Resultats globals: 10 registres trobats en 0.01 segons.
Materials acadèmics, 10 registres trobats
Materials acadèmics 10 registres trobats  
1.
6 p, 108.4 KB Ciència dels Aliments [102611] / Capellas Puig, Marta ; Ferragut, Victoria ; Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Yuste Puigvert, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Del que mengem cada dia i de com ho fem, en depèn la nostra salut. I també la nostra economia, ja que el sector agroalimentari és un dels més importants al nostre país. A Catalunya, hi ha moltes indústries que es dediquen a produir o processar primeres matèries per convertir-les en aliments. [...]
Our health depends on what we eat daily and how we do it. Also, our economy depends on that, since the agri-food sector is one of the most active sectors in our country. In Catalonia, there are many industries that are dedicated to the production or the processing of raw materials to convert them into food. [...]
De lo que comemos diariamente, y de cómo lo hacemos, depende nuestra salud. Y también nuestra economia, pues el sector agroalimentario es uno de los que más importantes en nuestro país. En Catalunya existen muchas indústrias que se dedican a producir o processar materias primas para convertirlas en alimentos. [...]

2023-24
Grau en Veterinària [955]
3 documents
2.
6 p, 109.8 KB Tecnologia dels Aliments [102610] / Capellas Puig, Marta ; Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Aguilar Puig, Nuria ; Castillo Zambudio, Manuel ; Perez Playa, Bernat ; Prat Castellà, Jaume ; Bosch Llopart, Joan Pere ; Juan Godoy, Bibiana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
La matèria Ciència i Tecnologia dels Aliments, que s'imparteix en el 2n curs del Grau, aporta una part de les competències específiques que s'han d'adquirir durant la formació ja que, segons l'Ordre ECI/333/2008 de 13 de febrer per la qual s'estableixen els requisits per la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per l'exercici de la professió, la primera competència que les persones graduades en Veterinària han d'haver adquirit és el control de la higiene, la inspecció i la tecnologia de la producció i elaboració d'aliments de consum humà des de la producció primària fins el consum. [...]
The subject (materia) Food Science and Technology, which is taught in the 2nd year of the degree, provides a part of the specific competences that veterinarians must acquire during their training according to Order ECI /333/2008 which establishes the requirements for the verification of official university degrees that qualify for the exercise of the Veterinary profession. [...]
La materia Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que se imparte en el 2º curso del Grado, aporta una parte de las competencias específicas que se deben adquirir durante la formación, ya que, según la Orden ECI / 333/2008 de 13 de febrero por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión, la primera competencia que las personas graduadas en Veterinaria deben haber adquirido es el control de la higiene, la inspección y la tecnología de la producción y elaboración de alimentos de consumo humano desde la producción primaria hasta el consumo. [...]

2023-24
Grau en Veterinària [955]
3 documents
3.
5 p, 109.7 KB Qualitat, Innovació i Tecnologies Emergents de Processament [43035] / Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Ferragut, Victoria ; Hernandez Herrero, Maria Manuela ; Rodriguez Jerez, Jose Juan ; Roig Sagues, Artur Xavier ; Trujillo Mesa, Antonio Jose ; Castillo Zambudio, Manuel ; Juan Godoy, Bibiana ; Saldo Periago, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
1 En aquesta matèria els estudiants aprendran les diferents etapes clau en el procés d'innovació i disseny d'un nou producte d'origen animal. També coneixeran les tecnologies de processament més innovadores, la seva validació i estudiaran quins són els paràmetres de procés que tenen major impacte en les característiques del producte final. [...]
1 In this module students will learn the different key stages in the innovation process and design of a new product of animal origin. They will also know the most innovative processing technologies; its validation and they will study the parameters of the process that have the greatest impact on the characteristics of the final product. [...]
1 En esta materia los estudiantes aprenderán las distintas etapas clave en el proceso de innovación y diseño de un nuevo producto de origen animal. También conocerán las tecnologías de procesado más innovadoras, su validación y estudiarán cuales son los parámetros de proceso que tienen mayor impacto en las características del producto final. [...]

