Results overview: Found 36 records in 0.02 seconds.
Articles, 4 records found
Research literature, 5 records found
Course materials, 27 records found
Articles 4 records found  
1.
13 p, 1.6 MB Números normals / Nicolau Nos, Artur (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
2016
Materials matemàtics, 2016, p. 1-13  
2.
24 p, 199.8 KB Radial behaviour of harmonic Bloch functions and their area function / Nicolau Nos, Artur (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
1999 - 10.1512/iumj.1999.48.1662
Indiana University mathematics journal, Vol. 48, No. 4 (1999) , p. 1213-1236  
3.
36 p, 330.8 KB Distributional inequalities for non harmonic functions / González, María J. (Universidad de Cádiz. Departamento de Matemáticas) ; Koskela, P. (University of Jyväskylä. Department of Mathematics) ; González Llorente, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Nicolau Nos, Artur (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
The relationship between the non-tangential maximal function and convenient versions of the area function of a general (non harmonic) function in a upper-half space are studied.
2003 - 10.1512/iumj.2003.52.2140
Indiana University mathematics journal, Vol. 52, No. 1 (2003) , p. 191-226  
4.
12 p, 371.2 KB Cancel·lacio i automillora / Nicolau Nos, Artur (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Aquest article presenta dos problemes d'anàlisi clàssica: el creixement dels quocients incrementals de les funcions de Weierstrass i la regularitat de les mesures de Besicovitch. Aquests problemes s'estudien utilitzant tècniques de martingales diàdiques i s'obtenen diverses versions de la llei del logaritme iterat.
2008
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, Vol. 23, Núm. 2 (2008) , p. 221-232  

Research literature 5 records found  
1.
91 p, 584.1 KB Approximation in the Zygmund Class and Distortion under Inner Functions / Soler i Gibert, Odí ; Nicolau Nos, Artur, dir.
En aquest treball es tracten dos problemes. El primer és un problema d'aproximació en la classe de Zygmund per funcions del subespai I_1(BMO), que és l'espai de funcions contínues amb derivada a BMO en el sentit de les distribucions. [...]
En este trabajo se tratan dos problemas. El primero es un problema de aproximación en la clase de Zygmund por funciones del subespacio I_1(BMO), que es el espacio de funciones continuas con derivada en BMO en el sentido de las distribuciones. [...]
In this work we deal with two different problems. The first one is an approximation problem in the Zygmund class by functions in the subspace I_1(BMO), which is the space of continuous functions with derivative in BMO in the sense of distributions. [...]

2020  
2.
84 p, 736.9 KB Fine boundary properties in complex analysis and discrete potential theory / Levi, Matteo ; Arcozzi, N. 1963-, (Nicola) dir. ; Nicolau Nos, Artur, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
In this thesis we study some fine properties of sets in the boundary of continuous and discretemetric spaces. On the discrete side, we consider a Potential Theory on infinite trees. Usingprobabilistic methods, we derive a description of the set of irregular points for the Dirichletproblem on the tree. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
3.
92 p, 512.9 KB Smooth sets and two problems in the Dirichlet space / Seco Forsnacke, Daniel ; Nicolau Nos, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
Estudiamos los conjuntos suaves en el sentido de nido por Hungerford en espacios eucl deos. Probamos una versin ms fuerte del Teorema de Hungerford sobre la dimensi on de Haus- dor de la frontera de estos conjuntos y mostramos la invariancia de la de nici on mediante una clase de homeomor smos del espacio ambiente. [...]
We study smooth sets in the sense de ned by Hungerford on Euclidean spaces. We prove a sharp form of Hungerford's Theorem on the Hausdor dimension of the boundary of these sets and show the invariance of the de nition under a class of homeomorphisms of the ambient space. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
4.
107 p, 567.5 KB Ideals finitament generats i decreixement de funcions analítiques i acotades / Pau i Plana, Jordi ; Nicolau Nos, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Vegeu jppresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
2 documents
5.
92 p, 744.8 KB Successions d'interpolació en certs espais de funcions / Blasi i Babot, Daniel ; Nicolau Nos, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Vegeu dbbresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
2 documents

