Resultats globals: 42 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 16 registres trobats
Materials acadèmics, 26 registres trobats
Documents de recerca 16 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
976.5 KB Desenvolupament de l'aplicació web per una experiència gastronòmica / Latorre Lazaro, David ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El propòsit general del projecte és el de desenvolupar una pàgina web per recolzar un projecte de posada en marxa d'un restaurant, que actuarà com a client, adaptant el desenvolupament del projecte a les necessitats del client al llarg del projecte. [...]
The general purpose of the project is to develop the web page for a gastronomic experience, which will act as the client side of the project, adapting the development of it to the client's needs throughout the whole duration. [...]
El propósito general del proyecto es el de desarrollar una página web para apoyar un proyecto de puesta en marcha de un restaurante, que actuará como cliente, adaptando el desarrollo del proyecto a las necesidades del cliente a lo largo del proyecto. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
12 p, 1.2 MB Reserva d'espais en centres educatius / Hurtado Ortiz, Antonio ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aplicació web enfocada a cobrir les necessitats dels centres educatius d'assignar espais a hores lectives, i reservar-los per a quadrar els horaris als espais. Aquest procés d'assignació també ha de permetre consultar els espais disponibles, reservar espais i material de forma dinàmica, i reportar incidències i desperfectes dels mateixos. [...]
Application web focused on covering the education centers necessities to allocate classrooms and specific locations with class groups and fit in with the timetable of each centre and cours. The allocation process has to be dinamyc in the way of see disponibility and book the differents locations and material, at the same time that is used to report any incidence or flaw in any of each spaces. [...]
Aplicación web enfocada a cubrir las necesidades de los centros educativos de asignar espacios a horas lectivas, y reservarlos para cuadrar los horarios en los espacios. Este proceso de asignación también debe permitir consultar los espacios disponibles, reservar espacios y material de forma dinámica, y reportar incidencias y desperfectos de los mismos. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
12 p, 1.2 MB Análisis y aplicaciones del Big Data en bases de datos abiertas / Leal García, Christian ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto vamos a tratar de mostrar las ventajas y aplicacions que nos ofrecen las técnicas y herramientas utilizadas en los procesos Big Data. Para ello, plasmaremos un marco teórico lógico donde definiremos términos, técnicas y herramientas relacionadas con el ámbito de Big Data para familiarizarnos con el entorno. [...]
In this project we will try to show the advantages and applications offered by the techniques and tools used in Big Data processes. To do this, we will explain a logical theoretical framework where we will define terms, techniques and tools related to the Big Data field to familiarize ourselves with the environment. [...]
En aquest projecte tractarem de mostrar els avantatges i aplicacions que ens ofereixen les tècniques i eines utilitzades en els processos Big Data. Per a això, plasmarem un marc teòric lògic on definirem termes, tècniques i eines relacionades amb l'àmbit de Big Data per familiaritzar-nos amb l'entorn. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
11 p, 901.4 KB Aplicació de suport a les programacions i l'avaluació competencial a l'ESO / Medina Marcos, Oriol ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Fins fa poc mes de quatre anys, l'ESO a Catalunya funcionava amb un sistema en que el currículum vigent proposava una formació en la que es prioritzava els continguts i les notes numèriques per sobre de les competències, durant els quatre cursos de l'ESO. [...]
Until about four years ago, secondary education in Catalonia worked with a system in which the active model proposed a formation which was prioritized contents and numeric marks above the competencies during the four school years. [...]
Hasta hace poco más de cuatro años, la ESO de Cataluña funcionaba con un sistema en el que el currículum vigente proponía una formación en la que se priorizaba los contenidos y las notas numéricas por encima de las competencias, durante los cuatro cursos de la ESO. [...]

