Resultats globals: 44 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 9 registres trobats
Materials acadèmics, 34 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Documents de recerca 9 registres trobats  
1.
36.8 MB Eficiència de la aspiració fol·licular d'oòcits (OPU) per obtenir embrions mitjançant la injecció intracitoplasmàtica de espermatozoides (ICSI) en l'euga i comparació amb els resultats en burres / Casas Gombau, Aina ; Miro Roig, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; Catalan Bahamondes, Jaime, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona
La producció in vitro d'embrions a través de aspiració fol·licular (OPU) i la injecció intracitoplasmàtica d'espermatozoides (ICSI) és l'única tècnica in-vitro utilitzada perquè la fecundació in vitro (IVF) segueix sent impossible, pel que la combinació de OPU-ICSI pot conduir a resultats comparables o fins i tot millors que la transferència convencional d'embrions. [...]
La producción in vitro de embriones a través de aspiración folicular (OPU) y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) es la única técnica in-vitro utilizada porque la fecundación in vitro (IVF) sigue siendo imposible, por lo que la combinación de OPU-ICSI puede conducir a resultados comparables o incluso mejores que la transferencia convencional de embriones. [...]
In vitro embryo production via oocyte follicular aspiration( OPU) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI) is the only in-vitro technique used because IVF (in vitro fecundation) continues to be still not possible. [...]

2022
Grau en Veterinària [955]
2 documents
2.
199 p, 8.6 MB Relevancia de los antioxidantes en la regulación de las especies reactivas de oxígeno (ROS) en el semen de burro y caballo / Yánez-Ortiz, Iván ; Miró Roig, Jordi, dir. ; Yeste Oliveras, Marc, dir.
El semen constitueix un complex sistema oxidant/antioxidant a causa d'una acció prooxidant dels espermatozoides per la producció d'espècies reactives d'oxigen (ROS) derivada del metabolisme espermàtic i una acció antioxidant del plasma seminal pels seus components enzimàtics i no enzimàtics. [...]
El semen constituye un complejo sistema oxidante/antioxidante debido a una acción prooxidante de los espermatozoides por la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) derivada del metabolismo espermático y una acción antioxidante del plasma seminal por sus componentes enzimáticos y no enzimáticos. [...]
In semen, there is a complex oxidant/antioxidant system, as the prooxidant activity from sperm via the production of reactive oxygen species (ROS) derived from their metabolism is combined with the antioxidant action by the seminal plasma through its enzymatic and non-enzymatic components. [...]

2022  
3.
165 p, 8.4 MB Efectos de la fotoestimulación en el semen de burro y caballo / Catalán, Jaime ; Miró Roig, Jordi, dir. ; Yeste Oliveras, Marc, dir.
Estudis previs realitzats en altres espècies, han demostrat que la fotoestimulació amb llum vermella augmenta la motilitat espermàtica. A més, altres estudis indiquen que la capacitat fecundant dels espermatozoides pot incrementar després de la irradiació. [...]
Estudios previos realizados en otras especies, han demostrado que la estimulación con luz roja aumenta la motilidad espermática. Además, otros estudios han sugerido que la capacidad fecundante de los espermatozoides puede incrementarse después de la irradiación. [...]
Previous studies carried out in other species, showed that stimulating sperm with red light increases their motility. In addition, other studies indicate sperm fertilizing ability can be increased after irradiation. [...]

2021  
4.
152 p, 12.3 MB Computerised analysis of semen in equids / Gacem, Sabrina ; Miró Roig, Jordi, dir. ; Soler Vázquez, Carles, dir.
L'enfocament que es proposa en aquesta tesi es basa en el fet que hi ha un buit d'informació sobre l'optimització de l'examen de la solidesa reproductiva juntament amb els protocols d'anàlisi de semen en els equids, tal com es va veure al capítol anterior. [...]
El enfoque defendido en esta tesis se basa en el hecho de que existe un vacío de información con respecto a la optimización del examen de solidez reproductiva junto con los protocolos de análisis de semen en équidos, como se vio en el capítulo anterior. [...]
The approach advocated in this thesis is based on the fact that there is a gap of information regarding optimization of breeding soundness examination along with semen analysis protocols in equids as seen in the previous chapter. [...]

