]
La configuración de las redes de calles tiene un impacto significativo en la salud pública, incluyendo la prevalencia del crimen y el acoso sexual en espacios públicos. Por lo tanto, los responsables de políticas y los planificadores urbanos deben identificar características específicas del entorno construido asociadas con tasas más altas de acoso, para diseñar espacios públicos más seguros e inclusivos que promuevan la igualdad de género y apoyen la plena participación de todas las personas en la vida urbana. [...]
The configuration of street networks has a significant impact on public health, including the prevalence of crime and sexual harassment in public spaces. Therefore, policymakers and urban planners must identify specific characteristics of the built environment associated with higher rates of harassment to design safer and more inclusive public spaces that promote gender equality and support the full participation of all individuals in urban life. [...]

2023
Enginyeria de Dades [1394]  
2.
12 p, 24.4 MB End-to-End Framework for Continuous Space-Time Super-Resolution on Remote Sensing / Gutiérrez Gómez, Cristian ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In Remote Sensing, much effort has been dedicated to the Super-Resolution field to overcome physical sensors limitations, and Deep Learning has vastly surpassed Interpolation and Reconstruction based methods. [...]
Al Remote Sensing, s'han dedicat molts esforços al l'àrea de la Super-Resolució per superar les limitacions físiques dels sensors, i el Deep Learning ha superat àmpliament els mètodes basats en Interpolació i Reconstrucció. [...]
En Remote Sensing, se han dedicado muchos esfuerzos al área de la Super-Resolución para superar las limitaciones físicas de los sensores, y el Deep Learning ha superado ampliamente los métodos basados en Interpolación y Reconstrucción. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
11 p, 3.6 MB GlassFood: The holographic healthy smart recipe app / Moya Ruiz, Bruno ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This project integrates mixed reality, computer vision, and deep learning to develop an application for the Glassear headset, a cutting-edge entrepreneurial project. The aim of the application is to improve user health and encourage a culture of healthy eating. [...]
Aquest projecte integra realitat mixta, visió per ordinador i aprenentatge profund per desenvolupar una aplicació per al casc Glassear, un projecte emprenedor d'avantguarda. L'objectiu de l'aplicació és millorar la salut dels usuaris i fomentar una cultura d'alimentació saludable. [...]
Este proyecto integra realidad mixta, visión por ordenador y aprendizaje profundo para desarrollar una aplicación para el casco Glassear, un proyecto emprendedor de vanguardia. El objetivo de la aplicación es mejorar la salud de los usuarios y fomentar una cultura de alimentación saludable. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
13 p, 1.2 MB FlutterCV: Desenvolupament d'una aplicació mòbil en Flutter amb funcions de VC / Soriano Valle, Juan Carlos ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les tecnologies referents al Machine Learning i la Visió per Computació avancen molt ràpidament en el temps, però no només en temes de precisió sinó d'eficiència computacional, atès que cada vegada es necessiten menys recursos de còmput per executar tasques igual o més complexes. [...]
Machine Learning and Computer Vision technologies are growing fast nowadays, not only on precision aspects but on computation efficiency where less computing resources are required in order to run the same tasks or more complex ones. [...]
Las tecnologías referentes al Machine Learning y la Visión por Computación avanzan muy rápidamente en el tiempo, pero no solo en temas de precisión sino de eficiencia computacional, dado que cada vez se necesitan menos recursos de cómputo para ejecutar tareas igual o más complejas. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
11 p, 9.8 MB Visualització, creació i millora de terrenys 3D / Martínez Espelleta, Gerard ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Durant les últimes dècades, la visió de mapes tridimensionals ha avançat moltíssim des de l'aparició de Google Maps l'any 2005, el qual va popularitzar i fer disponible al públic general aquest servei. [...]
Over the last few decades, three-dimensional map viewing has come a long way since the advent of Google Maps in 2005, which made this service popular and available to the general public. However, new technologies such as three-dimensional relief visualization are only applied to heavily populated areas, leaving apart a large part of the territory's surface. [...]
Durante las últimas décadas, la visión de mapas tridimensionales ha avanzado muchísimo desde la aparición de Google Maps el año 2005, el cual popularizó y dió a la disposición del público general este servicio. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
