Resultats globals: 26 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 8 registres trobats
Materials acadèmics, 18 registres trobats
Documents de recerca 8 registres trobats  
1.
99 p, 1.5 MB Justicia restaurativa y mediación en el contexto penitenciario : una aproximación desde la perspectiva de los profesionales / Martín García, Andrea ; Meléndez Peretó, Anna, 1985-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La presente investigación pretende dar a conocer la aplicación en la actualidad de la justicia restaurativa en el contexto penitenciario estatal. El análisis teórico introduce el tipo de conflictos específicos y propios de este ámbito, así como las iniciativas restaurativas que, a nivel internacional y nacional, pretenden abordarlos. [...]
The present research aims to explore the current application of restorative justice in the state prison context. The theoretical analysis introduces the specific conflicts typical of this scope, as well as the restorative initiatives that, at the international and national level, seek to address them. [...]

2021
Grau en Criminologia [805]  
2.
164 p, 1.2 MB Aproximación a la violencia filio-parental desde la justicia restaurativa : Análisis cualitativo de los recursos judiciales y extrajudiciales / Emilova Tsaneva, Ivana ; Meléndez Peretó, Anna, 1985-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Este estudio pretende conocer las formas de resolución del conflicto en el contexto catalán alrededor de la violencia filio-parental. A partir del análisis teórico nos adentraremos en las técnicas de justicia restaurativa que pueden abordar este fenómeno atendiendo a las carencias y necesidades del menor infractor, velando por los intereses de la familia victimizada, y conciliando una relación pacífica entre ambos. [...]
This study aims to explore the conflict resolution methods in the Catalan context of child-to-parent violence. The theoretical analysis will introduce us the techniques of restorative justice that can address this phenomenon by dealing with the shortages and needs of the underaged offender, safeguarding the interests of the victimised family, and rebuilding a peaceful relationship between both parts. [...]

2020
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]  
3.
205 p, 2.1 MB Restorative justice as a way to approach lgbt hate crimes. Alongside a look on hate crimes regulation and prevention / Urpina Tona, Carla ; Meléndez Peretó, Anna, 1985-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Restorative justice is still developing as a way to handle offenses, despite of the remarkably good assessments that experts have given about it. This is a qualitative research that aims to investigate how restorative justice would operate in the case of LGBT hate crimes. [...]
2020
Grau en Criminologia [805]  
4.
103 p, 1.5 MB El procés de rehabilitació i reinserció social en el compliment del TBC : el rol de les Entitats del Tercer Sector / Xufré Calafell, Judit ; Meléndez Peretó, Anna, 1985-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El present estudi pretén donar a conèixer l'actuació de les entitats del tercer sector en l'aplicació del Treball en Benefici de la Comunitat i, en concret, com actuen davant de la rehabilitació i la reinserció del penat. [...]
The present study aims to introduce the actions made by entities in the implementation of the community service and specifically how these entities deal with the rehabilitation and reinsertion of the convicted. [...]

2019
Grau en Criminologia [805]  
5.
108 p, 1.4 MB Quins són els factors que influencien les decisions judicials en la suspensió de la pena privativa de llibertat? Anàlisi qualitatiu de l'aplicació de la suspensió de la pena en el context català / Farré Sampé, Júlia ; Meléndez Peretó, Anna, 1985-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El present estudi pretén donar a conèixer els elements decisius en l'àmbit de les decisions judicials en matèria de la suspensió de la pena privativa de llibertat. A través de l'anàlisi teòric es vol conèixer a nivell comparat i estatal quina rellevància hi tenen els models punitius, així com la creixent regulació i aplicació de mesures penals alternatives. [...]
The present study aims to introduce the decision-making elements in the field of suspended sentences. Through the theoretical analysis, it is wanted to know at a comparative and state level what relevance the punitive models have, as well as the increasing regulation and application of community penal measures. [...]

2018
Grau en Criminologia [805]  
6.
60 p, 1.0 MB Empathy towards animals : preventing adolescents from violence / Roca Fontcuberta, Montserrat ; Meléndez Peretó, Anna, 1985-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Violent behaviour is a deviant conduct rejected by all modern societies. Violence is totally unaccepted when the victims are humans, but it is considered less severe or important when victims are non-human animals. [...]
El comportament violent és una conducta desviada rebutjada per les societats modernes. La violència no està en absolut acceptada quan la víctima és humana, però es considera menys greu o menys important quan la víctima d'aquesta violència és un animal no humà. [...]

2017
Grau en Criminologia [805]  
7.
38 p, 722.4 KB Probation officer skills : spanish context / Nagdev Nagdev, Nidhi ; Meléndez Peretó, Anna, 1985-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Probation has always been conceived as a community sanction where Probation Officers accompany the convict on the path of desistance. International literature on the effectiveness of probation indicates that the skills used by Probation Officers, in the interviews, with the convicts effect on the subsequent recidivism of the offenders. [...]
La probation siempre ha sido concebida como una medida penal alternativa donde los Probation Officers realizan un acompañamiento al penado por el camino del desistimiento. La literatura internacional sobre la eficacia de la probation, indica que las habilidades que usan los Probation Officers, en las entrevistas con los penados, afectan a la posterior reincidencia de éstos. [...]