2021  
5.
135 p, 21.1 MB Papel del plasma seminal en el control de la inflamación endometrial postinseminación en équidos / Marín Estruch, Henar ; Miró Roig, Jordi, dir.
Els rucs (Equus asinus), són una espècie d'origen salvatge, segurament la primera a ser domesticada per l'home. Durant segles va ser indispensable en les tasques de camp, però la mecanització el va portar gairebé a la desaparició. [...]
Los burros (Equus asinus), son una especie de origen salvaje, seguramente la primera en ser domesticada por el hombre. Durante siglos fue indispensable en las tareas del campo, pero la mecanización lo llevó casi a la desaparición. [...]
Donkeys (Equus asinus), are a species of wild origin, surely the first to be domesticated by man. For centuries it was indispensable in the tasks of the field, but mechanization almost led to its disappearance. [...]

2020  
6.
144 p, 7.3 MB How does seminal plasma protect mammalian spermatozoa? Species-linked variations within the genus Equus / Papas, Marion ; Miró Roig, Jordi, dir. ; Yeste Oliveras, Marc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
El plasma seminal representa un important i actiu contribuent a la fertilitat dels mamífers. Entre els components del plasma seminal s'hi troben els antioxidants enzimàtics i no enzimàtics que modulen la producció d'espècies reactives d'oxigen. [...]
El plasma seminal representa un importante y activo contribuyente para la fertilidad de los mamíferos. Entre los componentes del plasma seminal se encuentran los antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos que modulan la producción de especies reactivas de oxígeno. [...]
Seminal plasma represents an important and active contributor to mammalian fertility. Specific components of seminal plasma are adsorbed onto the surface of ejaculated spermatozoa while they pass through the male reproductive tract and provide sperm cells with the ability to reach and fertilize the oocyte. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
7.
149 p, 1.7 MB Identificación, localización y función de las acuaporinas en el espermatozoide equino y su relación con la criopreservación / Bonilla Correal, Sebastian ; Miró Roig, Jordi, dir. ; Yeste Oliveras, Marc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Esta tesis titulada "Identificación, localización y función de las acuaporinas en el espermatozoide equino y su relación con la criopreservación" está dividida en varias secciones. La primera parte contiene un sumario, tanto en español como en inglés, que abarca los puntos más relevantes de los temas tratados, así como de los experimentos realizados y una breve mención sobre los resultados y conclusiones obtenidos en este trabajo. [...]
This thesis entitled "Identification, location and function of aquaporins in the equine sperm and its relationship with cryopreservation" is divided into several sections. In the first part contains a summary, both in Spanish and in English, which covers the most relevant points of the topics discussed as well as the experiments performed and a brief mention of the results and conclusions obtained in this work. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
8.
142 p, 2.2 MB Tecnologies reproductives aplicades a la conservació del burro Català / Taberner Brugué, Ester ; Miró Roig, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
L'objectiu general d'aquesta tesi és l'estudi de les característiques reproductives del mascle i de la femella del burro Català per aplicar tecnologies reproductives que potenciïn la seva cria i evitin l'extinció d'aquesta raça de burro.
En conclusió, una predicció adequada de l'ovulació de les burres, juntament amb l'utilització dels mètodes òptims de maneig i congelació del semen de ruc Català contribuiran positivament a l'aplicació de tecnologies reproductives en programes de cria que ajudin a evitar l'extinció d'aquesta raça. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
9.
95 p, 693.4 KB Estudio de la inflamación endometrial postinseminación con semen congelado en la burra catalana y posibilidades de control / Vilés López, Karina ; Miró Roig, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals
El burro catalán es una raza en peligro de extinción. Las biotecnologías reproductivas son una herramienta estratégica para la conservación de recursos genéticos de especies amenazadas, pero el éxito de su aplicación ha sido limitado por la falta de estudios básicos sobre los aspectos reproductivos y la ausencia de protocolos estandarizados para estas especies. [...]
The Catalan donkey is an endangered breed. Reproductive technologies constitute a strategic tool for the conservation and maintenance of the genetic resources of endangered populations but their successful application has been limited by scarcity of basic studies in reproduction and absence of standardized protocols. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  

