Resultats globals: 12 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 2 registres trobats
Materials acadèmics, 10 registres trobats
Documents de recerca 2 registres trobats  
1.
186 p, 2.8 MB The craniodental anatomy of Miocene apes from the Vallès-Penedès Basin (Primates: Hominidae): Implications for the origin of extant great apes / Pérez de los Ríos, Miriam ; Moyà Solà, Salvador, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Martínez Alba, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Pendent resums.
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2.
438 p, 8.2 MB Miocene carnivorans from the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian Peninsula) / Robles Gimenez, Josep Maria ; Martínez Alba, David, dir. ; Moyà Solà, Salvador, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Aquesta tesi doctoral proporciona una revisió actualitzada dels carnívors fòssils (Mammalia: Carnivora) del Miocè de la conca del Vallès-Penedès. Situada al NE de la península Ibèrica, aquesta conca es caracteritza per un ric registre fòssil de vertebrats terrestres. [...]
This doctoral dissertation provides an updated review of the fossil carnivorans (Mammalia: Carnivora) from the Miocene of the Vallès-­-Penedès Basin. Situated in NE Iberian Peninsula, this basin is characterized by a rich fossiliferous record of terrestrial vertebrates. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  

Materials acadèmics 10 registres trobats  
1.
4 p, 103.2 KB Pràctiques de Paleobiologia II [44794] / Fortuny Terricabras, Josep ; Martinez Alba, David ; De Esteban-Trivigno, Soledad ; Nacarino Meneses, Carmen ; Figuerola Gimenez-Coral, Pere ; Casanovas i Vilar, Isaac ; Robles Gimenez, Jose Maria ; Bolet Mercadal, Arnau ; Aymerich Núñez de Arenas, Xènia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Adquisició de metodologies i tècniques específiques pel camp de la paleontologia de vertebrats. Així mateix, aquest mòdul potenciarà l'estudi de fòssils amb exemples pràctics en diversos grups de vertebrats i es complementarà amb sortides a jaciments paleontològics de vertebrats, així com la visita a un laboratori de preparació de fòssils de vertebrats i de col·leccions paleontològiques dedicades als vertebrats.
Acquisition of specific methodologies and techniques for the field of vertebrate paleontology. Likewise, this module will enhance the study of vertebrate fossils with practical examples in various vertebrate groups and will be complemented by fieldtrips to paleontological vertebrate sites, as well as visits to a preparation lab devoted to vertebrate fossils and a paleontological vertebrate collection.
Adquisición de metodologías y técnicas específicas para el campo de la paleontología de vertebrados. Asimismo, este módulo potenciará el estudio de fósiles con ejemplos prácticos en diversos grupos de vertebrados y se complementará con salidas a yacimientos paleontológicos de vertebrados, así como la visita a laboratorio de preparación de fósiles de vertebrados y de colecciones paleontológicas dedicadas a los vertebrados.

2023-24
Màster Universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil [1534]
3 documents
2.
5 p, 107.7 KB Paleobiologia Continental [44792] / Casanovas i Vilar, Isaac ; Martinez Alba, David ; Garcia Sellés, Albert ; De Esteban-Trivigno, Soledad ; Marigo Cortes, Judit ; Minwer-Barakat Requena, Raef ; Pina Miguel, Marta ; Nacarino Meneses, Carmen ; Urciuoli, Alessandro ; Prieto Marquez, Alberto ; Villa, Andrea ; Moya Costa, Raquel ; Groenewald, David Patrick ; Bertrand, Ornella ; Vila Ginesti, Bernat ; Robles Gimenez, Jose Maria ; Fortuny Terricabras, Josep ; Bolet Mercadal, Arnau ; Hernandez Lujan, Angel ; Arias Martorell, Julia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Coneixements: Identificar els principals grups de plantes vasculars, invertebrats i vertebrats continentals fòssils. Reconèixer l'evolució de les biotes continentals a partir del registre fòssil. [...]
Learning: Identify the main fossil groups of continental vascular plants, invertebrates and vertebrates. Recognize the evolution of continental biotas using the fossil record. Recognize the advanced methods and techniques for morfological, phylogenetic and macroevolutionary analysis of fossil floras and faunas. [...]
Conocimientos: Identificar los principales grupos de plantas vasculares, invertebrados y vertebrados continentales fósiles. Reconocer la evolución de las biotas continentales a partir del registro fósil. [...]

