Resultados globales: 57 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 2 registros
Documentos de investigación, Encontrados 28 registros
Materiales académicos, Encontrados 27 registros
Artículos Encontrados 2 registros  
1.
12 p, 2.1 MB Multispectral Image Feature Points / Aguilera, Cristhian (Universidad del Bío-Bío (Concepción, Xile)) ; Barrera Campo, Jose Fernando (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Sappa, Angel Domingo (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Toledo Morales, Ricardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
This paper presents a novel feature point descriptor for the multispectral image case: Far-Infrared and Visible Spectrum images. It allows matching interest points on images of the same scene but acquired in different spectral bands. [...]
2012
Sensors, Vol. 12 (2012) , p. 12661-12672  
2.
2 p, 137.5 KB Els fars davanters a ull de càmara / Serrat, J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Diego, Ferran. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Alvarez, J.M (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lopez, A. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Elvira, C. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
La contínua innovació en els sistemes d'il·luminació dels automòbils comporta també una millora en els sistemes d'avaluació. Aquests estan basats en la comparació dinàmica, és a dir, que siguin els propis experts o usuaris qui comprovin la qualitat dels fars durant una sèrie de proves de conducció. [...]
2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2  

Documentos de investigación Encontrados 28 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
9 p, 1.7 MB Multispectral Earth simulator / Cid Munuera, Guillermo ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Durante los últimos años en el campo de la visión por computador, sin duda, la tecnología de Deep Learning más utilizada son las redes generativas antagónicas más conocidas como GANs. Estas son capaces de generar imágenes prácticamente realistas que engañan al ojo humano. [...]
Durant els últims anys en el camp de la visió per computador, sens dubte, la tecnologia de Deep Learning més utilitzada són les xarxes generatives antagòniques més conegudes com GANs. Aquestes són capaces de generar imatges pràcticament realistes que enganyen l'ull humà. [...]
In the last few years, in the field of computer vision, without a doubt the Deep Learning technology with more importance are the generative adversarial networks better known as GANs, capable of generating practically realistic images that fool the human eye. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
14 p, 9.1 MB Valorització de residus amb deep learning i càmeres multiespectrals / Gracia Larrosa, Edgar ; Lumbreras Ruíz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Antens, Coen Jacobus, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment tots els residus que es generen en les ciutats són enviats a plantes de processament on se separen i seleccionen aquells que poden ser reutilitzats en un futur. Aquesta és una tasca complexa degut a la creixent quantitat de material que ha de ser analitzat i a la gran varietat d'elements que hi podem trobar. [...]
Actualmente todos los residuos que se generan en las ciudades son enviados a plantas de procesamiento donde se separan y seleccionan aquellos que pueden ser reutilizados en un futuro. Esta es una tarea compleja debido a la creciente cantidad de material que debe ser analizado y la gran variedad de elementos que podemos encontrar. [...]
Nowadays, garbage generated in cities are sent to processing plants, where different materials are separated and those that can be reused in the future are selected. This is a complex task due to the increasing amount of material that must be analysed and the variety of elements that we may encounter. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
13 p, 20.5 MB GEOSpectralSimulator : multispectral terrain generator and viewer / Martín Fernández, Kevin ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In this project you can see how satellite data generates 3D scenarios that can be read in graphic engines. These objects are associated with geographic information in JSON files that allow a simulator developed in Unreal Engine to read them, load textures and position themselves in that position of the physical world using UTM coordinates. [...]
En aquest projecte es pot veure com a partir de dades de satèl·lit es generen escenaris 3D que poden ser llegits en motors gràfics. Aquests objectes se'ls associa informació geogràfica en fitxers JSON que permeten a un simulador desenvolupat en Unreal Engine llegir-los, carregar les textures i situar-se en aquella posició del món físic utilitzant coordenades UTM. [...]
En este proyecto se puede ver cómo a partir de datos de satélite se generan escenarios 3D que pueden ser leídos en motores gráficos. Estos objetos se les asocia información geográfica en ficheros JSON que permiten a un simulador desarrollado en Unreal Engine leerlos, cargar las texturas y situarse en aquella posición del mundo físico utilizando coordenadas UTM. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
12 p, 1.1 MB Visió per computador aplicada al control de qualitat en la indústria metal·lúrgica / Roura Suarez, Daniel ; Lumbreras Ruíz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte aplica tècniques de Visió per computador al control de qualitat en la indústria metal·lúrgica, concretament en el procés de tall i plegat. En la part d'inspecció de peces tallades es prendrà com a referència un fitxer vectorial, s'interpretarà i es compararà amb imatges de peces obtingudes després del tall. [...]
The project will try to apply computer vision techniques to quality control in the metal industry, specifically in the cutting and bending process. Inspection of cut pieces will be taken as a reference to a vector file, will be interpreted and compared to pieces of images obtained after the cut. [...]
El proyecto aplica técnicas de Visión por computador al control de calidad en la industria metalúrgica, concretamente en el proceso de corte y plegado. En la parte de inspección de piezas cortadas se tomará como referencia un fichero vectorial, se interpretará y se comparará con imágenes de piezas obtenidas después del corte. [...]

