Results overview: Found 93 records in 0.03 seconds.
Articles, 2 records found
Periodical publications, 1 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 18 records found
Course materials, 49 records found
Graphic and multimedia documents, 5 records found
Personal and institutional archives, 22 records found
Articles 2 records found  
1.
1 p, 125.7 KB Monitoring and registering of rumen movement in ruminants / Oliver, Joan (Department de Microelectronica i Sistemes Electronics, Universitat Autonoma de Barcelona) ; Peralta, Alejandro (Department de Microelectronica i Sistemes Electronics, Universitat Autonoma de Barcelona) ; Salama, Ahmed A.K. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Ferrer, Carles (Ferrer i Ramis) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Caja López, Gerardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
Teams composed of electronic engineers and animal science scientists are nowadays collaborating to find mechanisms that help to understand rumen behavior in order to prevent diseases and improve animal goods. [...]
2017 - 10.3390/proceedings1080779
Proceedings, Vol. 1 (2017) , p. 1  
2.
18 p, 1.0 MB La imagen del Crucificado en Salvador Dalí, José María Sert y Juan de la Cruz : hipótesis de realización del dibujo del monasterio de la Encarnación de Ávila / Oliver, Joan Carles (Universitat de les Illes Balears) ; Cabezas Gelabert, Lino (Universitat de Barcelona)
En las primeras interpretaciones del origen del dibujo de Juan de la Cruz, conservado en el monasterio de la Encarnación de Ávila, se intentó relacionarlo con una «visión corporal» del mismo Crucificado. [...]
En les primeres interpretacions de l'origen del dibuix de Joan de la Creu, conservat al monestir de l'Encarnació d'Àvila, es va intentar relacionar-ho amb una «visió corporal» del mateix Crucificat. [...]
In the first interpretations of the origins of the drawing by John of the Cross preserved in the Monastery of the Incarnation in Ávila, there was an attempt to relate this work with a "bodily vision" of the Crucifixion. [...]

2016 - 10.5565/rev/locus.267
Locus amoenus, Núm. 14 (2016) , p. 215-232 (Articles)  

Periodical publications 1 records found  
1.
12 p, 1.7 MB L'Aixeta : revista de l'Institut Joan Oliver / Institut Joan Oliver
Sabadell : Institut Joan Oliver, 198?-  

Books and collections 1 records found  
1.
12 p, 1.4 MB L'agenda virtual d'activitats d'aprenentatge com a eina educativa / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Velasco González, Antonio José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Valderrama-Vallés, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Oliver-Malagelada, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Ferrer-Ramis, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Toledo-Morales, Ricardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
La metodologia docent impulsada per la creació d'un espai europeu d'educació superior comú implica tenir en compte el treball de l'estudiant. En aquest sentit, i per donar suport al procés d'aprenentatge dels alumnes, s'ha desenvolupat un procediment d'elaboració d'agendes d'activitats a partir de guies docents d'assignatures ja expressades en ECTS, és a dir, en les que es dóna informació de la dedicació dels estudiants tant a les tasques presencials com a les no presencials. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut : cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 69-79
4 documents

Research literature 18 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
198 p, 3.6 MB Algorithmic and architectural optimization techniques in particle filtering for FPGA-Based navigation applications / Sileshi, Biruk Getachew ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Els filtres de partícules (FPs) són una tipologia de tècniques d'estimació bayesiana basades en simulacions Monte Carlo que es troben entre els sistemes d'estimació que ofereixen millors rendiments i major flexibilitat en la resolució de problemes d'estimació no lineals i no gaussians. [...]
Los filtros de partículas (FPs) son una tipología de técnicas de estimación bayesiana basadas en simulaciones Monte Carlo que se encuentran entre los sistemas de estimación que ofrecen mejores rendimientos y mayor flexibilidad en la resolución de problemas de estimación no lineales y no gausianos . [...]
Particle filters (PFs) are a class of Bayesian estimation techniques based on Monte Carlo simulations that are among the estimation frameworks that offer superior performance and flexibility on addressing non-linear and non Gaussian estimation problems. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
2.
100 p, 4.9 MB Human-machine interface for industrial vehicles / Ametller Navas, Eduard ; Pagès Cisa, David ; Aubert, Jordi ; Oliver Malagelada, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El món de l'automoció és un sector clau dins de la indústria, tant en el nostre país com en l'àmbit global. En els últims anys, l'electrònica ha anat agafant un major protagonisme i s'ha realitzat un gran procés d'estandardització per garantir la seguretat dels usuaris. [...]
El mundo de la automoción es un sector clave dentro de la industria, tanto de nuestro país como en el ámbito global. En los últimos años, la electrónica ha ido tomando mayor protagonismo, y se ha realizado un gran proceso de estandarización para garantizar la seguridad de los usuarios. [...]
The automotive world is a key sector inside the industry, both in our country and in the global scope. In the last years, the electronics has been taking prominence and a great standardization process has been done to ensure the safety of users. [...]

