Resultats globals: 44 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 2 registres trobats
Materials acadèmics, 42 registres trobats
Documents de recerca 2 registres trobats  
1.
42 p, 892.5 KB Avaluació, gestió i millora de la comunicació de xarxes socials de la marca d'Esquerra Republicana de Santa Coloma de Gramenet / Espinar Ortiz, Oscar ; Miguel Quesada, Francesc Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Partint de l'interès per la política actual i la comunicació, s'ha plantejat avaluar, gestionar i millorar la comunicació de xarxes socials del partit d'Esquerra Republicana de Catalunya a Santa Coloma de Gramenet. [...]
Partiendo del interés por la política actual y la comunicación, se ha planteado evaluar, gestionar y mejorar la comunicación de redes sociales del partido de Esquerra Republicana de Cataluña en Santa Coloma de Gramenet. [...]
Starting from the interest in current politics and communication, it has been proposed to evaluate, manage and improve the communication of social networks of the political party Esquerra Republicana de Catalunya in Santa Coloma de Gramenet. [...]

2020
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
2.
43 p, 2.6 MB Descubrimiento de mecanismos sociales en entornos de interacción controlados : análisis del caso del juego de mesa Colonos de Catan / Lloberas Valls, Quim ; Miguel Quesada, Francesc Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El present TFG explora com l'aparició de desigualtats econòmiques pot ser explicada com un procés emergent, en què determinats mecanismes socials i psicològics donen com a resultat conductes d'interacció que generen el resultat observat: diferències en els recursos. [...]
El presente TFG explora como la aparición de desigualdades económicas puede ser explicada como un proceso emergente, en el que determinados mecanismos sociales y psicológicos dan como resultado conductas de interacción que generan el resultado observado: diferencias en los recursos. [...]
This TFG explores how the appearance of economic inequalities can be explained as an emerging process, in which certain social and psychological mechanisms result in interaction behaviors that generate the observed outcome: differences in resources. [...]

2020
Grau en Sociologia [819]
3 documents

Materials acadèmics 42 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
8 p, 112.8 KB Treball de Final de Màster [44035] / Verd Pericas, Joan Miquel ; Lopez Roldan, Jose Pedro ; Miguel Quesada, Francesc Josep ; Rodriguez Soler, Juan ; Marti Olive, Joel ; Barranco Font, Oriol ; Muntanyola Saura, Dafne ; Bolibar Planas, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El Treball de Fi de Màster (TFM) té com a objectiu que l'alumnat apliqui el coneixement teòric i metodològic adquirit durant el màster per portar a terme una petita recerca, dissenyar un projecte d'intervenció social o realitzar una petita avaluació d'alguna política. [...]
The Master's Degree Dissertation (MD) aims at the students to apply the appropriate theoretical and methodological knowledge acquired during the master's degree to carry out a small research project, design a social intervention project or produce a small evaluation of any social policy. [...]
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo que el alumnado aplique el conocimiento teórico y metodológico adquirido durante el máster para llevar a cabo una pequeña investigación, diseñar un proyecto de intervención social o realizar una pequeña evaluación de alguna política. [...]

2023-24
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
2.
11 p, 130.8 KB Metodologia Avançada de Recerca Social [44038] / Lopez Roldan, Jose Pedro ; Miguel Quesada, Francesc Josep ; Marti Olive, Joel ; Verd Pericas, Joan Miquel ; Muntanyola Saura, Dafne ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu del mòdul optatiu de Metodologia Avançada de Recerca Social [MARS] és el coneixement teòric i aplicat de la metodologia i de la diversitat de mètodes i tècniques avançades en l'anàlisi de les dades per a la investigació social, tot tractant diverses perspectives metodològiques, tant quantitatives com qualitatives. [...]
The objective of the Advanced Social Research Methodology module [ASRM] is the theoretical and applied knowledge of the methodology and the diversity of advanced methods and techniques in the analysis of data for social research, addressing various methodological perspectives, both quantitative and qualitative This general objective is complemented by three specific ones: 1. [...]
El objetivo del módulo de Metodología Avanzada de Investigación Social [MAIS] es el conocimiento teórico y aplicado de la metodología y de la diversidad de métodos y técnicas avanzadas en el análisis de los datos para la investigación social, tratando diversas perspectivas metodológicas, tanto cuantitativas como cualitativas. [...]