2023-24
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]
3 documents
4.
6 p, 109.0 KB Legislació Alimentària [103236] / Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Amenos Alamo, Joan ; Grau Noguer, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura de Legislació Alimentària és una assignatura transversal i fonamental que pretén aconseguir que l'alumnat sigui capaç de conèixer el marc legal per a interpretar, aplicar i desenvolupar els principis normatius del dret alimentari i les normes específiques que regulen el sector agroalimentari des de la producció primària fins al consumidor. [...]
The course of Food Legislation is a transversal and fundamental subject that aims to ensure that the student is able to know and understand the legal framework, apply and develop the normative principles of food law and the specific regulations that regulate the agri-food sector from primary production to the consumer. [...]
La asignatura de Legislación Alimentaria es una asignatura transversal y fundamental que pretende conseguir que el alumno sea capaz de conocer el marco legal para interpretar, aplicar y desarrollar los principios normativos del derecho alimentario y las normas específicas que regulan el sector agroalimentario desde la producción primaria hasta el consumidor. [...]

2023-24
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documents
5.
7 p, 118.5 KB Carn i Productes Carnis [102649] / Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Yuste Puigvert, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
La indústria càrnia és una de les principals d'entre totes les dels aliments i en alguns contextos és la majoritària. A Catalunya arriba a un terç del total i ocupa fins a un 37% dels treballadors de l'alimentària. [...]
The meat industry is one of the main among all food incdustries and in some contexts it is the majority. In Catalonia it reaches a third of the total and occupies up to 37% of the workers of the alimentary one. [...]
La industria cárnica es una de las principales de entre todas las de los alimentos y en algunos contextos es la mayoritaria. En Cataluña llega a un tercio del total y ocupa hasta un 37% de los trabajadores de la alimentaria. [...]

2023-24
Grau en Veterinària [955]
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documents
6.
8 p, 125.5 KB Anàlisi i Control de Qualitat dels Aliments [103245] / Trujillo Mesa, Antonio Jose ; Ferragut, Victoria ; Hernandez Herrero, Maria Manuela ; Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura d'Anàlisi i Control de Qualitat dels Aliments està estretament relacionada amb Sistemes de Qualitat i Eines de Gestió Mediambiental que també pertany a la matèria Gestió de la Qualitat. [...]
The subject of Analysis and Quality Control of Foods is closely related to Quality Systems and Environmental Management Tools that also belongs to the subject Quality Management. The purpose of this course is to provide students with the necessary basis and knowledge for the selection of food quality parameters and analytical techniques to apply to food quality control, including physico-chemical, microbiological and sensory analysis. [...]
La asignatura de Análisis y Control de Calidad de los Alimentos está estrechamente relacionada con Sistemas de Calidad y Herramientas de Gestión Medioambiental que también pertenece a la materia Gestión de la Calidad. [...]

2023-24
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documents
7.
7 p, 120.4 KB Eines de Control i Gestió de la Qualitat per a la Indústria Agroalimentària [43034] / Juan Godoy, Bibiana ; Albanell Trullas, Elena ; Ferragut, Victoria ; Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Piedrafita Arilla, Jesus ; Ripollés Àvila, Carolina ; Gallardo-Chacón, Joan Josep ; Casellas Vidal, Joaquim ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'objectiu del mòdul és proporcionar als alumnes les eines necessàries per avaluar i gestionar la qualitat dels 1 L'objectiu del mòdul és proporcionar als alumnes les eines necessàries per avaluar i gestionar la qualitat dels aliments. [...]
1 The objective of the module is to provide students with the necessary tools to evaluate and manage the quality of food. Based on this, the contents of this module will develop three aspects The principles of experimental design and data analysis, in order to obtain representative results and correct conclusions about the quality parameters as well as the principles of communication, oral and written of the results. [...]
1 El objetivo del módulo es proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para evaluar y gestionar la calidad de los alimentos. En base a esto, los contenidos de este módulo desarrollarán tres aspectos: Los principios del diseño experimental y análisis de datos, con la finalidad de obtener resultados representativos y conclusiones correctas sobre los parámetros de calidad evaluados, así como de los principios de la comunicación, oral y escrita, de los resultados. [...]

