Resultats globals: 91 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 8 registres trobats
Documents de recerca, 18 registres trobats
Materials acadèmics, 65 registres trobats
Articles 8 registres trobats  
1.
21 p, 1.4 MB The nutritional condition of the spanish soldier : Spain. nutrition survey of the armed forces, a report by the interdepartmental committee on nutrition for national defence 1958 / Fatjó, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Muñoz Pradas, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Nicolau Nos, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
The study of the nutritional transition in Spain must combine sources concerning the health conditions and the nutritional profile of the population. Such an approximation to the issue is, as a rule, not possible until the two final decades of the 20th century. [...]
2021 - 10.3390/ijerph182312623
International journal of environmental research and public health, Vol. 18 Núm. 23 (12-1 2021) , p. 12623  
2.
42 p, 3.9 MB Geografía de la mortalidad española del siglo XIX : una exploración de sus factores determinantes / Muñoz Pradas, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Spanish mortality in the 19th century was a kind of traditional mortality pattern. This paper aims to understand that mortality system from a spatial perspective. The first stage will focus on analysing reconstructed life tables for historical Spanish regions and provinces in around 1860. [...]
El régimen de mortalidad existente en el siglo XIX en España era todavía el característico de una mortalidad pre-transicional. Este artículo explora qué factores podrían considerarse relevantes -«determinantes»- en la explicación de sus pautas territoriales. [...]

2005
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Vol. 40 (2005) , p. 269-310  
3.
5 p, 62.1 KB Reseñas / Muñoz Pradas, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Robyn S. METCALFE, Meat, Commerce and the City: The London food market, 1800-1850. Londres: Pickering & Chatto Publishers, 2012.
2014
Historia agraria, Núm. 64 (Diciembre 2014) , p. 178-182  
4.
22 p, 1.1 MB Nivells i tendències de la mortalitat a les localitats del Penedès (segles XVII-XIX) / Muñoz Pradas, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Encara són nombrosos i basics els interrogants relatius a l'evolució historica dels components del creixement demogràfic de la població catalana. No cal assenyalar que la persistencia d'aquestes preguntes té l'origen, entre altres causes immediates, en les dificultats per a disposar del conjunt de dades necessaries per a confeccionar els indicadors demografics més adients. [...]
1992
Estudis d'història agrària, Núm. 9 (1992) , p. 181-202  
5.
6 p, 52.7 KB Reseñas / Muñoz Pradas, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obres ressenyades : Josep BERNABEU MESTRE ; Josep Lluís BARONA (eds. ), Nutrición, Salud y Sociedad. España y Europa en los siglos XIX y XX. València : Seminari d'Estudis sobre la Ciència : Universitat de València, 2011. [...]
2013
Dynamis : Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque. Historiam Illustrandam, Vol. 33, Núm. 1 (2013) , p. 236-241  
6.
4 p, 161.5 KB Ressenyes / Muñoz Pradas, Francesc
Index de les obres ressenyades: M. PACIONE, Population Geography ; progress and prospect.
1988
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 13 (1988) p. 141-144  
7.
3 p, 123.6 KB Ressenyes / Muñoz Pradas, Francesc
Index de les obres ressenyades: Wunsch GUILLAUME, Causal theory and causal modeling. Beyond description in the social sciences.
1990
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 17 (1990) p. 157-159  
8.
3 p, 128.5 KB Ressenyes / Muñoz Pradas, Francesc
Index de les obres ressenyades: George TAPINOS, Elementos de demografía.
1992
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 19-20 (1992) p. 267-269  

