Resultados globales: 20 registros encontrados en 0.01 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 10 registros
Materiales académicos, Encontrados 10 registros
Documentos de investigación Encontrados 10 registros  
1.
42 p, 13.3 MB Páradais / Muñoz Alcaráz, Daniel ; Niqui Espinosa, Jacint, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La bambolla immobiliària va ser un fenomen que va tindre lloc des dels anys noranta fins a la crisi de 2008. Durant aquest període, Torrevella va ser un dels llocs on més habitatges es van construir de tota Espanya i, per tant, que demogràficament i econòmicament més van créixer. [...]
La burbuja inmobiliaria fue un fenómeno que tuvo lugar desde los años noventa hasta la crisis de 2008. Durante este periodo, Torrevieja fue uno de los lugares donde más viviendas se construyeron de toda España y, por tanto, que demográficamente y económicamente más crecieron. [...]
The housing bubble was a phenomenon that took place from the 1990s until the 2008 crisis. During this period, Torrevieja was one of the places where the most homes were built in all of Spain, and therefore the most demographically and economically grew. [...]

2022
Grau en Periodisme [1432]  
2.
87 p, 24.9 MB Les narratives sonores i l'espai / Cid Cerdà, Marçal ; Niqui Espinosa, Jacint, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La recerca es basa en tres apartats. Els dos primers expliquen diferents disciplines que fan servir el so com a forma d'expressió (el so en l'audiovisual i l'art sonor). La tercera part investiga sobre la relació espai i so. [...]
La investigación tiene tres apartados. Los dos primeros explican diferentes disciplinas que utilizan el sonido como forma de expresión (el sonido en el audiovisual y el arte sonoro). La tercera parte investiga sobre la relación espacio y sonido. [...]
The investigation is composed by three chapters. The first two explain different disciplines that use sound as a medium of expression (the sound in the audiovisual industry and sound art) and the third part investigates about the relationship between sound and space. [...]

2022
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]  
3.
112 p, 1.6 MB Approaching New Journalism : a case of study of its nowadays presence in the US magazines The New Yorker, New York, and Esquire / Morell Peña, Cristina ; Niqui Espinosa, Jacint, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El nou periodisme és un estil periodístic que va tenir molta repercussió durant els anys 60 i 70, però es podria continuar veient la seva influència al segle XXI? Aquest estudi té com a objectiu principal abordar el nou periodisme des d'una perspectiva actual, retratant la seva presència a tres de les revistes estatunidenques més influents: The New Yorker, New York i Esquire. [...]
El nuevo periodismo es un estilo periodístico que tuvo mucha repercusión durante los años 60 y 70, pero ¿Se podría seguir viendo su influencia en el siglo XXI? Este estudio tiene como objetivo principal abordar el nuevo periodismo desde una perspectiva actual, retratando su presencia en tres de las revistas estadounidenses más influyentes: The New Yorker, New York y Esquire. [...]
The New Journalism is a style that had its glory days between the 60s and the 70s, but could its influence still be seen in the 21st century? This study aims to approach New Journalism from a current perspective by portraying its nowadays presence in three of the US most influential magazines: The New Yorker, New York, and Esquire. [...]

2021
Grau en Periodisme [971]  
4.
76 p, 1005.6 KB Aprendre història mitjançant el llenguatge audiovisual : disseny d'una estratègia per incentivar l'assoliment de conceptes i la motivació de l'alumnat de secundària en el marc del 'Programa Èxit' / Recasens Benito, Aina ; Niqui Espinosa, Jacint, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte pretén fer un repàs de la situació actual en l'aplicació de l'audiovisual a les aules per fer un posterior disseny d'una estratègia per incentivar i facilitar l'aprenentatge en la secundària dins del marc del 'Programa Èxit'. [...]
Este proyecto pretende hacer un repaso de la situación actual en la aplicación del audiovisual en las aulas para hacer un posterior diseño de una estrategia para incentivar y facilitar el aprendizaje en la secundaria dentro del marco del 'Programa Èxit'. [...]
This project intends to go over the current state of the use of audiovisuals in classrooms to later design a strategy to encourage and facilitate learning in secondary education within the framework of the 'Èxit Program'. [...]

