Results overview: Found 31 records in 0.02 seconds.
Articles, 11 records found
Books and collections, 4 records found
Research literature, 3 records found
Course materials, 13 records found
Articles 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
25 p, 513.2 KB Morphological Exceptions to Vowel Reduction in Central Catalan and the Problem of the Missing Base / Mascaró, Joan, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
A certain class of Central Catalan compounds characterized by a first component that lacks a related output word is discussed and analyzed in connection with Vowel Reduction and Destressing. The first component of these compounds contains a vowel [a, ɛ, ɔ] that undergoes Destressing before the stressed vowel of the second component, but does not reduce. [...]
S'examina, en relació amb la reducció vocàlica i la desaccentuació, una classe de compostos en català central caracteritzats per un primer component que no està relacionat amb cap paraula en l'output. [...]

2016 - 10.5565/rev/catjl.184
Catalan journal of linguistics, Vol. 15 (2016) , p. 27-51 (Articles)  
2.
24 p, 222.9 KB La distribució de les vocals mitjanes tòniques en català central / Mascaró, Joan 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona)
Mid vowels in stressed position are either closed ore open in Central Catalan, depending on a number of factors. In this paper we examine and discuss several of the proposals in the literature (general tendency towards lowering, influence of the immediate right consonantal context, lowering effect by the presence of a high front vocoid in the following syllable(s), analogical effects stemming from the existence of phonologically similar elements in the lexicon, and metapaphonic effects caused by a following unstressed mid closed vowel. [...]
2008
Caplletra, Núm. 44 (2008) , p. 79-102  
3.
22 p, 199.6 KB External allomorphy and lexical representations / Mascaró, Joan, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Many cases of allomorphic alternation are restricted to specific lexical items but at the same time show a regular phonological distribution. Standard approaches cannot deal with these cases because they must either resort to diacritic features or list regular phonological contexts as idiosyncratic. [...]
2007 - 10.1162/ling.2007.38.4.715
Linguistic inquiry, Vol. 38, N. 4 (Fall 2007) , p. 715-735  
4.
11 p, 125.0 KB La importància lingüística de la polèmica sobre la vocal neutra del català central i el seu caràcter fonemàtic / Mascaró, Joan, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Joan Mascaró deixa l'article en blanc i repassa, de forma esquemàtica i a les notes a peu de pàgina, la polèmica que ha suscitat la vocal neutra entre els estudiosos citats.
1991
Els Marges, Núm. 44 (Setembre 1991) , p. 33-43  
5.
3 p, 92.6 KB Novetats lexicogràfiques / Mascaró, Joan, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
1986
Els Marges, Núm. 35 (Setembre 1986) , p. 94-96  
6.
8 p, 232.3 KB Gabriel Ferrater i la tradició lingüística catalana / Mascaró, Joan, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Centrat en 'Sobre el llenguatge' de Gabriel Ferrater. Esmenes a algunes incorreccions de l'estudi. Anàlisi del projecte lingüístic de Gabriel Ferrater i valoració de la tradició i estat actual de la lingüística catalana.
1984
Els Marges, Núm. 31 (Maig 1984) , p. 21-28  
7.
2 p, 54.4 KB A propòsit d'un 'Manual de fonologia catalana' / Mascaró, Joan, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Repàs dels defectes generals i els errors puntuals del manual.
1984
Els Marges, Núm. 31 (Maig 1984) , p. 101-102  
8.
2 p, 73.4 KB Osvald Cardona: 'Els grups de vocals en contacte (Un tema de llengua i poètica)' / Mascaró, Joan, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
1979
Els Marges, Núm. 15 (Gener 1979) , p. 118-119  
9.
62 p, 1.9 MB A Reduction and Spreading Theory of Voicing and Other Sound Effects / Mascaró, Joan, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
A set of different surface effects commonly found in the phonology of natural languages, voicing assimilation and final devoicing, are derived from two parameters, Reduction, the loss of phonological structure, and Spreading, the association of two unassociated nodes. [...]
Tota una sèrie d'efectes superficials que es troben sovint en la fonologia de les llengües naturals, l'assimilació i l'ensordiment final, es deriven de dos paràmetres: la Reducció, la pèrdua d'estructura fonològica, i l'Escampament, l'associació de dos nodes no associats. [...]

