Results overview: Found 39 records in 0.02 seconds.
Articles, 1 records found
Research literature, 10 records found
Course materials, 28 records found
Articles 1 records found  
1.
2 p, 132.5 KB Milloren l'estudi de la toxicitat dels metalls en els microorganismes de sediments marins / Esteve, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Maldonado López, Juan José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Investigadors del Grup d'Ecologia Microbiana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en col·laboració amb investigadors de l'Institut de Recursos Naturals del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), han validat l'eficàcia de tècniques microscòpiques d'elevada resolució per determinar l'efecte tòxic dels metalls pesants, a diferents concentracions, en microorganismes fotosintètics que habiten en tapissos microbians del delta de l'Ebre. [...]
Investigadores del Grupo de Ecología Microbiana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en colaboración con investigadores del Instituto de Recursos Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han validado la eficacia de técnicas microscópicas de elevada resolución para determinar el efecto tóxico de los metales pesados, a diferentes concentraciones, en microorganismos fotosintéticos que habitan en tapetes microbianos del delta del Ebro. [...]

2010
UAB divulga, Desembre 2010, p. 1-2
2 documents

Research literature 10 records found  
1.
142 p, 5.7 MB "Qwaver" : plan de comunicación de una app para compartir música / Crespo Carrasco, Alberto ; Esteban Bofill, Joan ; Maldonado López, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Es tracta de desenvolupar la imatge de marca, el disseny gràfic i el pla de comunicació de "Qwaver", una app per compartir música, generar interacció entre usuaris i establir relacions socials.
Se trata de desarrollar la imagen de marca, el diseño gráfico y el plan de comunicación de "Qwaver", una app para compartir música, generar interacción entre usuarios y establecer relaciones sociales.
The aim is to develop the brand image, graphic design and communication plan of "Qwaver", an app to share music, generate user interaction and establish social relationships.

2019
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2.
89 p, 3.0 MB Creación de un medio digital : La Femme Magazine / Viteri Alvear, María del Mar ; Maldonado López, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La comunicació pot ser considerada com una eina per canviar les relacions de desigualtat entre els gèneres. Per aquesta raó, el projecte consisteix a crear una revista digital que incorpora la perspectiva de gènere en el treball periodístic, anomenada La Femme Magazine. [...]
La comunicación puede ser considerada como una herramienta para cambiar las relaciones de desigualdad entre los géneros. Por esta razón, el proyecto consiste en crear una revista digital que incorpora la perspectiva de género en el trabajo periodístico, llamada La Femme Magazine. [...]
Communication can be considered as a tool to change the relationships of gender inequality. For this reason, the project consists of creating a digital magazine that incorporates the gender perspective in journalistic work, called La Femme Magazine. [...]

2019
Grau en Periodisme [971]  
3.
90 p, 27.7 MB Projecte de creació d'una revista / Saltó Cortasa, Alex ; Maldonado López, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El meu TFG consisteix en el projecte de creació d'una revista esportiva de pubicació bimestral. A partir d'un estudi de mercat , es llença el primer número d'una nova firma anomenada Total Sport, la qual tractarà a través d'un periodisme de profunditat, d'aportar continguts diferenciats al lector.
Mi TFG consiste en el proyecto de creación de una revista deportiva de pubicació bimestral. A partir de un estudio de mercado, se lanza el primer número de una nueva firma llamada Total Sport, que tratará cualquier tema a través de un periodismo de profundidad, para aportar contenidos diferenciados al lector.
My TFG consists of the project of the project to create a sports magazine published once every two months. From a market analysis, the first edition is presented under the name of Total Sport, which will work any kind of content through a in depth journalism, trying to reach and offer quality content to the reader.

2019
Grau en Periodisme [971]  
4.
79 p, 18.0 MB Rediseño editorial de la revista GEO : un análisis del estado actual de las revistas de viajes en España / Carrillo Padró, David ; Maldonado López, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest projecte es realitza un estudi sobre la història i la situació actual de les revistes de viatges en paper a Espanya. S'analitza concretament el cas de la revista GEO, que després de 31 anys va tancar la seva edició el novembre de 2018. [...]
En este proyecto se realiza un estudio sobre la historia y la situación actual de las revistas de viajes en papel en España. Se analiza concretamente el caso de la revista GEO, que tras 31 años cerró su edición en noviembre de 2018. [...]
This project is a study about the history and the current status of paper travel magazines in Spain. Specifically, the case of GEO magazine, which after 31 years closed its edition in November 2018. [...]

2019
Grau en Periodisme [971]  
5.
59 p, 8.9 MB Creació d'un mitjà : Cultura en rama / Díaz Arasanz, Adriana ; Makanga Jiménez, Aïcha ; Martínez Vallejo, Alba ; Maldonado López, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"Cultura en Rama" sorgeix de la inquietud de 3 persones per la cultura i el neguit per explicar-la. D'aquesta manera, presentem el projecte d'un pla empresarial amb totes les dades necessàries per a muntar una empresa amb les següents característiques: un portal web centrat en cultura popular (cinema, sèries, música, teatre, literatura, etc. [...]
"Cultura en Rama" surge de la inquietud de 3 personas por la cultura y la desazón para explicarla. De este modo, presentamos el proyecto de un plan empresarial con todos los datos necesarios para montar una empresa con las siguientes características: un portal web centrado en cultura popular (cine, series, música, teatro, literatura, etc. [...]
"Cultura en Rama" arises of the restlessness of 3 people for the culture and the discomfort to explain it. In this way, we present the project of a business plan with all the necessary data to mount a company with the following characteristic: a web portal centred in popular cultura (cinema, series, music, theatre, literature, etc. [...]