15 p, 1.3 MB Implementing from scratch an easy-to-use Deep Learning library and experimenting with the internal neural networks pipeline / García Romera, Abel ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Deep Learning (DL) is acquiring more and more applications in the industry, but not all professionals who need it have knowledge on the topic. For this reason, I have developed my own DL library for Python that includes multilayer perceptrons and convolutional neural networks, completely from scratch and with the aim of being easy to use, as I have shown when it has been used by some students from my old high school. [...]
El Deep Learning (DL) está siendo cada vez más usado en la industria, pero no todos los profesionales que lo necesitan tienen conocimientos sobre el tema. Por ello, he desarrollado mi propia librería de DL para Python que incluye perceptrones multicapa y redes neuronales convolucionales, completamente desde cero y con el objetivo de que sea fácil de usar, como he demostrado cuando la han utilizado algunos alumnos de secundaria de mi antiguo instituto. [...]
El Deep Learning (DL) està sent cada vegada més utilitzat a la indústria, però no tots els professionals que ho necessiten tenen coneixements sobre el tema. Per això, he desenvolupat la meva pròpia llibreria de DL per a Python que inclou perceptrons multicapa i xarxes neuronals convolucionals, completament des de zero i amb l'objectiu que sigui fàcil d'usar, com he demostrat quan l'han fet servir alguns alumnes de secundària del meu antic institut. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 1.2 MB Identificació de fonts d'emissió de metà d'aigües residuals amb visió per computador i observacions de Sentinel-2 / Aceves Soley, Gerard ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les tecnologies basades en aprenentatge profund s'han desenvolupat a gran velocitat en els últims anys i alhora proporcionen eines de molta efectivitat. En aquest treball s'aplicaran aquestes tecnologies per a la detecció de fonts del gas metà, un dels gasos més contaminants a l'atmosfera, alhora que fàcilment localitzable en les depuradores, on es centrarà el treball. [...]
Deep learning-based technologies have developed rapidly in recent years and at the same time provide highly effective tools. In this project, these technologies will be applied to detect sources of methane gas, one of the most polluting gases in the atmosphere, while being easily located in waste water treatment plants, which this work will focus. [...]
Las tecnologías basadas en aprendizaje profundo se han desarrollado a gran velocidad en los últimos años ya la vez proporcionan herramientas de mucha efectividad. En este trabajo se aplicarán estas tecnologías para la detección de fuentes de gas metano, uno de los gases más contaminantes a la atmósfera, al tiempo que fácilmente localizable en las depuradoras, donde se centrará este trabajo. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
4.2 MB Aterratge autònom d'aeronaus d'ala fixa basat en visió / Nogué Bonet, Narcís ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Per al meu treball de fi de grau he decidit abordar el problema de l'aterratge autònom en aeronaus d'ala fixa sote normes de vol visual, ja que considero que els mètodes en ús avui en dia no es beneficien tan com podrien dels avenços més recents en tecnologia, principalment en els camps de la intel·ligència artificial i la visió per computador. [...]
For my research work I have decided to address the problem of autonomous landing in fixed wing aircraft under Visual Flight Rules, as I consider that the methods in use today do not benefit as much as they could from the latest advances in technology, mainly in the fields of artificial intelligence and computer vision. [...]
Para mi trabajo de fin de grado he decidido abordar el problema del aterrizaje autónomo en aeronaves de ala fiza bajo normas de vuelo visual, ya que considero que los métodos en uso hoy en día no se benefician tanto como podrían de los avances más recientes en tecnología, principalmente en los campos de la inteligencia artificial y la visión por computador. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
122 p, 48.8 MB Lifelike Humans : Detailed Reconstruction of Expressive Human Faces / Rotger Moll, Gemma ; Agudo Martínez, Antonio, dir. ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir.
El desenvolupament de personatges digitals semblants a les persones és una tasca difícil, ja que els humans estem acostumats a reconèixer-nos entre nosaltres i trobar els CGI poc humanitzats. Per complir els estàndards de les produccions de videojocs i pel·lícules digitals és necessari modelar i animar aquests personatges el més proper als éssers humans. [...]
Desarrollar personajes digitales similares a los humanos es un reto, ya que los humanos estamos acostumbrados a reconocernos entre nosotros y a encontrar a los CGI poco humanos. Para cumplir con los estándares de las producciones de videojuegos y películas digitales, es necesario modelar y animar a estos personajes de la manera más parecida posible a los humanos. [...]
Developing human-like digital characters is a challenging task since humans are used to recognizing our fellows, and find the computed generated characters inadequately humanized. To fulfill the standards of the videogame and digital film productions it is necessary to model and animate these characters the most closely to human beings. [...]

