Results overview: Found 16 records in 0.01 seconds.
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Research literature, 8 records found
Course materials, 7 records found
Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
6 p, 101.3 KB Nova metodologia per a la docència de projectes fi de carrera basada en grups de debat i cooperació / Franco Puntes, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
En aquest treball s'analitza un canvi metodològic durant la realització i seguiment del Projectes de Fi de Carrera (PFC), que permeti un seguiment actiu, afavoreixi el treball en grups col·laboratius, la avaluació formativa, amb l'objectiu de millorar la qualitat i els resultats acadèmics dels Projectes de Fi de Carrera. [...]
2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008
2 documents

Research literature 8 records found  
1.
47 p, 3.3 MB Sintonización dinámica de aplicaciones MPI / Martínez Trujillo, Andrea ; Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Sorribes Gomis, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En la actualidad, la computación de altas prestaciones está siendo utilizada en multitud de campos científicos donde los distintos problemas estudiados se resuelven mediante aplicaciones paralelas/distribuidas. [...]
En l'actualitat, la computació d'altes prestacions està sent utilitzada en multitud de camps científics on els diferents problemes estudiats es resolen mitjançant aplicacions paral·leles/distribuïdes. [...]
At the present time, high performance computing is used in a multitude of scientific fields, where the problems studied are resolved using parallel/distributed applications. These applications require an enormous computing capacity due to both the complexity of the problems and the necessity to solve them in real time situations. [...]

2010
2 documents
2.
191 p, 2.2 MB Automatic dynamic tuning of parallel/distributed applications on computational grids / Costa, Genaro Fernandes de Carvalho ; Margalef, Tomàs, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d' Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Morajko, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d' Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Las aplicaciones paralelas presentan diversos problemas de prestaciones al ser cambiadas para ejecutar en entornos Grid. Las características del sistema pueden ser diferentes en cada ejecución y en algunos casos dentro de una misma ejecución. [...]
When moving to Grid Computing, parallel applications face several performance problems. The system characteristics are different in each execution and sometimes within the same execution. Remote resources share network links and in some cases, the processes share machines using per-core allocation. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona , 2009  
3.
37 p, 3.6 MB Análisis y sintonización de aplicaciones paralelas/distribuidas de bioinformática : caso de estudio mpiBLAST / Rosas Mendoza, Claudia Andreina ; Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d' Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En termes de temps d'execució i ús de dades, les aplicacions paral·leles/distribuïdes poden tenir execucions variables, fins i tot quan s'empra el mateix conjunt de dades d'entrada. Existeixen certs aspectes de rendiment relacionats amb l'entorn que poden afectar dinàmicament el comportament de l'aplicació, tals com: la capacitat de la memòria, latència de la xarxa, el nombre de nodes, l'heterogeneïtat dels nodes, entre d'altres. [...]
En términos de tiempo de ejecución y uso de datos, las aplicaciones paralelas/distribuidas pueden tener ejecuciones variables, incluso cuando se emplea el mismo conjunto de datos de entrada. Existen ciertos aspectos de rendimiento relacionados con el entorno que pueden afectar dinámicamente el comportamiento de la aplicación, tales como: la capacidad de la memoria, latencia de la red, el número de nodos, la heterogeneidad de los nodos, entre otros. [...]
In terms of execution time and data usage, parallel/distributed applications may have variable runtimes, even when using the same input data. There are certain performance aspects related to environment that may affect the dynamic behavior of the application, such as: memory capacity, network latency, number of nodes, node heterogeneity, among others. [...]