2020
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
5.
173 p, 8.9 MB Pyus : el joc interactiu com a eina per apropar el periodisme als infants / Millán Pruna, Clara ; Niqui Espinosa, Jacint, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Pyus és una eina interactiva que neix de la necessitat d'apropar el periodisme als infants. En un moment històric en què les nenes i els nens neixen en un món de constants innovacions tecnològiques, es proposa la creació d'una aplicació infantil, per a mòbil o tauleta, que utilitzi el joc com a instrument d'aprenentatge. [...]
Pyus es una herramienta interactiva que nace de la necesidad de acercar el periodismo a los más pequeños. En un momento histórico en que las niñas y los niños nacen en un mundo de constantes innovaciones tecnológicas, se propone la creación de una aplicación infantil, para móvil o tableta, que utilice el juego como instrumento de aprendizaje. [...]
Pyus is an interactive tool which emerges from the need to bring journalism closer to children. In a historical moment in which girls and boys are born in a world of constant technological innovations, a chlidren's adapted application, for both mobile and tablet, which uses the game as a tool for learning development is proposed. [...]

2019
Grau en Periodisme [971]  
6.
132 p, 4.0 MB Análisis de las narraciones futbolísticas del programa radiofónico 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE / Peña Franco, Jose Manuel ; Niqui Espinosa, Jacint, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball té com a objectiu apropar al lector al mon de la narració esportiva mitjançant el programa capdavanter a Espanya en matèria de retransmissions esportives: el 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. [...]
Este trabajo tiene como objetivo acercar al lector al mundo de la narración deportiva a través del programa líder en España en materia de retransmisiones deportivas: el 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. [...]
This paper has the objective of approaching the sport narration world to the lector through the leader program in Spain in sport matters broadcasts: 'Tiempo de Juego' from COPE's channel. So, it has been made a deep analysis of the program basic and essential, the football narration, starting at the corresponding determing of the human being of the narrations: the role of participant actors, the locution style, and the football language. [...]

2018
Grau en Periodisme [971]  
7.
79 p, 4.1 MB Creació d'una pàgina web interactiva que compara l'educació tradicional i el Mètode Montessori / Noel Garcia, Maria ; Niqui Espinosa, Jacint, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Creació d'una web interactiva que aporta informació en forma de text, podcasts, mapes, taules i llistes sobre el Mètode Montessori i l'educació tradicional per a una posterior comparativa, a càrrec de l'usuari. [...]
Creación de una web interactiva que aporta información en forma de texto, podcasts, mapas, tablas y listas sobre el Método Montessori y la educación tradicional para una posterior comparativa, a cargo del usuario. [...]
Creation of an interactive website that provides information by text, podcasts, maps, tables and lists about the Montessori Method and traditional education for a later comparison, by the user. The project collects the whole process of documentation and creation of the web space, understood as a tool of reference necessary for the world of education, as well as a market analysis, the project budget and a detailed and studied design of the page.

2018
Grau en Periodisme [971]  
8.
92 p, 3.4 MB La comunicació de moda en l'era digital : el sorgiment i la consolidació del fenomen influencer / Rodríguez Bosch, Oriol ; Niqui Espinosa, Jacint, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
D'ençà de l'aparició de la web 2. 0, les relacions entre els diferents actors socials s'han modificat i han aparegut noves formes de negoci. Des de ben aviat, en aquest nou escenari, els 'bloggers', especialment els de moda, van assolir un important protagonisme com a líders d'opinió i l'entrada en crisi del model de publicitat tradicional, acompanyada de l'aparició d'Instagram, va propiciar la seva consolidació. [...]
Desde la aparición de la web 2. 0, las relaciones entre los diferentes actores sociales se han modificado y han aparecido nuevas formas de negocio. Desde muy pronto, en este nuevo escenario, los 'bloggers', especialmente los de moda, alcanzaron un importante protagonismo como líderes de opinión y la entrada en crisis del modelo de publicidad tradicional, acompañada de la aparición de Instagram, propició su consolidación. [...]
Since the emergence of web 2. 0, the relationship between the different social actors has changed and new ways of business have arisen. Very soon, in this new context, bloggers reached an important role as opinion leaders and the beginning of the crisis of the traditional advertising model, next to the appearance of Instagram, promoted their consolidation. [...]

2017
Grau en Periodisme [971]  
9.
108 p, 2.9 MB Comunicació de les empreses de moda a través d'Instagram / Giménez Allepuz, Mireia ; Niqui Espinosa, Jacint, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Amb l'era d'Internet i l'entrada de les Xarxes Socials el món de la moda ha canviat. Les empreses de moda han modificat les seves estratègies de comunicació i han utilitzat la plataforma Instagram com una nova eina. [...]
Con la era de Internet y la entrada de las Redes Sociales el mundo de la moda ha cambiado. Las empresas de moda han modificado sus estrategias de comunicación y han utilizado la plataforma Instagram como una nueva herramienta. [...]
With the Internet era and the entry of Social Networks the world of fashion has changed. Fashion companies have modified their communication strategies and have used the Instagram platform as a new tool. [...]

