Resultados globales: 27 registros encontrados en 0.01 segundos.
Artículos, Encontrados 6 registros
Materiales académicos, Encontrados 20 registros
Fondos personales e institucionales, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 6 registros  
1.
6 p, 62.1 KB The Classical Tradition in Medieval Catalan, 1300-1500 : Translation, Imitation, and Literacy. A cura di Lluís Cabré, Alejandro Coroleu, Montserrat Ferrer, Albert Lloret e Josep Pujol. Woodbridge: Tamesis, Serie A: Monografías, 374, 2018, 289 p. / Gómez Martín, Francesc J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Obra ressenyada: Lluís CABRÉ; Alejandro COROLEU; Montserrat FERRER; Albert LLORET; Josep PUJOL (eds. ), The Classical Tradition in Medieval Catalan, 1300-1500. Translation, Imitation, and Literacy. [...]
2018 - 10.5565/rev/qdi.243
Quaderns d'italià, Vol. 23 (2018) , p. 205-210 (Recensioni)  
2.
10 p, 68.9 KB CINGOLANI, Stefano M.: El somni d'una cultura: «Lo somni» de Bernat Metge, Barcelona, Quaderns Crema, 2002 («Assaig», núm. 33) / Gómez Martín, Francesc J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Obra ressenyada: Stefano M. CINGOLANI, El somni d'una cultura: «Lo somni» de Bernat Metge. Barcelona: Quaderns Crema, 2002.
2004
Llengua & literatura, Núm. 15 (2004) , p. 569-578  
3.
37 p, 158.0 KB Per a una nova lectura amorosa i consolatòria dels "Cants de mort" d'Ausiàs March / Gómez Martín, Francesc J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
L'autor es proposa una lectura diferent del corpus poètic d'Ausiàs March que es coneix com a 'Cants de mort' que en total comprèn sis peces. La primera part de l'estudi és un estat de la qüestió sobre diverses opinions de la crítica respecte la unitat temàtica i estructural d'aquests sis poemes. [...]
2008 - 10.2436/20.2502.01.18
Estudis romànics, Núm. 19 (2008) , p. 49-85  
4.
48 p, 545.2 KB Ficció i heterodòxia en Lo somni de Bernat Metge a la llum del Liber de spiritu et anima / Gómez Martín, Francesc J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
2010 - 10.2436/20.2502.01.43
Llengua & literatura, Núm. 21 (2010) , p. 7-54  
5.
8 p, 154.8 KB Ressenyes / Gómez Martín, Francesc J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Índex de l'obra ressenya: Lluís CABRÉ, Alejandro COROLEU i Jill KRAYE (eds. ), Fourteenth-Century Classicism : Petrarch and Bernat Metge. Torí: The Warburg Institute - Nino Aragno Editore, 2012.
2014
Medievalia, Vol. 16 (2013) , p. 297-304 (Ressenyes)  
6.
3 p, 112.3 KB Lola Badia i Albert Soler (eds.), 'Intel·lectuals i escriptors a la Baixa Edat Mitjana' / Gómez Martín, Francesc J.
Presentació dels nous treballs del volum.
1996
Els Marges, Núm. 55 (Maig, 1996) , p. 114-116  

