Resultados globales: 44 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 4 registros
Documentos de investigación, Encontrados 14 registros
Materiales académicos, Encontrados 26 registros
Artículos Encontrados 4 registros  
1.
6 p, 1.1 MB Development of novel catalytically active polymer-metal-nanocomposites based on activated foams and textile fibers / Domènech Garcia, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ziegler Benitez, Kharla (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Carrillo Navarrete, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Química) ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Macanás de Benito, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Química)
In this paper, we report the intermatrix synthesis of Ag nanoparticles in different polymeric matrices such as polyurethane foams and polyacrylonitrile or polyamide fibers. To apply this technique, the polymer must bear functional groups able to bind and retain the nanoparticle ion precursors while ions should diffuse through the matrix. [...]
2013 - 10.1186/1556-276X-8-238
Nanoscale research letters, Vol. 8 (2013) , art. 238  
2.
4 p, 915.1 KB Morphological changes of gel-type functional polymers after intermatrix synthesis of polymer stabilized silver nanoparticles / Bastos Arrieta, Julio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muñoz Tapia, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ruiz, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muraviev, Dmitri, 1948- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
This paper reports the results of intermatrix synthesis (IMS) of silver metal nanoparticles (Ag-MNPs) in Purolite C100E sulfonic ion exchange polymer of the gel-type structure. It has been shown that the surface morphology of the initial MNP-free polymer is absolutely smooth, but it dramatically changes after the kinetic loading of Ag on the polymer and then IMS of Ag-MNPs. [...]
2013 - 10.1186/1556-276X-8-255
Nanoscale research letters, Vol. 8 (May 2013) , art. 255  
3.
6 p, 667.1 KB Intermatrix synthesis : easy technique permitting preparation of polymer-stabilized nanoparticles with desired composition and structure / Ruiz, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Macanás de Benito, Jorge (Universitat Politécnica de Catalunya) ; Muñoz Tapia, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muraviev, Dmitri, 1948- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
The synthesis of polymer-stabilized nanoparticles (PSNPs) can be successfully carried out using intermatrix synthesis (IMS) technique, which consists in sequential loading of the functional groups of a polymer with the desired metal ions followed by nanoparticles (NPs) formation stage. [...]
2011 - 10.1186/1556-276X-6-343
Nanoscale research letters, Vol. 6 (April 2011) , art. 343  
4.
2 p, 214.1 KB Nanociència : l'important no rau en la noblesa / Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Macanás de Benito, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ruiz, P. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muñoz Tapia, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La nanociència avança dia a dia en el que és el seu camp amb més projecció: les nanopartícules metàl·liques (NPMs). Les excepcionals propietats físico-químiques que les caracteritzen fan possible les seves aplicacions electroquímiques. [...]
2008
UAB divulga, Desembre 2008, p. 1-2  

Documentos de investigación Encontrados 14 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
51 p, 2.2 MB Validación y transferencia de métodos analíticos mediante espectrocopia NIR : construcción y validación de modelos quimiométricos para la identificación y cuantificación de productos farmacéuticos / Monfort Fraga, Cristina ; Peguero Gutiérrez, Anna, dir. (KernPharma) ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El TFG propone la construcción de bibliotecas espectrales NIR como método para la identificación de principios activos farmacéuticos. Aunque éstos sean muy semejantes, es posible discriminarlos usando subbibliotecas derivadas de la principal, que se desarrollan mediante tratamientos quimiométricos con altas capacidades de discriminación. [...]
El TFG proposa la construcció de biblioteques espectrals NIR com a mètode per la identificació de principis actius farmacèutics. Encara que aquests mostrin moltes semblances, es possible discriminar-los utilitzant subbiblioteques derivades de la principal, que es desenvolupen usant tractaments quimiomètrics amb altes capacitats discriminants. [...]

