Results overview: Found 47 records in 0.02 seconds.
Articles, 6 records found
Research literature, 5 records found
Course materials, 36 records found
Articles 6 records found  
1.
34 p, 280.4 KB Okutsu-montes representations of prime ideals of one-dimensional integral closures / Nart, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
This is a survey on Okutsu-Montes representations of prime ideals of certain one-dimensional integral closures. These representations facilitate the computational resolution of several arithmetic tasks concerning prime ideals of global fields.
2011 - 10.5565/PUBLMAT_55211_01
Publicacions Matemàtiques, Vol. 55, Núm. 2 (2011) , p. 261-294  
2.
6 p, 137.3 KB The formal completion of the Néron model of Jo (p) / Nart, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
1991 - 10.5565/PUBLMAT_35291_17
Publicacions Matemàtiques, Vol. 35, Núm. 2 (1991) , p. 537-542  
3.
127 p, 2.2 MB Sobre l'índex d'un cos de nombres / Nart, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Secció de Matemàtiques)
1983 - 10.5565/PUBLMAT_27183_01
Publicacions de la Secció de Matemàtiques, V. 27 n. 1 (1983) p. 5-131  
4.
3 p, 67.8 KB A primitivity criterion / Nart, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Secció de Matemàtiques) ; Vila, Nuria (Universitat Autònoma de Barcelona. Secció de Matemàtiques)
1980 - 10.5565/PUBLMAT_20180_38
Publicacions de la Secció de Matemàtiques, V. 20 (1980) p. 185-187  
5.
4 p, 76.2 KB Construcció d'extensions de cossos de números amb índex prefixat / Llorente, Pascual (Universidad de Zulia (Veneçuela)) ; Nart, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Secció de Matemàtiques)
1980 - 10.5565/PUBLMAT_20180_34
Publicacions de la Secció de Matemàtiques, V. 20 (1980) p. 165-168  
6.
4 p, 76.0 KB Sobre l'índex d'extensions relatives de cossos de números / Llorente, Pascual (Universidad de Zulia (Veneçuela)) ; Nart, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Secció de Matemàtiques)
1980 - 10.5565/PUBLMAT_20180_33
Publicacions de la Secció de Matemàtiques, V. 20 (1980) p. 161-164  

Research literature 5 records found  
1.
154 p, 1020.1 KB Inductive valuations and defectless polynomials over henselian fields / Moraes de Oliveira, Nathália, autor. ; Nart, Enric, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques.
Sigui (K,v)un cos valorat discret de rang 1. En un treball pioner, S. MacLane va estudiar i caracteritzar les extensions de la valoració v al cos K(x) de les funcions racionals. M. Vaquié va generalitzar aquest treball al cas d'una valoració v arbitrària, no necessàriament de rang 1 ni discreta. [...]
Let (K; v) be a discrete rank-one valued eld. In a pioneering work, S. MacLane studied and characterized the extensions of the valuation v to the rational function eld K(x). M. Vaquié generalized his work for an arbitrary valued eld (K; v), not necessarily rank-one nor discrete. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
209 p, 1.7 MB Triangular bases of integral closures / Duncan Stainsby, Hayden ; Montes, Jesús, dir. ; Nart, Enric, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
En aquest treball, considerem el problema de computar bases triangulars de clausures enteres d'anells locals unidimensionals. Es presenta "MaxMin", un algoritme eficient que empra representacions OM d'ideals primers per computar bases locals d'ideals fraccionaris de cossos de nombres i cossos de funcions. [...]
En este trabajo, consideramos el problema de computar bases triangulares de clausuras enteras de anillos locales unidimensionales. Se presenta "MaxMin", un algoritmo eficiente que emplea representaciones OM de ideales primos para computar bases locales de ideales fraccionarios de cuerpos de números y cuerpos de funciones. [...]
In this work, we consider the problem of computing triangular bases of integral closures of one-dimensional local rings. "MaxMin" is presented, an efficient algorithm which employs OM representations of prime ideals to compute local bases of fractional ideals of number fields and function fields. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
3.
159 p, 1.1 MB Lattices over polynomial rings and applications to function fields / Bauch, Jens-Dietrich ; Nart, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
Esta tesis trata acerca de retículos sobre anillos de polinomios y sus aplicaciones a cuerpos de funciones algebraicas. En la primera parte consideramos la noción de retículos (L,.
This thesis deals with lattices over polynomial rings and its applications to algebraic function fields. In the first part, we consider the notion of lattices (L,.