Materiales académicos Encontrados 20 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
6 p, 108.5 KB Llengua catalana per a traductors i intèrprets 1 [101281] / Martí Mainar, Joaquim ; Villalba Nicolás, Xavier ; Solà, Jaume ; Gómez Martín, Francesc Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és consolidar la competència gramatical de l'estudiant en català i capacitar-lo per a produir textos no especialitzats i per a comprendre textos d'una certa complexitat a fi de preparar-lo per a la traducció directa i la traducció inversa. [...]
2019-20
Grau en Traducció i Interpretació [822]  
2.
4 p, 104.6 KB Sistemes de Gestió per a Documents: Implantació, Auditoria i Certificació [43599] / Giménez Martín, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
PRESENTACIÓ L'objectiu és dotar l'alumne de coneixements relatius al concepte, valors i beneficis d'un sistema de gestió per als documents, la seva implantació, auditoria i certificació d'acord amb la normativa ISO, així com adquirir destresa en la capacitat de vincular-los i integrar-los amb altres normes certificables, com ara les de Qualitat, Medi Ambient o Seguretat de la Informació. [...]
PRESENTACIÓN El objetivo es dotar al alumno de conocimientos relativos al concepto, valores y beneficios de un sistema de gestión para los documentos, su implantación, auditoría y certificación de acuerdo con la normativa ISO, así como adquirir destreza en la capacidad de vincularlos e integrarlos con otras normas certificables, como por ejemplo las de Calidad, Medio Ambiente o Seguridad de la Información. [...]

2019-20
Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació [1334]
3 documentos
3.
5 p, 107.6 KB Literatura Catalana i Tradició Europea (Segles XIII-XVIII) [42497] / Pujol Gómez, Josep ; Coroleu Lletget, Alejandro ; Gómez Martín, Francesc Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La literatura catalana de l'edat mitjana i de l'edat moderna utilitza uns models d'escriptura que responen als corrents generals de totes les literatures romàniques, a partir de la recepció dels grans models procedents del món clàssic i dels grans moviments europeus (Edat Mitjana, Renaixement, Barroc, Il·lustració). [...]
La literatura catalana de la Edad Media y la edad moderna utiliza modelos de escritura que responden a las corrientes generales de todas las literaturas románicas, basadas en la recepción de los grandes modelos del mundo clásico y de los movimientos europeos (Edad Media, Renacimiento, Barroco, ilustración). [...]

2019-20
Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes [1124]
3 documentos
4.
18 p, 167.1 KB Tècniques Arxivístiques [42110] / Giménez Martín, Francesc ; Solà Gasset, Josefina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Aquest mòdul inclou dues línies formatives: "Sistemes de classificació i arxiu" i "Mètodes de descripció i recuperació de la informació / Tècniques arxivístiques" L1: "Sistemes de classificació i arxiu" Introducció i objectiu vinculat a la línia formativa Aquesta línia formativa tracta d'un dels elements bàsics de la gestió documental, el sistema de classificació, tant en relació al seu valor com a les seves tipologies, les estratègies per implantar els sistemes de classificació corporatius, les eines complementàries i la relació amb els mètodes d'arxivament. [...]
Este módulo incluye dos líneas formativas: "Sistemas de clasificación y archivo" y "Métodos de descripción y recuperación de la información / Técnicas archivísticas" L1. Sistemas de Clasificación y Archivo Presentación y objetivos formativos Esta línea formativa trata de uno de los elementos básicos de la gestión documental, el sistema de clasificación, tanto en relación a su valor como sus tipologías, las estrategias para implantar los sistemas de clasificación corporativos, las herramientas complementarias y la relación con los métodos de archivo. [...]

2019-20
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documentos
5.
5 p, 108.5 KB Pràctiques Externes [103513] / Giralt Soler, Sebastià ; Gómez Martín, Francesc Josep ; Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La realització de les Pràctiques Externes i la seva superació garanteixen: El contacte de l'estudiant, durant el seu període formatiu, amb un àmbit laboral d'interès; El coneixement de les tasques d'aquest àmbit; L'adquisició d'experiència laboral en un sector professional relacionat amb els estudis que realitza.
La realización de las prácticas externas y su superación garantizan: El contacto del estudiante, durante su periodo formativo, con un ámbito laboral de interés; El conocimiento de las tareas de este ámbito; La adquisición de experiencia laboral en un sector profesional relacionado con los estudios que realiza.