2014
Grau en Química [953]  
2.
208 p, 4.4 MB Bifunctional nanocomposites: surface modification of reactive matrices with functional metal nanoparticles by intermatrix synthesis technique / Bastos Arrieta, Julio ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En aquesta Tesi Doctoral s'ha desenvolupat la tècnica de Síntesi intermatricial (IMS), com a una metodologia factible per la modificació de matrius reactives amb nanopartícules (NPs) basada en les propietats d'intercanvi iònic de la superfície que es vol modificar; com ara: resines intercanviadores iòniques i la innovació en la modificació de nanofilms polimèrics funcionalitzats, nanotubs de carboni (CNTs) i nanodiamantes (NDs). [...]
En esta Tesis Doctoral se ha desarrollado la técnica de Síntesis Intermatricial (IMS), como una metodología factible para la modificación de matrices reactivas con Nanoparticulas(NPs) basada en las propiedades de intercambio iónico de la superficie que se desea modificar; tales como: como resinas intercambiadoras iónicas y la innovación en la modificación de nanofilms poliméricos funcionalizados, nanotubos de carbono (CNTs) y nanodiamantes (NDs). [...]
In this Doctoral Thesis, the Intermatrix Synthesis (IMS) technique has been described as a feasible methodology for the modification of reactive matrices with Nanoparticles (NPs), which is based on the ion exchange properties of the NPs supporting surface, such as ion exchange resins and the innovation of the application of IMS on polymeric nanofilms, carbon nanotubes (CNTs) and nanodiamonds(NDs). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
3.
367 p, 6.7 MB Fabrication of polymer-metal nanocomposites with complex polymeric matrices for bactericidal and catalytic applications / Domènech Garcia, Berta ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Macanás de Benito, Jorge, dir. (Universitat Politécnica de Catalunya) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
D'una manera general, el present treball està enfocat a l'obtenció i l'estudi de nous materials útils per al tractament combinat d'aigües, és a dir, materials capaços d'aconseguir diferents objectius al tractar l'aigua en un sol pas. [...]
In general terms, this work is focused on the obtainment and study of new materials useful for the combined treatment of water, it is to say, materials able to achieve different goals when treating water in one single step. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
4.
1 p, 137.5 KB Activación de espuma de poliuretano con nanopartículas de Ag y evaluación de sus propiedades catalíticas / Ziegler Benitez, Kharla ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Macanás de Benito, Jorge, dir. (Universitat Politécnica de Catalunya) ; Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Este trabajo se basa en la elaboración de nanocompuestos (con nanopartículas de Ag) con propiedades catalíticas efectivas aplicando la Síntesis Intermatricial sobre espuma de poliuretano comercial como matriz estabilizadora y medio de reacción. [...]
2013
2 documentos
5.
120 p, 4.9 MB Vertically-aligned ZnO nanostructures for excitonic solar cells / González Valls, Irene ; Lira Cantú, Mónica, dir. (Centre d'Investigació en Nanociència i Nanotecnologia (CIN2)) ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
L'energia solar transforma la llum del Sol en electricitat i és una de les energies renovables més encoratjadores: no produeix CO2 i és una energía de baix cost alternativa a les fonts fòssils. Entre els diferents dispositius fotovoltaics, els de tercera generació, excitonic solar cells (XSCs), entre els quals inclouen: orgànic, híbrid i dye-sensitized solar cells, són prometedors per aconseguir els tres principals criteris per la seva comercialització: alta eficiencia, baix cost i la possibilitat de ser fabricats amb mètodes simples i escalables. [...]
Solar energy converts the sunlight into electricity and is one of the most encouraging renewable, CO2-free and low cost alternative energy source to fossil fuels. Among the different photovoltaic devices the third-generation excitonic solar cells (XSCs), which include organic, hybrid and dye-sensitized solar cells, are promising devices for the achievement of the three main criteria that would lead to large scale commercialization: high efficiency, low cost and the possibility to apply simple and scalable fabrication techniques. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013
2 documentos
6.
286 p, 5.3 MB Desarrollo de un sistema modular de membranas líquidas para la separación y determinación de lantánidos, utilizando el ácido di(2-etilhexil) fosfórico como transportador / Cara Flores, Gabriel Miguel ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Valiente Malmagro, Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Los lantánidos constituyen un grupo de metales fascinante, con unas propiedades químicas muy similares. Aunque no es posible encontrarlos como constituyentes principales de los productos usados a diario, están detrás de toda la revolución tecnológica de la miniaturización electrónica actual. [...]
The lanthanides are a fascinating group of metals, with very similar chemical properties. Even it is not possible to find them as main constituents of products used on a daily basis, they are behind all the technological revolution of the nowadays electronic miniaturization. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
7.
368 p, 20.0 MB Development of polymeric nanocomposites with enhanced distribution of catalytically active or bactericide nanoparticles / Alonso González, Amanda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Esta tesis es un trabajo interdisciplinario dirigido a la obtención de nuevos nanocompuestos funcionales sintetizados a partir de materiales poliméricos intercambiadores de iones modificados por nanopartículas (NPs) de diferente composición. [...]
This PhD thesis is an interdisciplinary work aimed at obtaining new nanocomposites synthesized from functional ion-exchange polymeric materials modified with nanoparticles (NPs) of different composition. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
8.
58 p, 2.6 MB Síntesi, caracterització i aplicació de membranes catalítiques amb nanopartícules de pal·ladi / Domènech Garcia, Berta ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Macanás de Benito, Jorge, dir. (Universitat Politécnica de Catalunya) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Les nanopartícules metàl·liques són catalitzadors molt efectius degut a la seva elevada àrea superficial específica. No obstant, degut a la seva gran tendència a l'agregació, sovint és necessària la seva immobilització sobre suports per tal de dur a terme aplicacions específiques. [...]
2011  
9.
41 p, 1.1 MB Síntesis intermatricial y comparación de nanopartículas metálicas de Pd y Co soportadas en resinas catiónicas y aniónicas / Bastos Arrieta, Julio ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Esta memoria de investigación es producto del trabajo experimental que se realizó con resinas de intercambio iónico para la síntesis intermatricial de nanopartículas metálicas de Co y Pd. Los estudios que se realizaron correspondieron a la iniciación en esta modalidad de síntesis de nanopartículas. [...]
2010  
10.
268 p, 3.9 MB Estudi i desenvolupament de nous processos de generació d'hidrogen a partir de l'aigua mitjançant l'oxidació d'alumini en medi bàsic / Soler i Turu, Lluís ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Casado Giménez, Juan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Aquesta tesi tracta de l'estudi i el desenvolupament experimental de nous processos de generació d'hidrogen a partir de l'aigua mitjançant l'oxidació d'alumini. Aquests processos només consumeixen aigua i alumini, que són matèries primeres més assequibles que d'altres compostos emprats per generar hidrogen in situ (p. [...]
The present thesis deals with the experimental study and development of novel processes for the generation of hydrogen from water mediated by aluminum oxidation. These processes consume only water and aluminum, which are raw materials more affordable than other compounds used for in situ hydrogen generation (e. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010  