1995
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 4 n. 2 (1995) p. 267-328  
10.
13 p, 312.2 KB Iberian Spirantization and Continuant Spreading / Mascaró, Joan, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
The spirantization of voiced obstruents in languages of the Iberian Peninsula is examined, especially for Catalan and Spanish. Phonologicai analyses based on the spreading of the feature [continuant] face serious problems and can be mantained only at the cost of empiricai inadequacy or postulation of ad hoc interpretation of principles or additional rules. [...]
Examinem l'espirantització de les obstruents sonores en les llengües de la Península Ibèrica, especialment pel que fa ai català i al castellà. Les anàlisis fonològiques basades en l'escampament del tret [continu] s'enfronten amb problemes seriosos i es poden mantenir únicament a costa de la inadequació empírica o de la postulació d'interpretacions ad hoc dels principis o de regles addicionals. [...]

1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 167-179  

Articles : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Books and collections 4 records found  
1.
157 p, 4.4 MB Manual de transcripció fonètica / Bonet i Alsina, M. Eulàlia ; Lloret, Maria-Rosa ; Mascaró, Joan, 1949-
La transcripció fonètica permet reproduir gràficament els sons de la llengua parlada. Per aquesta raó, constitueix un auxiliar importantíssim per als professionals de moltes disciplines, no només lingüístiques, relacionades amb el llenguatge. [...]
Bellaterra : Servei de Publicacions de la UAB, 1997 (Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona, 20)
4 documents
2.
75 p, 11.0 MB Morfologia / Mascaró, Joan, 1949-
Barcelona : Enciclopèdia Catalana , 1986 (Manuals de llengua catalana)  
3.
127 p, 12.4 MB La fonologia catalana i el cicle fonològic / Mascaró, Joan 1949-
Bellaterra : Servei de Publicacions de la UAB , 1983 (Sèrie Lingüística)  
4.
192 p, 19.4 MB Estudis gramaticals / Bartra, Anna ; Brucart, José Ma. ; Elliot, W. Neil ; Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) ; Harris, James W. ; Hirschbühler, Paul ; Rivero, María Luisa ; Mascaró, Joan 1949- ; Picallo i Soler, M. Carme ; Rigau, Gemma ; Saltarelli, Mario ; Schroten, Jan ; Torrego, Esther ; Viaplana, Joaquim ; DeCesaris, Janet Ann ; Nadal i Farreras, Josep M.
Bellaterra : Servei de Publicacions de la UAB 1984 (Sèrie Lingüística)  

Research literature 3 records found  
1.
262 p, 891.8 KB Syllabification and Opacity in Harmonic Serialism / Torres-Tamarit, Francesc ; Mascaró, Joan, 1949-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi doctoral explora la teoria del Serialisme Harmònic en el domini de la sil·labificació. El Serialisme Harmònic és una versió derivacional de la Teoria de l'Optimitat (TO) on GEN està constret per una condició de gradualitat segons la qual els candidats generats només introdueixen un sol canvi en relació a l'últim input, fins que la derivació convergeix en el candidat plenament fidel, és a dir, quan cap millora harmònica és possible. [...]
This dissertation explores Harmonic Serialism in the realm of syllabification. Harmonic Serialism is a derivational version of Optimality Theory (OT). In this model, GEN is restrained by a gradualness condition on candidate generation by which candidates only introduce one single modification with respect to the (latest) input, until convergence on the fully faithful candidate is achieved (i. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
2.
499 p, 2.3 MB Gramàtica del català rossellonès / Gómez Duran, Gemma ; Mascaró, Joan, 1949- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Peytaví Deixona, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
El rossellonès és el dialecte del català parlat a la Catalunya del Nord. Durant segles, aquesta regió formava part de Catalunya, però després del Tractat dels Pirineus, del 1659, va passar a formar part de França. [...]
Roussillonnais is a dialect of Catalan spoken in North Catalonia (French Department of Pyrénées Orientales). For centuries, this area belonged to the realm of Catalonia, but after the Treaty of the Pyrenees in 1659, it became a department of France. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
3.
256 p, 1.0 MB La Asignación del acento en castellano / Ohannesian, Maria ; Mascaró, Joan, 1949- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Esta tesis propone un análisis unitario del acento nominal y verbal del castellano en el marco de la teoría de la optimidad. La asignación del acento del castellano es independiente de la cantidad o peso silábico, y por tanto el pie no marcado del castellano es el troqueo silábico, que consiste en dos sílabas de contenido indeterminado acentuadas a la izquierda. [...]
This dissertation offers an unified analysis of nominal and verbal Spanish stress in the framework of Optimality Theory. Stress assignation in Spanish is independent from the syllabic weight. The unmarked foot is the syllabic trochee, which consists of left-headed foot of two syllables with undetermined content. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005  