2016  
3.
122 p, 3.7 MB Disseny i construcció d'un pèndol invertit / Jordà Múrria, Xavier ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consisteix en l'estudi del problema clàssic del pèndol invertit en l'àrea de control. Per tal de poder realitzar aquest estudi s'ha construït un prototip que simuli el comportament d'un pèndol invertit. [...]
Este proyecto consiste en el estudio del problema clásico del péndulo invertido en el área de control. Para poder realizar este estudio se construye un prototipo de péndulo que simule su comportamiento. [...]
This project consists on the study of the classic inverted pendulum problem in the control area. To implement this study, a prototype which simulates this problem is build. Subsequently, several possible controls e. [...]

2013  
4.
251 p, 5.2 MB Referència de tensió compensada en temperatura i de resposta adaptativa a la variació de la tensió d'alimentació per a interfícies de sensors capacitius en sistemes de conversió freqüencial / Aragonés Ortiz, Raúl (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Les tècniques d'adquisició de senyal a nivell freqüencial ofereixen unes prestacions que són especialment adequades en la construcció de sistemes per a l'adquisició de senyal i pre-procés (ROICs) de dades en sistemes basats en sensors. [...]
The characteristics provided by frequency signal acquisition techniques are particularly suitable for read-out integrated circuits (ROICs) in sensor-based systems. In particular, in the construction of systems with not conditioned sensors and capacitive sensors, signal acquisition techniques based on capacitance-to-frequency converters (CtoF) and frequency-to-code converters (Fto#) show better real-time performance and better electronic characteristics when compared to traditional analog-digital converters techniques. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
5.
45 p, 1.8 MB Anàlisis de prestacions en sensors de rang per a robòtica mòbil : aplicació al mapeig de laberints / Baldomero Marín, Alex ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2012  
6.
73 p, 1.9 MB Mapeo con robot móvil : construcción y seguimiento / García González, Jónathan ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte tracta de la fabricació d'un robot mòbil que sigui capaç de realitzar el mapeig d'una superfície, evitant els obstacles que es pugui trobar en el transcurs del seu recorregut. És un projecte complex, per aquest motiu la part de procés de dades s'ha fet en un projecte posterior. [...]
El proyecto trata de la fabricación de un robot móvil que sea capaz de realizar el mapeo de una superficie, evitando los obstáculos que se pueda encontrar en el transcurso de su recorrido. Es un proyecto complejo, por ese motivo la parte de procesamiento de los datos se ha realizado en un proyecto posterior. [...]
The project deals with the manufacture of a mobile robot that is able to plot a map its environment, avoiding obstacles you may encounter during its journey. Is a complex project, which is why the data processing was carried out in a subsequent project. [...]

2012  
7.
89 p, 2.3 MB Mapeo con robot móvil : caracterización y modelado / Martín Pérez, Jorge ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte tracta de la fabricació d'un robot mòbil que sigui capaç de realitzar el mapeig del seu entorn, evitant els obstacles que es pugui trobar al transcurs del seu recorregut. Per tal d'obtenir els resultats desitjats, s'ha realitzat la caracterització dels seus components emprant algorismes probabilístics ,amb els que s'ha pogut determinar la seva eficiència. [...]
El proyecto trata de la fabricación de un robot móvil que sea capaz de realizar un mapeo de su entorno, evitando los obstáculos que se pueda encontrar en el transcurso de su recorrido. Para obtener los resultados deseados, se ha realizado la caracterización de sus componentes utilizando algoritmos probabilísticos, con los que poder determinar su eficiencia. [...]
The project deals with the manufacture of a mobile robot that is able to plot a map its environment, avoiding obstacles you may encounter during its journey. To get the desired results, was performed the characterization of its components using probabilistic algorithms with which to determine its efficiency. [...]