Documentos de investigación : Encontrados 14 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 26 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
10 p, 124.2 KB Treball de Final de Grau [102489] / Alcala Bernardez, Manel ; Coello Bonilla, Jordi ; Fuentes Pujol, Eulàlia ; Muñoz Tapia, Maria ; Jimenez Lopez, Angels ; Illa Soler, Ona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
OBJECTIUS DEL TFG El Treball de Fi de Grau és un treball autònom basat en temes relacionats amb qualsevol de les matèries o temàtiques de la Química. Els objectius del Treball de Fi de Grau són els d'aprofundir en una temàtica pròpia i/o aplicar i saber transmetre coneixements adquirits durant els estudis de Química. [...]
OBJETIVOS DEL TFG El Trabajo de Fin de Grado es un trabajo autónomo basado en temas relacionados con cualquiera de las materias o temáticas de la Química. Los objetivos del Trabajo de Fin de Grado son los de profundizar en una temática propia y / o aplicar y saber transmitir conocimientos adquiridos durante los estudios de Química. [...]

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1104]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documentos
2.
5 p, 104.7 KB Pràctiques Externes [104052] / Coello Bonilla, Jordi ; Muñoz Tapia, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'adquisició de fonaments teòrics i experimentals ha de permetre a l'estudiant del Grau desenvolupar la seva carrera professional. L'assignatura de Pràctiques Externes (PE) té com a principal objectiu introduir als estudiants en el món professional. [...]
La adquisición de fundamentos teóricos y experimentales debe permitir al estudiante del Grado desarrollar su carrera profesional. La asignatura de Prácticas Externas (PE) tiene como principal objetivo introducir a los estudiantes en el mundo profesional. [...]