2016
Grau en Criminologia [805]  
8.
346 p, 2.8 MB Restorative justice and desistance. The impact of victim-offender mediation on desistance from crime / Meléndez Peretó, Anna, 1985- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Cid Moliné, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic
El objeto principal de la tesis doctoral es conocer la capacidad de la justicia restaurativa de incidir en el desistimiento del delito e identificar los posibles mecanismos explicativos entre la participación en programas de mediación y el cese en la conducta antisocial de los implicados en los procesos restauradores. [...]
This research aims to examine the capacity of restorative justice to have an influence on desistance from crime, by focusing on mediation processes in order to identify whether there is a relationship between participating in a mediation process and taking the decision to desist from crime as well as to study the offenders' stability in a pro-social life, desisting from deviant behaviour. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Materials acadèmics 18 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
4 p, 104.9 KB Llenguatge criminològic [100472] / Melendez Pereto, Anna ; Torrado Sánchez, Ainoa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Dins del marc general del grau, els estudiants han de demostrar que han entès les teories i àmbits bàsics i específics de la criminologia i que poden reflexionar en anglès de manera crítica sobre això. [...]
Within the general framework of the related degree, students are expected to be able to demonstrate that they have attained and understood basic criminological theories and specific topics and can critically reflect on them in English. [...]
En el marco general del grado, los estudiantes deberán demostrar haber entendido las teorías básicas de criminología y ámbitos criminológicos específicos, así como saber reflexionar criticámente al respecto. [...]

2021-22
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Criminologia [805]
3 documents
2.
7 p, 122.2 KB Penologia [100462] / Melendez Pereto, Anna ; Torrado Sánchez, Ainoa ; Sanchez Castro, Sandra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La criminologia té entre els seus objectius l'estudi de les sancions penals, analitzant la finalitat de les mateixes, així com investigant la seva capacitat per aconseguir-les. Els titulats en aquesta disciplina han de tenir el coneixement necesari que pugui ser utilitzat en la definició i aplicació de les sancions penals per tal de millorar la seva efectivitat. [...]
Looking at criminological topics, community sentences are characteristic of criminal justice systems beyond Europe and they have been a relevant topic the last decades. The aim of this subject - penology, alternatives to imprisonmnent- is to give an approach to the alternative system to imprisonment in Spain and in particular in Catalonia.
La Criminología tiene como uno de sus objetos de estudio a las sanciones penales, analizando los fines que se esperan de ellas e investigando sobre su capacidad para lograrlos, por lo que los titulados en esta disciplina deben disponer de conocimiento que pueda ser utilizado en la definición y aplicación de las sanciones penales para conseguir mejorar su efectividad. [...]

2021-22
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Criminologia [805]
3 documents
3.
5 p, 104.3 KB Treball de Final de Màster [44435] / Sala Lorda, Héctor ; Veciana Botet, Paula ; Verdu Tirado, Jordi ; Esparza Masana, Ricard ; Morell Perez, Antoni ; Lopez Vicario, Jose ; Rodríguez Álvarez, Joaquín ; Meneses Benitez, Montse ; Rodríguez Salgado, Luis ; García Hernández, Rosa ; Blanco Fillola, Ismael Iván ; Valenzuela García, Hugo ; Turró Sol, Andreu ; Melendez Pereto, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
1 El Treball de Fi de Màster (TFM) constitueix un element fonamental del procés formatiu de l'alumnat. Permet desenvolupar un projecte d'investigació individual de manera autònoma (tot i que sota la supervisió d'un tutor/a que pot ser, o no, professorat del màster) sobre un tema de la seva elecció de qualsevol àmbit d'investigació relacionat amb els continguts docents del màster. [...]
The Master's Thesis Dissertation (TFM) is a fundamental element of the students' learning process. It allows the student to develop an individual research project independently (under the supervision of a tutor who may, or may not, be a professor teaching in the master) on a topic of the student's choice in any field of research related to the contents of the Master. [...]
1 El Trabajo de Fin de Máster (TFM) constituye un elemento fundamental del proceso formativo del alumnado. Permite desarrollar un proyecto de investigación individual de manera autónoma (aunque bajo la supervisión de un tutor/a que puede ser, o no, profesorado del máster) sobre un tema de su elección de cualquier ámbito de investigación relacionado con los contenidos docentes del máster. [...]

2021-22
Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social [1476]
3 documents
4.
7 p, 117.2 KB Treball de Final de Grau [100463] / Melendez Pereto, Anna ; Cid Moliné, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El TFG consisteix en l'elaboració i presentació d'un treball individual que permeti una avaluació global de les competències associades al títol. Ha de complir tots els requisits formals d'un treball acadèmic. [...]
El TFG consiste en la elaboración y presentación de un trabajo individual que permita una evaluación global de las competencias asociadas al titulo. Tiene que cumplir todos los requisitos formales de un trabajo académico. [...]