Course materials 13 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
4 p, 74.7 KB Morfologia Catalana [100697] / Mascaró Altimiras, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura forma part de la matèria obligatòria "Llengua Catalana: Sincronia", que també inclou Lexicologia i Semàntica, Sintaxi Catalana, Fonologia Catalana i Fonètica Catalana. El curs de Morfologia Catalana és una descripció detallada dels processos morfològics més generals de la llengua catalana. [...]
2018-19
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]  
2.
6 p, 84.0 KB Llengua catalana [100702] / Mascaró Altimiras, Joan ; Picallo Soler, María del Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura planteja un estudi descriptiu de la morfologia i la sintaxi bàsiques del català com a part fonamental de l'estudi de la llengua catalana en el bloc de formació bàsica i ha de servir per establirles bases per poder cursar amb èxit les matèries obligatòries de "Llengua catalana: sincronia" i de "Llengua catalana: variació idiacronia" i les optatives de "Lingüística sincrònica catalana". [...]
2018-19
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]  
3.
6 p, 84.6 KB Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació [103856] / Mascaró Altimiras, Joan ; Muñoz Ramos, Isidre ; Gassol Bellet, Olívia ; Badia Capdevila, Ignasi de Loiola ; González Collantes, Carla ; Crespí Riutort, Isabel ; Olid Baez, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius formatius de l'assignatura són els següents: - Conèixer les característiques i els condicionaments dels textos propis dels mitjans de comunicació. - Analitzar l'estandardització de la llengua catalana oral en el procés de normalització i consolidació lingüístiques. [...]
2017-18
Grau en Periodisme [971]  
4.
4 p, 75.7 KB Morfologia Catalana [100697] / Mascaró Altimiras, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura forma part de la matèria obligatòria "Llengua Catalana: Sincronia", que també inclou Lexicologia i Semàntica, Sintaxi Catalana, Fonologia Catalana i Fonètica Catalana. El curs de Morfologia Catalana és una descripció detallada dels processos morfològics més generals de la llengua catalana. [...]
2017-18
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]  
5.
4 p, 76.8 KB Fonologia catalana avançada [100686] / Mascaró Altimiras, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquesta assignatura és la reflexió sobre diversos aspectes fonològics a partir de l'estudi de processos més restringits o de processos més generals que els vistos a Fonologia catalana.
2016-17
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]  
6.
1 p, 52.0 KB Lexicologia Catalana [28661] / Mascaró Altimiras, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2005-06
Llicenciat en Filologia Catalana [504]  
7.
1 p, 67.2 KB Dialectologia Catalana [28641] / Mascaró Altimiras, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2005-06
Llicenciat en Filologia Catalana [504]  
8.
1 p, 74.6 KB Llengua Catalana II [28657] / Mascaró Altimiras, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2005-06
Llicenciat en Filologia Catalana [504]  
9.
2 p, 35.1 KB Llengua Catalana II [28657] / Mascaró, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2008-09
Llicenciat en Filologia Catalana [504]  
10.
1 p, 132.3 KB Dialectologia Catalana [28641] / Mascaró, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2007-08
Llicenciat en Filologia Catalana [504]  

Course materials : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 Mascaró, J.
15 Mascaró, Joan,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.