2023-24
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]
3 documents
8.
7 p, 121.8 KB Qualitat dels Aliments en la Indústria Alimentària [43033] / Ferragut, Victoria ; Capellas Puig, Marta ; Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Trujillo Mesa, Antonio Jose ; Castillo Zambudio, Manuel ; Juan Godoy, Bibiana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Establir els criteris per a un correcte processament d'aliments que garanteixi la qualitat dels mateixos, tenint en compte totes les etapes fins que l'aliment arriba al consumidor. 1 Estudiar els processos convencionals que s'apliquen en la indústria Agroalimentària als productes d'origen animal que es contemplen en el mòdul qualitat des de la granja, així com els seus derivats. [...]
To establish criteria for proper food processing to ensure its quality, taking into account all stages until the food reaches the consumer. To study conventional processes applied in the agri-food industry to products of animal origin, referred to the 1 To study conventional processes applied in the agri-food industry to products of animal origin, referred to the quality module from the farm as well as their derivatives. [...]
Establecer los criterios para un correcto procesamiento de alimentos que garantice la calidad de los mismos, teniendo en cuenta todas las etapas hasta que el alimento llega al consumidor. 1 Estudiar los procesos convencionales que se aplican en la industria Agroalimentaria a los productos de origen animal que se contemplan en el módulo calidad desde la granja, así como sus derivados. [...]

2023-24
Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal [1364]
3 documents
9.
6 p, 108.4 KB Sistemes de Qualitat i Eines de Gestió Mediambiental [103244] / Rodriguez Jerez, Jose Juan ; Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Talens Peiro, Laura ; Barrena Gómez, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
1. Descriure els conceptes fonamentals, els fonaments històrics i les bases bibliogràfiques. 2. Demostrar que coneix les bases fonamentals d'ecologia industrial i la gestió de residus. 3. Identificar els diferents sistemes de tractament d'aigües residual i la seva caracterització. [...]
1. Describe the fundamental concepts, the historical foundations and the bibliographic bases. 2. Demonstrate that you know the fundamental bases of industrial ecology and waste management. 3. Identify the different wastewater treatment systems and their characterization. [...]
1. Describir los conceptos fundamentales, los fundamentos históricos y las bases bibliográficas. 2. Demostrar que conoce las bases fundamentales de ecología industrial y la gestión de residuos. [...]

2023-24
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documents
10.
7 p, 117.9 KB Introducció a la tecnologia dels aliments [101017] / Ferragut, Victoria ; Capellas Puig, Marta ; Mor-Mur Francesch, Montserrat ; Gallardo-Chacón, Joan Josep ; Juan Godoy, Bibiana ; Saldo Periago, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Del que mengem cada dia i de com ho fem, en depèn la nostra salut, i també la nostra economia, ja que el sector agroalimentari és un dels que més diners mou al nostre país. A Catalunya, hi ha moltes indústries que es dediquen a produir o processar primeres matèries per convertir-les en aliments. [...]
What we eat every day and how we do it depends on our health. And also our economy, since the agri-food sector is one of the most money that moves in our country. In Catalonia, there are many food industries which must ensure healthy and safeproducts. [...]
De lo que comemos cada día y de cómo lo hacemos, depende nuestra salud. Y también nuestra economía, ya que el sector agroalimentario es uno de los que más dinero mueve en nuestro país. En Cataluña, hay muchas industrias que se dedican a producir o procesar materias primas para convertirlas en alimentos. [...]

2023-24
Grau en Microbiologia [816]
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.