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
4.
135 p, 751.8 KB Enumeració d'òrbites de n-conjunts d'espais projectius sota l'acció del grup lineal / Martí i Miras, Ricard ; Nart, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Vegeu rmmresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007
2 documents
5.
100 p, 3.5 MB Reducció dels torcements de corbes el·líptiques sobre cossos de nombres / Comalada i Clara, Salvador ; Nart, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  

Course materials 36 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
3 p, 113.1 KB Àlgebra [103808] / Nart Viñals, Enric ; Cedó Giné, Ferran ; Moncasi Solsona, Jaume ; Bars Cortina, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es tracta d'una introducció als aspectes més bàsics de l'Àlgebra lineal, posant l'èmfasi en els aspectes més funcionals i instrumentals de les tècniques lineals. Un objectiu fonamental és el d'aconseguir una transició àgil i eficient entre els nivells següents del coneixement: 1) el coneixement abstracte d'un concepte matemàtic relacionat amb fenòmens lineals 2) l'aprofundiment en el coneixement del mateix concepte a partir de la seva manipulació pràctica.
Iintroducción a los aspectos más básicos del Álgebra lineal, focalizados en el rol instrumental de las técnicas lineales. Un objectivo fundamental es dotar al alumno de una transición ágil y eficiente entre: 1) el conocimiento abstracto de un concepto matemático relacionado con los fenómenos lineales 2) el dominio robusto del mismo concepto a partir de su manipulación práctica.

2019-20
Grau en Enginyeria Química [951]
3 documents
2.
5 p, 120.7 KB Àlgebra [103795] / Broto Blanco, Carlos ; Cedó Giné, Ferran ; Moncasi Solsona, Jaume ; Nart Viñals, Enric ; Saumell Ariño, Laia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es tracta d'una introducció als aspectes més bàsics de l'Àlgebra lineal, posant l'èmfasi en els aspectes més funcionals i instrumentals de les tècniques lineals. Un objectiu fonamental és el d'aconseguir una transició àgil i eficient entre els tres nivells següents del coneixement: el coneixement abstracte d'un concepte matemàtic relacionat amb fenòmens lineals l'aprofundiment en el coneixement del mateix concepte a partir de la seva manipulació pràctica "manual" l'aprofundiment en el coneixement del mateix concepte a partir de la seva manipulació pràctica amb un ordinador. [...]
(Traducción google) Se trata de una introducción a los aspectos más básicos del Álgebra lineal, poniendo el énfasis en los aspectos más funcionales e instrumentales de las técnicas lineales. Un objetivo fundamental es el de conseguir una transición ágil y eficiente entre los tres niveles siguientes del conocimiento: el conocimiento abstracto de un concepto matemático relacionado con fenómenos lineales la profundización en el conocimiento del mismo concepto a partir de su manipulación práctica "manual" la profundización en el conocimiento del mismo concepto a partir de su manipulación práctica con un ordenador. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
3.
4 p, 116.7 KB Matemàtiques [100967] / Solanes Farrés, Gil ; Nart Viñals, Enric ; Perera Domènech, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Aquesta és la primera de les tres assignatures de matemàtiques del Grau de Biotecnologia. Pretén donar la formació prèvia per al tractament qualitatiu i numèric d'equacions diferencials, que continuarà a l'assignatura de Mètodes Numèrics i s'aplicarà més endavant a les assignatures de l'especialitat Biotecnologia de Processos. [...]
Esta es la primera de las tres asignaturas de matemáticas del Grado de Biotecnología. Pretende dar la formación previa para el tratamiento cualitativo y numérico de ecuaciones diferenciales, que continuará en la asignatura de Métodos Numéricos y se aplicará más adelante en las asignaturas de la especialidad Biotecnología de Procesos. [...]

2019-20
Grau en Biotecnologia [815]
3 documents
4.
4 p, 113.8 KB Matemàtiques [100814] / Nart Viñals, Enric ; Cuadrado Gavilán, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
En el context d'uns estudis de Biologia Ambiental és important una formació matemàtica sòlida. En aquest sentit, aquest programa pretén un doble objectiu. Per una banda, donar a l'estudiant la formació matemàtica necessària en els camps de l'àlgebra lineal i el càlcul diferencial que li permetin, i aquest és el segon objectiu, modelitzar matemàticament alguns problemes en Biologia.
En el contexto de unos estudios de Biología Ambiental es importante una formación matemática sólida. En este sentido, este programa pretende un doble objectivo. Por un lado, dotar al estudiante de la formación matemática necesaria en los campos del álgebra lineal y el cálculo diferencial que le permitan, y éste es el segundo objetivo, modelizar matemáticamente algunos problemas en Biología.