Materials acadèmics 34 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
9 p, 120.9 KB Medicina i Cirurgia d'Èquids [102620] / Miro Roig, Jordi ; Peña Giménez, Maria Teresa ; Prades Robles, Marta ; Añor Torres, Sònia ; Sanmartí Fierro, Júlia ; Troya Portillo, Lucas ; Climent Cot, Frederic ; Gascón, Eduard ; Jordana García, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura de Medicina i Cirurgia d'Èquids és una assignatura obligatòria de quart curs que introdueix l'estudiant en el coneixement de les malalties de tractament mèdic i quirúrgic més comunes dels èquids, des d'una perspectiva integradora i clínica. [...]
The subject of Equine Medicine and Surgery is a compulsory subject in the fourth year. It introduces students to the knowledge of the medical and surgical treatment of diseases most common in horses, from a clinical and integrative perspective. [...]
La asignatura de Medicina y Cirugía de Équidos es una asignatura obligatoria de cuarto curso que introduce al estudiante en el conocimiento de las enfermedades de tratamiento médico y quirúrgico más comunes de los équidos, desde una perspectiva integradora y clínica. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documents
2.
9 p, 121.6 KB Avenços en Medicina i Cirurgia d'Èquids [102640] / Jose Cunilleras, Eduard ; Miro Roig, Jordi ; Peña Giménez, Maria Teresa ; Prades Robles, Marta ; Ferrer Caubet, Lluís ; Troya Portillo, Lucas ; Climent Cot, Frederic ; Jordana García, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura té un enfocament completament clínic. L'alumne haurà d'aplicar els coneixements i habilitats adquirits en assignatures com "Mètodes Exploratoris", "Sanitat Animal I", "Reproducció Animal" i especialment "Medicina i Cirurgia d'Èquids". [...]
This subject has mainly a clinical focus. The student will have to apply the skills and knowledge gathered in other subjects such as Exploratory Methods, Animal Health, Animal Reproduction and Equine Medicine and Surgery. [...]
El enfoque de laasignatura es eminentemente clínico. El estudiante deberá aplicar el conocimiento y las habilidades adquiridas después de cursar asignaturas como Métodos Exploratorios. Sanidad Animal, Reproducción Animal, y Medicina y Cirugía de Équidos. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documents
3.
9 p, 121.7 KB Avenços en Medicina i Cirurgia d'Èquids [102640] / Prades Robles, Marta ; Miró Roig, Jordi ; Peña Giménez, Maria Teresa ; Ferrer Caubet, Lluís ; Troya Portillo, Lucas ; Climent Cot, Frederic ; José Cunilleras, Eduard ; Jordana García, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura té un enfocament completament clínic. L'alumne haurà d'aplicar els coneixements i habilitats adquirits en assignatures com "Mètodes Exploratoris", "Sanitat Animal I", "Reproducció Animal" i especialment "Medicina i Cirurgia d'Èquids". [...]
This subject has mainly a clinical focus. The student will have to apply the skills and knowledge gathered in other subjects such as Exploratory Methods, Animal Health, Animal Reproduction and Equine Medicine and Surgery. [...]
El enfoque de laasignatura es eminentemente clínico. El estudiante deberá aplicar el conocimiento y las habilidades adquiridas después de cursar asignaturas como Métodos Exploratorios. Sanidad Animal, Reproducción Animal, y Medicina y Cirugía de Équidos. [...]

2021-22
Grau en Veterinària [955]
3 documents
4.
9 p, 120.9 KB Medicina i Cirurgia d'Èquids [102620] / Miró Roig, Jordi ; Peña Giménez, Maria Teresa ; Prades Robles, Marta ; Añor Torres, Sònia ; Sanmartí Fierro, Júlia ; Troya Portillo, Lucas ; Climent Cot, Frederic ; Gascón, Eduard ; Jordana García, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura de Medicina i Cirurgia d'Èquids és una assignatura obligatòria de quart curs que introdueix l'estudiant en el coneixement de les malalties de tractament mèdic i quirúrgic més comunes dels èquids, des d'una perspectiva integradora i clínica. [...]
The subject of Equine Medicine and Surgery is a compulsory subject in the fourth year. It introduces students to the knowledge of the medical and surgical treatment of diseases most common in horses, from a clinical and integrative perspective. [...]
La asignatura de Medicina y Cirugía de Équidos es una asignatura obligatoria de cuarto curso que introduce al estudiante en el conocimiento de las enfermedades de tratamiento médico y quirúrgico más comunes de los équidos, desde una perspectiva integradora y clínica. [...]

2021-22
Grau en Veterinària [955]
3 documents
5.
9 p, 121.4 KB Avenços en Medicina i Cirurgia d'Èquids [102640] / Prades Robles, Marta ; Miró Roig, Jordi ; Peña Giménez, Maria Teresa ; Ferrer Caubet, Lluís ; Troya Portillo, Lucas ; Climent Cot, Frederic ; José Cunilleras, Eduard ; Armengou Ruiz, Lara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura té un enfocament completament clínic. L'alumne haurà d'aplicar els coneixements i habilitats adquirits en assignatures com "Mètodes Exploratoris", "Sanitat Animal I", "Reproducció Animal" i especialment "Medicina i Cirurgia d'Èquids". [...]
El enfoque de laasignatura es eminentemente clínico. El estudiante deberá aplicar el conocimiento y las habilidades adquiridas después de cursar asignaturas como Métodos Exploratorios. Sanidad Animal, Reproducción Animal, y Medicina y Cirugía de Équidos. [...]

