Resultados globales: 49 registros encontrados en 0.02 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 11 registros
Materiales académicos, Encontrados 38 registros
Documentos de investigación Encontrados 11 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
74 p, 2.7 MB Anàlisi de viabilitat de les aeronaus híbrides/elèctriques / Buira Scholten, Iván ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball té com a objectiu principal analitzar la viabilitat de la tecnologia hibrida/elèctrica en les aeronaus mitjançant un estudi del sector aeronàutic en la actualitat (tenint en compte tant fabricants de components com companyies àries) per determinar si aquest tipus de tecnologia es viable o no, si ha estat ja implementada i de quina manera (projectes que han hagut en el passat, projectes que estan en marxa actualment i projectes de futur), i si es preveu que la electrificació de les aeronaus esdevindrà el futur de la aviació i els motius pels quals es realitza aquesta previsió.
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la viabilidad de la tecnología hibrida / eléctrica en las aeronaves mediante un estudio del sector aeronáutico en la actualidad (teniendo en cuenta tanto fabricantes de componentes como compañías aéreas) para determinar si este tipo de tecnología es viable o no, si ha sido ya implementada y de qué manera (proyectos que han tenido en el pasado, proyectos que están en marcha actualmente y proyectos de futuro), y si se prevé que la electrificación de las aeronaves se convertirá en el futuro de la aviación y los motivos por los que se realiza esta previsión.
The main objective of this work is to analyze the feasibility of hybrid / electric technology in aircraft through a study of the sector today (taking into account both component manufacturers and airlines) to determine whether this type of technology is viable or not, if it has already been implemented and in what way (projects that have taken place in the past, projects that are currently underway and projects for the future), and whether the electrification of aircraft is expected to become the future of aviation and the reasons for which this forecast is made.

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
2.
115 p, 2.8 MB Agricultura de precisió basada en drons. Anàlisi de la fumigació, i altres aplicacions / Medir Llorens, Lluis ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es vol dur a terme un anàlisi de les aplicacions dels RPAS a l'agricultura, tractant principalment el procés de fumigació. Per a realitzar-lo, es compararà els procediments utilitzats en el mètode tradicional de fumigació amb els procediments que es realitzarien amb drons. [...]
En este proyecto se realizará un análisis de las aplicaciones de los RPAS en la agricultura, analizando principalmente el proceso de fumigación. Para realizarlo, se comparará los procedimientos utilizados en el método tradicional de fumigación con los procedimientos que se realizarían con drones. [...]
Anglès: In this project we are going to analyse the applications of RPAS in agriculture, focusing on the analysis of the fumigation process. In order to do it, we are going to do a comparison between the procedures used in the traditional fumigation method and the procedures that would be carried out with drones in the fumigation process. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
3.
59 p, 1.7 MB Anàlisis del projecte U-space : Estat actual i perspectives futures / Gasull Baldó, Sergi ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es realitzarà una investigació del marc de U-space, incloent la tecnología necessària, una investigació del marc legislatiu, y s'analitzarà l'impacte que podrà tenir aquest porjecte sobre la població futura.
Se realiza una investigación del marco de U-space, incluyendo la teconología necesaria, una investigación del marco legislativo, y se analizará el impacto que podrá tener este proyecto en la población futura.
An investigation of the U-space framework, including the necessary technology, an investigation of the legislative framework, and an analysis of the impact that this project may have on the future population will be carried out.

