Resultats globals: 50 registres trobats en 0.04 segons.
Articles, 4 registres trobats
Documents de recerca, 15 registres trobats
Materials acadèmics, 31 registres trobats
Articles 4 registres trobats  
1.
6 p, 1.1 MB Development of novel catalytically active polymer-metal-nanocomposites based on activated foams and textile fibers / Domènech Garcia, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ziegler Benitez, Kharla (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Carrillo Navarrete, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Química) ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Macanás de Benito, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Química)
In this paper, we report the intermatrix synthesis of Ag nanoparticles in different polymeric matrices such as polyurethane foams and polyacrylonitrile or polyamide fibers. To apply this technique, the polymer must bear functional groups able to bind and retain the nanoparticle ion precursors while ions should diffuse through the matrix. [...]
2013 - 10.1186/1556-276X-8-238
Nanoscale research letters, Vol. 8 (2013) , art. 238  
2.
4 p, 915.1 KB Morphological changes of gel-type functional polymers after intermatrix synthesis of polymer stabilized silver nanoparticles / Bastos Arrieta, Julio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muñoz Tapia, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ruiz, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muraviev, Dmitri, 1948- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
This paper reports the results of intermatrix synthesis (IMS) of silver metal nanoparticles (Ag-MNPs) in Purolite C100E sulfonic ion exchange polymer of the gel-type structure. It has been shown that the surface morphology of the initial MNP-free polymer is absolutely smooth, but it dramatically changes after the kinetic loading of Ag on the polymer and then IMS of Ag-MNPs. [...]
2013 - 10.1186/1556-276X-8-255
Nanoscale research letters, Vol. 8 (May 2013) , art. 255  
3.
6 p, 667.1 KB Intermatrix synthesis : easy technique permitting preparation of polymer-stabilized nanoparticles with desired composition and structure / Ruiz, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Macanás de Benito, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Muñoz Tapia, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muraviev, Dmitri, 1948- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
The synthesis of polymer-stabilized nanoparticles (PSNPs) can be successfully carried out using intermatrix synthesis (IMS) technique, which consists in sequential loading of the functional groups of a polymer with the desired metal ions followed by nanoparticles (NPs) formation stage. [...]
2011 - 10.1186/1556-276X-6-343
Nanoscale research letters, Vol. 6 (April 2011) , art. 343  
4.
2 p, 214.1 KB Nanociència : l'important no rau en la noblesa / Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Macanás de Benito, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ruiz, P. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muñoz Tapia, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La nanociència avança dia a dia en el que és el seu camp amb més projecció: les nanopartícules metàl·liques (NPMs). Les excepcionals propietats físico-químiques que les caracteritzen fan possible les seves aplicacions electroquímiques. [...]
La nanociencia avanza día a día en el que es su campo con más proyección: las nanopartículas metálicas (NPMs). Las excepcionales propiedades físico-químicas que las caracterizan hacen posible sus aplicaciones electroquímicas. [...]
The field of metallic nanoparticles (MNP), one of the nanoscience fields with most projection, advances daily. The exceptional characteristic physical and chemical properties of these particles make it possible to use them in electrochemical applications. [...]

2008
UAB divulga, Desembre 2008, p. 1-2
3 documents

Documents de recerca 15 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
118 p, 3.2 MB Design and optimisation of new microfluidic devices for biological sample extraction systems / Santigosa Murillo, Elia ; Muñoz Tapia, María, dir. ; Ramos Payán, María, dir.
El tractament de mostres és una etapa fonamental en el procés analític especialment en la determinació de compostos de baixa concentració en matrius complexes, a causa de la presència de substàncies majoritàries que emmascaren el senyal de l'analit d'interès en aquestes mostres, dificultant-ne l'anàlisi. [...]
El tratamiento de muestras es una etapa fundamental en el proceso analítico especialmente en la determinación de compuestos de baja concentración en matrices complejas, debido a la presencia de sustancias mayoritarias que enmascaran la señal del analito de interés, dificultando su análisis. [...]
Sample treatment is critical step in the analytical process, especially in the determination of low concentration compounds in complex matrices, due to the presence of majority substances that cloud the signal of the analyte of interest in these samples, which makes their analysis difficult. [...]