2020-21
Grau en Veterinària [955]
3 documents
6.
9 p, 120.4 KB Medicina i Cirurgia d'Èquids [102620] / José Cunilleras, Eduard ; Miró Roig, Jordi ; Peña Giménez, Maria Teresa ; Prades Robles, Marta ; Añor Torres, Sònia ; Troya Portillo, Lucas ; Climent Cot, Frederic ; Gascón, Eduard ; Armengou Ruiz, Lara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura de Medicina i Cirurgia d'Èquids és una assignatura obligatòria de quart curs que introdueix l'estudiant en el coneixement de les malalties de tractament mèdic i quirúrgic més comunes dels èquids, des d'una perspectiva integradora i clínica. [...]
La asignatura de Medicina y Cirugía de Équidos es una asignatura obligatoria de cuarto curso que introduce al estudiante en el conocimiento de las enfermedades de tratamiento médico y quirúrgico más comunes de los équidos, desde una perspectiva integradora y clínica. [...]

2020-21
Grau en Veterinària [955]
3 documents
7.
9 p, 121.2 KB Avenços en Medicina i Cirurgia d'Èquids [102640] / Prades Robles, Marta ; Miró Roig, Jordi ; Peña Giménez, Maria Teresa ; Ferrer Caubet, Lluís ; Troya Portillo, Lucas ; Climent Cot, Frederic ; José Cunilleras, Eduard ; Armengou Ruiz, Lara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura té un enfocament completament clínic. L'alumne haurà d'aplicar els coneixements i habilitats adquirits en assignatures com "Mètodes Exploratoris", "Sanitat Animal I", "Reproducció Animal" i especialment "Medicina i Cirurgia d'Èquids". [...]
El enfoque de laasignatura es eminentemente clínico. El estudiante deberá aplicar el conocimiento y las habilidades adquiridas después de cursar asignaturas como Métodos Exploratorios. Sanidad Animal, Reproducción Animal, y Medicina y Cirugía de Équidos. [...]

2019-20
Grau en Veterinària [955]
3 documents
8.
9 p, 119.9 KB Medicina i Cirurgia d'Èquids [102620] / José Cunilleras, Eduard ; Miró Roig, Jordi ; Peña Giménez, Maria Teresa ; Prades Robles, Marta ; Añor Torres, Sònia ; Troya Portillo, Lucas ; Climent Cot, Frederic ; Gascón, Eduard ; Armengou Ruiz, Lara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura de Medicina i Cirurgia d'Èquids és una assignatura obligatòria de quart curs que introdueix l'estudiant en el coneixement de les malalties de tractament mèdic i quirúrgic més comunes dels èquids, des d'una perspectiva integradora i clínica. [...]
La asignatura de Medicina y Cirugía de Équidos es una asignatura obligatoria de cuarto curso que introduce al estudiante en el conocimiento de las enfermedades de tratamiento médico y quirúrgico más comunes de los équidos, desde una perspectiva integradora y clínica. [...]

2019-20
Grau en Veterinària [955]
3 documents
9.
9 p, 100.4 KB Avenços en Medicina i Cirurgia d'Èquids [102640] / Miró Roig, Jordi ; Prades Robles, Marta ; José Cunilleras, Eduard ; Ribera Townsend, Thais ; Viu Mella, Judit ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura té un enfocament completament clínic. L'alumne haurà d'aplicar els coneixements i habilitats adquirits en assignatures com "Mètodes Exploratoris", "Sanitat Animal I", "Reproducció Animal" i especialment "Medicina i Cirurgia d'Èquids". [...]
2018-19
Grau en Veterinària [955]  
10.
9 p, 95.3 KB Medicina i Cirurgia d'Èquids [102620] / Prades Robles, Marta ; Miró Roig, Jordi ; Añor Torres, Sònia ; José Cunilleras, Eduardo ; Leiva Repiso, Marta ; Armengou Ruiz, Lara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura de Medicina i Cirurgia d'Èquids és una assignatura obligatòria de quart curs que introdueix l'estudiant en el coneixement de les malalties de tractament mèdic i quirúrgic més comunes dels èquids, des d'una perspectiva integradora i clínica. [...]
2018-19
Grau en Veterinària [955]  

Materials acadèmics : 34 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
Cesària d'una vaca / Rigau i Mas, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; Miró Roig, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; Pineda i Bosch, Joan ; Romero Santín, Juan Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Bellaterra : Universitat Autonoma de Barcelona. ICE, 1992  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.