Documents de recerca 18 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
23 p, 1.9 MB Persecuted Christians / Zaucedo Mijangos, Naomi ; Muñoz Pradas, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
The persecution for Christians. The total population of Christians has been historically the largest in the World, however during thislast period from 2010-2021 the situation has changed. Influenced by some demographic, democratic,social, and religious factors, there has been a growth in the number of Christians being persecuted. [...]
2022
Grau en Relacions Internacionals [1404]  
2.
45 p, 1.2 MB ¿Un mundo sin trabajadores? El envejecimiento demográfico y los mercados laborales. Análisis de los casos estadounidense, alemán y francés de 1950 a 2075 / Monges Molinas, Alicia Mabel ; Muñoz Pradas, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'envelliment demogràfic no és un tema recent i, durant els darrers anys, ha esdevingut un dels assumptes primordials de l'agenda política dels països. L'objectiu principal d'aquest estudi és analitzar quines són les interrelacions entre els canvis de les estructures de població en conjunt, la composició demogràfica dels mercats laborals i les dinàmiques econòmiques a tres de les economies més productives del món, els Estats Units, Alemanya i França, del 1950 al 2020 i les projeccions a l'horitzó 2075. [...]
El envejecimiento demográfico no es un tema reciente y, durante los últimos años, se ha convertido en uno de los asuntos primordiales de la agenda política de los países. El objetivo principal de este estudio es analizar cuáles son las interrelaciones entre los cambios de las estructuras de población en su conjunto, la composición demográfica de los mercados laborales y las dinámicas económicas en tres de las economías más productivas del mundo, Estados Unidos, Alemania y Francia, desde 1950 a 2020 y las proyecciones al horizonte 2075. [...]
Demographic aging is not a recent issue and, in recent years, it has become one of the main issues on the political agenda of countries. The main objective of this study is to analyze the interrelationships between changes in population structures as a whole, the demographic composition of labor markets, and economic dynamics in three of the most productive economies in the world, the United States, Germany, and the United States. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
3.
35 p, 886.6 KB Nens versus pensionistes : la sostenibilitat demogràfica dels Estats del Benestar / Modrego Castaño, Paula ; Muñoz Pradas, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Les noves tendències demogràfiques i canvis socials, explicats per la teoria de la segona transició demogràfica, reflexen uns nivells de fecunditat inferiors als nivells de substitució. Juntament amb l'envelliment de la població i l'augment de l'esperança de vida, aquestes noves tendències plantegen la necessitat dels Estats de Benestar de plantejar polítiques familiars efectives per tal de fer-ne front. [...]
Las nuevas tendencias demográficas y cambios sociales, explicados por la teoría de la segunda transición demográfica, reflejan unos niveles de fecundidad inferiores al nivel de remplazo. Junto con el envejecimiento de la población y el augmento de la esperanza de vida, estas nuevas tendencias plantean la necesidad de los Estados del Bienestar de plantear políticas familiares efectivas para hacerles frente. [...]
The new demographic trends and social changes, developed in the second demographic transition theory, show fertility levels below the replacement level. Together with population ageing and higher life-expectancy, they bring about the Welfare State's need to establish effective family policies, in order to combat it. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
3 documents
4.
39 p, 866.3 KB Són les migracions internacionals migracions ambientals? Saldos migratoris i els seus factors determinants a escala global (1990-2019) / Salvado Gavalda, Montserrat ; Muñoz Pradas, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El 2019 el nombre de migrants internacionals era segons les Nacions Unides gairebé de 272 milions. Tot i que la majoria d'individus migren voluntàriament, d'altres migren de manera no voluntària, per conflictes, persecucions o desastres naturals. [...]
El 2019 el número de migrantes internacionales era según las Naciones Unidas de casi 272 millones. Aunque la mayoría de los individuos migran voluntariamente, otros migran de manera no voluntaria, por conflictos, persecuciones o desastres naturales. [...]
According to the United Nations, the number of international migrants in 2019 was almost 272 million. Although most individuals migrate voluntarily, others migrate non-voluntarily, due to conflict, persecution or natural disasters. [...]

2021
Grau en Sociologia [819]
3 documents
5.
45 p, 1.8 MB Un exercici d'Indicadors Compostos : Aplicació de la identitat IPAT a les Comarques de Catalunya per a mesurar l'impacte ambiental de l'activitat econòmica / Estival Broncano, Oriol ; Muñoz Pradas, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El desenvolupament sostenible és un concepte utilitzat per a molts països arreu del món, tot i això, és molt difícil assolir una sostenibilitat en zones amb gran activitat industrial i econòmica. [...]
El desarrollo sostenible es un concepto utilizado para muchos países alrededor del mundo, sin embargo, es muy difícil lograr una sostenibilidad en zonas con gran actividad industrial y económica. En Cataluña, a pesar de surgir iniciativas para reducir el impacto ambiental de sus actividades económicas, el consumo de recursos (En este caso analizaremos el consumo de agua y los residuos municipales) es elevado en algunos lugares. [...]
Sustainable development is a concept used by many countries around the World. However, it is very difficult to achieve sustainability in areas with great industrial and economic activity. In Catalonia, despite the emergence of initiatives to reduce the environmental impact of its economic activities, the consumption of resources (In this case we will analyze the consumption of water and municipal waste) is still very high in some places. [...]