2019-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
12 p, 13.8 MB Smart Glasses : a new way to interact within the world / Riquelme Cencerrado, Alejandro ; Lumbreras Ruíz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquests últims anys hem experimentat grans avenços tecnològics. Alguns d'ells es podrien haver considerat com impossibles d'haver-los pensats fa només uns pocs anys enrere. El nostre projecte està influenciat per l'exitós concepte de l'anomenat "Smartphone", que de fet es pot considerar com una extensió de les actuals funcionalitats dels éssers humans. [...]
This recent years we have experienced great technological advances. Some of them, could have been considered as impossible when thinking on them a few years ago. Our project is influenced by the successful concept of the well-known "Smartphone", which can actually be considered as an extension of the current functionalities of the humans. [...]
Estos últimos años hemos experimentado grandes adelantos tecnológicos. Algunos de ellos se podrían haber considerado como imposibles de haberlos pensado hace solo unos pocos años atrás. Nuestro proyecto está influenciado por el exitoso concepto del llamado "Smartphone", que de hecho se puede considerar como una extensión de las actuales funcionalidades de los seres humanos. [...]

2019-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
13 p, 16.2 MB Reducing dizziness when using a video-see-through head-mounted display / Segovia Barreales, Richard ; Lumbreras Ruíz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In the recent years head mounted displays have been a great focus of attention for research development and consumer oriented products. Nevertheless, users still experience dizziness when using them. [...]
Els darrers anys, els dispositius de realitat virtual i realitat augmentada són objecte de grans avenços. Tot i això, els usuaris encara pateixen molèsties quan les utilitzen. A les sessions de testeig amb usuaris, s'ha pogut observar que es senten més còmodes quan s'utilitza una configuració de visualització especifica per a cada distància. [...]
En los últimos años, los dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada son objeto de grandes avances. Sin embargo, los usuarios aún sufren molestias cuando las utilizan. En las sesiones de testeo con usuarios, se ha podido observar que se sienten más cómodos cuando se utiliza una configuración de visualización especifica para cada distancia. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 4.8 MB Posicionamiento de objetos 3D en una escena adquirida a través de un sensor / Fradejas Rodrigáñez, Edgar ; Lumbreras Ruíz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La propuesta de este trabajo se centra en el desarrollo de un algoritmo para la localización de objetos en una escena, obtenida mediante un sensor 3D de adquisición de nubes de puntos. El trabajo va desde la obtención de los datos (objeto y escena), hasta la implementación algorítmica de la solución y su enfoque práctico. [...]
This project focuses on the development of an algorithm for detecting the location of objects in a scene, obtained using a 3D sensor for point cloud acquisition. The project steps include obtaining the data, the algorithmic implementation, and its practical demonstration. [...]
La proposta d'aquest treball se centra en el desenvolupament d'un algoritme per a la localització d'objectes en una escena, obtinguda mitjançant un sensor 3D d'adquisició de núvols de punts. El treball va des de l'obtenció de les dades (objecte i escena), fins a la implementació algorítmica de la solució i el seu enfocament pràctic. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
10 p, 10.3 MB Anàlisi de fronts de focs mitjançant imatges / Vallès Fernández, Alex ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es presenta el desenvolupament d'un simulador de vols de dron que té com a objectiu aconseguir seqüències d'imatges d'incendis forestals per al seu posterior anàlisi. La captura d'aquestes imatges s'aconsegueix simulant la projecció d'una càmera sobre una estructura texturada del terreny a sobrevolar. [...]
This project presents the development of a drone flight simulator that aims to achieve forest fire image sequences for later analysis. The capture of those images is achieved by simulating the projection of one camera on a textured structure of the zone to fly. [...]
En este proyecto se presenta el desarrollo de un simulador de vuelos de drones que tiene como objetivo conseguir secuencias de imágenes de incendios forestales para su posterior análisis. La captura de estas imágenes se consigue simulando la proyección de una cámara sobre una estructura texturada del terreno a sobrevolar. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
9 p, 1.5 MB Sistema de visió omnidireccional per a vols amb drons / Bracero Hernandez, David ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest document es presenta un sistema de visió estèreo binocular basat en dues càmeres idèntiques amb lents d'ull de peix de 220 graus. Posicionades respecte un mateix eix vertical, però enfocant en sentits oposats, aquestes càmeres permeten obtenir dos hemisferis de 360 per 220 graus, corresponents a la meitat superior i inferior d'una esfera completa. [...]
This project presents a binocular stereo vision system based on two identical cameras with 220-degree fisheye lenses. Positioned on the same vertical axis, but looking to opposite directions, these cameras allow to obtain two hemispheres of 360 by 220 degrees, corresponding to the upper and lower half of a complete sphere. [...]
En este proyecto se presenta un sistema de visión estéreo binocular basado en dos cámaras idénticas con lentes de ojo de pez de 220 grados. Posicionadas respecto a un mismo eje vertical, pero enfocando en sentidos opuestos, estas cámaras permiten obtener dos hemisferios de 360 por 220 grados, correspondientes a la mitad superior e inferior de una esfera completa. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
14 p, 11.4 MB Findpic : joc social intel·ligent / Colom Ferrer, Jaume ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball tracta de l'actualització i millora d'una aplicació mòbil que consisteix en un joc social anomenat Findpic. L'aplicació ja es trobava disponible al mercat d'aplicacions Play Store abans de realitzar aquest treball, però no havia tingut la resposta esperada per part dels usuaris. [...]
This work is the updating and improvement of a mobile application which is a social game called Findpic. The application was available on the Play Store market before starting this work, but it hadn't the expected response from users. [...]
Este trabajo trata de la actualización y mejora de una aplicación móvil que consiste en un juego social llamado Findpic. La aplicación ya se encontraba disponible en el mercado de aplicaciones Play Store antes de realizar este trabajo, pero no había tenido la respuesta esperada por parte de los usuarios. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  