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documentos
3.
4 p, 102.9 KB Pràctiques Externes [104052] / Coello Bonilla, Jordi ; Muñoz Tapia, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'adquisició de fonaments teòrics i experimentals ha de permetre a l'estudiant del Grau desenvolupar la seva carrera professional. L'assignatura de Pràctiques Externes (PE) té com a principal objectiu introduir als estudiants en el món professional. [...]
La adquisición de fundamentos teóricos y experimentales debe permitir al estudiante del Grado desarrollar su carrera profesional. La asignatura de Prácticas Externas (PE) tiene como principal objetivo introducir a los estudiantes en el mundo profesional. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documentos
4.
10 p, 124.1 KB Treball de Final de Grau [102489] / Alcala Bernardez, Manel ; Coello Bonilla, Jordi ; Fuentes Pujol, Eulàlia ; Muñoz Tapia, Maria ; Jimenez Lopez, Angels ; Illa Soler, Ona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
OBJECTIUS DEL TFG El Treball de Fi de Grau és un treball autònom basat en temes relacionats amb qualsevol de les matèries o temàtiques de la Química. Els objectius del Treball de Fi de Grau són els d'aprofundir en una temàtica pròpia i/o aplicar i saber transmetre coneixements adquirits durant els estudis de Química. [...]
OBJETIVOS DEL TFG El Trabajo de Fin de Grado es un trabajo autónomo basado en temas relacionados con cualquiera de las materias o temáticas de la Química. Los objetivos del Trabajo de Fin de Grado son los de profundizar en una temática propia y / o aplicar y saber transmitir conocimientos adquiridos durante los estudios de Química. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documentos
5.
5 p, 84.6 KB Pràctiques Externes [104052] / Coello Bonilla, Jordi ; Muñoz Tapia, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'adquisició de fonaments teòrics i experimentals ha de permetre a l'estudiant del Grau desenvolupar la seva carrera professional. L'assignatura de Pràctiques Externes (PE) té com a principal objectiu introduir als estudiants en el món professional. [...]
La adquisición de fundamentos teóricos y experimentales debe permitir al estudiante del Grado desarrollar su carrera profesional. La asignatura de Prácticas Externas (PE) tiene como principal objetivo introducir a los estudiantes en el mundo profesional. [...]

2018-19
Grau en Química [953]
2 documentos
6.
4 p, 75.3 KB Pràctiques Externes [104052] / Coello Bonilla, Jordi ; Muñoz Tapia, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'adquisició de fonaments teòrics i experimentals ha de permetre a l'estudiant del Grau desenvolupar la seva carrera professional. L'assignatura de Pràctiques Externes té com a principal objectiu introduir als estudiants en el món professional. [...]
2017-18
Grau en Química [953]  
7.
4 p, 71.7 KB Pràctiques Externes [104052] / Muñoz Tapia, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'adquisició de fonaments teòrics i experimentals ha de permetre a l'estudiant del Grau desenvolupar la seva carrera professional. L'assignatura de Pràctiques Externes té com a principal objectiu introduir als estudiants en el món professional. [...]
2016-17
Grau en Química [953]  
8.
1 p, 332.5 KB Equilibri químic [20547] / Capdevila Vidal, Mercè ; Muñoz Tapia, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Fàbregas Martínez, Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2004-05
Llicenciat en Química [70]  
9.
6 p, 34.1 KB Química Analítica i Electroanàlisi [102487] / Muñoz Tapia, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta assignatura s'han d'adquirir els coneixements i destreses essencials de Química Analítica que ha de posseir un graduat en Química. És una assignatura fonamental que permet a l'alumne adquirir la formació bàsica en Química Analítica necessària per a la major part de perfils de graduació. [...]
2015-16
Grau en Química [953]  
10.
6 p, 111.4 KB Química Analítica i Electroanàlisi [102487] / Muñoz Tapia, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta assignatura s'han d'adquirir els coneixements i destreses essencials de Química Analítica que ha de posseir un graduat en Química. És una assignatura fonamental que permet a l'alumne adquirir la formació bàsica en Química Analítica necessària per a la major part de perfils de graduació. [...]
2014-15
Grau en Química [953]  

Materiales académicos : Encontrados 26 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.