2019-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
12 p, 1.3 MB Implantació ERP en entorn virtualitzat / Cedenilla Rodríguez, Daniel ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'actualitat existeixen moltes empreses que per desconeixement, un assessorament incorrecte per part d'altres professionals o fins i tot problemes econòmics no estan actualitzant els seus sistemes informàtics. [...]
Nowadays there are so many companies that by unknowledge, wrong advices by other professionals or even economic troubles they don't update their computer systems. These problems not only involve a performance reduction if not that create seriously problems who affected directly to the growth of the company. [...]
En la actualidad existen muchas empresas que por desconocimiento, un asesoramiento incorrecto por parte de otros profesionales o incluso por problemas económicos no están actualizando sus sistemas informáticos. [...]

2018-02-10
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
13 p, 817.7 KB Implantació d'un sistema ERP amb sistema de monitoratge a una PIME / Cornago López, Pedro ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest document s'explica tot el procés relacionat amb la posada en marxa d'un sistema de planificació de recursos empresarials (ERP) en una empresa PIME que es dedica a la prestació de serveis d'Internet. [...]
This document explains the whole process related to the implementation of an enterprise resource planning (ERP) system in an SME company that provides Internet services. An ERP software is a business management software that allows you to plan and manage all the operational processes and resources of a company by integrating several management functions in a single system. [...]
En este documento se explica todo el proceso relacionado con la puesta en marcha de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) en una empresa PYME que se dedica a la prestación de servicios de Internet. [...]

2018-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
10 p, 935.7 KB Anàlisi i aplicació del Big Data a petites empreses / Aguilar Muñoz, Laia ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta era de la informació, on la generació de dades és una condició sine qua non, sorgeix la necessitat de sentir que podem controlar tots i cadascun dels nostres moviments a la xarxa. Per això el Big Data, permet obtenir informació de les connexions entre dispositius i analitzar els registres detallats d'aquestes connexions. [...]
We are in an information era, where collecting data is a pressing matter but also the feeling that we can control the amount of data we share online. Big Data gives access to information about connections between devices and analyzing the detailed record of each and every connection is now a possibility. [...]
En esta era de la información, donde la generación de datos es una condición sine qua non, surge la necesidad de sentir que podemos controlar todos y cada uno de nuestros movimientos a la red. Por eso el Big Data, permite obtener información de las conexiones entre dispositivos y analizar los registros detallados de estas conexiones. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
14 p, 1.1 MB Integració i desenvolupament d'un quadre de comandament en un ERP de codi lliure / Alierta del Valle, Miriam ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cada vegada, la competència en el món empresarial és més dura, les companyies són avaluades, no només per la qualitat dels seus productes o serveis, si no també per la informació que comparteixen amb els seus clients, empleats i socis. [...]
Cada vez, la competencia en el mundo empresarial es más dura, las compañías son evaluadas no sólo por la calidad de sus productos o servicios, sino también por la información que comparten con sus clientes, empleados y socios. [...]
Increasingly, the competition in business is more tougher, the companies are being evaluated not only by the quality of their products or services, but also by the information that is shared with their customers, employees and partners. [...]

2015-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 877.4 KB Estudi i implementació d'una solució Business Intelligence per a una empresa / de Tebar Peralta, Marc ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment, les tecnologies de la informació es troben en constant evolució, i gestionar les dades de forma eficient en emmagatzematge i accés mitjançant eines especialitzades, ha passat de ser un element complementari a formar part activa i principal de les empreses, esdevenint un element fonamental per a oferir un millor servei als seus clients, i també, per a diferenciar-se de la competència. [...]
Actualmente, las tecnologías de la información se encuentran en constante evolución, gestionar estos datos de forma eficiente en almacenado y acceso mediante las herramientas especializadas, ha pasado de ser un elemento complementario, a formar parte activa y principal de las empresas, convirtiéndose en un elemento fundamental para ofrecer un mejor servicio a sus clientes, y además, para diferenciarse de la competencia. [...]
Nowadays, IT technologies are in constant evolution, and to handle the data in an effective way, in order to store and access it, has gone from being a complementary element to having a fundamental, active role in business. [...]