2020-21
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Criminologia [805]
3 documents
5.
7 p, 122.0 KB Penologia [100462] / Melendez Pereto, Anna ; Sanchez Castro, Sandra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La criminologia té entre els seus objectius l'estudi de les sancions penals, analitzant la finalitat de les mateixes, així com investigant la seva capacitat per aconseguir-les. Els titulats en aquesta disciplina han de tenir el coneixement necesari que pugui ser utilitzat en la definició i aplicació de les sancions penals per tal de millorar la seva efectivitat. [...]
La Criminología tiene como uno de sus objetos de estudio a las sanciones penales, analizando los fines que se esperan de ellas e investigando sobre su capacidad para lograrlos, por lo que los titulados en esta disciplina deben disponer de conocimiento que pueda ser utilizado en la definición y aplicación de las sanciones penales para conseguir mejorar su efectividad. [...]

2020-21
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Criminologia [805]
3 documents
6.
7 p, 116.5 KB Treball de Final de Grau [100463] / Melendez Pereto, Anna ; Cid Moliné, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El TFG consisteix en l'elaboració i presentació d'un treball individual que permeti una avaluació global de les competències associades al títol. Ha de complir tots els requisits formals d'un treball acadèmic. [...]
El TFG consiste en la elaboración y presentación de un trabajo individual que permita una evaluación global de las competencias asociadas al titulo. Tiene que cumplir todos los requisitos formales de un trabajo académico. [...]

2019-20
Grau en Criminologia [805]
3 documents
7.
6 p, 120.2 KB Penologia [100462] / Melendez Pereto, Anna ; Sanchez Castro, Sandra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La criminologia té entre els seus objectius l'estudi de les sancions penals, analitzant la finalitat de les mateixes, així com investigant la seva capacitat per aconseguir-les. Els titulats en aquesta disciplina han de tenir el coneixement necesari que pugui ser utilitzat en la definició i aplicació de les sancions penals per tal de millorar la seva efectivitat. [...]
La Criminología tiene como uno de sus objetos de estudio a las sanciones penales, analizando los fines que se esperan de ellas e investigando sobre su capacidad para lograrlos, por lo que los titulados en esta disciplina deben disponer de conocimiento que pueda ser utilizado en la definición y aplicación de las sanciones penales para conseguir mejorar su efectividad. [...]

2019-20
Grau en Criminologia [805]
3 documents
8.
7 p, 113.6 KB Teories criminològiques [100444] / Cid Moliné, Josep ; de la Encarnación Ordóñez, Esther ; Busquets Borgheresi, María Constanza ; Melendez Pereto, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'assignatura Teories criminològiques té com objectiu que l'alumnat conegui les diferents explicacions que existeixen de la conducta delictiva individual (del seu origen, de la seva continuació i de la seva cessació) i de les taxes de delinqüència en diferents contexts. [...]
La asignatura Teorías criminológicas tiene como objetivo que el alumno conozca las diferentes explicaciones que existen de la conducta delictiva individual (de su origen, de su continuación y de su cesación), asi como también de la explicación de las tasas de delincuencia en diferentes contextos. [...]

2019-20
Grau en Criminologia [805]
3 documents
9.
6 p, 91.3 KB Treball de Final de Grau [100463] / Melendez Pereto, Anna ; Cid Moliné, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El TFG consisteix en l'elaboració i presentació d'un treball individual que permeti una avaluació global de les competències associades al títol. Ha de complir tots els requisits formals d'un treball acadèmic. [...]
The FYD consists on an individual final written and oral presentation of a dissertation based on criminological contents. It needs to accomplish with all the formal requirements for this purpose. The extension needs to be 9. [...]
El TFG consiste en la elaboración y presentación de un trabajo individual que permita una evaluación global de las competencias asociadas al titulo. Tiene que cumplir todos los requisitos formales de un trabajo académico. [...]

2018-19
Grau en Criminologia [805]
3 documents
10.
7 p, 89.4 KB Teories criminològiques [100444] / Cid Moliné, Josep ; Busquets Borgheresi, María Constanza ; Mancho Fora, Roger ; Melendez Pereto, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'assignatura Teories criminològiques té com objectiu que l'alumnat conegui les diferents explicacions que existeixen de la conducta delictiva individual (del seu origen, de la seva continuació i de la seva cessació) i de les taxes de delinqüència en diferents contexts. [...]
The aim of "Theoretical Criminology" is that the student know the different explanations of offending, both at individual level- origen, maintenance and cessation of offending- and at ecological level, explaining the different rates of crime in different contexts. [...]
La asignatura Teorías criminológicas tiene como objetivo que el alumno conozca las diferentes explicaciones que existen de la conducta delictiva individual (de su origen, de su continuación y de su cesación), asi como también de la explicación de las tasas de delincuencia en diferentes contextos. [...]

2018-19
Grau en Criminologia [805]
3 documents

Materials acadèmics : 18 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.