2021  
10.
13 p, 7.2 MB Interpolación temporal para imágenes de satélite / Fernández Morales, Enrique ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En los últimos años, las redes neuronales se han convertido en una herramienta muy versátil y eficaz en la resolución de problemas, en especial los relacionados con imágenes. Es por ello que en este proyecto pretendemos experimentar con esta tecnología, implementando modelos capaces de realizar motion interpolation en imágenes de satélites de más de 3 canales. [...]
In recent years, neural networks have become a very versatile and effective tool for solving problems, especially those related to images. That is why in this project we intend to experiment with this technology, implementing models capable of performing motion interpolation in satellite images of more than 3 channels. [...]
En els últims anys, les xarxes neuronals s'han convertit en una eina molt versàtil i eficaç en la resolució de problemes, especialment els relacionats amb imatges. És per això que en aquest projecte pretenem experimentar amb aquesta tecnologia, implementant models capaços de realitzar motion interpolation en imatges de satèl·lits de més de 3 canals. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 40 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 38 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
7 p, 111.9 KB Visió per Computador [104423] / Lumbreras Ruiz, Felipe ; Vazquez Corral, Javier ; Borras Camarasa, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Coneixements: Conèixer, entendre i saber modelar l'adquisició amb diferents sensors, especialment amb càmeres. Descriure i relacionar les fases en què es divideix la solució a un problema d'anàlisi de processament del senyal. [...]
The objectives of the subject can be summarized in: Knowledge: Know, understand and know how to model the acquisition with different sensors, especially with cameras. Describe and relate the phases in which the solution is divided to a problem of analysis of signal processing. [...]
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer, entender y saber modelar la adquisición con diferentes sensores, especialmente con cámaras. Describir y relacionar las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de procesamiento de la señal. [...]

2023-24
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
2.
7 p, 111.5 KB Entorns Gràfics i de Realitat Augmentada [104372] / Lumbreras Ruiz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les tècniques de Gràfics per Computador i Visualització Gràfica, en especial les de realisme (rendering) i d'animació per Computador (Computer Animation) són presents en molts àmbits, fonamentalment en l'entreteniment (cinema, televisió, videojocs, etc. [...]
The techniques of Computer Graphics and Graphic Visualization, especially those of realism (rendering) and animation by Computer (Computer Animation) are present in many fields, fundamentally in the entertainment (cinema, television, videojuegos, etc. [...]
Las técnicas de Gráficos por Computador y Visualización Gráfica, en especial las de realismo (rendering) y de animación por Computador (Computer Animation) están presentes en muchos ámbitos, fundamentalmente en el entretenimiento (cine, televisión, videojuegos, etc. [...]

2023-24
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
3.
7 p, 111.8 KB Processament de Senyal, Imatge i Vídeo [104346] / Lumbreras Ruiz, Felipe ; Vazquez Corral, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Coneixements: Conèixer, entendre i saber modelar l'adquisició amb diferents sensors, especialment amb càmeres. Descriure i relacionar les fases en què es divideix la solució a un problema d'anàlisi de processament del senyal. [...]
The objectives of the subject can be summarized in: Knowledge: Know, understand and know how to model the acquisition with different sensors, especially with cameras. Describe and relate the phases in which the solution is divided to a problem of analysis of signal processing. [...]
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer, entender y saber modelar la adquisición con diferentes sensores, especialmente con cámaras. Describir y relacionar las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de procesamiento de la señal. [...]

2023-24
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
4.
8 p, 119.7 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruiz, Felipe ; Vazquez Corral, Javier ; Borras Camarasa, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador s'emmarca dins de la menció de "Computació" amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
The subject of Computer Vision is in the mention of "Computing" among the subjects of "Knowledge, Reasoning and Uncertainty", "Computational Learning" and "Robotics, Language and Planning" that are part of the subject called Cognitive Systems . [...]
La asignatura de Visión por Computador se enmarca dentro de la mención de "Computación" con las asignaturas de "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Aprendizaje Computacional" y "Robótica, Lenguaje y Planificación" que forman parte de la materia llamada sistemas cognitivos. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
5.
7 p, 111.2 KB Visió per Computador [104423] / Lumbreras Ruiz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Coneixements: Conèixer, entendre i saber modelar l'adquisició amb diferents sensors, especialment amb càmeres. Descriure i relacionar les fases en què es divideix la solució a un problema d'anàlisi de processament del senyal. [...]
The objectives of the subject can be summarized in: Knowledge: Know, understand and know how to model the acquisition with different sensors, especially with cameras. Describe and relate the phases in which the solution is divided to a problem of analysis of signal processing. [...]
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer, entender y saber modelar la adquisición con diferentes sensores, especialmente con cámaras. Describir y relacionar las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de procesamiento de la señal. [...]