2012  
8.
32 p, 1.6 MB Estudi per a un sistema de mesura de pes per a marmota alpina / Mir Izard, Josep ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte tracta sobre la viabilitat de la construcció d'un sistema per al seguiment del pes d'una població de marmotes en alta muntanya. Bàsicament, es construeix una bàscula amb un sensor de força i un sensor de temperatura. [...]
Este proyecto trata sobre la viabilidad de la construcción de un sistema para el seguimiento del peso de una población de marmotas en alta montaña. Básicamente, se construye una báscula con un sensor de fuerza i un sensor de temperatura. [...]
This project is about the construction feasibility of a system for the follow-up of a marmot's population weight in high mountain. We build a weighing scale with a force sensor and a temperature sensor. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2009  
9.
85 p, 3.2 MB Estudi : microcontrolador LPC2119 - ARM. Cas pràctic : / Sanz Xicola, Josep Maria ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Estudi de l'arquitectura i prestacions del microcontrolador LPC2119 tot implementant la proposta d'un cas pràctic. En la besant teòrica, es fa una anàlisi acurada del dispositiu LPC2119, enumerant les principals característiques i exposant les seves parts, aprofundint sobretot en l'arquitectura i core ARM que incorpora. [...]
Estudio de la arquitectura y prestaciones del microcontrolador LPC2119 implementando un caso práctico. En la vertiente teórica, se efectua un detallado análisis del dispositivo LPC2119, enumerando sus principales características y exponiendo sus partes, dando especial importancia a la arquitectura y core ARM que incorpora. [...]
Case study about LPC2119 microcontroller's architecture and performance realizing a practical case. This paper explores in depth the LPC2119 device, listing its main features and exposing its components, with particular emphasis on ARM architecture and the ARM core inside. [...]

2009  
10.
86 p, 2.0 MB Anàlisi, disseny i construcció d'un robot educatiu basat en microcontrolador AVR-ATMEGA / Hernández Arroyuelo, Sergio ; Oliver Malagelada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte presenta el disseny, construcció i programació d'un robot autònom, com a base per una proposta educativa. Per aconseguir aquest objectiu s'ha dotat el robot d'una unitat de procés, un sistema de locomoció i un seguit de sensors que proporcionaran a la unitat informació respecte l'entorn. [...]
Este proyecto presenta el diseño, construcción y programación de un robot autónomo, como base de una propuesta educativa. Para conseguir este fin se ha dotado al robot de una unidad de proceso, un sistema de locomoción y una serie de sensores que proporcionan a dicha unidad información sobre el entorno. [...]
This project presents the design, development and implementation of an autonomous robot for an educational purpose. In order to achieve this goal, the robot has been embedded with a processing unit, a motion system and a set of sensors that provides information of the environment. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2009  