2022  
2.
51 p, 2.2 MB Validación y transferencia de métodos analíticos mediante espectrocopia NIR : construcción y validación de modelos quimiométricos para la identificación y cuantificación de productos farmacéuticos / Monfort Fraga, Cristina ; Peguero Gutiérrez, Anna, dir. (KernPharma) ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El TFG propone la construcción de bibliotecas espectrales NIR como método para la identificación de principios activos farmacéuticos. Aunque éstos sean muy semejantes, es posible discriminarlos usando subbibliotecas derivadas de la principal, que se desarrollan mediante tratamientos quimiométricos con altas capacidades de discriminación. [...]
El TFG proposa la construcció de biblioteques espectrals NIR com a mètode per la identificació de principis actius farmacèutics. Encara que aquests mostrin moltes semblances, es possible discriminar-los utilitzant subbiblioteques derivades de la principal, que es desenvolupen usant tractaments quimiomètrics amb altes capacitats discriminants. [...]

2014
Grau en Química [953]  
3.
208 p, 4.4 MB Bifunctional nanocomposites: surface modification of reactive matrices with functional metal nanoparticles by intermatrix synthesis technique / Bastos Arrieta, Julio ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En aquesta Tesi Doctoral s'ha desenvolupat la tècnica de Síntesi intermatricial (IMS), com a una metodologia factible per la modificació de matrius reactives amb nanopartícules (NPs) basada en les propietats d'intercanvi iònic de la superfície que es vol modificar; com ara: resines intercanviadores iòniques i la innovació en la modificació de nanofilms polimèrics funcionalitzats, nanotubs de carboni (CNTs) i nanodiamantes (NDs). [...]
En esta Tesis Doctoral se ha desarrollado la técnica de Síntesis Intermatricial (IMS), como una metodología factible para la modificación de matrices reactivas con Nanoparticulas(NPs) basada en las propiedades de intercambio iónico de la superficie que se desea modificar; tales como: como resinas intercambiadoras iónicas y la innovación en la modificación de nanofilms poliméricos funcionalizados, nanotubos de carbono (CNTs) y nanodiamantes (NDs). [...]
In this Doctoral Thesis, the Intermatrix Synthesis (IMS) technique has been described as a feasible methodology for the modification of reactive matrices with Nanoparticles (NPs), which is based on the ion exchange properties of the NPs supporting surface, such as ion exchange resins and the innovation of the application of IMS on polymeric nanofilms, carbon nanotubes (CNTs) and nanodiamonds(NDs). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
4.
367 p, 6.7 MB Fabrication of polymer-metal nanocomposites with complex polymeric matrices for bactericidal and catalytic applications / Domènech Garcia, Berta ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Macanás de Benito, Jorge, dir. (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
D'una manera general, el present treball està enfocat a l'obtenció i l'estudi de nous materials útils per al tractament combinat d'aigües, és a dir, materials capaços d'aconseguir diferents objectius al tractar l'aigua en un sol pas. [...]
In general terms, this work is focused on the obtainment and study of new materials useful for the combined treatment of water, it is to say, materials able to achieve different goals when treating water in one single step. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
5.
1 p, 137.5 KB Activación de espuma de poliuretano con nanopartículas de Ag y evaluación de sus propiedades catalíticas / Ziegler Benitez, Kharla ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Macanás de Benito, Jorge, dir. (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Este trabajo se basa en la elaboración de nanocompuestos (con nanopartículas de Ag) con propiedades catalíticas efectivas aplicando la Síntesis Intermatricial sobre espuma de poliuretano comercial como matriz estabilizadora y medio de reacción. [...]
2013
2 documents
6.