2015-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
10 p, 865.7 KB Intercanvi d'opinions de lectures / Escolà Vidal, Mònica ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Avui en dia és difícil comentar llibres correctament per diferents motius: la gent del teu entorn no té els mateixos gustos bibliogràfics, cadascú té els seus horaris, i existeix una distància geogràfica, cosa que fa que moltes vegades sigui difícil quedar. [...]
Hoy en día es difícil comentar libros correctamente por diferentes motivos: la gente de tu entorno no tiene los mismos gustos bibliográficos, cada uno tiene sus horarios, y existe una distancia geográfica, lo que hace que muchas veces sea difícil quedar. [...]
Today it is difficult to write about books properly for several reasons: the people around you do not have the same bibliographic tastes, everyone has their schedules and often makes it difficult to arrange to meet and there is geographical distance. [...]

2014-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 16 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 26 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
8 p, 120.1 KB Sistemes d'Informació [102752] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach Pi, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura Sistemes d'Informació, és una assignatura de 6 crèdits ECTS en el Grau d'Enginyeria Informàtica. És una assignatura obligatòria dins la Menció "Tecnologies de la Informació", i optativa per a la resta de mencions. [...]
Information Systems is a course of 6 credits in the bachelor's degree in Computer Engineering. It is a compulsory course to the "Information Technology" specialization and optional for others mentions. [...]
La asignatura Sistemas de Información, es una asignatura de 6 créditos ECTS en el Grado de Ingeniería Informática. Es una asignatura obli Más en concreto, los objetivos son: Conocer los conceptos básicos de los sistemas de información. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
2.
9 p, 123.3 KB Anàlisi i disseny de sistemes d'informació [101766] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach Pi, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquesta assignatura dóna les pautes per conèixer que és un sistema d'informació informatitzat, com es poden utilitlizar a les organitzacions per obtenir una sèrie de millores contínues i com assolir un alt nivell de competivitat i qualitat. [...]
This course gives the guidelines to know what is an information system, how the organizations obtain continuous improvements with information systems to achieve a high level of competitiveness. Understand basic concepts of Information Systems. [...]
Esta asignatura da las pautas para conocer que es un sistema de información informatizado, como se pueden utilitlizar a las organizaciones para obtener una serie de mejoras continuas y cómo alcanzar un alto nivel de competitividad y calidad. [...]

2023-24
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
3.
7 p, 117.3 KB Sistemes d'Informació [102752] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura Sistemes d'Informació, és una assignatura de 6 crèdits ECTS en el Grau d'Enginyeria Informàtica. És una assignatura obligatòria dins la Menció "Tecnologies de la Informació", i optativa per a la resta de mencions. [...]
Information Systems is a course of 6 credits in the bachelor's degree in Computer Engineering. It is a compulsory course to the "Information Technology" specialization and optional for others mentions. [...]
La asignatura Sistemas de Información, es una asignatura de 6 créditos ECTS en el Grado de Ingeniería Informática. Es una asignatura obli Más en concreto, los objetivos son: Conocer los conceptos básicos de los sistemas de información. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
8 p, 120.9 KB Anàlisi i disseny de sistemes d'informació [101766] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquesta assignatura dóna les pautes per conèixer que és un sistema d'informació informatitzat, com es poden utilitlizar a les organitzacions per obtenir una sèrie de millores contínues i com assolir un alt nivell de competivitat i qualitat. [...]
This course gives the guidelines to know what is an information system, how the organizations obtain continuous improvements with information systems to achieve a high level of competitiveness. Understand basic concepts of Information Systems. [...]
Esta asignatura da las pautas para conocer que es un sistema de información informatizado, como se pueden utilitlizar a las organizaciones para obtener una serie de mejoras continuas y cómo alcanzar un alto nivel de competitividad y calidad. [...]