Research literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 49 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 106.5 KB Fonaments Físics per a l'Adquisició de Dades [104345] / Prim Sabria, Marta ; Ferrer Ramis, Carles ; Oliver Malagelada, Joan ; Valderrama Vallés, Elena ; Montón Macián, Màrius ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori a la part més tecnològica de l'adquisició de dades. Es divideix en dos eixos: el primer comprèn l'estudi dels aspectes relacionats amb els diferents components hardware que intervenen en un procés d'adquisició de dades i el segon consisteix en la introducció dels principis de disseny d'un sistema d'adquisició de dades. [...]
Esta asignatura tiene un carácter general e introductorio a la parte más tecnológica de la adquisición de datos. Se divide en dos ejes: el primero comprende el estudio de los aspectos relacionados con los diferentes componentes hardware que intervienen en un proceso de adquisición de datos y el segundo consiste en la introducción de los principios de diseño de un sistema de adquisición de datos. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
2.
6 p, 105.3 KB Fonaments d'Informàtica [103799] / Oliver Malagelada, Joan ; Prim Sabria, Marta ; Saiz Alcaine, Joaquín ; Malet Munté, Roger ; Puig Toledo, Carlos ; Casanova, Raimon ; Moreno Font, Vanessa ; Vallribera Ros, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de computadors i a la programació en els graus de telecomunicacions. S'imparteix en el primer semestre de la carrera. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: - Introduir l'alumne en els conceptes generals del computador - Aprendre l'arquitectura bàsica d'un processador genèric i treballar amb els conceptes bàsics del seu funcionament a baix nivell. [...]
La asignatura corresponde a una materia básica de introducción a los fundamentos de computadores y la programación en los grados de telecomunicaciones. Se imparte en el primer semestre de la carrera. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicaci [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
3.
4 p, 100.8 KB Disseny de Sistemes Electrònics [102723] / Oliver Malagelada, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal de l'assignatura és introduir l'alumne en el disseny de sistemes electrònics mixtes: - Aprendre el disseny i ús dels sistemes electrònics sobre sistema embegut. - Construcció de sistemes electrònics mixtes amb FPGA/PSoC - Profunditzar en la descripció del hardware a partir de llenguatges d'alt nivell.
El objetivo principal de la asignatura es introducir al alumno en el diseño de sistemas electrónicos mixtos: - Aprender el diseño y uso de los sistemas electrónicos sobre sistema embebido. - Construcción de sistemas electrónicos mixtas con FPGA / PSoC - Profundizar en la descripción del hardware a partir de lenguajes de alto nivel.

2020-21
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicaci [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
4.
6 p, 112.3 KB Robòtica a la Ciutat Intel·ligent [104553] / Ibeas Hernandez, Asier ; Oliver Malagelada, Joan ; Vilariño Freire, Fernando Luis ; Pedret Ferré, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius d'aquesta assignatura estan enquadrats en l'aplicació de la Robòtica en l'àmbit de la ciutat intel·ligent. En particular es pretén: Proporcionar a l'estudiant una visió general dels conceptes bàsics de robòtica, intel·ligència artificial i presa de decisions. [...]
Los objetivos de esta asignatura están encuadrados en la aplicación de la Robótica en el ámbito de la ciudad inteligente. En particular se pretende: Proporcionar al estudiante una visión general de los conceptos básicos de robótica, inteligencia artificial y toma de decisiones. [...]

2019-20
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
5.
5 p, 103.7 KB Fonaments d'Informàtica [103799] / Oliver Malagelada, Joan ; Prim Sabria, Marta ; Malet Munté, Roger ; Puig Toledo, Carlos ; Moreno Font, Vanessa ; Ngo, Quang Vinh ; Vallribera Ros, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de computadors i a la programació en els graus de telecomunicacions. S'imparteix en el primer semestre de la carrera. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: - Introduir l'alumne en els conceptes generals del computador - Aprendre l'arquitectura bàsica d'un processador genèric i treballar amb els conceptes bàsics del seu funcionament a baix nivell. [...]
La asignatura corresponde a una materia básica de introducción a los fundamentos de computadores y la programación en los grados de telecomunicaciones. Se imparte en el primer semestre de la carrera. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
6.
5 p, 106.5 KB Fonaments Físics per a l'Adquisició de Dades [104345] / Prim Sabria, Marta ; Ferrer Ramis, Carles ; Oliver Malagelada, Joan ; Valderrama Vallés, Elena ; Montón Macián, Màrius ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori a la part més tecnològica de l'adquisició de dades. Es divideix en dos eixos: el primer comprèn l'estudi dels aspectes relacionats amb els diferents components hardware que intervenen en un procés d'adquisició de dades i el segon consisteix en la introducció dels principis de disseny d'un sistema d'adquisició de dades. [...]
Esta asignatura tiene un carácter general e introductorio a la parte más tecnológica de la adquisición de datos. Se divide en dos ejes: el primero comprende el estudio de los aspectos relacionados con los diferentes componentes hardware que intervienen en un proceso de adquisición de datos y el segundo consiste en la introducción de los principios de diseño de un sistema de adquisición de datos. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
7.
4 p, 100.1 KB Disseny de Sistemes Electrònics [102723] / Oliver Malagelada, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal de l'assignatura és introduir l'alumne en el disseny de sistemes electrònics mixtes: - Aprendre el disseny i ús dels sistemes electrònics sobre sistema embegut. - Construcció de sistemes electrònics mixtes amb FPGA/PSoC - Profunditzar en la descripció del hardware a partir de llenguatges d'alt nivell.
El objetivo principal de la asignatura es introducir al alumno en el diseño de sistemas electrónicos mixtos: - Aprender el diseño y uso de los sistemas electrónicos sobre sistema embebido. - Construcción de sistemas electrónicos mixtas con FPGA / PSoC - Profundizar en la descripción del hardware a partir de lenguajes de alto nivel.