120 p, 4.9 MB Vertically-aligned ZnO nanostructures for excitonic solar cells / González Valls, Irene ; Lira-Cantu, Monica, dir. (Centre d'Investigació en Nanociència i Nanotecnologia) ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
L'energia solar transforma la llum del Sol en electricitat i és una de les energies renovables més encoratjadores: no produeix CO2 i és una energía de baix cost alternativa a les fonts fòssils. Entre els diferents dispositius fotovoltaics, els de tercera generació, excitonic solar cells (XSCs), entre els quals inclouen: orgànic, híbrid i dye-sensitized solar cells, són prometedors per aconseguir els tres principals criteris per la seva comercialització: alta eficiencia, baix cost i la possibilitat de ser fabricats amb mètodes simples i escalables. [...]
Solar energy converts the sunlight into electricity and is one of the most encouraging renewable, CO2-free and low cost alternative energy source to fossil fuels. Among the different photovoltaic devices the third-generation excitonic solar cells (XSCs), which include organic, hybrid and dye-sensitized solar cells, are promising devices for the achievement of the three main criteria that would lead to large scale commercialization: high efficiency, low cost and the possibility to apply simple and scalable fabrication techniques. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013
2 documents
7.
286 p, 5.3 MB Desarrollo de un sistema modular de membranas líquidas para la separación y determinación de lantánidos, utilizando el ácido di(2-etilhexil) fosfórico como transportador / Cara Flores, Gabriel Miguel ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Valiente Malmagro, Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Los lantánidos constituyen un grupo de metales fascinante, con unas propiedades químicas muy similares. Aunque no es posible encontrarlos como constituyentes principales de los productos usados a diario, están detrás de toda la revolución tecnológica de la miniaturización electrónica actual. [...]
The lanthanides are a fascinating group of metals, with very similar chemical properties. Even it is not possible to find them as main constituents of products used on a daily basis, they are behind all the technological revolution of the nowadays electronic miniaturization. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
8.
368 p, 20.0 MB Development of polymeric nanocomposites with enhanced distribution of catalytically active or bactericide nanoparticles / Alonso González, Amanda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Esta tesis es un trabajo interdisciplinario dirigido a la obtención de nuevos nanocompuestos funcionales sintetizados a partir de materiales poliméricos intercambiadores de iones modificados por nanopartículas (NPs) de diferente composición. [...]
This PhD thesis is an interdisciplinary work aimed at obtaining new nanocomposites synthesized from functional ion-exchange polymeric materials modified with nanoparticles (NPs) of different composition. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
9.
58 p, 2.6 MB Síntesi, caracterització i aplicació de membranes catalítiques amb nanopartícules de pal·ladi / Domènech Garcia, Berta ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Macanás de Benito, Jorge, dir. (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Les nanopartícules metàl·liques són catalitzadors molt efectius degut a la seva elevada àrea superficial específica. No obstant, degut a la seva gran tendència a l'agregació, sovint és necessària la seva immobilització sobre suports per tal de dur a terme aplicacions específiques. [...]
2011  
10.
41 p, 1.1 MB Síntesis intermatricial y comparación de nanopartículas metálicas de Pd y Co soportadas en resinas catiónicas y aniónicas / Bastos Arrieta, Julio ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Esta memoria de investigación es producto del trabajo experimental que se realizó con resinas de intercambio iónico para la síntesis intermatricial de nanopartículas metálicas de Co y Pd. Los estudios que se realizaron correspondieron a la iniciación en esta modalidad de síntesis de nanopartículas. [...]
2010  

