Resultats globals: 18 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 3 registres trobats
Documents de recerca, 1 registres trobats
Materials acadèmics, 14 registres trobats
Articles 3 registres trobats  
1.
3 p, 213.8 KB Género y sociedad en el Egipto romano. Una mirada desde las cartas de mujeres. Amaia Goñi Zabalegui. Oviedo, Ediciones de la Universidad de Oviedo, Ediciones Trabe, 2018 / Orriols Llonch, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic)
Obra ressenyada: Amaia GOÑI ZABALEGUI, Género y sociedad en el Egipto romano. Una mirada desde las cartas de mujeres. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo; Ediciones Trabe, 2018.
2020 - 10.1344/Lectora2020.26.18
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 26 (2020) , p. 196-198 (Ressenyes)  
2.
3 p, 91.9 KB Ressenyes / Orriols Llonch, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic)
Obra ressenyada: Amandine MARSHALL, Maternité et petite enfance en Égypte ancienne. Mónaco: Éditions du Rocher, 2015.
2017 - 10.1344/Lectora2017.23.16
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 23 (2017) , p. 185-187 (Ressenyes)  
3.
24 p, 273.8 KB Mujer ideal, mujer infractora. La transgresión femenina en el antiguo Egipto / Orriols Llonch, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic)
Los textos literarios del antiguo Egipto eran una prerrogativa masculina. Se trata de documentos hechos por hombres y para hombres, en los que la mujer es presentada como pasiva. Sin embargo, tanto las enseñanzas como los cuentos, ambos con finalidad pedagógica, muestran de manera indirecta el ideario conductual que toda buena mujer egipcia debía seguir. [...]
Literary writing in Ancient Egypt was a male privilege. They were documents not only written by men but also for men. In them we find women appearing as a passive figure. Teaching and tales (suprimir "However"), both with educational purposes, indirectly show the correct manners in which all good Egyptian women were to behave. [...]

2012 - 10.2436/20.8020.01.34
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 18 (2012) , p. 17-40  

Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
32 p, 1.4 MB Violència contra els infants a l'antic Egipte / Blanch Soriano, Gemma ; Orriols Llonch, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El propòsit d'aquest treball de fi de grau és identificar casos de violència contra els infants a l'antic Egipte a partir de l'anàlisi de fonts primàries, és a dir, textuals, arqueològiques i iconogràfiques. [...]
2022
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  

Materials acadèmics 14 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
4 p, 104.5 KB Llengua i Cultura a l'Antic Egipte [104219] / Orriols Llonch, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius generals de l'assignatura són que l'alumnat: 1) Conegui els diferents sistemes d'escriptura que es van fer servir a Egipte al llarg del temps. 2) Aprofundeixi en el coneixement de l'escriptura jeroglífica egípcia: desxiframent i funcionament. [...]
The general objectives of the subject are that the student: 1) Know the different writing systems that were used in Egypt over time. 2) Deepen his/her knowledge of Egyptian hieroglyphic writing: decipherment and functioning. [...]
Los objetivos generales de la asignatura son que el alumnado: 1) Conozca los diferentes sistemas de escritura que se utilizaron en Egipto a lo largo del tiempo. 2) Profundice en el conocimiento de la escritura jeroglífica egipcia: desciframiento y funcionamiento. [...]

2022-23
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
3 documents
2.
7 p, 113.5 KB Identitats i Creences a l'Antic Egipte [44502] / Orriols Llonch, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El mòdul té com objectius generals: A) Apropar l'estudiant als continguts següents, de manera crítica i sempre a partir de l'anàlisi directa de les fonts textuals, iconogràfiques i arqueològiques i de la lectura de bibliografia especialitzada i actualitzada: 1) Qüestions d'identitats i gènere (vida, integració social, sexualitat, violència), de manera que l'estudiant conegui com vivia y es desenvolupava l'individu en societat a l'antic Egipte. [...]
The module has as general objectives: A) Approach the student to the following contents, in a critical way and always from the direct analysis of textual, iconographic, and archaeological sources and the reading of specialized and updated bibliography: 1) Issues of identities and gender (life, social integration, sexuality, violence), so that the student knows how the individual lived and developed in society in ancient Egypt. [...]
El módulo tiene como objetivos generales: A) Acercar al estudiante a los siguientes contenidos, de manera crítica y siempre a partir del análisis directo de las fuentes textuales, iconográficas y arqueológicas y de la lectura de bibliografía especializada y actualizada: 1) Cuestiones de identidades y género (vida, integración social, sexualidad, violencia), de modo que el estudiante conozca cómo vivía y se desarrollaba el individuo en sociedad en el antiguo Egipto. [...]