2019-20
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
8.
3 p, 70.1 KB Platforms for the Integration of Navigation and Positioning Systems [42841] / Oliver Malagelada, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Basics on the development of platforms for the integration of navigation systems and positioning, focused to robotics. Introduction to digital processing platform methodologies in inertial navigation systems. [...]
2018-19
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]  
9.
5 p, 82.8 KB Fonaments d'Informàtica [103799] / Oliver Malagelada, Joan ; Prim Sabria, Marta ; Malet Munté, Roger ; Moreno Font, Vanessa ; Peralta Alzate, Alejandro ; Vallribera Ros, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de computadors i a la programació en els graus de telecomunicacions. S'imparteix en el primer semestre de la carrera. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: - Introduir l'alumne en els conceptes generals del computador - Aprendre l'arquitectura bàsica d'un processador genèric i treballar amb els conceptes bàsics del seu funcionament a baix nivell. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
10.
4 p, 72.5 KB Disseny de Sistemes Electrònics [102723] / Oliver Malagelada, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal de l'assignatura és introduir l'alumne en el disseny de sistemes electrònics: - Aprendre el disseny i ús dels sistemes electrònics sobre sistema embegut. - Construcció de sistemes electrònics mixtes amb FPGA/PSoC - Profunditzar en la descripció del hardware a partir de llenguatges d'alt nivell.
2018-19
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  

Course materials : 49 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Graphic and multimedia documents 5 records found  
1.
1024x681, 414.2 KB La caza en España V : razas de perros de muestra para caza menor / Oliver Garcia, Joan (continguts i fotografies) ; Fàbregas i Comadran, Xavier (text)
De toda la variedad utilizada antaño de razas de perros para caza menor (Bracos alemanes, Grifón Drathar, Setters, Perdiguero de Burgos,. . . ) y al margen de los específicamente conejeros y cobradores (y también levantadores, de rastro, de agua y lebreles), el cazador español actual se ha inclinado por escoger razas como el Épagneul bretón por su polivalencia y dureza, el Setter inglés por su adaptación al bosque y al frío y el Pointer para zonas de campo abierto y calurosas. [...]
De tota la varietat utilitzada abans de races de gossos de caça menor (Bracs alemanys, Grifó Drathar, Setters, Perdiguer de Burgos,. . . ) i a banda dels específicament conillers i cobradors (i també aixecadors, de rastre, d'aigua i llebrers), el caçador espanyol actual s'ha decantat per fer servir races com l' Épagneul bretó per la seva polivalència i duresa, el Setter anglès per la seva adaptació al bosc i al fred i el Pointer per a zones de camp obert i caloroses. [...]

2019 (Memoria digital de la vida rural)
25 documents
2.
1024x768, 515.5 KB La caza en España IV : caza menor / Oliver Garcia, Joan (continguts i fotografies) ; Fàbregas i Comadran, Xavier (text)
Por fijar una división sencilla, de Despeñaperros hacia el norte, la Meseta sur es el ámbito principal de la caza menor en España, para la perdiz, el conejo y la liebre. Otras piezas de caza codiciadas de pluma y pelo, son la codorniz, el faisán, las palomas, la chocha y los tordos en el bosque y las aves acuáticas en lagunas; el conejo se puede cazar también con hurón, en madriguera; hay quien tira también al zorro, por ser animal predador de las especies cinegéticas. [...]
2019 (Memoria digital de la vida rural)
19 documents
3.
1024x768, 401.2 KB La caza en España III : caza mayor de montaña / Oliver Garcia, Joan (continguts i fotografies) ; Fàbregas i Comadran, Xavier (text)
De los Pirineos a la Sierra de Cazorla, las especies de caza mayor de alta montaña incluyen la cabra montés (la más apreciada como trofeo) y el rebeco. Especies de montaña autóctonas son el jabalí, el ciervo, el corzo y el gamo y como especies introducidas, el muflón ampliamente repartido y el arruí de Sierra Espuña. [...]
Dels Pirineus a la Sierra de Cazorla, les espècies de caça major d'alta muntanya inclouen la cabra montesa (la més preuada com a trofeu) i l'isard. Espècies de muntanya autòctones són el senglar, el cérvol, el cabirol i la daina i com a espècies introduïdes, el mufló molt extès i l'arruí de la Sierra Espuña. [...]