2018
Grau en Periodisme [971]  
6.
170 p, 12.1 MB Unicowork : elaboració d'un portal web de promoció de l'alumnat universitari / Garcia Gil, Alba ; Murillo Llamas, Olga ; Maldonado López, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Creació i posada en marxa d'un lloc web i del seu corresponent pla empresarial. El lloc web té com a finalitat promocionar els alumnes universitaris que estudien Ciències de la Comunicació davant els mitjans de comunicació. [...]
Creación y puesta en marcha de un sitio web y de su correspondiente plan empresarial. El sitio web tiene como finalidad promocionar los alumnos universitarios que estudian Ciencias de la Comunicación ante los medios. [...]
Creation and implementation of a website and its corresponding business plan. The website aims to promote university students studying Communication Sciences to the media. The content of which are the different journalistic pieces made during the degree and which, later, are not used in spite of their rigour. [...]

2018
Grau en Periodisme [971]  
7.
81 p, 3.0 MB Psicología viva / Regüés Mateu, Eva ; Sánchez Pohu, Chloé ; Maldonado López, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Planificació i creació de Psicologia Viva, una pàgina web de divulgació de temes relacionats amb la psicologia. Amb aquest projecte volem apropar dos disciplines que semblen molt diferents, però que en realitat no ho son tant: la psicologia i la comunicació mediàtica. [...]
Planificación y creación de Psicología Viva, una página web de divulgación de temas relacionados con la psicología. Con este proyecto queremos acercar dos disciplinas que parecen muy distintas, pero que en realidad no lo son tanto: la psicología y la comunicación mediática. [...]
Planning and creation of Alive Psychology, a spreading web page about subjects related to Psychology. With this project, we pretend to approach two apparently very distinct disciplines, that they are not really so: Psychology and Journalism. [...]

2017
Grau en Periodisme [971]
2 documents
8.
59 p, 32.3 MB Creación de un programa de televisión : de la mente a la pantalla / Barrio Peguero, Paula ; Pérez Pérez, Adri ; Maldonado López, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball plasma tot el procés de creació d'un programa de televisió, concretament un magazín nocturn d'informació, debat i actualitat. En ell, treballem tots i cada un dels passos per a que sigui una realitat: Des de la idea inicial, a la posada en marxa del programa. [...]
Este trabajo plasma todo el proceso de creación de un programa de televisión, concretamente un magacín nocturno de información, debate y actualidad. En él, trabajamos todos y cada uno de los pasos para que sea una realidad: Desde la idea inicial, a la puesta en marcha del programa.
El objetivo final de este proyecto está pensado para, en algún caso, poderlo presentar a una cadena de televisión y convencer a esta para que compre nuestra producción y llegue a ofrecernos un hueco en su parrilla para emitir nuestro producto.
This work shows the entire process of creating a TV show, specifically a night magazine which provides information, debates and current issues. In it, we work each and every step to make it real: from the initial idea to the implementation of the program. [...]

2017
Grau en Periodisme [971]  
9.
61 p, 5.8 MB Scoop : Magazine de fotografía contemporánea / Gabriel Roca, Laia ; Maldonado López, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Es tracta del plantejament i la realització de 'scoop', una nova revista alternativa que promou la fotografia emergent. De tirada semestral, incorpora continguts fotogràfics d'interès en el sector. [...]
Se trata del planteamiento y realización de 'scoop', una nueva revista alternativa que promueva la fotografía emergente. De tirada semestral, incorpora contenidos fotográficos de interés en el sector. [...]
This is about the proposal and development of 'scoop', a new alternative magazine promoting the emergent photography. Every semester new and interesting contents on the subject will be released. The work wants to approach to the viability of this magazine, carrying out a documentary collection and making a plan on the launch of the magazine and its budget.

2016
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
2 documents
10.
39 p, 3.6 MB 'A la contra' en papel / Cardona Terreu, Ricard ; Cuchí Requesens, Nil ; García Parra, Rubén ; Maldonado López, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest TFG inclou el Pla Empresarial d''A la contra', una nova revista esportiva amb tirada mensual. Incorpora entre altres continguts un estudi de mercat, un pla econòmic, financer i productiu i un briefing d'un exemplar de la revista. [...]
Este TFG incluye el Plan Empresarial de 'A la contra', una nueva revista deportiva con tiraje mensual. Incorpora entre otros contenidos un estudio de mercado, un plan económico, financiero y productivo y un briefing de un ejemplar de la revista. [...]
This TFG includes the Business Project of 'A la contra' a new sport magazine with monthly circulation. It contains , among other contents, a market study, an economic, financial and productive plan and a briefing of a magazine number. [...]