2023-24
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
3.
5 p, 105.5 KB Agents Autònoms [106587] / Miguel Quesada, Francesc Josep ; De Jonge, Dave ; Sabater Mir, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura introdueix les bases dels agents autònoms, dóna una visió detallada del disseny d'aquests agents i proporciona les bases per programar-los en entorns productius industrials o de serveis, integrant diferents elements apresos al llarg del grau.
This subject introduces the basics of autonomous agents, gives a detailed vision of the design of these agents and provides the foundations for programming them in industrial or service production environments, integrating different elements learned throughout the degree.
Esta asignatura introduce las bases de los agentes autónomos, da una visión detallada del diseño de estos agentes y proporciona los fundamentos para su programación en entornos productivos industriales o de servicios, integrando diferentes elementos aprendidos a lo largo del grado.

2023-24
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
4.
7 p, 114.5 KB Mètodes d'Anàlisi [102146] / Miguel Quesada, Francesc Josep ; Ajenjo, Marc 1965- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Dins de l'itinerari d'assignatures de mètodes i tècniques per a la recerca social aquesta assignatura es planteja com a continuació de les de "Metodologia i Disseny d'Investigació" de primer curs, i de "Mètodes Quantitatius d'Investigació Social" i de "Mètodes Qualitatius d'Investigació Social" del primer semestre del segon any de grau. [...]
Within the path of social research methods and techniques, this subject is considered as a continuation of those of "Methodology and Design of Investigation" of first course, and of "Quantitative Methods of Social Research" and "Qualitative Methods of Social Research" of the first semester of the second year of degree. [...]
Dentro del itinerario de asignaturas de métodos y técnicas para la búsqueda social esta asignatura se plantea como continuación de las de "Metodología y Diseño de Investigación" de primer curso, y de "Métodos Cuantitativos de Investigación Social" y "Métodos Cualitativos de Investigación Social" del primer semestre del segundo año de grado. [...]

2023-24
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
3 documents
5.
7 p, 113.7 KB Mètodes quantitatius de recerca social [101146] / Miguel Quesada, Francesc Josep ; Tarres Vallespi, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'assignatura constitueix un curs d'introducció als mètodes i tècniques de producció (recollida) i anàlisi bàsica de dades centrada en una perspectiva metodològica quantitativa. L'objectiu principal és oferir a l'alumnat la informació i la capacitat d'aplicació dels principals mètodes i tècniques de producció i d'anàlisi de dades quantitatives en el camp de la sociologia. [...]
The subject is an introductory course for production techniques (collection) and basic analysis of data, focused on a quantitative perspective. The main objective is to offer the students the information and the capacity to apply the main methods and techniques of production and analysis of quantitative data used in the field of Quantitaive Sociology. [...]
La asignatura constituye un curso de introducción a los métodos y técnicas de producción (recopilación) y análisis básico de datos, centrada en una perspectiva metodológica cuantitativa. El objetivo principal es ofrecer al alumnado la información y la capacidad de aplicación de los principales métodos y técnicas de producción y de análisis de datos cuantitativos en el campo de la sociología. [...]

2023-24
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
3 documents
6.
6 p, 150.3 KB Metodologia i disseny de la recerca social [101138] / Miguel Quesada, Francesc Josep ; Marti Olive, Joel ; Moreno Colom, Sara 1978- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
És una assignatura que se situa en el segon quadrimestre de primer curs i es concentra en la iniciació de l'alumnat en la terminologia i les pràctiques de la recerca acadèmica i científica. Igualment, el curs vol plantejar una reflexió al voltant de què vol dir investigar en les ciències socials. [...]
It is a subject located in the second semester of the first year and focuses on the initiation of students in the terminology and practices of academic and scientific research. Likewise, the course aims to reflect on what it means to research in the social sciences. [...]
Es una asignatura que se sitúa en el segundo cuatrimestre de primer curso y se concentra en la iniciación del alumnado en la terminología y las prácticas de la investigación académica y científica. [...]