2017
Grau en Periodisme [971]  
10.
93 p, 4.5 MB La importància de l'alfabetització mediàtica en la interpretació de la informació : Estudi de cas amb els alumnes de batxillerat de l'IES Serra d'Irta / Barceló Cucala, Anna ; Niqui Espinosa, Jacint, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Actualment hi ha tanta informació que és fàcil ser víctima de manipulació informativa. Per detectar-la és important desenvolupar el pensament crític i l'alfabetització mediàtica és l'instrument ideal per fer-ho. [...]
A día de hoy hay tanta información que es facil ser víctima de manipulación informativa. Para detectarla es importante desarrollar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática es el instrumento ideal para ello. [...]
Actually, there is so much information that it's easy to be a victim of informative manipulation. To detect manipulation, it's important to develop critical thinking and media literacy is the ideal instrument for this. [...]

2015
Grau en Periodisme [971]  

Materiales académicos Encontrados 10 registros  
1.
5 p, 102.6 KB Fonaments Tecnològics del Periodisme [104990] / Niqui Espinosa, Jacint ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
. - Conèixer quins són els processos que intervenen en el periodisme audiovisual i multimèdia . - Aprendre quins són els principals instruments tecnològics que intervenen en aquests processos i les innovacions que s'estan produint en aquest terreny, per veure com els pot influenciar en la seva feina com a comunicadors, en els missatges i en la seva recepció. [...]
. - Understanding the processes involved in audiovisual and multimedia journalism. . - Learn which are the main technological instruments used in these processes and the innovations that are occurring in this matter, to see how they can influence their work as a communicators, in the messages and in their reception. [...]
. - Conocer los procesos que intervienen en el periodismo audiovisual y multimedia. . - Aprender cuales son los principales instrumentos tecnológicos que intervienen en estos procesos y las innovaciones que se están produciendo en este terreno, para ver cómo pueden influenciar en su trabajo a los comunicadores, en los mensajes y en su recepción. [...]

2023-24
Grau en Periodisme [1432]
3 documentos
2.
4 p, 102.3 KB Fonaments Tecnològics del Periodisme [104990] / Niqui Espinosa, Jacint ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
. - Conèixer quins són els processos que intervenen en el periodisme audiovisual i multimèdia . - Aprendre quins són els principals instruments tecnològics que intervenen en aquests processos i les innovacions que s'estan produint en aquest terreny, per veure com els pot influenciar en la seva feina com a comunicadors, en els missatges i en la seva recepció. [...]
. - Understanding the processes involved in audiovisual and multimedia journalism. . - Learn which are the main technological instruments used in these processes and the innovations that are occurring in this matter, to see how they can influence their work as a communicators, in the messages and in their reception. [...]
. - Conocer los procesos que intervienen en el periodismo audiovisual y multimedia. . - Aprender cuales son los principales instrumentos tecnológicos que intervienen en estos procesos y las innovaciones que se están produciendo en este terreno, para ver cómo pueden influenciar en su trabajo a los comunicadores, en los mensajes y en su recepción. [...]

2022-23
Grau en Periodisme [1432]
3 documentos
3.
4 p, 105.1 KB Narrativa Audiovisual [105019] / Gutiérrez, Maria ; Niqui Espinosa, Jacint ; Gómez, Ángel Custodio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu de l'assignatura és capacitar a l'alumne en la construcció de continguts audiovisuals partint de models narratius específics, aprofundint en les distintes teories narratives, de la dramatúrgia i de la natura expressiva dels llenguatges audiovisuals.
The aim of the subject is to approach different narrative theories and to encourage students to make audiovisual contents based on specific narrative models, focusing in dramaturgy and expressive nature of the audiovisual languages.
El objetivo de la asignatura es capacitar al alumno en la construcción de contenidos audiovisuales partiendo de modelos narrativos específicos, profundizando en las distintas teorías narrativas, de la dramaturgia y de la naturaleza expresiva de los lenguajes audiovisuales.