2023-24
Màster Universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil [1534]
3 documents
3.
5 p, 104.2 KB Paleobiologia Continental [43860] / Furió Bruno, Marc ; Galobart, Àngel ; Martinez Alba, David ; Moyà Solà, Salvador ; Garcia Selles, Albert ; Marigó Cortés, Judit ; Delclòs Alió, Xavier ; Minwer-Barakat, Raef ; Casanovas i Vilar, Isaac ; Abella, Juan ; Martin Closas, Carles ; Vila Ginesti, Bernat ; De Miguel, Daniel ; Madurell-Malapeira, Joan ; Fortuny, Josep ; Bolet, Arnau ; Hernández Luján, Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1 Aquest mòdul proporciona una profunda visió de l'evolució i diversitat de les biotes continentals al llarg del temps geològic. Es divideix en quatre temes diferents (Paleobotànica, Paleoherpetologia, Paleomastologia, i Paleoprimatologia i Evolució Humana) combinant les hipòtesis clàssiques amb els descobriments més recents i les teories actualitzades en la història evolutiva de plantes, dinosaures i primats. [...]
1 Este módulo proporciona una profunda visión de la evolución y diversidad de las biotas continentales a lo largo del tiempo geológico. Se divide en cuatro temas diferentes (Paleobotánica, Paleoherpetología, Paleomastología, y Paleoprimatología y Evolución Humana) combinando las hipótesis clásicas con los descubrimientos más recientes y las teorías actualizadas en la historia evolutiva de las plantas, dinosaurios y primates. [...]

2019-20
Màster universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record [1378]
3 documents
4.
4 p, 102.1 KB Mètodes i Tècniques en Paleobiologia [43858] / Castanera, Diego ; Oms Llobet, Oriol ; Martinez Alba, David ; Fondevilla Moreu, Víctor ; De Esteban-Trivigno, Soledad ; Belaústegui Barahona, Zain ; De Miguel, Daniel ; Martin Closas, Carles ; Marques-Bonet, Tomas 1975- ; Castanera, Diego ; Casanovas i Vilar, Isaac ; Fortuny, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquest mòdul és proporcionar als estudiants els coneixements necessaris per dur a terme la seva pròpia recerca, segons les tècniques, mètodes i programes de referència en paleontologia. [...]
El objetivo de este módulo es proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para llevar a cabo su propia investigación, según las técnicas, métodos y programas de referencia en paleontología. [...]

2019-20
Màster universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record [1378]
3 documents
5.
4 p, 102.1 KB Conceptes en Paleobiologia Evolutiva [43857] / Oms Llobet, Oriol ; Martinez Alba, David ; Fondevilla Moreu, Víctor ; Marigó Cortés, Judit ; Belaústegui Barahona, Zain ; Casanovas i Vilar, Isaac ; Delclòs Alió, Xavier ; Abella, Juan ; Gómez Cano, Ana R ; Castanera, Diego ; Furió Bruno, Marc ; Boix Martinez, Carme ; Vila Ginesti, Bernat ; Castanera, Diego ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest mòdul proporciona una visió general de la paleobiologia. Per tant, s'espera que l'estudiant obtingui una visió general dels aspectes bàsics sobre les teories i principals hipòtesis actuals en temes d'evolució, extinció, biodiversitat, història de la vida a la Terra i fossilització.
Este módulo proporciona una visión general de la paleobiología. Por lo tanto, se espera que el estudiante obtenga una visión general de los aspectos básicos sobre las teorías y principales hipótesis actuales en temas de evolución, extinción, biodiversidad, historia de la vida en la Tierra y fosilización.