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
4.
154 p, 3.0 MB Propuesta de sistema multi-UAV para aplicaciones de cobertura de área / Santana Cruz, Ernesto Emmanuel, autor. ; Moreno Ortiz, Romualdo, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
En la presente tesis se ha desarrollado una arquitectura completa de toma de decisiones para sistemas multi-UAV orientados a aplicaciones de cobertura de un área objetivo. Esta arquitectura está compuesta por dos capas, la primera de ellas posee una estructura centralizada, mientras que la estructura de la segunda capa es distribuida. [...]
In this thesis a complete decision-making architecture has been developed for multi- UAV systems oriented to applications covering a target area. This architecture is composed of two layers, the first of which has a centralized structure, while the structure of the second layer is distributed. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
5.
55 p, 4.2 MB Adaptación e implementación del sistema TCAS II en aeronaves no tripuladas / Sánchez Arias, Cristian ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En el siguiente Trabajo Final de Grado se expondrá la adaptación e implementación del actual sistema de seguridad aérea TCAS II en los UAVs. Para llevarlo a cabo, se hará un estudio sobre cómo funciona el algoritmo del TCAS II en las aeronaves y se modificará para que tenga la misma utilidad y efectividad de los UAVs. [...]
En el següent Treball Fi de Grau s'exposarà l'adaptació i implementació del actual sistema de seguretat aèria TCAS II en els UAVs. Per portar-ho a terme, es farà un estudi sobre com funciona l'algoritme del TCAS II en les aeronaus i es modificarà per a que tingui la mateixa utilitat i efectivitat en els UAVs. [...]
On the following Final Grade Work the adaptation and the implementation of the current flight security system TCAS II on the UAVs is going to be exposed. We are going to do a study about how works the TCAS II algorithm on the airplanes and it is going to be modified in order to get the same utility and effectiveness in the UAVs. [...]

2016
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
6.
76 p, 5.5 MB Gestió aeronàutica en condicions meteorològiques adverses / Porras Alegre, Ignasi ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu del treball és estudiar la situació dels serveis meteorològics en el món de l'aviació així com demostrar la importància d'aquests per a una gestió aeronàutica segura i eficient. Està estructurat en tres blocs principals. [...]
El objetivo del trabajo es estudiar la situación de los servicios meteorológicos en el mundo de la aviación así como demostrar la importancia de estos para una gestión aeronáutica segura y eficiente. [...]

2016  
7.
77 p, 1.7 MB Estudio del estado del arte de la legislación de RPAS en Sudamérica y África / Molina Galera, Mireia ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest estudi presenta una visió global de l'entorn dels països de l'abast del projecte (Argentina, Xile, Egipte, Etiòpia, Guinea Equatorial, Nigèria i Sud-àfrica) a més de l'estat de l'art de la legislació que regula l'ús d'aeronaus no tripulades a cada territori. [...]
Este estudio presenta una visión global del entorno de los países del alcance del proyecto (Argentina, Chile, Egipto, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Nigeria y Sudáfrica) además del estado del arte de la legislación que regula el uso de aeronaves no tripuladas en cada territorio. [...]
This study gives an overview of the environment of the countries in the scope of the project (Argentina, Chile, Egypt, Ethiopia, Equatorial Guinea, Nigeria and South Africa) plus the state of the art of legislation regulating the use of unmanned aircraft systems in each territory. [...]

2014
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
8.
92 p, 3.3 MB Estudi de viabilitat per la remodelació del sistema de tractament d'equipatges de l'Aeroport de Ljubljana / Hidalgo Sabatés, Marcel ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball presenta l'estudi de viabilitat d'un projecte de remodelació del sistema de tractament d'equipatges de l'aeroport de Ljubljana. La millora en aquestes instal·lacions es proposa mitjançant l'augment del grau d'automatització del sistema que tracta les maletes actualment, intentant esbrinar així, si aquesta també és una inversió de millora rendible econòmicament per aeroports petits com el Jože Pučnik de la capital d'Eslovènia.
Este trabajo presenta el estudio de viabilidad de un proyecto de remodelación del sistema de tratamiento de equipajes del aeropuerto de Ljubljana. La mejora en estas instalaciones se propone mediante el aumento del grado de automatización del sistema que trata las maletas actualmente, intentando averiguar así si esta también es una inversión de mejora rentable económicamente para aeropuertos pequeños como el Jože Pučnik de la capital de Eslovenia.
This project presents the feasibility study of a proposed remodeling of the baggage handling system at Ljubljana airport. The improvement in these installations is proposed by increasing the degree of automation of the current system, trying to find out if this is also an economically viable option for small airports like Jože Pucnik of the capital of Slovenia.