Course materials 27 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 106.0 KB Càlcul [103796] / Carmona Domènech, Joan Josep ; Donaire Benito, Juan Jesús ; Nicolau Nos, Artur ; Cuadrado Gavilán, Silvia ; Solanes Farrés, Gil ; Marín Pérez, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Assolir el nivell suficient en càlcul d'una variable per tractar fenòmens i resoldre els problemes matemàtics plantejats en l'enginyeria que es poden descriure en aquests termes. Sustentar les parts de les demés assignatures del grau que precisen domini de funcions reals d'una variable. [...]
Achieve sufficient level in calculus of a variable to deal with phenomena and solve mathematical problems posed in engineering that can be described in these terms. To sustain the parts of the other subjects of the degree that require mastery of real functions of a variable. [...]
Alcanzar el nivel suficiente en cálculo de una variable para tratar fenómenos y resolver los problemas matemáticos planteados en la ingeniería que se pueden describir en estos términos. Sustentar las partes de las demás asignaturas del grado que precisan dominio de funciones reales de una variable. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
2.
4 p, 99.5 KB Tendències actuals de les matemàtiques [100127] / Nicolau Nos, Artur ; Delgado de la Torre, Rosario ; Gasull Embid, Armengol ; Perera Domènech, Francesc ; Tolsa Domènech, Xavier ; Masdeu Jurnet, Marc ; Castellana Vila, Natalia ; Solanes Farrés, Gil ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius d'aquest assignatura són: Posar en contacte els futurs graduats amb temes importants de Matemàtiques que no es cobreixen a les assignatures del Grau. Acostumar els alumnes a escoltar conferències científiques, com a complement a la docència habitual. [...]
The objectives of this subject are: - To introduce the future graduates with important results of Mathematics that are no - As a complement to the standard teaching, the students will get used to scientific - To give an updated view of mathematics. [...]
Los objetivos de esta asignatura son: Poner en conatcto a los futuros graduados con temas importantes de Matemáticas que no se cubren en las asignaturas del Grado. Acostumbrar a los alumnos a escuchar conferencias científicas como complemento a la docencia habitual. [...]

2021-22
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
3 documents
3.
6 p, 112.9 KB Funcions de variable real [100087] / Burgués Badía, Josep Maria ; Nicolau Nos, Artur ; Mateu Bennassar, Juan Eugenio ; Martin Pedret, Joaquin ; Prat Baiget, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
A nivell de coneixements, l'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant aprengui sòlidament els conceptes bàsics del Càlcul Infinitesimal: les funcions de variable discreta (successions) o contínua, el concepte de canvi (límits, derivades) i la teoria d'integració. [...]
The objective of the subject is that the student learns solidly the basic concepts of the Infinitesimal Calculus: functions of discrete variable (sequences) or continuous, the concepts of limit, derivative and the theory of integration. [...]
A nivel de conocimientos, el objetivo de la asignatura es que el estudiante aprenda sólidamente los conceptos básicos del Cálculo Infinitesimal: las funciones de variable discreta (sucesiones) o continua, el concepto de cambio (Límites, derivadas) y la teoría de integración. [...]

2021-22
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
3 documents
4.
6 p, 109.9 KB Anàlisi matemàtica [100094] / Bruna Floris, Joaquim ; Donaire Benito, Juan Jesús ; Nicolau Nos, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Per tal que un alumne superi l'assignatura entenem que és imprescindible que adquireixi les següents capacitats. Capacitats teòriques. 1. Entendre la noció de convergència de sèries i d'integrals impròpies. [...]
For a student to succeed in this subject is is essential to acquire the following capacities. Theoretical skills. 1. Understand the notion of series convergence and improper integrals. 2. Know about the most important criteria to decide the convergence of series and improper integrals. [...]
Para que un alumno supere la asignatura entendemos que es imprescindible que adquiera las siguientes capacidades. Capacidades teóricas. 1. Entender la noción de convergencia de series y de integrales impropias. [...]