2022-23
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
5.
8 p, 120.6 KB Anàlisi i disseny de sistemes d'informació [101766] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquesta assignatura dóna les pautes per conèixer que és un sistema d'informació informatitzat, com es poden utilitlizar a les organitzacions per obtenir una sèrie de millores contínues i com assolir un alt nivell de competivitat i qualitat. [...]
This course gives the guidelines to know what is an information system, how the organizations obtain continuous improvements with information systems to achieve a high level of competitiveness. Understand basic concepts of Information Systems. [...]
Esta asignatura da las pautas para conocer que es un sistema de información informatizado, como se pueden utilitlizar a las organizaciones para obtener una serie de mejoras continuas y cómo alcanzar un alto nivel de competitividad y calidad. [...]

2021-22
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
6.
7 p, 116.9 KB Sistemes d'Informació [102752] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura Sistemes d'Informació, és una assignatura de 6 crèdits ECTS en el Grau d'Enginyeria Informàtica. És una assignatura obligatòria dins la Menció "Tecnologies de la Informació", i optativa per a la resta de mencions. [...]
Information Systems is a course of 6 credits in the bachelor's degree in Computer Engineering. It is a compulsory course to the "Information Technology" specialization and optional for others mentions. [...]
La asignatura Sistemas de Información, es una asignatura de 6 créditos ECTS en el Grado de Ingeniería Informática. Es una asignatura obli Más en concreto, los objetivos son: Conocer los conceptos básicos de los sistemas de información. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
8 p, 120.6 KB Anàlisi i disseny de sistemes d'informació [101766] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquesta assignatura dóna les pautes per conèixer que és un sistema d'informació informatitzat, com es poden utilitlizar a les organitzacions per obtenir una sèrie de millores contínues i com assolir un alt nivell de competivitat i qualitat. [...]
Esta asignatura da las pautas para conocer que es un sistema de información informatizado, como se pueden utilitlizar a las organizaciones para obtener una serie de mejoras continuas y cómo alcanzar un alto nivel de competitividad y calidad. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
8.
7 p, 117.1 KB Sistemes d'Informació [102752] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura Sistemes d'Informació, és una assignatura de 6 crèdits ECTS en el Grau d'Enginyeria Informàtica. És una assignatura obligatòria dins la Menció "Tecnologies de la Informació", i optativa per a la resta de mencions. [...]
La asignatura Sistemas de Información, es una asignatura de 6 créditos ECTS en el Grado de Ingeniería Informática. Es una asignatura obli Más en concreto, los objetivos son: Conocer los conceptos básicos de los sistemas de información. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
8 p, 129.1 KB Anàlisi i disseny de sistemes d'informació [101766] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura dóna les pautes per conèixer que és un sistema d'informació informatitzat, com es poden utilitlizar a les organitzacions per obtenir una sèrie de millores contínues i com assolir un alt nivell de competivitat i qualitat. [...]
Esta asignatura da las pautas para conocer que es un sistema de información informatizado, como se pueden utilitlizar a las o Más en concreto, los objetivos son: Alcanzar una visión general de los conceptos relacionados con los sistemas de info Conocer los principales sistemas de información en las organizaciones. [...]

2019-20
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
10.
7 p, 116.7 KB Sistemes d'Informació [102752] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura Sistemes d'Informació, és una assignatura de 6 crèdits ECTS en el Grau d'Enginyeria Informàtica. És una assignatura obligatòria dins la Menció "Tecnologies de la Informació", i optativa per a la resta de mencions. [...]
La asignatura S istemas de Información, es una asignatura de 6 créditos ECTS en el Grado de Ingeniería Informática. Es una asignatura oblig Más en concreto, los objetivos son: Conocer los conceptos básicos de los sistemas de información. [...]

2019-20
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents

Materials acadèmics : 26 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Vegeu també: autors amb noms similars
24 Musach, Ramon
16 Musach, Ramón,
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.