2009
2 documents
4.
65 p, 1.6 MB Enquestes : aplicació web per a la creació d'enquestes / Espinosa Ruiz, David Eduard ; Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d' Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les enquestes són un mètode excel·lent per a extreure informació relativa a conjunts de població específics, amb la finalitat de conèixer l'opinió d'aquests sobre l'objectiu de la enquesta. En aquest treball es proposa una implementació d'una aplicació que té com objectiu reduir l'esforç associat a la creació d'enquestes, recepció de respostes i visualització de resultats. [...]
Las encuestas son un método excelente para la extracción de información relativa a conjuntos de población específicos, con la finalidad de conocer la opinión de éstos respecto al sujeto de la encuesta. [...]
Surveys are an excellent method for extracting relative information from specifics population groups, where the purpose is to know the opinion of the survey's subjects. This assignment has been designed specifically for an application development that expects to reduce the necessary energy associated with survey's creation, information acquiring and result viewing. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2008  
5.
55 p, 701.9 KB Aplicació web de notícies / Llopart i Vidal, Lluís ; Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d' Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta memòria tracta sobre el procediment de creació d'una aplicació web de notícies. Està dividida en 3 zones, una on usuaris amb permisos d'administració poden penjar notícies per ser visualitzades per tothom, una altra que s'hi accedeix si s'és usuari registrat i permet visualitzar noticies d'altres servidors mitjançant el format de dades RSS, i un tercer apartat de gestió administrativa, incorporar noves notícies, modificar-ne de presents o introduir noves pàgines web que continguin notícies. [...]
Esta memoria trata sobre el procedimiento de creación de una aplicación web de noticias. Está dividida en 3 zonas, una donde usuarios con permisos de administración pueden colgar noticias para ser visualizadas por todos, otra que se accede si se es usuario registrado y que permite visualizar noticias de otros servidores mediante el formato de datos RSS, y un tercer apartado de gestión administrativa, incorporar nuevas noticias, modificar las presentes o introducir nuevas páginas web que contengan noticias. [...]
This report is about the creation procedure of a news web application. It is divided into 3 areas. In the first one, users with administration permit are allowed to hang news to be visualized by everybody; the second one, which is accessed only by a registered user and allows visualizing news from other servers through the data format RSS, and, finally, a third area of administrative management in order to introduce and modify news or to introduce further web pages containing news. [...]

2008  
6.
198 p, 2.0 MB Análisis automático de prestaciones de aplicaciones paralelas basadas en paso de mensajes / Jorba i Esteve, Josep ; Margalef, Tomàs, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d' Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Morajko, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d' Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
La tesis presenta, el desarrollo de una propuesta de arquitectura para el análisis automático de prestaciones de aplicaciones paralelas desarrolladas bajo paradigmas de programación de paso explicito de mensajes. [...]
The thesis presents, the development of a architectural proposal for the automatic performance analysis of parallel applications developed in programming paradigms of explicit message passing. In the chapters that form the thesis: different aspects have been analyzed that they have to do with the field of application, by introducing the parallel and distributed systems used as base systems, as well the base metrics of performance. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006  
7.
231 p, 3.8 MB Dynamic tuning of parallel/distributed applications / Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d' Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Margalef, Tomàs, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d' Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Vegeu amresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
2 documents
8.
235 p, 1.2 MB Extending the usability of a dynamic tuning environment / Caymes Scutari, Paola Guadalupe ; Morajko, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Margalef, Tomàs, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
La demanda de cómputo de altas prestaciones está en constante especialmente en el área científica ya que debe resolver problemas complejos. En general, el volumen de datos y las operaciones que deben realizarse sobre ellos requieren la utilización de sistemas muy potentes. [...]
In the last years, computing performance demand has been in increase specially in the scientific field that has to solve complex problems. In general the data set size and the complexity of the operations over them require the use of very powerful systems. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  

Course materials 7 records found  
1.
6 p, 56.4 KB Estructura de computadors [27023] / Franco Puntes, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Guevara, Alex ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2010-11
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
2.
1 p, 16.2 KB Estructura de computadors [27023] / Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d' Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Lugones, Diego ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
Febrer 2009-10
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
 UAB restricted access
3.
6 p, 56.7 KB Estructura de computadors [27023] / Franco Puntes, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Lugones, Diego ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
2009-10
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
4.
6 p, 80.1 KB Estructura de computadors [27023] / Franco Puntes, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Margalef, Tomàs (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
2008-09
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
5.
5 p, 143.3 KB Introducció a la Informàtica [23837] / Cortés Fité, Ana ; Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d' Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Heymann Pignolo, Elisa ; Fritzsche, Paula ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2007-08
Llicenciat en Ciències Ambientals [113]  
6.
5 p, 70.3 KB Introducció a la Informàtica [23837] / Cortés Fité, Ana ; Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d' Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Bianchini, German ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2006-07
Llicenciat en Ciències Ambientals [113]  
7.
4 p, 69.2 KB Introducció a la Informàtica [23837] / Cortés Fité, Ana ; Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d' Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2005-06
Llicenciat en Ciències Ambientals [113]  

See also: similar author names
3 Morajko, Anna,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.