Documents de recerca : 15 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 31 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
10 p, 124.0 KB Treball de Final de Grau [102489] / Bayón Rueda, Joan Pau ; Coello Bonilla, Jordi ; Muñoz Tapia, Maria ; Lopez Mesas, Montserrat ; Jimenez Lopez, Angels ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
OBJECTIUS DEL TFG El Treball de Fi de Grau és un treball autònom basat en temes relacionats amb qualsevol de les matèries o temàtiques de la Química. Els objectius del Treball de Fi de Grau són els d'aprofundir en una temàtica pròpia i/o aplicar i saber transmetre coneixements adquirits durant els estudis de Química. [...]
OBJECTIVES OF THE TFG The Final Project is an autonomous work based on topics related to any of the subjects or subjects of Chemistry. The objectives of the Final Project are to deepen their own theme and / or apply and know how to convey knowledge acquired during the studies of Chemistry. [...]
OBJETIVOS DEL TFG El Trabajo de Fin de Grado es un trabajo autónomo basado en temas relacionados con cualquiera de las materias o temáticas de la Química. Los objetivos del Trabajo de Fin de Grado son los de profundizar en una temática propia y / o aplicar y saber transmitir conocimientos adquiridos durante los estudios de Química. [...]

2022-23
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
2.
8 p, 118.6 KB Química Analítica i Electroanàlisi [102487] / o ; Céspedes Mulero, Francisco ; Fàbregas, Esteve ; Muñoz Tapia, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta assignatura s'han d'adquirir els coneixements i destreses essencials de Química Analítica que ha de posseir un graduat en Química. És una assignatura fonamental que permet a l'alumne adquirir la formació bàsica en Química Analítica necessària per a la major part de perfils de graduació. [...]
In this subject you have to acquire the knowledge and essential skills of Analytical Chemistry that a graduate in Chemistry must have. It is a fundamental subject that allows the student to acquire the basic training in Analytical Chemistry necessary for most graduation profiles. [...]
En esta asignatura se tienen que adquirir los conocimientos y destrezas esenciales de Química Analítica que debe poseer un graduado en Química. Es una asignatura fundamental que permite al alumno adquirir la formación básica en Química Analítica necesaria para la mayor parte de perfiles de graduación. [...]

2022-23
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
3.
5 p, 104.7 KB Pràctiques Externes [104052] / Coello Bonilla, Jordi ; Muñoz Tapia, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'adquisició de fonaments teòrics i experimentals ha de permetre a l'estudiant del Grau desenvolupar la seva carrera professional. L'assignatura de Pràctiques Externes (PE) té com a principal objectiu introduir als estudiants en el món professional. [...]
The acquisition of theoretical and experimental foundations should allow the undergraduate student to develop his professional career. The subject of External Practices (PE) has as main objective to introduce students to the professional world. [...]
La adquisición de fundamentos teóricos y experimentales debe permitir al estudiante del Grado desarrollar su carrera profesional. La asignatura de Prácticas Externas (PE) tiene como principal objetivo introducir a los estudiantes en el mundo profesional. [...]

2022-23
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
4.
5 p, 105.0 KB Pràctiques Externes [104052] / Coello Bonilla, Jordi ; Muñoz Tapia, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'adquisició de fonaments teòrics i experimentals ha de permetre a l'estudiant del Grau desenvolupar la seva carrera professional. L'assignatura de Pràctiques Externes (PE) té com a principal objectiu introduir als estudiants en el món professional. [...]
The acquisition of theoretical and experimental foundations should allow the undergraduate student to develop his professional career. The subject of External Practices (PE) has as main objective to introduce students to the professional world. [...]
La adquisición de fundamentos teóricos y experimentales debe permitir al estudiante del Grado desarrollar su carrera profesional. La asignatura de Prácticas Externas (PE) tiene como principal objetivo introducir a los estudiantes en el mundo profesional. [...]

2021-22
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
5.
10 p, 124.4 KB Treball de Final de Grau [102489] / Alcalà Bernàrdez, Manel ; Coello Bonilla, Jordi ; Fuentes Pujol, Eulàlia ; Muñoz Tapia, Maria ; Bayón Rueda, Joan Pau ; Jimenez Lopez, Angels ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
OBJECTIUS DEL TFG El Treball de Fi de Grau és un treball autònom basat en temes relacionats amb qualsevol de les matèries o temàtiques de la Química. Els objectius del Treball de Fi de Grau són els d'aprofundir en una temàtica pròpia i/o aplicar i saber 1 Els objectius del Treball de Fi de Grau són els d'aprofundir en una temàtica pròpia i/o aplicar i saber transmetre coneixements adquirits durant els estudis de Química. [...]
OBJECTIVES OF THE TFG The Final Project is an autonomous work based on topics related to any of the subjects or subjects of Chemistry. The objectives of the Final Project are to deepen their own theme and / or apply and know how to convey 1 The objectives of the Final Project are to deepen their own theme and / or apply and know how to convey knowledge acquired during the studies of Chemistry. [...]
OBJETIVOS DEL TFG El Trabajo de Fin de Grado es un trabajo autónomo basado en temas relacionados con cualquiera de las materias o temáticas de la Química. Los objetivos del Trabajo de Fin de Grado son los de profundizar en una temática propia y / o aplicar y saber 1 Los objetivos del Trabajo de Fin de Grado son los de profundizar en una temática propia y / o aplicar y saber transmitir conocimientos adquiridos durante los estudios de Química. [...]