octubre 2020
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]  
6.
46 p, 2.0 MB La Gran Recessió i el benestar biològic de les poblacions : la perspectiva geogràfica / Gracià González, Daniel ; Muñoz Pradas, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els períodes de recessió econòmica comporten una pèrdua de poder adquisitiu d'una bona part de la població, on els ciutadans han d'adoptar mesures i comportaments, com alimentar-se amb aliments de pitjor qualitat, viure amb una preocupació constant degut a la incertesa del futur immediat o deixar de pagar assegurances de salut degut a la impossibilitat de fer front als pagaments, que pot derivar en una desatenció de la salut de la població. [...]
Los períodos de recesión económica conllevan una pérdida de poder adquisitivo de una buena parte de la población, donde los ciudadanos deben adoptar medidas y comportamientos, como alimentarse con alimentos de peor calidad, vivir con una preocupación constante debido a la incertidumbre del futuro inmediato o dejar de pagar seguros de salud debido a la imposibilidad de hacer frente a los pagos, que puede derivar en una desatención de la salud de la población. [...]
Periods of economic recession lead to a loss of purchasing power of a large part of the population, where citizens must adopt measures and behaviors, such as eating lower-quality food, living with constant concern due to the uncertainty of the immediate future or failing to pay for health insurance due to inability to pay, which can lead to neglect of the health of the population. [...]

octubre 2020
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]  
7.
31 p, 1.3 MB Homogenización y modelización por sexo y edad de las series históricas de matrimonios de España, 1900-1974 / Recaño Valverde, Joaquín ; Muñoz Pradas, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2001 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 189)  
8.
18 p, 607.2 KB ¿La crisis económica mata? Efectos de los determinantes socioeconómicos en la salud de la población de Cataluña / Castillo Pérez, Miguel ; Muñoz Pradas, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
2018
Grau en Sociologia [819]
2 documents
9.
53 p, 2.3 MB La Població de Barcelona des de 1930 : l'evolució demogràfica / Cabré, Anna, 1943- ; Muñoz Pradas, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1996 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 118)  
10.
15 p, 711.2 KB Las Características geográficas de los matrimonios como indicador de las migraciones interprovinciales en España / Cabré, Anna, 1943- ; Muñoz Pradas, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Per tal de poder estudiar la relació entre la geografia dels matrimonis i la migració interprovincial a España des de 1975, especialment pel que fa referència als efectius en edat de casar-se, els autors d'aquest article han elaborat, a partir de la residència anterior dels esposos, el lloc de celebració del matrimoni i la residència dels cònjugues, dos indicadors del sentit de les migracions E i f, i un indicador sintètic, g, producte d'ambdós. [...]
A fin de investigar la relación entre la geografía de los matrimonios y la migración interprovincial, especialmente en lo que concierne a los grupos de edad nupcial, en España desde 1975, los autores han elaborado, a partir de la residencia anterior de los esposos, el lugar de celebración del matrimonio y la residencia de los cónyuges, dos indicadores del sentido de la migración E y f, y un indicador sintético, g, producto de ambos. [...]
To investigate the relationship between marriage geography and interprovincial marriage, with regard specially to the groups at marriage ages, in Spain since 1975, the authors have worked out two rates of migration stream, E and f, and a synthetic one, g, product of both ratios, starting from the former residence of the couple, the current residence of the couple and the marriage place. [...]
A fin d'analyser le rapport entre la distribution territoriale des mariages et la migration interprovinciale en Espagne depuis 1975, les auteurs de cet article ont élaboré à partir de la résidence antérieure des époux, du lieu de célébration du mariage et de la résidence des conjoints, deux indicateurs, E et f, du sens de la migration, et un indicateur synthétique g, qui est le résultat des deux précédents. [...]