2023-24
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
3 documents
7.
6 p, 110.3 KB Teoria sociològica micro [101125] / Miguel Quesada, Francesc Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Tal com revela l'èmfasi en les competències d'adquisició de coneixements, la teoria sociològica hauria de contribuir significativament a perfilar el mapa conceptual bàsic dels estudiants. Per aquest motiu s'articulen dos criteris pedagògics diferents: aquesta assignatura introdueix les principals aportacions teòriques a la sociologia que estan vigents avui dia, i ho fa de forma sistemàtica (atès que els aspectes històrics ja han estat estudiats en "Fonaments de Sociologia" i en "Pensament Sociològic Contemporani ").
As revealed by the emphasis on learning skills, sociological theory should significantly contribute to built students' basic conceptual map. To do so, the course articulates two different pedagogical criteria: it introduces the main current theoretical contributions to sociology, and it does so in systematic way, given that the historical aspects have already been studied in "Fonaments de Sociologia" and in "Pensament Sociològic Contemporani".
Tal y como revela el énfasis en las competencias de adquisición de conocimientos, la teoría sociològica debería contribuir significativamente a perfilar el mapa conceptual básico de los estudiantes. [...]

2023-24
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
3 documents
8.
7 p, 110.4 KB Treball de Final de Màster [44035] / Verd Pericas, Joan Miquel ; Lopez Roldan, Pedro ; Miguel Quesada, Francesc Josep ; Rodriguez Soler, Joan ; Marti Olive, Joel ; Barranco Font, Oriol ; Muntanyola-Saura, Dafne ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El Treball de Fi de Màster (TFM) té com a objectiu que l'alumnat apliqui el coneixement teòric i metodològic adquirit durant el màster per portar a terme una petita recerca, dissenyar un projecte d'intervenció social o realitzar una petita avaluació d'alguna política. [...]
The Master's Degree Dissertation (MD) aims at the students to apply the appropriate theoretical and methodological knowledge acquired during the master's degree to carry out a small research project, design a social intervention project or produce a small evaluation of any social policy. [...]
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo que el alumnado aplique el conocimiento teórico y metodológico adquirido durante el máster para llevar a cabo una pequeña investigación, diseñar un proyecto de intervención social o realizar una pequeña evaluación de alguna política. [...]

2022-23
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
9.
10 p, 129.4 KB Metodologia Avançada de Recerca Social [44038] / Lopez Roldan, Pedro ; Miguel Quesada, Francesc Josep ; Marti Olive, Joel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu del mòdul optatiu de Metodologia Avançada de Recerca Social [MARS] és el coneixement teòric i aplicat de la metodologia i de la diversitat de mètodes i tècniques avançades en l'anàlisi de les dades per a la investigació social, tot tractant diverses perspectives metodològiques, tant quantitatives com qualitatives. [...]
The objective of the Advanced Social Research Methodology module [ASRM] is the theoretical and applied knowledge of the methodology and the diversity of advanced methods and techniques in the analysis of data for social research, addressing various methodological perspectives, both quantitative and qualitative This general objective is complemented by three specific ones: 1. [...]
El objetivo del módulo de Metodología Avanzada de Investigación Social [MAIS] es el conocimiento teórico y aplicado de la metodología y de la diversidad de métodos y técnicas avanzadas en el análisis de los datos para la investigación social, tratando diversas perspectivas metodológicas, tanto cuantitativas como cualitativas. [...]

2022-23
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
10.
7 p, 114.8 KB Mètodes d'Anàlisi [102146] / Miguel Quesada, Francesc Josep ; Ajenjo, Marc 1965- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Dins de l'itinerari d'assignatures de mètodes i tècniques per a la recerca social aquesta assignatura es planteja com a continuació de les de "Metodologia i Disseny d'Investigació" de primer curs, i de "Mètodes Quantitatius d'Investigació Social" i "Mètodes Qualtitatius d'Investigació Social" del primer semestre del segon any de grau. [...]
Within the path of social research methods and tecniques, this subject is considered as a continuation of those of "Methodology and Design of Investigation" of first course, and of "Quantitative Methods of Social Research" and "Qualitative Methods of Social Research" of the first semester of the second year of degree. [...]
Dentro del itinerario de asignaturas de métodos y técnicas para la búsqueda social esta asignatura se plantea como continuación de las de "Metodología y Diseño de Investigación" de primer curso, y de "Métodos Cuantitativos de Investigación Social" y "Métodos Qualtitatius de Investigación Social" del primer semestre del segundo año de grado. [...]

2022-23
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
3 documents

Materials acadèmics : 42 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.