Resultats globals: 31 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 13 registres trobats
Materials acadèmics, 18 registres trobats
Documents de recerca 13 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
11 p, 901.4 KB Aplicació de suport a les programacions i l'avaluació competencial a l'ESO / Medina Marcos, Oriol ; Musach Pi, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Fins fa poc mes de quatre anys, l'ESO a Catalunya funcionava amb un sistema en que el currículum vigent proposava una formació en la que es prioritzava els continguts i les notes numèriques per sobre de les competències, durant els quatre cursos de l'ESO. [...]
Until about four years ago, secondary education in Catalonia worked with a system in which the active model proposed a formation which was prioritized contents and numeric marks above the competencies during the four school years. [...]
Hasta hace poco más de cuatro años, la ESO de Cataluña funcionaba con un sistema en el que el currículum vigente proponía una formación en la que se priorizaba los contenidos y las notas numéricas por encima de las competencias, durante los cuatro cursos de la ESO. [...]

2019-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
12 p, 1.3 MB Implantació ERP en entorn virtualitzat / Cedenilla Rodríguez, Daniel ; Musach Pi, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'actualitat existeixen moltes empreses que per desconeixement, un assessorament incorrecte per part d'altres professionals o fins i tot problemes econòmics no estan actualitzant els seus sistemes informàtics. [...]
Nowadays there are so many companies that by unknowledge, wrong advices by other professionals or even economic troubles they don't update their computer systems. These problems not only involve a performance reduction if not that create seriously problems who affected directly to the growth of the company. [...]
En la actualidad existen muchas empresas que por desconocimiento, un asesoramiento incorrecto por parte de otros profesionales o incluso por problemas económicos no están actualizando sus sistemas informáticos. [...]

2018-02-10
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
13 p, 817.7 KB Implantació d'un sistema ERP amb sistema de monitoratge a una PIME / Cornago López, Pedro ; Musach Pi, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest document s'explica tot el procés relacionat amb la posada en marxa d'un sistema de planificació de recursos empresarials (ERP) en una empresa PIME que es dedica a la prestació de serveis d'Internet. [...]
This document explains the whole process related to the implementation of an enterprise resource planning (ERP) system in an SME company that provides Internet services. An ERP software is a business management software that allows you to plan and manage all the operational processes and resources of a company by integrating several management functions in a single system. [...]
En este documento se explica todo el proceso relacionado con la puesta en marcha de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) en una empresa PYME que se dedica a la prestación de servicios de Internet. [...]

2018-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
10 p, 935.7 KB Anàlisi i aplicació del Big Data a petites empreses / Aguilar Muñoz, Laia ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta era de la informació, on la generació de dades és una condició sine qua non, sorgeix la necessitat de sentir que podem controlar tots i cadascun dels nostres moviments a la xarxa. Per això el Big Data, permet obtenir informació de les connexions entre dispositius i analitzar els registres detallats d'aquestes connexions. [...]
We are in an information era, where collecting data is a pressing matter but also the feeling that we can control the amount of data we share online. Big Data gives access to information about connections between devices and analyzing the detailed record of each and every connection is now a possibility. [...]
En esta era de la información, donde la generación de datos es una condición sine qua non, surge la necesidad de sentir que podemos controlar todos y cada uno de nuestros movimientos a la red. Por eso el Big Data, permite obtener información de las conexiones entre dispositivos y analizar los registros detallados de estas conexiones. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
14 p, 1.1 MB Integració i desenvolupament d'un quadre de comandament en un ERP de codi lliure / Alierta del Valle, Miriam ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cada vegada, la competència en el món empresarial és més dura, les companyies són avaluades, no només per la qualitat dels seus productes o serveis, si no també per la informació que comparteixen amb els seus clients, empleats i socis. [...]
Cada vez, la competencia en el mundo empresarial es más dura, las compañías son evaluadas no sólo por la calidad de sus productos o servicios, sino también por la información que comparten con sus clientes, empleados y socios. [...]
Increasingly, the competition in business is more tougher, the companies are being evaluated not only by the quality of their products or services, but also by the information that is shared with their customers, employees and partners. [...]