Barcelona Centre d'Estudis Demogràfics 1987 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 22)  

Documents de recerca : 18 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 65 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 109.8 KB Mètodes Quantitatius i Estadístics [104244] / Muñoz Pradas, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Mètodes Quantitatius i Estadístics s'imparteix el Segon Curs del Grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial L'objectiu és introduir als alumnes en l'ús de mètodes estadístics per al disseny i anàlisi de dades relacionades amb la Geografia. [...]
Quantitative Methods and Statistics is taught the Second Course of the Degree in Geography, Environment and Planning. The objective is to introduce students to the use of statistical methods for the design and analysis of data related to Geography. [...]
Métodos Cuantitativos y Estadística se imparte el Segundo Curso del Grado de Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial. El objetivo es introducir a los alumnos en el uso de métodos estadísticos para el diseño y análisis de datos relacionados con la Geografía. [...]

2023-24
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
2.
10 p, 125.9 KB Demografia [101098] / Nicolau Nos, Roser ; Muñoz Pradas, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Contextualització: Aquesta assignatura s'imparteix en el tercer i quart curs del Grau de C. Política i Gestió Pública, en el quart curs del Grau de Sociologia o en el quart curs del Grau de Relacions Internacionals. [...]
Contextualization: This subject is taught in the third and fourth years of the Degree in Politics and Public Management, in the fourth year of the Degree in Sociology and in the fourth year of the Degree in International Relations. [...]
Contextualización: Esta asignatura se imparte en el tercer y cuarto curso del Grado de C. Política i Gestión Pública, en el cuarto curso del Grado de Sociología y en el cuarto curso del Grado de Relaciones Internacionales. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1362]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Relacions Internacionals [1404]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1511]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
3 documents
3.
7 p, 116.1 KB El canvi social i la globalització [101144] / Rambla Marigot, Francesc Xavier ; Muñoz Pradas, Francesc ; Nicolau Nos, Roser ; Couceiro Lopez, Mariña ; Dallmann, Janna Mareike ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El curs analitza les relacions internacionals des d'una perspectiva sociològica. Fa servir, sobretot, teories del canvi social, sobre el desenvolupament internacional i sobre la globalització. Inclou també elements de demografia per comprendre la relació entre el desenvolupament internacional i les condicions de vida de la població.
A number of international associations and agencies have described the context of this subject. This course aims at teaching to state specialised judgements on social changes, development and globalisation by drawing on different specialties in the social sciences, mostly sociology, but also anthropology, demography, economics, geography or political sciences. [...]
Análisis de las relaciones internacionales desde una perspectiva sociológica.

2023-24
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Relacions Internacionals [1404]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
3 documents
4.
5 p, 106.3 KB Mètodes Quantitatius i Estadístics [104244] / Muñoz Pradas, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Mètodes Quantitatius i Estadístics s'imparteix el Segon Curs del Grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial L'objectiu és introduir als alumnes en l'ús de mètodes estadístics per al disseny i anàlisi de dades relacionades amb la Geografia. [...]
Quantitative Methods and Statistics is taught the Second Course of the Degree in Geography, Environment and Planning. The objective is to introduce students to the use of statistical methods for the design and analysis of data related to Geography. [...]
Métodos Cuantitativos y Estadística se imparte el Segundo Curso del Grado de Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial. El objetivo es introducir a los alumnos en el uso de métodos estadísticos para el diseño y análisis de datos relacionados con la Geografía. [...]

2022-23
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
5.
6 p, 114.9 KB El canvi social i la globalització [101144] / Rambla, Francesc Xavier 1966- ; Muñoz Pradas, Francesc ; Nicolau Nos, Roser ; Couceiro López, Mariña ; Dallmann, Janna Mareike ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El curs analitza les relacions internacionals des d'una perspectiva sociològica. Fa servir, sobretot, teories del canvi social, sobre el desenvolupament internacional i sobre la globalització. Inclou també elements de demografia per comprendre la relació entre el desenvolupament internacional i les condicions de vida de la població.
A number of international associations and agencies have described the context of this subject. This course aims at teaching to state specialised judgements on social changes, development and globalisation by drawing on different specialties in the social sciences, mostly sociology, but also anthropology, demography, economics, geography or political sciences. [...]
Análisis de las relaciones internacionales desde una perspectiva sociológica.