2019-20
Grau en Biologia Ambiental [813]
3 documents
5.
4 p, 114.8 KB Àlgebra II [100144] / Camps Camprubí, Rosa ; Nart Viñals, Enric ; Solanes Farrés, Gil ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura és la segona part d'un conjunt de dues assignatures dedicades a aspectes d'Àlgebra del Grau de Física. L'objectiu principal de l'assignatura és dotar l'estudiant d'unes eines algebraiques necessàries per entendre la resta d'assignatures de la llicenciatura. [...]
Esta asignatura es la segunda parte de un conjunto de dos asignaturas dedicadas a aspectos de Álgebra del Grado de Física. El objetivo principal de la asignatura es dotar al estudiante de unas herramientas algebraicas necesarias para entender el resto de asignaturas de la licenciatura. [...]

2019-20
Grau en Física [1281]
3 documents
6.
6 p, 86.9 KB Matemàtiques I [102097] / Esparza Masana, Ricard ; Nart Viñals, Enric ; Martinez Redondo, Denis ; Sueiro Bal, Juan Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'assignatura de Matemàtiques I té també un paper anivellador, que ha de permetre a l'estudiant adquirir i consolidar els seus coneixements i habilitats per comprendre i manipular correctament els conceptes i eines matemàtiques bàsiques relatives a l'anàlisi d'una variable real. [...]
La asignatura de Matemáticas I tiene también un papel nivelador, que debe permitir al estudiante adquirir y consolidar sus conocimientos y habilidades para comprender y manipular correctamente los conceptos y herramientas matemáticas básicas relativas al análisis de una variable real. [...]

2018-19
Grau en Comptabilitat i Finances [947]
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
7.
5 p, 77.3 KB Àlgebra [103795] / Broto Blanco, Carlos ; Moncasi Solsona, Jaume ; Nart Viñals, Enric ; Saumell Ariño, Laia ; Xarles Ribas, Francesc Xavier ; Bars Cortina, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es tracta d'una introducció als aspectes més bàsics de l'Àlgebra lineal, posant l'èmfasi en els aspectes més funcionals i instrumentals de les tècniques lineals. Un objectiu fonamental és el d'aconseguir una transició àgil i eficient entre els tres nivells següents del coneixement: el coneixement abstracte d'un concepte matemàtic relacionat amb fenòmens lineals l'aprofundiment en el coneixement del mateix concepte a partir de la seva manipulació pràctica "manual" l'aprofundiment en el coneixement del mateix concepte a partir de la seva manipulació pràctica amb un ordinador. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
8.
4 p, 76.0 KB Càlcul [103809] / Carmona Domènech, Joan Josep ; Nart Viñals, Enric ; Nicolau Nos, Artur ; Prat Baiget, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
1. Ser capaç d'utilitzar amb fluidesa el llenguatge propiu del Càlcul Infinitesimal 2. Assolir els coneixements teórics del Calcul 3. Saber aplicar els mètodes del Càlcul a problemes de la Ciència i la Tècnica.
2018-19
Grau en Enginyeria Química [951]  
9.
4 p, 73.4 KB Àlgebra [103808] / Nart Viñals, Enric ; Moncasi Solsona, Jaume ; Bars Cortina, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es tracta d'una introducció als aspectes més bàsics de l'Àlgebra lineal, posant l'èmfasi en els aspectes més funcionals i instrumentals de les tècniques lineals. Un objectiu fonamental és el d'aconseguir una transició àgil i eficient entre els tres nivells següents del coneixement: 1) el coneixement abstracte d'un concepte matemàtic relacionat amb fenòmens lineals 2) l'aprofundiment en el coneixement del mateix concepte a partir de la seva manipulació pràctica "manual" 3) l'aprofundiment en el coneixement del mateix concepte a partir de la seva manipulació pràctica amb un ordinador L'objectiu de fons més important és el d'aprendre a dissenyar estratègies eficients per aplicar tècniques concretes per resoldre problemes complexos.
2018-19
Grau en Enginyeria Química [951]  
10.
4 p, 78.6 KB Matemàtiques [100967] / Solanes Farrés, Gil ; Nart Viñals, Enric ; Perera Domènech, Francesc ; Cebrian Galan, Alex ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Aquesta és la primera de les tres assignatures de matemàtiques del Grau de Biotecnologia. Pretén donar la formació prèvia per al tractament qualitatiu i numèric d'equacions diferencials, que continuarà a l'assignatura de Mètodes Numèrics i s'aplicarà més endavant a les assignatures de l'especialitat Biotecnologia de Processos. [...]
2018-19
Grau en Biotecnologia [815]
3 documents

Course materials : 36 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Nart, E.
5 Nart, Enric,
12 Nart, enric
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.