2019-20
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
3 documentos
6.
3 p, 99.0 KB Edició i revisió de textos (A - català) [101430] / Gómez Martín, Francesc Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és que l'alumne tingui un coneixement prou satisfactori de la llengua catalana per poder treballar d'una manera competent en el món editorial. En acabar l'assignatura l'alumne serà capaç d'aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística en la revisió i edició de textos escrits de diversos àmbits del món editorial destinats a ser publicats.
La función de la asignatura es que el alumno tenga un conocimiento suficientemente satisfactorio de la lengua catalana para poder trabajar de una manera competente en el mundo editorial. Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística en la revisión y edición de textos escritos de diversos ámbitos del mundo editorial destinados a ser publicados.

2019-20
Grau en Traducció i Interpretació [822]
3 documentos
7.
5 p, 107.7 KB Literatura catalana [100022] / Cassany Cels, Enric ; Gómez Martín, Francesc Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
"Literatura catalana" és una assignatura de 6 cr. que té caràcter introductori i l'objectiu de presentar una visió històrica general de la matèria des dels orígens fins als anys 30 del segle XX. [...]
Literatura catalana" es una asignatura de 6 cr. que tiene carácter introductorio y el objetivo de presentar una visión histórica general de la materia desde los orígenes hasta os años 30 del siglo XX. [...]

2019-20
Grau en Humanitats [1139]
3 documentos
8.
5 p, 80.3 KB Literatura Catalana i Tradició Europea (Segles XIII-XVIII) [42497] / Pujol Gómez, Josep ; Coroleu Lletget, Alejandro ; Gómez Martín, Francesc Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La literatura catalana de l'edat mitjana i de l'edat moderna utilitza uns models d'escriptura que responen als corrents generals de totes les literatures romàniques, a partir de la recepció dels grans models procedents del món clàssic i dels grans moviments europeus (Edat Mitjana, Renaixement, Barroc, Il·lustració). [...]
2018-19
Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes [1124]  
9.
4 p, 74.7 KB Pràctiques externes [100710] / Gómez Martín, Francesc Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les pràctiques externes són una assignatura optativa de 6 ECTS del Grau de Llengua i Literatura Catalanes. Les pràctiques externes del Grau de Llengua i Literatura Catalanes tenen l'objectiu de posar en contacte a l'estudiant amb el món professional. [...]
2018-19
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]  
10.
7 p, 86.1 KB Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació [103856] / Casals Martorell, Daniel ; Serra Casals, Enric ; Paloma Sanllehí, David ; Massanell Messalles, Mar ; Gassol Bellet, Olívia ; Badia Capdevila, Ignasi de Loiola ; Juanhuix Piqueras, Marta ; Gómez Martín, Francesc Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius formatius de l'assignatura són els següents: - Conèixer les característiques i els condicionaments dels textos propis dels mitjans de comunicació. - Analitzar l'estandardització de la llengua catalana oral en el procés de normalització i consolidació lingüístiques. [...]
Los objetivos formativos de la asignatura son los siguientes: - Conocer las características y los condicionantes de los textos propios de los medios de comunicación. - Analizar la estandarización de la lengua catalana oral en el proceso de normalización y consolidación lingüísticas. [...]

2018-19
Graduat o Graduada en Periodisme [971]
2 documentos

Materiales académicos : Encontrados 20 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Fondos personales e institucionales Encontrados 1 registros  
1.
48.9 MB Entrevista al hall de l'Hotel Ritz, amb motiu de la festa reinstauració del Carnaval / Goytisolo, José Agustín ; Estapé, Fabià ; Luna, Josep Maria ; Martín, Francesc ; Pessarrodona, Marta
1984.  

Vea también: autores con nombres similares
6 Martin, F.
1 Martin, F. F.
1 Martin, Fergal J.
1 Martin, Francis L.
1 Martin, Francisco J.
6 Martín, F.
1 Martín, Fernando
10 Martín, Ferran
116 Martín, Ferran,
1 Martín, Ferran, 0000-0002-1494-9167
1 Martín, Francisco
6 Martín, Francisco (Martín Villodres),
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.