Results overview: Found 3 records in 0.01 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 1 records found
Articles 2 records found  
1.
24 p, 1.2 MB Llar, barri, ciutat i coespacialitat : sentit de lloc dels immigrants espanyols i italians a Mèxic / Oliveras González, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Mendoza Pérez, Cristóbal (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Departamento de Sociología)
Aquest article analitza l'espai viscut i el sentit de lloc d'un grup d'immigrants qualificats procedents del sud d'Europa a Mèxic. Es parteix de la hipòtesi que la dimensió espacial d'"esdevenir local" és rellevant per al procés d'assentament i permanència dels migrants en el lloc de destinació. [...]
Este artículo analiza el espacio vivido y el sentido de lugar de un grupo de immigrantes cualificados procedentes del sur de Europa a México. Se parte de la hipótesis que la dimensión espacial de "convertirse en local" es relevante para el proceso de asentamiento y permanencia de los migrantes en el lugar de destinación. [...]
This article analyses the lived space and the sense of place of a group of skilled immigrants from southern Europe in Mexico. The hypothesis is that the spatial dimension of "becoming local" is relevant in the migrants' process of settlement and remaining at the country of destination. [...]

2019 - 10.2436/20.3002.01.175
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 87 (2019) , p. 123-146  
2.
22 p, 207.2 KB Jóvenes profesionales del sur de Europa a México : razones para migrar, inserción laboral y expectativas de futuro / Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Oliveras González, Xavier (El Colegio de la Frontera Norte (Mèxic)) ; Mendoza Pérez, Cristóbal (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Departamento de Sociología)
Debido a la crisis económica de 2008, la literatura académica ha observado una movilidad creciente de jóvenes calificados del sur de Europa a países con mayores oportunidades laborales. A partir de una metodología cualitativa, se analiza la migración de jóvenes universitarios (menores de 30 años) españoles e italianos a México. [...]
Arran de la crisi econòmica de 2008, la literatura acadèmica ha observat una mobilitat creixent de joves qualificats del sud d'Europa cap a països amb més oportunitats laborals. A partir d'una metodologia qualitativa, a l'article s'hi analitza la migració de joves universitaris (de menys de 30 anys) espanyols i italians a Mèxic. [...]
As reported in the literature, the number of young skilled people migrating from Southern Europe to countries with more labour opportunities has increased following the 2008 economic crisis. Using a qualitative methodology, this paper analyses the migration of young university graduates (under 30) from Italy and Spain to Mexico. [...]
La littérature a observé une migration croissante des jeunes qualifiés de l'Europe du sud, à cause de la crise économique de 2008, vers des pays présentant de plus nombreuses possibilités d'emploi. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.503
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 1 (gener-abril 2019) , p. 93-114 (Articles)  

Research literature 1 records found  
1.
37 p, 280.3 KB Sociodemografia y migración transnacional México-Estados Unidos : aportes para una reflexión teórica / Mendoza Pérez, Cristóbal
Es reflexiona críticament sobre l'aportació que ha fet la sociodemografia al debat sobre transnacionalisme en la migració Mèxic-Estats Units. En primer lloc, es revisa l'aportació de la sociodemografia a l'estudi de la dimensió temporal del fenomen migratori, per posteriorment estudiar les diferents perspectives teòriques que han analitzat la construcció d'espais transnacionals, diferenciant, en aquest apartat, entre espais polítics econòmics i socials transnacionals. [...]
Este artículo reflexiona críticamente sobre la aportación que ha hecho la sociodemografía al debate sobre transnacionalismo en la migración México-Estados Unidos. En primer lugar se revisa la aportación de la sociodemografía al estudio de la dimensión temporal del fenómeno migratorio, posteriormente se estudian los diferentes enfoques teóricos que han abordado la construcción de espacios transnacionales, distinguiendo, en este apartado, entre espacios políticos, económicos y sociales transnacionales. [...]
This article critically reflects on the contribution that social demography has made to the debate on transnationalism in migration from Mexico to the United States. In the first place the contribution from social demography to the study of the temporality of migration is reviewed, followed by the study of the different theoretical approaches that have embarked on the construction of transnational spaces, distinguishing, in this section, between political, economic and social spaces. [...]
On présente ici une réflexion critique sur les apports des travaux de démographie sociale au débat sur le supranationalisme dans les courants migratoires du Mexique vers les États-Unis. En premier lieu on révise l'apport de la démographie sociale à l'étude de la dimension temporelle du phénomène migratoire, et ensuite on étudie les différentes approches théoriques qui ont abordé la construction d'espaces transnationaux, en distinguant entre les espaces politiques, économiques et sociaux. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2005 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 261)  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.