2022-23
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
6.
7 p, 111.1 KB Entorns Gràfics i de Realitat Augmentada [104372] / Lumbreras Ruiz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les tècniques de Gràfics per Computador i Visualització Gràfica, en especial les de realisme (rendering) i d'animació per Computador (Computer Animation) són presents en molts àmbits, fonamentalment en l'entreteniment (cinema, televisió, videojocs, etc. [...]
The techniques of Computer Graphics and Graphic Visualization, especially those of realism (rendering) and animation by Computer (Computer Animation) are present in many fields, fundamentally in the entertainment (cinema, television, videojuegos, etc. [...]
Las técnicas de Gráficos por Computador y Visualización Gráfica, en especial las de realismo (rendering) y de animación por Computador (Computer Animation) están presentes en muchos ámbitos, fundamentalmente en el entretenimiento (cine, televisión, videojuegos, etc. [...]

2022-23
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
7.
6 p, 109.7 KB Processament de Senyal, Imatge i Vídeo [104346] / Lumbreras Ruiz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Coneixements: Conèixer, entendre i saber modelar l'adquisició amb diferents sensors, especialment amb càmeres. Descriure i relacionar les fases en què es divideix la solució a un problema d'anàlisi de processament del senyal. [...]
The objectives of the subject can be summarized in: Knowledge: Know, understand and know how to model the acquisition with different sensors, especially with cameras. Describe and relate the phases in which the solution is divided to a problem of analysis of signal processing. [...]
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer, entender y saber modelar la adquisición con diferentes sensores, especialmente con cámaras. Describir y relacionar las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de procesamiento de la señal. [...]

2022-23
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
8.
7 p, 117.4 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruiz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador s'emmarca dins de la menció de "Computació" amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
The subject of Computer Vision is in the mention of "Computing" among the subjects of "Knowledge, Reasoning and Uncertainty", "Computational Learning" and "Robotics, Language and Planning" that are part of the subject called Cognitive Systems . [...]
La asignatura de Visión por Computador se enmarca dentro de la mención de "Computación" con las asignaturas de "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Aprendizaje Computacional" y "Robótica, Lenguaje y Planificación" que forman parte de la materia llamada sistemas cognitivos. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
7 p, 111.1 KB Entorns Gràfics i de Realitat Augmentada [104372] / Lumbreras Ruiz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les tècniques de Gràfics per Computador i Visualització Gràfica, en especial les de realisme (rendering) i d'animació per Computador (Computer Animation) són presents en molts àmbits, fonamentalment en l'entreteniment (cinema, televisió, videojocs, etc. [...]
The techniques of Computer Graphics and Graphic Visualization, especially those of realism (rendering) and animation by Computer (Computer Animation) are present in many fields, fundamentally in the entertainment (cinema, television, videojuegos, etc. [...]
Las técnicas de Gráficos por Computador y Visualización Gráfica, en especial las de realismo (rendering) y de animación por Computador (Computer Animation) están presentes en muchos ámbitos, fundamentalmente en el entretenimiento (cine, televisión, videojuegos, etc. [...]

2021-22
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
10.
6 p, 109.7 KB Processament de Senyal, Imatge i Vídeo [104346] / Lumbreras Ruiz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Coneixements: Conèixer, entendre i saber modelar l'adquisició amb diferents sensors, especialment amb càmeres. Descriure i relacionar les fases en què es divideix la solució a un problema d'anàlisi de processament del senyal. [...]
The objectives of the subject can be summarized in: Knowledge: Know, understand and know how to model the acquisition with different sensors, especially with cameras. Describe and relate the phases in which the solution is divided to a problem of analysis of signal processing. [...]
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer, entender y saber modelar la adquisición con diferentes sensores, especialmente con cámaras. Describir y relacionar las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de procesamiento de la señal. [...]

2021-22
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents

Materials acadèmics : 38 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.