2021-22
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
3 documents
5.
3 p, 97.4 KB Tendències actuals de les matemàtiques [100127] / Nicolau Nos, Artur ; Delgado de la Torre, Rosario ; Gasull Embid, Armengol ; Perera Domènech, Francesc ; Prats Soler, Martí ; Rubio Nuñez, Roberto ; Castellana Vila, Natalia ; Solanes Farrés, Gil ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius d'aquest assignatura són: Posar en contacte els futurs graduats amb temes importants de Matemàtiques que no es cobreixen a les assignatures del Grau. Acostumar els alumnes a escoltar conferències científiques, com a complement a la docència habitual. [...]
Los objetivos de esta asignatura son: Poner en conatcto a los futuros graduados con temas importantes de Matemáticas que no se cubren en las asignaturas del Grado. Acostumbrar a los alumnos a escuchar conferencias científicas como complemento a la docencia habitual. [...]

2020-21
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [779]
3 documents
6.
3 p, 99.0 KB Anàlisi harmònica [100111] / Nicolau Nos, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El principal objectiu és descriure com l'Anàlisi de Fourier permet expressar totes les funcions com a superposició (suma) d'ones elementals i com s'utilitza aquest fet en les aplicacions.
El objetivo principal es describir la forma en que el Análisis Armónico permite descomponer una función como suma de ondas elementales y las aplicaciones de este principio.

2020-21
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [779]
3 documents
7.
4 p, 103.5 KB Càlcul [103802] / Orobitg Huguet, Joan ; Burgués Badía, Josep Maria ; Nicolau Nos, Artur ; Verdera Melenchón, Joan ; Mateu Bennassar, Juan Eugenio ; Garcia Martinez, Yamila ; Márquez Arias, Juan Pablo Roberto ; Carrión Santiago, Guillermo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Resoldre els problemes matemàtics que es poden plantejar en l'enginyeria informàtica. Conèixer i treballar de manera intuïtiva, geomètrica i formal les nocions de límit, continuïtat, derivada i integral. [...]
Resolver los problemas matemáticos que se pueden plantear en la ingeniería informática. Conocer y trabajar de manera intuitiva, geométrica y formal las nociones de límite, continuidad, derivada e integral. [...]

2020-21
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
8.
4 p, 101.8 KB Càlcul [103809] / Carmona Domènech, Joan Josep ; Nicolau Nos, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
1. Ser capaç d'utilitzar amb fluidesa el llenguatge propiu del Càlcul Infinitesimal 2. Assolir els coneixements teórics del Calcul 3. Saber aplicar els mètodes del Càlcul a problemes de la Ciència i la Tècnica.
Leer la información de Objetivos en el correspondiente apartado de la Guia Docent en català.

2019-20
Grau en Enginyeria Química [951]
3 documents
9.
4 p, 103.0 KB Càlcul [103802] / Orobitg Huguet, Joan ; Burgués Badía, Josep Maria ; Gascón, Josep ; Mañosas Capellades, Francesc ; Nicolau Nos, Artur ; Saumell Ariño, Laia ; Verdera Melenchón, Joan ; Llabrés Florit, Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Resoldre els problemes matemàtics que es poden plantejar en l'enginyeria informàtica. Conèixer i treballar de manera intuïtiva, geomètrica i formal les nocions de límit, continuïtat, derivada i integral. [...]
Resolver los problemas matemáticos que se pueden plantear en la ingeniería informática. Conocer y trabajar de manera intuitiva, geométrica y formal las nociones de límite, continuidad, derivada e integral. [...]

2019-20
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
10.
3 p, 97.7 KB Tendències actuals de les matemàtiques [100127] / Nicolau Nos, Artur ; Delgado de la Torre, Rosario ; Gasull Embid, Armengol ; Jolis Giménez, Maria ; Perera Domènech, Francesc ; Castellana Vila, Natalia ; Solanes Farrés, Gil ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius d'aquest assignatura són: Posar en contacte els futurs graduats amb temes importants de Matemàtiques que no es cobreixen a les assignatures del Grau. Acostumar els alumnes a escoltar conferències científiques, com a complement a la docència habitual. [...]
Los objetivos de esta asignatura son: Poner en conatcto a los futuros graduados con temas importantes de Matemáticas que no se cubren en las asignaturas del Grado. Acostumbrar a los alumnos a escuchar conferencias científicas como complemento a la docencia habitual. [...]

2019-20
Grau en Matemàtiques [777]
3 documents

Course materials : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.