2021-22
Màster Universitari en Egiptologia [1483]
3 documents
3.
6 p, 110.2 KB Epigrafia i Paleografia Egípcies [44499] / Cervelló Autuori, Josep ; Orriols Llonch, Marc ; Lull Garcia, Jose ; González León, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu general d'aquest mòdul és que l'estudiant es familiaritzi amb les escriptures jeroglífica i hieràtica, el seu funcionamient i les seves particularitats, de manera que sigui capaç de llegir textos egipcis clàssics funeraris, àulics i literaris, sobre suports diversos, en ambdós sistemes d'escriptura.
The general objective of this module is for the student to become familiar with the hieroglyphic and hieratic scripts, their operation and their particularities, so that they will be able to read Middle Egyptian funerary, court, and literary texts, on different supports, in both writing systems.
El objetivo general de este módulo es que el estudiante se familiarice con las escrituras jeroglífica y hierática, su funcionamiento y sus particularidades, de manera que sea capaz de leer textos medioegipcios funerarios, áulicos y literarios, sobre distintos soportes, en ambos sistemas de escritura.

2021-22
Màster Universitari en Egiptologia [1483]
3 documents
4.
6 p, 109.7 KB Textos Egipcis I [44498] / Cervelló Autuori, Josep ; Orriols Llonch, Marc ; Marsal Aguilera, Roser ; González León, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu general d'aquest mòdul és doble. Es tracta, per una banda, que l'estudiant es formi progressivament en la traducció, anàlisi gramatical i interpretació cultural de textos literaris i funeraris egipcis clàssics en escriptura jeroglífica i hieràtica; i per una altra, que conegui la literatura de l'antic Egipte i les seves principals obres, llegides en traducció. [...]
The general objective of this module is twofold. The aim is, on the one hand, to progressively train the student in the translation, grammatical analysis and cultural interpretation of Middle Egyptian literary and funerary texts in hieroglyphic and hieratic script; and on the other hand, to introduce him/her to the literature of ancient Egypt and its main works, read in translation. [...]
El objetivo general de este módulo es doble. Se trata, por un lado, que el estudiante se forme progresivamente en la traducción, análisis gramatical e interpretación cultural de textos literarios y funerarios medioegipcios en escritura jeroglífica y hierática; y por otro, que conozca la literatura del antiguo Egipto y sus principales obras, leídas en traducción. [...]

2021-22
Màster Universitari en Egiptologia [1483]
3 documents
5.
6 p, 110.5 KB Treball de Final de Màster [43626] / Cervelló Autuori, Josep ; De Rueda Roige, Francesc Josep ; Orriols Llonch, Marc ; Molinero Polo, Miguel Angel ; Diego, Andrés ; Lull Garcia, Jose ; Díaz-Iglesias Llanos, Lucía ; Vidal Palomino, Jordi ; Oller Guzman, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest mòdul del màster és doble: 1) Capacitar l'estudiant per l'ús dels mètodes i tècniques del treball científic en egiptologia, facilitar-li el coneixement i l'accés als instruments i fons bibliogràfics i webgràfics propis de la disciplina (repertoris de fonts, obres de referència, literatura primària i secundària. [...]
El objetivo de este módulo del máster es doble: 1) Capacitar al estudiante para el uso de los métodos y técnicas del trabajo científico en egiptología, facilitarle el conocimiento y el acceso a los instrumentos y fondos bibliográficos y webgráficos propios de la disciplina (repertorios de fuentes, obras de referencia, literatura primaria y secundaria. [...]

