Results overview: Found 31 records in 0.02 seconds.
Articles, 4 records found
Research literature, 2 records found
Course materials, 25 records found
Articles 4 records found  
1.
8 p, 134.8 KB Reseña de "Humanidad. Categoría o condición. Un viaje antropológico", de Montserrat Ventura, Josep Lluís Mateo y Montserrat Clua / Molina González, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
Obra ressenyada: Montserrat VENTURA; Josep Lluís MATEO; Montserrat CLUA, Humanidad. Categoría o condición. Un viaje antropológico. Barcelona : Ediciones Bellaterra, 2018.
El libro "Humanidad. Categoría o condición. Un viaje antropológico" representa un recorrido sobre los conceptos de humanidad y de persona a partir de casos tomados de la genética y el parentesco, la etnohistoria y la etnología. [...]
The book "Humanity. Category or condition An anthropological journey" represents a journey on the concepts of humanity and the self based on cases taken from genetics and kinship, ethnohistory and ethnology. [...]

2019 - 10.5565/rev/periferia.710
Perifèria : revista de recerca i formació en antropologia, Vol. 24 Núm. 2 (2019) , p. 192-198 (Reseñas)  
2.
30 p, 1.0 MB Mixed embeddedness of immigrant entrepreneurs in microstates : the case of Andorra / Pampalona Tarrés, Judith (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Lubbers, Miranda J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Molina González, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
The theory of mixed embeddedness has been empirically tested in several countries showing how immigrant entrepreneurs utilize network resources coming from both the country of origin and residence, including institutions. [...]
La teoría de la integración mixta se ha probado empíricamente en varios países mostrando cómo los empresarios inmigrantes utilizan recursos de red provenientes tanto del país de origen como de residencia, incluidas las instituciones. [...]

2019 - 10.5565/rev/periferia.684
Perifèria : revista de recerca i formació en antropologia, Vol. 24 Núm. 1 (junio 2019) , p. 131-160 (Artículos)  
3.
20 p, 523.9 KB Networks of Care among Families with Internationally Adopted Children in Spain / Grau Rebollo, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Molina González, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
This study examines the relevance of informal support networks in adoptive parenting ("networks of care"). We try to go beyond the potential difficulties and specific stressors involved in International Adoption (IA) processes and the relevance of the interaction of both formal and informal support networks, since the role of informal personal grids in adoptive care has not been developed in depth so far. [...]
Este estudio examina la relevancia de las redes informales de apoyo en la crianza adoptiva («redes de cuidado»). Pretendemos con ello ir más allá de las dificultades potenciales y los factores estresantes específicos implicados en los procesos de adopción internacional (AI) y de la interacción entre las redes de apoyo formales e informales, ya que el papel de las redes personales informales en la atención adoptiva no ha sido, hasta el momento, suficientemente desarrollado. [...]
Aquest estudi examina la rellevància de les xarxes informals de suport en la criança adoptiva («xarxes de cura»). Amb això pretenem anar més enllà de les dificultats potencials i dels factors estressants específics implicats en els processos d'adopció internacional (AI) i de la interacció entre les xarxes de suport formals i informals, ja que el paper de les xarxes personals informals en l'atenció adoptiva no ha estat, fins ara, prou desenvolupat. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2584
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 3 (2019) , p. 525-543 (Artículos)  
4.
10 p, 222.9 KB Recognizing Modes of Acculturation in Personal Networks of Migrants / Brandes, Ulrik (University of Konstanz. Department of Computer and Information Science) ; Lerner, Jürgen (University of Konstanz. Department of Computer and Information Science) ; Lubbers, Miranda J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; McCarty, Christopher (University of Florida. Bureau of Economic and Business Research) ; Molina González, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Nagel, Uwe (University of Konstanz. Department of Computer and Information Science)
An individual's personal network encodes social contacts as well as relations among them. Personal networks are therefore considered to be characteristic and meaningful variables of individuals—supplementing more traditional characteristics such as age, gender, race, or job position. [...]
2010 - 10.1016/j.sbspro.2010.07.478
Procedia: social and behavioral sciences, Vol. 4 (2010) , p. 4-13  