2021-22
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
6.
10 p, 124.2 KB Treball de Final de Grau [102489] / Alcalà Bernàrdez, Manel ; Coello Bonilla, Jordi ; Fuentes Pujol, Eulàlia ; Muñoz Tapia, Maria ; Jimenez Lopez, Angels ; Illa, Ona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
OBJECTIUS DEL TFG El Treball de Fi de Grau és un treball autònom basat en temes relacionats amb qualsevol de les matèries o temàtiques de la Química. Els objectius del Treball de Fi de Grau són els d'aprofundir en una temàtica pròpia i/o aplicar i saber transmetre coneixements adquirits durant els estudis de Química. [...]
OBJETIVOS DEL TFG El Trabajo de Fin de Grado es un trabajo autónomo basado en temas relacionados con cualquiera de las materias o temáticas de la Química. Los objetivos del Trabajo de Fin de Grado son los de profundizar en una temática propia y / o aplicar y saber transmitir conocimientos adquiridos durante los estudios de Química. [...]

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1104]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
7.
5 p, 104.7 KB Pràctiques Externes [104052] / Coello Bonilla, Jordi ; Muñoz Tapia, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'adquisició de fonaments teòrics i experimentals ha de permetre a l'estudiant del Grau desenvolupar la seva carrera professional. L'assignatura de Pràctiques Externes (PE) té com a principal objectiu introduir als estudiants en el món professional. [...]
La adquisición de fundamentos teóricos y experimentales debe permitir al estudiante del Grado desarrollar su carrera profesional. La asignatura de Prácticas Externas (PE) tiene como principal objetivo introducir a los estudiantes en el mundo profesional. [...]

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
8.
4 p, 102.9 KB Pràctiques Externes [104052] / Coello Bonilla, Jordi ; Muñoz Tapia, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'adquisició de fonaments teòrics i experimentals ha de permetre a l'estudiant del Grau desenvolupar la seva carrera professional. L'assignatura de Pràctiques Externes (PE) té com a principal objectiu introduir als estudiants en el món professional. [...]
La adquisición de fundamentos teóricos y experimentales debe permitir al estudiante del Grado desarrollar su carrera profesional. La asignatura de Prácticas Externas (PE) tiene como principal objetivo introducir a los estudiantes en el mundo profesional. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documents
9.
10 p, 124.1 KB Treball de Final de Grau [102489] / Alcalà Bernàrdez, Manel ; Coello Bonilla, Jordi ; Fuentes Pujol, Eulàlia ; Muñoz Tapia, Maria ; Jimenez Lopez, Angels ; Illa, Ona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
OBJECTIUS DEL TFG El Treball de Fi de Grau és un treball autònom basat en temes relacionats amb qualsevol de les matèries o temàtiques de la Química. Els objectius del Treball de Fi de Grau són els d'aprofundir en una temàtica pròpia i/o aplicar i saber transmetre coneixements adquirits durant els estudis de Química. [...]
OBJETIVOS DEL TFG El Trabajo de Fin de Grado es un trabajo autónomo basado en temas relacionados con cualquiera de las materias o temáticas de la Química. Los objetivos del Trabajo de Fin de Grado son los de profundizar en una temática propia y / o aplicar y saber transmitir conocimientos adquiridos durante los estudios de Química. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documents
10.
5 p, 84.6 KB Pràctiques Externes [104052] / Coello Bonilla, Jordi ; Muñoz Tapia, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'adquisició de fonaments teòrics i experimentals ha de permetre a l'estudiant del Grau desenvolupar la seva carrera professional. L'assignatura de Pràctiques Externes (PE) té com a principal objectiu introduir als estudiants en el món professional. [...]
La adquisición de fundamentos teóricos y experimentales debe permitir al estudiante del Grado desarrollar su carrera profesional. La asignatura de Prácticas Externas (PE) tiene como principal objetivo introducir a los estudiantes en el mundo profesional. [...]

2018-19
Grau en Química [953]
2 documents

Materials acadèmics : 31 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.