2015-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
10 p, 877.4 KB Estudi i implementació d'una solució Business Intelligence per a una empresa / de Tebar Peralta, Marc ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment, les tecnologies de la informació es troben en constant evolució, i gestionar les dades de forma eficient en emmagatzematge i accés mitjançant eines especialitzades, ha passat de ser un element complementari a formar part activa i principal de les empreses, esdevenint un element fonamental per a oferir un millor servei als seus clients, i també, per a diferenciar-se de la competència. [...]
Actualmente, las tecnologías de la información se encuentran en constante evolución, gestionar estos datos de forma eficiente en almacenado y acceso mediante las herramientas especializadas, ha pasado de ser un elemento complementario, a formar parte activa y principal de las empresas, convirtiéndose en un elemento fundamental para ofrecer un mejor servicio a sus clientes, y además, para diferenciarse de la competencia. [...]
Nowadays, IT technologies are in constant evolution, and to handle the data in an effective way, in order to store and access it, has gone from being a complementary element to having a fundamental, active role in business. [...]

2015-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
10 p, 865.7 KB Intercanvi d'opinions de lectures / Escolà Vidal, Mònica ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Avui en dia és difícil comentar llibres correctament per diferents motius: la gent del teu entorn no té els mateixos gustos bibliogràfics, cadascú té els seus horaris, i existeix una distància geogràfica, cosa que fa que moltes vegades sigui difícil quedar. [...]
Hoy en día es difícil comentar libros correctamente por diferentes motivos: la gente de tu entorno no tiene los mismos gustos bibliográficos, cada uno tiene sus horarios, y existe una distancia geográfica, lo que hace que muchas veces sea difícil quedar. [...]
Today it is difficult to write about books properly for several reasons: the people around you do not have the same bibliographic tastes, everyone has their schedules and often makes it difficult to arrange to meet and there is geographical distance. [...]

2014-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
10 p, 875.2 KB Disseny i desenvolupament d'una botiga virtual per e-commerce / Alonso Gonzalo, Alejandro ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Creació d'una Aplicació web d'una Sola Pàgina, basada en el patró Model-Vista-Controlador i orientada al comerç electrònic. L'aplicació web simularà una botiga on-line relacionada amb el món del cinema, on es podrà comprar contingut cinematogràfic. [...]
Creación de una Aplicación web de una Sola Página, basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador y orientada al comercio electrónico. La aplicación web simulará una tienda on-line relacionada con el mundo del cine, donde se podrá comprar contenido cinematográfico. [...]
We are going to create a single page application based on Model-View-Controller pattern. The electronic commerce application, commonly known as e-commerce simulates an on-line cinema shop where the customer can buy cinematographic content. [...]

2014-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
11 p, 1.3 MB Implantació d'un sistema de monitorització i gestió de les incidències / Cuesta Criado, Manuel ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment, cada vegada les xarxes informàtiques són més grans i gestionar-les és més complicat. Per aquesta raó, hi ha eines que s'encarreguen d'aquesta tasca com Nagios. Aquesta eina disposa d'una versió gratuïta i permet monitoritzar un gran ventall de dispositius (Linux, Windows, OS X) a més de routers, impressores, etcètera. [...]
Nowadays, computer networks are bigger and managing them is getting harder. For that reason, there are some tools available in order to do that, like Nagios which has a free version and allows us to monitor not only a wide range of devices (Linux, Windows, OS X) but also routers, printers, etcetera. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
116 p, 1.7 MB Aplicación y asistente web para la gestión del catálogo de un fabricante de herramientas / Venegas Berzosa, Raul ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Desarrollada dentro de la empresa fabricante de herramientas de corte Myfhe, S. A. , esta aplicación web multilingüe cataloga el amplio programa de productos de este exportador mundial. Se presentan también una interfaz asistida (para usuarios noveles) así como otra interfaz manual (para usuarios expertos) que permiten generar el desglose de productos, el plano acotado de estos mismos ensamblados y otra información técnica una vez el usuario completa un sencillo cuestionario. [...]
Desenvolupada dins l'empresa fabricant d'eines de tall Myfhe, S. A. , aquesta aplicació web multilingüe cataloga l'ampli programa de productes d'aquest exportador mundial. Es presenta també una interfície assistida (per a usuaris novells) així com un altra interfície manual (per a usuaris experts) que permeten generar el desglossament de productes, el plànol acotat d'aquests mateixos acoblats i altre informació tècnica una vegada l'usuari completa un senzill qüestionari. [...]
Developed by working at the cutting tools manufacturer company Myfhe, S. A. , this multilingual web application lists the wide range of products of this worldwide exporter of tools. The project features an assisted interface (for novice users) and also a manual interface (for expert users) which allow generating a list of needed products, a dimensional drawing of the same assembled products and other technical information after the user completes a simple questionnaire. [...]

