Results overview: Found 14 records in 0.01 seconds.
Research literature, 13 records found
Course materials, 1 records found
Research literature 13 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
138 p, 5.1 MB Incidència d'arteriopatia perifèrica i morbi-mortalitat cardiovascular després de 5 anys de seguiment de la cohort poblacional ARTPER / Forés Raurell, Rosa, autor. ; Alzamora Sas, M. Teresa, supervisor acadèmic. ; Mundet i Tudurí, Xavier, supervisor acadèmic. ; Selva O'Callaghan, Albert, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina.
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
116 p, 1.6 MB Efectivitat d'un programa d'activitat física i dieta coordinat entre Atenció Primària i Salut Mental, per a modificar els factors de risc cardiovascular en pacients amb esquizofrènia, trastorn bipolar o trastorn esquizoafectiu / Masa Font, Roser, autor. ; Fernández San Martín, Mª Isabel , supervisor acadèmic. ; Mundet i Tudurí, Xavier, supervisor acadèmic. ; Selva O'Callaghan, Albert, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina.
Els pacients amb trastorn mental sever tenen una major prevalença de factors de risc cardiovascular i una menor esperança de vida. El control de l'obesitat i el sedentarisme en pot reduir la morbi-mortalitat. [...]
Patients with a severe mental disorder have a high prevalence of cardiovascular risk factors and a decreased life expectancy. Control of obesity and sedentary lifestyle can reduce the morbidity and mortality. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
3.
233 p, 8.2 MB Proyecto ALITA (Asma LIbre de TAbaco) / Gorreto López, Lucía, autor ; Mundet i Tudurí, Xavier, supervisor acadèmic ; Martín Cantera, Carlos, supervisor acadèmic ; Selva O'Callaghan, Albert, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
Justificación: El hábito tabáquico es la primera causa de morbilidad y mortalidad prevenible a nivel mundial. Existen estudios que indican que los asmáticos con este hábito están peor controlados. [...]
Justification: Smoking is the first cause of preventable morbidity and mortality worldwide. Studies indicate asthmatics current smokers are poor controlled. It's important to elaborate studies to evaluate smoking intervention in this kind of patients, and analyse the effect on asthma control, the effect on smoking cessation and the greater or lesser use of inhaled corticosteroids. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
30 p, 257.4 KB Asma bronquial: característiques clíniques, grau de control i aguditzacions / Genover i Llimon, Teresa ; Morell, Ferran, , 1944-, dir. ; Mundet i Tudurí, Xavier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
L'asma bronquial es una malaltia freqüent amb una prevalença del 10-13% de la població. Un 27% de la població asmàtica ha estat atesa per agudització en l'últim any. Aquesta darrera constatació és, en part, deguda al deficient control clínic de la població asmàtica. [...]
Bronchial asthma is a common disease with a prevalence of 10-13% of population. A 27% of the asthmatic population required to be attended in the outpatient settings in the last year. This last report is, in part, due to the clinical control deficiency of the asthmatic population. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
5.
184 p, 2.0 MB Relació entre activitat física i índex turmell braç: Estudi epidemiològic poblacional a partir de la cohort artper / Ruiz Comellas, Anna ; Mundet i Tudurí, Xavier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
Objectius: Elaborar i validar una Versió Reduïda en Espanyol del qüestionari d'activitat física en el temps lliure de Minnesota (VREM). Posteriorment, s'examina la relació entre l'activitat física en el temps lliure (AFTL) i l'índex turmell braç (ITB) en població general. [...]
Goals: To develop and validate a shorter version (VREM) of the Spanish adaptation of the Minnesota leisure time Physical Activity Questionnaire (CAFM), and in the second phase, to examine the relation between physical activity in leisure time (PALT) and ankle-brachial index (ABI) in general population. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
6.
20 p, 124.8 KB Reproducibilidad electrocardiográfica de los criterios de hipertrofia ventricular izquierda / Colomé Doménech, Josep Maria ; Mundet i Tudurí, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Vinyoles Bargalló, Ernest, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
Avaluar la reproductibilitat dels criteris electrocardiogràfics d'hipertrófia ventricular esquerre. Tretze infermeres van practicar dos electrocardiogrames a 103 pacients hipertensos en menys de 10 dies. [...]
Evaluar la reproducibilidad de los criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda. Trece enfermeras practicaron dos electrocardiogramas a 103 pacientes hipertensos en menos de 10 días. [...]

2012  
7.
122 p, 7.5 MB Hàbit tabàquic entre els docents de les Illes Balears. / Gorreto López, Lucía ; Martín Cantera, Carlos ; Mundet i Tudurí, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
Volem descriure la prevalença de fumadors entre els professors de primària i secundària de les Illes Balears i analitzar la seva percepció com a model conductual respecte al tabaquisme per als alumnes. [...]
2012  
8.
38 p, 202.4 KB Causas específicas de mortalidad en una cohorte de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 / Ledesma Ulloa, María Gabriela ; Mundet i Tudurí, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
La diabetis mellitus és un trastorn metabòlic a causa del dèficit de secreció d'insulina i a un augment de la seva resistència perifèrica. En el present estudi es van determinar les causes específiques de mortalitat en pacients amb diabetis mellitus. [...]
La diabetes mellitus es un trastorno metabólico debido al déficit de secreción de insulina y a un aumento de su resistencia periférica. En el presente estudio se determinó las causas específicas de mortalidad en pacientes con diabetes mellitus. [...]

2012  
9.
24 p, 281.7 KB Estudio del riesgo cardiovascular y su manejo en pacientes psicóticos atendidos en 2010 en el centro de atención primaria Raval Sud / Castillo Sánchez, Miguel ; Franch Nadal, Josep ; Mundet i Tudurí, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
Los psicóticos presentan mayor riesgo cardiovascular y peor control de sus factores de reisgo según la bibliografía. Se presenta un estudio de casos y control para comparar psicóticos vs no psicóticos atendidos en un centro de atención primaria durante 2010. [...]
Els pacients psicòtics presenten major risc cardiovascular i pitjor control dels seus factors de risc segons la bibliografia. Es presenta un estudi de casos i controls per comparar psicòtics vs no psicòtics atesos en un centre d'atenció primària durant el 2010. [...]

2012  
10.
298 p, 9.5 MB Estudi d'utilització de la digoxina : utilitat de la digoxinèmia com a marcador del seu ús / Mundet i Tudurí, Xavier ; Arnau de Bolós, José Mª, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia)
Pendent.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
2 documents

Research literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 1 records found  
1.
6 p, 15.1 KB Pràcticum III [102923] / Mundet i Tudurí, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
El context en el que es desenvolupa el Practicum III suposa el primer contacte de l'alumne en la fase formativa clínica amb el sistema assistencial, de l'atenció primària. Es considera que són de l'àmbit de l'atenció primària determinats aspectes de la pràctica clínica assistencial com: l'atenció domiciliària, l'abordatge preventiu i comunitari de les conductes, estils de vida i problemes de salut, la continuïtat assistencial durant tota la vida dels pacients (incloent final de vida), la gestió integral del pacient pluripatològic i fràgil i l'abordatge familiar de determinats problemes, Per les característiques d'aquest àmbit, a més, és on es desenvolupa el procés diagnòstic en fase inicial de molts problemes de salut, on es defineixen els criteris d'interconsulta i derivació, i on es vetlla per la coordinació amb altres nivells assistencials i amb els recursos sociosanitaris i comunitaris. [...]
2012-13
Medicina [960]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.