2019-20
Màster universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record [1378]
3 documents
6.
4 p, 75.6 KB Paleobiologia Continental [43860] / Furió Bruno, Marc ; Galobart, Àngel ; Martinez Alba, David ; Moyà Solà, Salvador ; Garcia Selles, Albert ; Marigó Cortés, Judit ; Delclòs Alió, Xavier ; Minwer-Barakat, Raef ; Casanovas i Vilar, Isaac ; Martin Closas, Carles ; Vila Ginesti, Bernat ; De Miguel, Daniel ; Madurell-Malapeira, Joan ; Robles Giménez, José María ; Fortuny, Josep ; Bolet, Arnau ; Hernández Luján, Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1 This module provides a deep view in the evolution and diversity of continental biotas along the geological time. It is divided in four different topics (Paleobotany, Paleoherpetology, Paleomammalogy and Paleoprimatology and Human Evolution) combining the classical hypothesis with the most recent discoveries and updated theories in the evolutionary history of plants, dinosaurs and primates. [...]
2018-19
Màster universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record [1378]  
7.
4 p, 74.2 KB Conceptes en Paleobiologia Evolutiva [43857] / Oms Llobet, Oriol ; Martinez Alba, David ; Köhler, Meike ; Moncunill Solé, Blanca ; Fondevilla Moreu, Víctor ; Belaústegui Barahona, Zain ; Delclòs Alió, Xavier ; Gómez Cano, Ana R ; Furió Bruno, Marc ; Boix Martinez, Carme ; Vila Ginesti, Bernat ; Casanovas i Vilar, Isaac ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
This module provides a general overview on Paleobiology. Thus, the student is expected to get an appraisal of the basic keypoints on the current and leading theories and hypothesis on evolution, extinction, biodiversity, history of life in the Earth, and fossilization.
2018-19
Màster universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record [1378]  
8.
4 p, 74.8 KB Mètodes i Tècniques en Paleobiologia [43858] / Casanovas i Vilar, Isaac ; Oms Llobet, Oriol ; Martinez Alba, David ; Köhler, Meike ; Fondevilla Moreu, Víctor ; De Esteban-Trivigno, Soledad ; Belaústegui Barahona, Zain ; De Miguel, Daniel ; Martin Closas, Carles ; Fortuny, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
The aim of this module is to provide the students the knowledge necessary to carry out their own research, according to the leading techniques, methods and software in Palaeontology. Some other classic methods and techniques in taxonomy, sedimentology and taphonomy are further developed to provide the students advanced skills on them.
2018-19
Màster universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record [1378]  
9.
5 p, 106.5 KB Paleontologia de Vertebrats i Humana [43139] / Martinez Alba, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Proporcionar les bases científiques que permetin el desenvolupament de la capacitat investigadora i l'exercici professional en Paleontologia de Vertebrats, amb especial èmfasi en l'evolució dels tetràpodes terrestres i, dins d'aquests, en l'evolució dels primats.
Providing the scientific bases enabling the development of research capacity and professional exercise in Vertebrate Paleontology, with particular emphasis on the evolution of terrestrial tetrapods and, among them, on primate evolution.

2014-15
Paleontologia [1161]
3 documents
10.
5 p, 107.5 KB Conceptes i Mètodes en Paleobiologia de Vertebrats [43133] / Martinez Alba, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Proporcionar les bases científiques i metodològiques que permetin el desenvolupament de la capacitat investigadora i l'exercici professional en Paleontologia de Vertebrats, amb especial èmfasi en una aproximació paleobiològica.
Providing the scientific and methodological bases enabling the development of research capacity and professional exercise in Vertebrate Paleontology, with particular emphasis on a paleobiological approach.

2014-15
Paleontologia [1161]
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.