2013  

Documents de recerca : 13 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 18 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
8 p, 129.1 KB Anàlisi i disseny de sistemes d'informació [101766] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach Pi, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura dóna les pautes per conèixer que és un sistema d'informació informatitzat, com es poden utilitlizar a les organitzacions per obtenir una sèrie de millores contínues i com assolir un alt nivell de competivitat i qualitat. [...]
Esta asignatura da las pautas para conocer que es un sistema de información informatizado, como se pueden utilitlizar a las o Más en concreto, los objetivos son: Alcanzar una visión general de los conceptos relacionados con los sistemas de info Conocer los principales sistemas de información en las organizaciones. [...]

2019-20
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
2.
7 p, 116.7 KB Sistemes d'Informació [102752] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach Pi, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura Sistemes d'Informació, és una assignatura de 6 crèdits ECTS en el Grau d'Enginyeria Informàtica. És una assignatura obligatòria dins la Menció "Tecnologies de la Informació", i optativa per a la resta de mencions. [...]
La asignatura S istemas de Información, es una asignatura de 6 créditos ECTS en el Grado de Ingeniería Informática. Es una asignatura oblig Más en concreto, los objetivos son: Conocer los conceptos básicos de los sistemas de información. [...]

2019-20
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
3.
8 p, 106.5 KB Anàlisi i disseny de sistemes d'informació [101766] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach Pi, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura dóna les pautes per conèixer que és un sistema d'informació informatitzat, com es poden utilitlizar a les organitzacions per obtenir una sèrie de millores contínues i com assolir un alt nivell de competivitat i qualitat. [...]
2018-19
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
4.
7 p, 94.3 KB Sistemes d'Informació [102752] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach Pi, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura Sistemes d'Informació, és una assignatura de 6 crèdits ECTS en el Grau d'Enginyeria Informàtica. És una assignatura obligatòria dins la Menció "Tecnologies de la Informació", i optativa per a la resta de mencions. [...]
2018-19
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
7 p, 95.7 KB Anàlisi i disseny de sistemes d'informació [101766] / Guitart Hormigo, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Musach Pi, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura dóna les pautes per conèixer que és un sistema d'informació informatitzat, com es poden utilitlizar a les organitzacions per obtenir una sèrie de millores contínues i com assolir un alt nivell de competivitat i qualitat. [...]
2017-18
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
6.
6 p, 98.1 KB Sistemes d'Informació [102752] / Guitart Hormigo, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Musach Pi, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura Sistemes d'Informació, és una assignatura de 6 crèdits ECTS en el Grau d'Enginyeria Informàtica. És una assignatura obligatòria dins la Menció "Tecnologia de la Informació", i optativa per a la resta de mencions. [...]
2017-18
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
5 p, 226.7 KB Metodologia i gestió de projectes [28331] / Meneses, Montserrat ; Musach, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2012-13
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
8.
6 p, 19.4 KB Sistemes d'Informació [102752] / Musach, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura Sistemes d'Informació, és una assignatura de 6 crèdits ECTS en el Grau d'Enginyeria Informàtica. És assignatura obligatòria dins la Menció "Tecnologia de la Informació", i optativa per a la resta de mencions. [...]
2012-13
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
5 p, 151.4 KB Metodologia i gestió de projectes [28331] / Meneses, Montserrat ; Pujol Capdevila, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Pedret, Carles ; Ruvalcaba, Alejandra ; Benítez, Yolanda ; Heymann, Elisa ; Talló, Marc ; Piferrer, Just ; Prim i Sabrià, Marta ; Musach, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria, seu de Sabadell
2010-11
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
10.
1 p, 7.8 KB Metodologia i tecnologia de la programació I [26986] / Guitart, Pere ; Musach, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell
Juny 2008-09
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
 Accés restringit a la UAB

Materials acadèmics : 18 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Vegeu també: autors amb noms similars
12 Musach, Ramon
10 Musach, Ramón,
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.