Documentos de investigación : Encontrados 28 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 27 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
6 p, 109.7 KB Processament de Senyal, Imatge i Vídeo [104346] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Coneixements: Conèixer, entendre i saber modelar l'adquisició amb diferents sensors, especialment amb càmeres. Descriure i relacionar les fases en què es divideix la solució a un problema d'anàlisi de processament del senyal. [...]
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer, entender y saber modelar la adquisición con diferentes sensores, especialmente con cámaras. Describir y relacionar las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de procesamiento de la señal. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documentos
2.
7 p, 117.3 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador s'emmarca dins de la menció de "Computació" amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
La asignatura de Visión por Computador se enmarca dentro de la mención de "Computación" con las asignaturas de "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Aprendizaje Computacional" y "Robótica, Lenguaje y Planificación" que forman parte de la materia llamada sistemas cognitivos. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònic [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sist [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
3.
6 p, 109.6 KB Processament de Senyal, Imatge i Vídeo [104346] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Coneixements: Conèixer, entendre i saber modelar l'adquisició amb diferents sensors, especialment amb càmeres. Descriure i relacionar les fases en què es divideix la solució a un problema d'anàlisi de processament del senyal. [...]
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer, entender y saber modelar la adquisición con diferentes sensores, especialmente con cámaras. Describir y relacionar las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de procesamiento de la señal. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documentos
4.
7 p, 116.5 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador s'emmarca dins de la menció de "Computació" amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
La asignatura de Visión por Computador se enmarca dentro de la mención de "Computación" con las asignaturas de "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Aprendizaje Computacional" y "Robótica, Lenguaje y Planificación" que forman parte de la materia llamada sistemas cognitivos. [...]

2019-20
Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
5.
6 p, 113.4 KB Intel·ligència Artificial [102768] / Vanrell Martorell, Maria ; Baldrich Caselles, Ramón ; Lumbreras Ruíz, Felipe ; Karatzas, Dimosthenis ; Biten, Ali Furkan ; Arias Bedmar, Guillem ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori al camp de la intel·ligència artificial (IA). Els objectius que es persegueixen són dos: a) familiaritzar els estudiants en la resolució de problemes d'IA amb les seves particularitats en la representació, l'avaluació i la metodologia específica de resolució, i b) fer que l'estudiant coneixi un ventall de tècniques i algorismes bàsics que permetran solucionar els problemes plantejats i millorar les seves habilitats en programació. [...]
Esta asignatura tiene un carácter general e introductorio al campo de la inteligencia artificial (IA). Los objetivos principales que se persiguen son dos: a) familiarizar los estudiantes en la resolución de problemas de IA con sus particularidades en la representación, la evaluación y la metodología especifica de resolución, y b) hacer que el estudiante conozca un amplio espectro de técnicas y algoritmos básicos que permitan 1 b) hacer que el estudiante conozca un amplio espectro de técnicas y algoritmos básicos que permitan solucionar los problemas planteados y mejorar sus habilidades de programación. [...]

2019-20
Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
6.
6 p, 88.8 KB Intel·ligència Artificial [102768] / Vanrell Martorell, Maria ; Baldrich Caselles, Ramón ; Lumbreras Ruíz, Felipe ; Karatzas, Dimosthenis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori al camp de la intel·ligència artificial (IA). Els objectius que es persegueixen són dos: (a) familiaritzar els estudiants en la resolució de problemas d'IA amb les seves particularitats en la representació, l'avaluació i la metodología específica de resolució, i (b) fer que l'estudiant coneixi un ventall de tècniques i algorismes bàsics que permetran solucionar els problemes plantejats i millorar les seves habilitats en programació. [...]
2018-19
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
7 p, 94.4 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruíz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador, s'emmarca dins de la menció de "Computació" amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
2018-19
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
7 p, 90.7 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
2017-18
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
6 p, 85.9 KB Intel·ligència Artificial [102768] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Karatzas, Dimosthenis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori al camp de la intel·ligència artificial (IA). Els objectius que es persegueixen són dos. Per una banda familiaritzar els estudiants en la resolució de problemas d'IA amb les seves particularitats en la representació, l'avaluació i la metodología específica de resolució. [...]
2017-18
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
6 p, 84.0 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
2016-17
Enginyeria Informàtica [958]  

Materiales académicos : Encontrados 27 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.