2013
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
9.
135 p, 2.7 MB Diseño y puesta en marcha del laboratorio de Unmanned Aircraft Systems de la UAB / Cuadras Mas, Roger ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo principal de este trabajo es proponer un modelo de organización y de funcionamiento de un laboratorio de Unmanned Aircraft Systems para Gestión Aeronáutica de la UAB, a partir de la fijación de unos objetivos a corto, medio y largo plazo, e identificando un modelo de toma de decisión de cambios en la estrategia de desarrollo del laboratorio que permita la adaptación a las posibles evoluciones del entorno.
L'objectiu principal d'aquest treball és proposar un model d'organització i de funcionament d'un laboratori de Unmanned Aircraft Systems per a Gestió Aeronàutica de la Universitat Autònoma de Barcelona, a partir de la creació d'uns objectius a curt, mitjà i llarg termini, i identificant un model de presa de decisions de canvi en l'estratègia de desenvolupament del laboratori que permeti l'adaptació als possibles canvis de l'entorn.

2013
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
10.
89 p, 3.8 MB Creation of a carrier-grade telco based on a voice over IP backbone / Vilardell Cànovas, Esteve ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta memòria l'autor, fent servir un enfoc modern, redissenya i implementa la plataforma que una empresa de telecomunicacions del segle 21 necessita per poder donar serveis de telefonia i comunicacions als seus usuaris i clients. [...]
En esta memoria el autor se vale de un enfoque moderno para rediseñar e implementar la plataforma que una empresa de telecomunicaciones del siglo 21 necesita para ser capaz de dar servicios de telefonía y comunicaciones a sus usuarios y clientes. [...]
In this dissertation the author takes a modern approach to redesign and implement the platform needed by a 21st century Telecommunications Company to provide both basic and advanced telecommunication services to its users and clients. [...]

2008  

Documentos de investigación : Encontrados 11 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 38 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
3 p, 96.9 KB Fonaments d'Enginyeria [42642] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Muñoz Gamarra, Jose Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'imparteix íntegrament en anglès. Si us plau, consulteu la guia docent en aquest idioma.
Esta asignatura se imparte íntegramente en inglés. Por favor, consulte la guía docente en ese idioma.

2020-21
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Cha [1135]
3 documentos
2.
3 p, 102.9 KB Treball de Final de Màster [44042] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest és un mòdul pràctic, que té com a propòsit principal que l'estudiant apliqui tot, o bona part, del coneixement adquirit al llarg del màster en un cas concret. L'estudiant ha de dissenyar, elaborar i redactar un treball d'investigació o aplicat dins de qualsevol dels àmbits del Màster, o una combinació d'aquests, i realitzar una presentació dels resultats assolits.
Este es un módulo práctico, que tiene como propósito principal que el estudiante aplique todo, o buena parte, del conocimiento adquirido a lo largo del máster en un caso concreto. El estudiante debe diseñar, elaborar y redactar un trabajo de investigación o aplicado dentro de cualquiera de los ámbitos del Máster, o una combinación de éstos, y realizar una presentación de los resultados alcanzados.

2020-21
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documentos
3.
5 p, 108.6 KB Gestió de Projectes i Innovació [42872] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Bernabé Comino, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és doble: en un primer bloc temàtic es pretén formar l'alumne en els conceptes fonamentals i tècniques pròpies de la gestió de projectes, així com introduir-li en l'ús d'una eina informàtica de gestió de projectes. [...]
El objetivo de este módulo es doble: en un primer bloque temático se pretende formar al alumno en los conceptos fundamentales y técnicas propias de la gestión de proyectos, así como introducirle en el uso de una herramienta informática de gestión de proyectos. [...]