2020-21
Màster Universitari en Egiptologia [1337]
3 documents
6.
34 p, 223.2 KB Especialització Egiptològica: Historia i Civilització [43625] / Lull Garcia, Jose ; Orriols Llonch, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El mòdul té per objectiu que l'estudiant s'especialitze en història i civilització egípcia a partir de l'estudi crític de les fonts epigràfiques, arqueològiques i iconogràfiques, de l'anàlisi de la literatura especialitzada sobre els temes abordats, de l'ús dels principals repertoris i instruments bibliogràfics i tècnics de la disciplina egiptològica, i a partir del coneixement dels principals mètodes i corrents teòrics d'anàlisi en egiptologia. [...]
El módulo tiene por objetivo que el estudiante se especialice en historia y civilización egipcia a partir del estudio crítico de las fuentes epigráficas, arqueológicas e iconográficas, del análisis de la literatura especializada sobre los temas abordados, del uso de los principales repertorios e instrumentos bibliográficos y técnicos de la disciplina egiptológica, y a partir del conocimiento de los principales métodos y corrientes teóricas de análisis en egiptología. [...]

2020-21
Màster Universitari en Egiptologia [1337]
3 documents
7.
13 p, 129.5 KB Llengua Egípcia II [43623] / Cervelló Autuori, Josep ; Orriols Llonch, Marc ; Tárraga Bono, Sandra ; González León, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu general d'aquest mòdul és que l'estudiant adquireixi coneixements mitjans de llengua egípcia clàssica (gramàtica, escriptura) mitjançant classes teòriques i pràctiques i segueixi el seu aprenentatge dels mètodes i tècniques filològics i lingüístics de l'egiptologia. [...]
El objetivo general de este módulo es el de que el estudiante adquiera conocimientos medios de lengua egipcia clásica (gramática, escritura) mediante clases teóricas y prácticas y continúe su aprendizaje de los métodos y técnicas filológicos y lingüísticos de la egiptología. [...]

2019-20
Màster Universitari en Egiptologia [1337]
3 documents
8.
10 p, 121.7 KB Llengua Egípcia I [43621] / Cervelló Autuori, Josep ; Orriols Llonch, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu general d'aquest mòdul és que l'estudiant adquireixi coneixements inicials de llengua egípcia clàssica (gramàtica, escriptura) mitjançant classes teòriques i pràctiques i s'iniciï en els mètodes i tècniques filològics i lingüístics de l'egiptologia. [...]
El objetivo general de este módulo es el de que el estudiante adquiera conocimientos iniciales de lengua egipcia clásica (gramática, escritura) mediante clases teóricas y prácticas y se inicie en los métodos y técnicas filológicos y lingüísticos de la egiptología. [...]

2019-20
Màster Universitari en Egiptologia [1337]
3 documents
9.
6 p, 106.4 KB Història i Civilització d'Egipte [104209] / Cervelló Autuori, Josep ; Orriols Llonch, Marc ; Lull Garcia, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1) Comprendre els processos històrics que van tenir lloc a la vall del Nil des de la neolitització (VI mil·lenni) fins a l'Època Romana, prenent en consideració tant les dinàmiques internes com els contextos internacionals. [...]
1) Comprender los procesos históricos que tuvieron luga en el valle del Nilo desde la neolitización (VI milenio) hasta la Época Romana, tomando en consideración tanto las dinámicas internas como los contextos internacionales. [...]

2019-20
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
3 documents
10.
5 p, 82.1 KB Treball de Final de Màster [43626] / Cervelló Autuori, Josep ; De Rueda Roige, Francesc Josep ; Orriols Llonch, Marc ; Molinero Polo, Miguel Angel ; Diego, Andrés ; Lull Garcia, Jose ; Díaz-Iglesias Llanos, Lucía ; Vidal Palomino, Jordi
L'objectiu d'aquest mòdul del màster és doble: 1) Capacitar l'estudiant per l'ús dels mètodes i tècniques del treball científic en egiptologia, facilitar-li el coneixement i l'accés als instruments i fons bibliogràfics i webgràfics propis de la disciplina (repertoris de fonts, obres de referència, literatura primària i secundària. [...]
El objetivo de este módulo del máster es doble: 1) Capacitar al estudiante para el uso de los métodos y técnicas del trabajo científico en egiptología, facilitarle el conocimiento y el acceso a los instrumentos y fondos bibliográficos y webgráficos propios de la disciplina (repertorios de fuentes, obras de referencia, literatura primaria y secundaria. [...]

2018-19
2 documents

Materials acadèmics : 14 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.