Research literature 2 records found  
1.
26.3 KB Cronic pain datasets (ego attributes & alter attributes) / Fernández Peña, Rosario (Universidad de Cantabria. Departamento de Enfermería) ; Molina González, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
The two datasets (one for egos and the other for alters) contain information about the personal networks of support of 30 participants diagnosed with chronic pain and under treatment at the Marqués de Valdecilla University Hospital Pain Unit of Santander (Spain). [...]
2017 - 10.5565/ddd.uab.cat/207777
2 documents
2.
350 p, 1.9 MB El horror olvidado. Memoria e historia de la violencia política en Ayacucho, Perú (1980 -2000) / Sánchez Villagómez, Marté Eulogio ; Molina González, José Luis, dir. ; Díaz Fernández, Aurelio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural
Resums pendents.
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Course materials 25 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
2 p, 92.9 KB Antropologia social i cultural [20882] / Molina González, José Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1996-97
Graduat o Graduada en Humanitats [778]  
2.
2 p, 92.9 KB Antropologia social i cultural [20882] / Molina Gonzalez, J.L ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1996-97
Llicenciat en Humanitats [78]  
3.
8 p, 120.3 KB Recerques Comparatives [43149] / Grau Rebollo, Jorge ; González Echevarria, Aurora ; Piella Vila, Anna Maria ; Ventura Oller, Montserrat ; Molina González, José Luis ; Clua Fainé, Maria Montserrat ; Fons Renaudón, Virginia ; Mateo Dieste, Josep Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul forma part de l'Especialitat E1 ("Investigació etnogràfica i transcultural") i es desenvolupa al llarg de tot el curs. Objectius: Conèixer la dialèctica entre particularisme i comparació que reflecteixi tot el desenvolupament de la història de l'Antropologia. [...]
Este módulo forma parte de la Especialidad E1 "Investigación etnogràfica y transcultural" y se desarrolla a lo largo de todo el curso. Objetivos: Conocer la dialéctica entre particularismo y comparación que refleje todo el desarrollo de la historia de la Antropología. [...]

2019-20
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
3 documents
4.
13 p, 145.8 KB Seminari de Recerca [43145] / Lubbers, Miranda Jessica ; Tapada Berteli, Maria Teresa ; Molina González, José Luis ; Fradejas Garcia, Ignacio ; Rodríguez García, Dan ; Ballestin Gonzalez, Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul forma part dels mòduls comuns que han de cursar tots/totes els/les estudiants del màster, independentment de l'especialitat que estiguin cursant. S'imparteix al segon semestre. Objectius Generals Conèixer les diferents estratègies, tradicions, metodologies i tècniques específiques que s'utilitzen per l'anàlisi dels resultats obtinguts, tant qualitatius com quantitatius, i els programes informàtics existents. [...]
Este módulo forma parte de los módulos comunes que han de cursar todos/as los/as estudiantes del máster, independientemente de la especialidad que esten cursando. Se imparte el segundo semestre. Objetivos Generales: Conocer las distintas estrategias, tradiciones, metodologías y técnicas específicas que se utilizan para el análisis de los resultados obtenidos, tanto cualitativos como cuantitativos, y los programas informáticos existentes. [...]

2019-20
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
3 documents
5.
5 p, 107.4 KB Pràctiques Professionals Externes [43147] / Molina González, José Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els estudiants hauran de participar en un projecte d'intervenció social en alguna de les institucions amb les que s'ha establert conveni aprenent a establir relacions interculturals adequades amb els destinataris del programa. [...]
Los estudiantes deberán participar en un proyecto de intervención social en alguna de las instituciones con las que se ha establecido convenio aprendiendo a establecer relaciones interculturales adecuadas con los destinatarios del programa. [...]