2020-21
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documentos
4.
5 p, 105.1 KB Gestió Aeroportuària [42870] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es tracta de conèixer l'àmbit on tota l'activitat aeronàutica i els seus diferents partícips coincideixen: l'aeroport. Des d'una descripció bàsica de les seves infraestructures i instal·lacions s'analitzaran les facetes de gestió vinculades al camp econòmic-administratiu i l'operativitat de les seves capacitats. [...]
Se trata de conocer el ámbito donde toda la actividad aeronáutica y sus diferentes partícipes coinciden: el aeropuerto. Desde una descripción básica de sus infraestructuras e instalaciones se analizarán las facetas de gestión vinculadas al campo económico-administrativo y la operatividad de sus capacidades. [...]

2020-21
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documentos
5.
7 p, 112.3 KB Fonaments d'enginyeria [103818] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Santana Cruz, Ernesto Emmanuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu fonamental de l'assignatura és presentar l'àmbit general de l'enginyeria i els aspectes fonamentals de la professió d'enginyer, així com treballar el mètode propi de resolució de problemes en enginyeria. [...]
El objetivo fundamental de la asignatura es presentar el ámbito general de la ingeniería y los aspectos fundamentales de la profesión de ingeniero, así como trabajar el método propio de resolución de problemas en ingeniería. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documentos
6.
3 p, 102.9 KB Treball de Final de Màster [44042] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest és un mòdul pràctic, que té com a propòsit principal que l'estudiant apliqui tot, o bona part, del coneixement adquirit al llarg del màster en un cas concret. L'estudiant ha de dissenyar, elaborar i redactar un treball d'investigació o aplicat dins de qualsevol dels àmbits del Màster, o una combinació d'aquests, i realitzar una presentació dels resultats assolits.
Este es un módulo práctico, que tiene como propósito principal que el estudiante aplique todo, o buena parte, del conocimiento adquirido a lo largo del máster en un caso concreto. El estudiante debe diseñar, elaborar y redactar un trabajo de investigación o aplicado dentro de cualquiera de los ámbitos del Máster, o una combinación de éstos, y realizar una presentación de los resultados alcanzados.

2019-20
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documentos
7.
4 p, 103.7 KB Gestió Aeroportuària [42870] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es tracta de conèixer l'àmbit on tota l'activitat aeronàutica i els seus diferents partícips coincideixen: l'aeroport. Des d'una descripció bàsica de les seves infraestructures i instal·lacions s'analitzaran les facetes de gestió vinculades al camp econòmic-administratiu i l'operativitat de les seves capacitats. [...]
Se trata de conocer el ámbito donde toda la actividad aeronáutica y sus diferentes partícipes coinciden: el aeropuerto. Desde una descripción básica de sus infraestructuras e instalaciones se analizarán las facetas de gestión vinculadas al campo económico-administrativo y la operatividad de sus capacidades. [...]

2019-20
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documentos
8.
3 p, 95.9 KB Fonaments d'Enginyeria [42642] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'imparteix íntegrament en anglès. Si us plau, consulteu la guia docent en aquest idioma.
Esta asignatura se imparte íntegramente en inglés. Por favor, consulte la guía docente en ese idioma.

2019-20
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Cha [1135]
3 documentos
9.
5 p, 108.1 KB Gestió de Projectes i Innovació [42872] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Bernabé Comino, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és doble: en un primer bloc temàtic es pretén formar l'alumne en els conceptes fonamentals i tècniques pròpies de la gestió de projectes, així com introduir-li en l'ús d'una eina informàtica de gestió de projectes. [...]
El objetivo de este módulo es doble: en un primer bloque temático se pretende formar al alumno en los conceptos fundamentales y técnicas propias de la gestión de proyectos, así como introducirle en el uso de una herramienta informática de gestión de proyectos. [...]

2019-20
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documentos
10.
7 p, 112.0 KB Fonaments d'enginyeria [103818] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Santana Cruz, Ernesto Emmanuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu fonamental de l'assignatura és presentar l'àmbit general de l'enginyeria i els aspectes fonamentals de la professió d'enginyer, així com treballar el mètode propi de resolució de problemes en enginyeria. [...]
El objetivo fundamental de la asignatura es presentar el ámbito general de la ingeniería y los aspectos fundamentales de la profesión de ingeniero, así como trabajar el método propio de resolución de problemas en ingeniería. [...]

2019-20
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 38 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.