2022-23
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Relacions Internacionals [1404]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
3 documents
6.
9 p, 122.0 KB Demografia [101098] / Nicolau Nos, Roser ; Muñoz Pradas, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Contextualització: Aquesta assignatura s'imparteix en el tercer i quart curs del Grau de C. Política i Gestió Pública, en el quart curs del Grau de Sociologia o en el quart curs del Grau de Relacions Internacionals. [...]
Contextualization: This subject is taught in the third and fourth years of the Degree in Politics and Public Management, in the fourth year of the Degree in Sociology and in the fourth year of the Degree in International Relations. [...]
Contextualización: Esta asignatura se imparte en el tercer y cuarto curso del Grado de C. Política i Gestión Pública, en el cuarto curso del Grado de Sociología y en el cuarto curso del Grado de Relaciones Internacionales. [...]

2022-23
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1362]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Relacions Internacionals [1404]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1511]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
3 documents
7.
5 p, 106.9 KB Demografia, Societat i Economia Urbana [104526] / Muñoz Pradas, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La matèria té com a objectiu principal proveir d' instruments per a la comprensió i l'anàlisi del procés d'urbanització contemporani des de la perspectiva de les interaccions entre demografia i economia. [...]
The main purpose of the course is to provide tools for the understanding and analysis of the process of contemporary urbanization from the perspective of interaction between demography and economy. The general approach will be analytical with emphasis on concepts and methods related to the modelling of demographic and economic phenomena in the framework of urban growth.
La materia tiene por objeto principal proporcionar instrumentos para la comprensión y el análisis del proceso de urbanización contemporáneo desde la perspectiva de las interacciones entre demografía y economía. [...]

2021-22
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
8.
5 p, 106.0 KB Mètodes Quantitatius i Estadístics [104244] / Muñoz Pradas, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Mètodes Quantitatius i Estadístics s'imparteix el Segon Curs del Grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial L'objectiu és introduir als alumnes en l'ús de mètodes estadístics per al disseny i anàlisi de dades relacionades amb la Geografia. [...]
Quantitative Methods and Statistics is taught the Second Course of the Degree in Geography, Environment and Planning. The objective is to introduce students to the use of statistical methods for the design and analysis of data related to Geography. [...]
Métodos Cuantitativos y Estadística se imparte el Segundo Curso del Grado de Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial. El objetivo es introducir a los alumnos en el uso de métodos estadísticos para el diseño y análisis de datos relacionados con la Geografía. [...]

2021-22
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
9.
6 p, 114.4 KB El canvi social i la globalització [101144] / Rambla, Francesc Xavier 1966- ; Muñoz Pradas, Francesc ; Nicolau Nos, Roser ; Dallmann, Janna Mareike ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El curs analitza les relacions internacionals des d'una perspectiva sociològica. Fa servir, sobretot, teories del canvi social, sobre el desenvolupament internacional i sobre la globalització. Inclou també elements de demografia per comprendre la relació entre el desenvolupament internacional i les condicions de vida de la població.
A number of international associations and agencies have described the context of this subject. This course aims at teaching to state specialised judgements on social changes, development and globalisation by drawing on different specialties in the social sciences, mostly sociology, but also anthropology, demography, economics, geography or political sciences. [...]
Análisis de las relaciones internacionales desde una perspectiva sociológica.

2021-22
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Relacions Internacionals [1404]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Sociologia [819]
3 documents
10.
5 p, 105.4 KB Mètodes Quantitatius i Estadístics [104244] / Muñoz Pradas, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Mètodes Quantitatius i Estadístics s'imparteix el Segon Curs del Grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial L'objectiu és introduir als alumnes en l'ús de mètodes estadístics per al disseny i anàlisi de dades relacionades amb la Geografia. [...]
Métodos Cuantitativos y Estadística se imparte el Segundo Curso del Grado de Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial. El objetivo es introducir a los alumnos en el uso de métodos estadísticos para el diseño y análisis de datos relacionados con la Geografía. [...]

2020-21
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents

Materials acadèmics : 65 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.