2015
Grau en Periodisme [971]  

Course materials 28 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
3 p, 429.4 KB Disseny, composició visual i tecnologia en Premsa [20687] / Badell, Pepa ; Mz Bouza, José M. ; Valero, José Luis ; Entenza Rodríguez, Ana Isabel ; Riva, José Luis ; Tena Parera, Daniel ; Maldonado López, Juan José ; Segura, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
2001-02
Llicenciat en Periodisme [72]  
2.
3 p, 442.1 KB Disseny, composició visual i tecnologia en Premsa [20687] / Badell, Pepa ; Valero, José Luis ; Maldonado López, Juan José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
2001-02
Llicenciat en Comunicació Audiovisual [54]  
3.
8 p, 126.5 KB Gèneres i Formats Audiovisuals Multimèdia [103103] / Gómez Bernal, Gemma ; Maldonado López, Juan José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura s'integra dins de la matèria de "Creació i realizació audiovisual". Aquesta matèria, en el grau de Periodisme, la formen les següents assignatures: Teoria i pràctica del documental: OT, 6C, 2on curs 2on semestre Infografia, animació i espais virtuals: OT, 6C, Gèneres i formats audiovisuals multimèdia (aquesta mateixa): OT, 6C, 2on curs 2on semestre 1 Dins la matèria "Creació i realizació audiovisual", aquesta asignatura de "Gèneres i formats audiovisuals multimèdia" aporta els conceptes generals i les bases teòriques per transmetre informació periodística en el llenguatge propi dels mitjans de comunicació audiovisuals i multimèdia interactius. [...]
La asignatura se integra en el marco de la materia de "Creación y realización audiovisual". Esta materia, en el grado de Periodismo, la forman las siguientes asignaturas: Teoría y práctica del documental: OT, 6C, 2º curso 2º semestre Infografía, animación y espacios virtuales: OT, 6C, Géneros y formatos audiovisuales multimedia (esta misma): OT, 6C, 2º curso 2º semestre Dentro de la materia "Creación y realización audiovisual", esta asignatura de "Géneros y formatos 1 Dentro de la materia "Creación y realización audiovisual", esta asignatura de "Géneros y formatos audiovisuales multimedia" aporta los conceptos generales y las bases teóricas para transmitir información periodística en el lenguaje propio de los medios de comunicación audiovisuales y multimedia interactivos. [...]

2019-20
Grau en Periodisme [971]
3 documents
4.
3 p, 1.3 MB Disseny Gràfic i Direcció d'Art en Premsa [20740] / Badell, Pepa ; Entenza Rodríguez, Ana Isabel ; Maldonado López, Juan José ; Martínez Bouza, José Manuel ; Riva, José Luis ; Segura, Joan ; Tena Parera, Daniel ; Valero, José Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
2002-03
Grau en Periodisme [971]  
5.
3 p, 1.2 MB Disseny, composició visual i tecnologia en Premsa [20687] / Tena Parera, Daniel ; Valero, José Luis ; Riva, José Luis ; Badell, Pepa ; Entenza Rodríguez, Ana Isabel ; Maldonado López, Juan José ; Martínez Bouza, José Manuel ; Segura, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
2002-03
Grau en Comunicació Audiovisual [968]
Grau en Periodisme [971]
2 documents
6.
2 p, 920.2 KB Disseny, composició visual i tecnologia en Premsa [20687] / Badell, Pepa ; Maldonado López, Juan José ; Martínez Bouza, Josep Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
2006-07
Grau en Comunicació Audiovisual [968]
2 documents
7.
3 p, 1.2 MB Disseny, composició visual i tecnologia en Premsa [20687] / Badell, Pepa ; Maldonado López, Juan José ; Segura, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
2004-05
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
8.
3 p, 677.8 KB Disseny, composició visual i tecnologia en Premsa [20687] / Badell, Pepa ; Enrique, Ana Mª ; Entenza Rodríguez, Ana Isabel ; Maldonado López, Juan José ; Martínez Bouza, José Manuel ; Riva, José Luis ; Segura, Joan ; Valero, José Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
2003-04
Grau en Comunicació Audiovisual [968]
Grau en Periodisme [971]
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
9.
3 p, 149.4 KB Disseny, composició visual i tecnologia en Premsa [20687] / Badell, Pepa ; Maldonado López, Juan José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
2009-10
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
10.
4 p, 83.5 KB Disseny i Composició Visual en Comunicació Audiovisual [103846] / Maldonado López, Juan José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura s'emmarca en el camp del coneixement estètic, concretament en el del disseny gràfic tant l'estàtic com dinàmic. El seu objectiu: que els alumnes puguin realitzar treballs/exercicis de composició visual útils per a la seva posterior aplicació en la indústria de la comunicació audiovisual. [...]
La asignatura se enmarca en el campo de conocimiento estético,concretamente en el del diseño gráfico tanto el estático como dinámico. Su objetivo: que el alumnado pueda realizar trabajos / ejercicios de composición visual útiles para su posterior aplicación en la industria de la comunicación audiovisual. [...]

2018-19
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
2 documents

Course materials : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.