2021-22
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documentos
4.
4 p, 102.2 KB Fonaments Tecnològics del Periodisme [104990] / Niqui Espinosa, Jacint ; Rueda Gallardo, Francesc J. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
. - Conèixer quins són els processos que intervenen en el periodisme audiovisual i multimèdia . - Aprendre quins són els principals instruments tecnològics que intervenen en aquests processos i les innovacions que s'estan produint en aquest terreny, per veure com els pot influenciar en la seva feina com a comunicadors, en els missatges i en la seva recepció. [...]
. - Understanding the processes involved in audiovisual and multimedia journalism. . - Learn which are the main technological instruments used in these processes and the innovations that are occurring in this matter, to see how they can influence their work as a communicators, in the messages and in their reception. [...]
. - Conocer los procesos que intervienen en el periodismo audiovisual y multimedia. . - Aprender cuales son los principales instrumentos tecnológicos que intervienen en estos procesos y las innovaciones que se están produciendo en este terreno, para ver cómo pueden influenciar en su trabajo a los comunicadores, en los mensajes y en su recepción. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
3 documentos
5.
4 p, 101.0 KB Fonaments Tecnològics del Periodisme [104990] / Niqui Espinosa, Jacint ; Rueda Gallardo, Francesc J. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
. - Conèixer quins són els processos que intervenen en el periodisme audiovisual i multimèdia . - Aprendre quins són els principals instruments tecnològics que intervenen en aquests processos i les innovacions que s'estan produint en aquest terreny, per veure com els pot influenciar en la seva feina com a comunicadors, en els missatges i en la seva recepció. [...]
. - Conocer los procesos que intervienen en el periodismo audiovisual y multimedia. . - Aprender cuales son los principales instrumentos tecnológicos que intervienen en estos procesos y las innovaciones que se están produciendo en este terreno, para ver cómo pueden influenciar en su trabajo a los comunicadores, en los mensajes y en su recepción. [...]

2020-21
Grau en Periodisme [1432]
3 documentos
6.
3 p, 102.2 KB Narrativa Audiovisual [105019] / Gutiérrez, Maria ; Niqui Espinosa, Jacint ; Gómez, Ángel Custodio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu de l'assignatura és capacitar a l'alumne en la construcció de continguts audiovisuals partint de models narratius específics, aprofundint en les distintes teories narratives, de la dramatúrgia i de la natura expressiva dels llenguatges audiovisuals.
El objetivo de la asignatura es capacitar al alumno en la construcción de contenidos audiovisuales partiendo de modelos narrativos específicos, profundizando en las distintas teorías narrativas, de la dramaturgia y de la naturaleza expresiva de los lenguajes audiovisuales.

2020-21
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documentos
7.
4 p, 99.8 KB Fonaments Tecnològics del Periodisme [104990] / Rueda Gallardo, Francesc J. ; Niqui Espinosa, Jacint ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
. - Conèixer quins són els processos que intervenen en el periodisme audiovisual i multimèdia . - Aprendre quins són els principals instruments tecnològics que intervenen en aquests processos i les innovacions que s'estan produint en aquest terreny, per veure com els pot influenciar en la seva feina com a comunicadors, en els missatges i en la seva recepció. [...]
. - Conocer los procesos que intervienen en el periodismo audiovisual y multimedia. . - Aprender cuales son los principales instrumentos tecnológicos que intervienen en estos procesos y las innovaciones que se están produciendo en este terreno, para ver cómo pueden influenciar en su trabajo a los comunicadores, en los mensajes y en su recepción. [...]

2019-20
Grau en Periodisme [1432]
3 documentos
8.
3 p, 99.5 KB Narrativa Audiovisual [105019] / Gutiérrez, Maria ; Niqui Espinosa, Jacint ; Gómez, Ángel Custodio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu de l'assignatura és capacitar a l'alumne en la construcció de continguts audiovisuals partint de models narratius específics, aprofundint en les distintes teories narratives, de la dramatúrgia i de la natura expressiva dels llenguatges audiovisuals.
El objetivo de la asignatura es capacitar al alumno en la construcción de contenidos audiovisuales partiendo de modelos narrativos específicos, profundizando en las distintas teorías narrativas, de la dramaturgia y de la naturaleza expresiva de los lenguajes audiovisuales.

2019-20
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documentos
9.
6 p, 85.0 KB Tecnologies de la Informació i la Comunicació [103841] / Llorens Maluquer, Carles ; Niqui Espinosa, Jacint ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura s'integra dins la matèria "Comunicació", que inclou també les assignatures d'Història de la comunicació, Llenguatges comunicatius escrits i audiovisuals, Estructura de la comunicació i Teories de la comunicació. [...]
Esta asignatura se integra dentro de la materia "Comunicación", que incluye también las asignaturas de Historia de la comunicación, Lenguajes comunicativos escritos y audiovisuales, Estructura de la comunicación y Teorías de la comunicación. [...]

2018-19
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
2 documentos
10.
6 p, 84.2 KB Tecnologies de la Informació i la Comunicació [103841] / Llorens Maluquer, Carles ; Niqui Espinosa, Jacint ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura s'integra dins la matèria "Comunicació", que inclou també les assignatures d'Història de la comunicació, Llenguatges comunicatius escrits i audiovisuals, Estructura de la comunicació i Teories de la comunicació. [...]
2017-18
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.