2019-20
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
3 documents
6.
9 p, 129.2 KB Intervenció Social [43144] / Molina González, José Luis ; Tapada Berteli, Maria Teresa ; Soto Marata, Pepi ; Álvarez Litben, Silvia Graciela ; Sanjuán Núñez, Lucía ; Kaplan Marcusán, Adriana Rosa ; Castellvi Girbau, Jordi ; Marre, Diana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul forma part de la Especialitat E3 "Intervenció sociocultural i ambiental" i s'imparteix al primer semestre. Objectius: Conèixer des de una perspectiva històrica aplicacions de la antropologia i debats teòrics vinculats a l'aplicació. [...]
Este módulo forma parte de la Especialidad E3 "Intervención sociocultural y ambiental" Objetivos: Conocer desde una perspectiva histórica aplicaciones de la antropología y debates teóricos vinculados a la aplicación. [...]

2019-20
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
3 documents
7.
2 p, 1.2 MB Antropologia social i cultural [20882] / Alvarez Litben, Sílvia ; Molina González, José Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1998-99
Llicenciat en Geografia [472]  
8.
15 p, 122.9 KB Perspectives de Recerca i Intervenció Socioantropològica [43141] / Carrasco Pons, Silvia ; Tapada Berteli, Maria Teresa ; Valdés Gázquez, Maria ; Molina González, José Luis ; Soto Marata, Pepi ; Grau Rebollo, Jorge ; Stolcke, Verena ; Mateo Dieste, Josep Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul forma part dels mòduls comuns que han de cursar tot(e)s els/les estudiants del màster, independentment de l'especialitat que estiguin cursant. S'imparteix el primer semestre i la major part dels blocs que el componen s'imparteixen al principi del màster. [...]
Este módulo forma parte de los módulos comunes que han de cursar todos/as los/as estudiantes del máster, independientemente de la especialidad que esten cursando. Por ello se imparte el primer semestre y la mayor parte de los bloques que lo componen se imparten al principio del máster. [...]

2018-19
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
2 documents
9.
8 p, 97.0 KB Recerques Comparatives [43149] / Grau Rebollo, Jorge ; González Echevarria, Aurora ; Piella Vila, Anna Maria ; Ventura Oller, Montserrat ; Molina González, José Luis ; Fons Renaudón, Virginia ; Dominguez Gregorio, Pablo ; Lubbers, Miranda Jessica ; Valenzuela García, Hugo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul forma part de l'Especialitat E1 ("Investigació etnogràfica i transcultural") i es desenvolupa al llarg de tot el curs. Objectius: Conèixer la dialèctica entre particularisme i comparació que reflecteixi tot el desenvolupament de la història de l'Antropologia. [...]
This module is part of the specialization E1 "Ethnographic and Transcultural Research" and it comprises both semesters. Goals: To understand the dialectics between particularism and comparison that reflects the development of the history of Anthropology To identify the most relevant theoretical debates concerning the concepts of personhood, body and identity, both from the perspective of a group (collective ethnic identities) as from the person's viewpoint, in order to apply them to specific ethnographic studies and delimited comparisons. [...]
Este módulo forma parte de la Especialidad E1 "Investigación etnogràfica y transcultural" y se desarrolla a lo largo de todo el curso. Objetivos: Conocer la dialéctica entre particularismo y comparación que refleje todo el desarrollo de la historia de la Antropología. [...]

2018-19
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
3 documents
10.
8 p, 103.1 KB Intervenció Social [43144] / Molina González, José Luis ; Tapada Berteli, Maria Teresa ; Soto Marata, Pepi ; Álvarez Litben, Silvia Graciela ; Sanjuán Núñez, Lucía ; Kaplan Marcusán, Adriana Rosa ; Marre, Diana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul forma part de la Especialitat E3 "Intervenció sociocultural i ambiental" i s'imparteix al primer semestre. Objectius: Conèixer des de una perspectiva històrica aplicacions de la antropologia i debats teòrics vinculats a l'aplicació. [...]
This module is part of the specialization E3 "Sociocultural and environmental intervention". Objectives: To know from a historical perspective applications of anthropology and theoretical debates related to these applications. [...]
Este módulo forma parte de la Especialidad E3 "Intervención sociocultural y ambiental" Objetivos: Conocer desde una perspectiva histórica aplicaciones de la antropología y debates teóricos vinculados a la aplicación. [...]

2018-19
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
3 documents

Course materials : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.