2019 (Memoria digital de la vida rural)
7 documents
4.
1024x681, 297.9 KB La caza en España II : caza mayor (montería) / Oliver Garcia, Joan (continguts i fotografies) ; Fàbregas i Comadran, Xavier (text)
En España, las especies de caza mayor incluyen, como especies autóctonas, jabalí (la más popular), ciervo, gamo, corzo, rebeco, cabra montés (la más apreciada como trofeo) y como especies introducidas, muflón y arruí (este en Murcia). [...]
A Espanya, les espècies de caça major inclouen, com a espècies autòctones, porc senglar (la més popular), cérvol, daina, cabirol, isard, cabra salvatge (la més apreciada com a trofeu) i com espècies introduïdes, mufló i arruí (aquest a Múrcia). [...]

2019 (Memoria digital de la vida rural)
61 documents
5.
1024x768, 348.5 KB La caza en España I : paisajes cinegéticos / Oliver Garcia, Joan (continguts i fotografies) ; Fàbregas i Comadran, Xavier (text)
Por su situación geográfica, la península Ibérica ofrece, en un mismo y relativamente pequeño territorio, una excepcional diversidad de paisajes: desde desiertos (Tabernas, Almería) a glaciares (la Maladeta, Huesca). [...]
Per la seva situació geogràfica, la península Ibèrica ofereix, en un mateix i relativament petit territori, una diversitat de paisatges excepcional: des de deserts (Tabernas, Almería) a glaciars (la Maladeta, Huesca). [...]

2019 (Memoria digital de la vida rural)
10 documents

Personal and institutional archives 22 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
1024x681, 414.2 KB La caza en España V : razas de perros de muestra para caza menor / Oliver Garcia, Joan (continguts i fotografies) ; Fàbregas i Comadran, Xavier (text)
De toda la variedad utilizada antaño de razas de perros para caza menor (Bracos alemanes, Grifón Drathar, Setters, Perdiguero de Burgos,. . . ) y al margen de los específicamente conejeros y cobradores (y también levantadores, de rastro, de agua y lebreles), el cazador español actual se ha inclinado por escoger razas como el Épagneul bretón por su polivalencia y dureza, el Setter inglés por su adaptación al bosque y al frío y el Pointer para zonas de campo abierto y calurosas. [...]
De tota la varietat utilitzada abans de races de gossos de caça menor (Bracs alemanys, Grifó Drathar, Setters, Perdiguer de Burgos,. . . ) i a banda dels específicament conillers i cobradors (i també aixecadors, de rastre, d'aigua i llebrers), el caçador espanyol actual s'ha decantat per fer servir races com l' Épagneul bretó per la seva polivalència i duresa, el Setter anglès per la seva adaptació al bosc i al fred i el Pointer per a zones de camp obert i caloroses. [...]

2019 (Memoria digital de la vida rural)
25 documents
2.
1024x768, 515.5 KB La caza en España IV : caza menor / Oliver Garcia, Joan (continguts i fotografies) ; Fàbregas i Comadran, Xavier (text)
Por fijar una división sencilla, de Despeñaperros hacia el norte, la Meseta sur es el ámbito principal de la caza menor en España, para la perdiz, el conejo y la liebre. Otras piezas de caza codiciadas de pluma y pelo, son la codorniz, el faisán, las palomas, la chocha y los tordos en el bosque y las aves acuáticas en lagunas; el conejo se puede cazar también con hurón, en madriguera; hay quien tira también al zorro, por ser animal predador de las especies cinegéticas. [...]
2019 (Memoria digital de la vida rural)
19 documents
3.
1024x768, 401.2 KB La caza en España III : caza mayor de montaña / Oliver Garcia, Joan (continguts i fotografies) ; Fàbregas i Comadran, Xavier (text)
De los Pirineos a la Sierra de Cazorla, las especies de caza mayor de alta montaña incluyen la cabra montés (la más apreciada como trofeo) y el rebeco. Especies de montaña autóctonas son el jabalí, el ciervo, el corzo y el gamo y como especies introducidas, el muflón ampliamente repartido y el arruí de Sierra Espuña. [...]
Dels Pirineus a la Sierra de Cazorla, les espècies de caça major d'alta muntanya inclouen la cabra montesa (la més preuada com a trofeu) i l'isard. Espècies de muntanya autòctones són el senglar, el cérvol, el cabirol i la daina i com a espècies introduïdes, el mufló molt extès i l'arruí de la Sierra Espuña. [...]

2019 (Memoria digital de la vida rural)
7 documents
4.
1024x681, 297.9 KB La caza en España II : caza mayor (montería) / Oliver Garcia, Joan (continguts i fotografies) ; Fàbregas i Comadran, Xavier (text)
En España, las especies de caza mayor incluyen, como especies autóctonas, jabalí (la más popular), ciervo, gamo, corzo, rebeco, cabra montés (la más apreciada como trofeo) y como especies introducidas, muflón y arruí (este en Murcia). [...]
A Espanya, les espècies de caça major inclouen, com a espècies autòctones, porc senglar (la més popular), cérvol, daina, cabirol, isard, cabra salvatge (la més apreciada com a trofeu) i com espècies introduïdes, mufló i arruí (aquest a Múrcia). [...]

2019 (Memoria digital de la vida rural)
61 documents
5.
1024x768, 348.5 KB La caza en España I : paisajes cinegéticos / Oliver Garcia, Joan (continguts i fotografies) ; Fàbregas i Comadran, Xavier (text)
Por su situación geográfica, la península Ibérica ofrece, en un mismo y relativamente pequeño territorio, una excepcional diversidad de paisajes: desde desiertos (Tabernas, Almería) a glaciares (la Maladeta, Huesca). [...]
Per la seva situació geogràfica, la península Ibèrica ofereix, en un mateix i relativament petit territori, una diversitat de paisatges excepcional: des de deserts (Tabernas, Almería) a glaciars (la Maladeta, Huesca). [...]

2019 (Memoria digital de la vida rural)
10 documents
6.
1 p, 342.8 KB Carta mecanografiada de Joan Oliver a José Agustín Goytisolo / Oliver, Joan
1963  
 UAB restricted access
7.
1 p, 63.7 KB Dedicatòria de Pere Quart a José Agustín Goytisolo / Oliver, Joan
Per a Josep Agustí Goytisolo, company de premis y [sic] mayaldes, cordialment Pere Quart.
1959?  
8.
2 p, 514.0 KB Dedicatòria de Joan Oliver a Jordi Arbonès / Oliver, Joan
Per a Jordi Arbonès, català de l'Argentina, mestre traductor a la nostra llengua, estimat col·laborador de 'Proa' (en la seva especialitat n'és un preciós puntal), amb la meva millor amistat Pere Quart. [...]
1978  
9.
3 p, 472.7 KB Dedicatòria de Joan Oliver a Jordi Arbonès / Oliver, Joan
Per a Jordi Arbonès, català de l'Argentina, amb cordial amistat Joan Oliver. B. 22-IX-66.
Barcelona , 22 setembre 1966  
10.
2 p, 945.4 KB Dedicatòria de Joan Oliver a Jordi Arbonès / Oliver, Joan
Per a Jordi Arbonès, amic. Desconegut? No. 'Pels fruits els coneixereu' (les seves excel·lents traduccions), amb una abraçada transatlàntica* Pere Quart *I també he de dir-vos que vaig llegir el vostre llibre 'Teatre Català de la postguerra', i que us agraeixo l'atenció que dediqueu a la meva obra; l'anàlisi que en feu em sembla molt pensada. [...]
juny 1975  

Personal and institutional archives : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
9 Oliver, J.
1 Oliver, J. C.
2 Oliver, J. L.
3 Oliver, J. Manel
1 Oliver, J.C.
87 Oliver, J.L.
5 Oliver, J.M.
1 Oliver, Joan Carles
1 Oliver, Jordi
9 Oliver, Josep
2 Oliver, Josep Manel
1 Oliver, José M.
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.