Resultados globales: 17 registros encontrados en 0.03 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 5 registros
Materiales académicos, Encontrados 12 registros
Documentos de investigación Encontrados 5 registros  
1.
50 p, 8.2 MB La informació esportiva a TikTok Espanya : Una anàlisi del contingut produït per creadors digitals / Robles Quirós, Carla ; Ortuño Iserte, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Tiktok ha revolucionat les xarxes socials i el consum de vídeos breus amb una proposta hipnotitzant per l'usuari. Dins un context de cultura participativa, els consumidors adopten també el rol de productor i esdevenen agents comunicatius els creadors de contingut. [...]
TikTok ha revolucionado las redes sociales y el consumo de vídeos breves con una propuesta hipnótica para el usuario. En un contexto de cultura participativa, los consumidores adoptan también el rol de productor y se convierten en agentes comunicativos los creadores de contenido. [...]
TikTok has revolutionized social networks and the consumption of short videos with a mesmerizing proposal for the user. In a context of participatory culture, consumers also take on the role of producer and become communicative agents and content creators. [...]

2023
Grau en Periodisme [1432]  
2.
61 p, 8.9 MB Big Data & Fútbol : análisis del periodismo de datos en los medios y las redes sociales / Núñez Sáez, Marc ; Ortuño Iserte, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Anàlisi de l'ús i de la capacitat del periodista esportiu per a informar mitjançant l'ús de big data i estadística avançada, ja sigui des de mitjans de comunicació convencionals com la premsa escrita o de manera independent a través d'altres entorns digitals com les xarxes socials, especialment Twitter.
Análisis del uso y de la capacidad del periodista deportivo para informar mediante el uso de big data y estadística avanzada, ya sea desde medios de comunicación convencionales como la prensa escrita o de forma independiente a través de otros entornos digitales como las redes sociales, en especial Twitter.
Analysis of the use and ability of the sports journalist to report through the use of big data and advanced statistics, whether from conventional media such as the written press or independently through other digital environments such as social media, especially Twitter.

2022
Grau en Periodisme [1432]  
3.
73 p, 2.3 MB L'estratègia de digitalització internacional de les organitzacions esportives : el cas de LaLiga / Donate Delgado, Eric ; Ortuño Iserte, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Les organitzacions esportives han abraçat l'ús dels mitjans digitals amb l'objectiu d'arribar a nous públics, incloent-hi mercats internacionals. LaLiga, com entitat esportiva, també ha desenvolupat una estratègia de digitalització internacional a través de Twitter amb diversos perfils on es promocionen partits i s'estableixen sinergies a partir dels futbolistes originaris d'aquestes audiències globals.
Las organizaciones deportivas han abrazado el uso de los medios digitales con el objetivo de llegar a nuevos públicos, incluyendo mercados internacionales. LaLiga, como entidad deportiva, también ha desarrollado una estrategia de digitalización internacional a través de Twitter con varios perfiles donde se promocionan partidos y se establecen sinergias a partir de los futbolistas originarios de estas audiencias globales.
Sports organizations have embraced the use of digital media to reach new audiences, including international markets. LaLiga, as a sports entity, has also developed an international digitisation strategy through Twitter with various profiles promoting matches and establishing synergies from footballers originating in these global audiences.

2021
Grau en Periodisme [971]  
4.
135 p, 1.7 MB Hablando con Lovelace : Un podcast tecnològic des d'una perspectiva femenina / Homedes de la Fuente, Samuel ; Ortuño Iserte, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"Hablando con Lovelace" és un projecte en col·laboració amb el Campus Media per crear un producte periodístic en l'àmbit de la tecnologia. Busca explicar les 10 tecnologies que marcaran nostre futur, mitjançant entrevistes amb dones especialistes que a més donaran la seva visió d'un sector clarament masculinitzat.
"Hablando con Lovelace" es un proyecto en colaboración con el Campus Media para crear un producto periodístico en el ámbito de la tecnología. Busca explicar las 10 tecnologías que marcarán nuestro futuro, mediante entrevistas con mujeres especialistas que además donaràn su visión de un sector claramente masculinitzat.
"Hablando con Lovelace" it is a project in colaboration with Campus Media to create a journalistic product from a technology environment. It tries to explain 10 technologies that will mark our future, through interviews with specialists women that also will donate their vision of a sector clearly mascunilized.

2020
Grau en Periodisme [971]  
5.
133 p, 2.4 MB Hablando con Lovelace : un podcast tecnològic des d'una perspectiva femenina / Gonzalez Marquez, Victor ; Ortuño Iserte, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest és un treball realitzat amb la col·laboració d'UAB Campus Media. Es tracta del desenvolupament del programa de Hablando con Lovelace, una temporada de 10 capítols en format podcast. En aquests es tracten les deu tecnologies proposades pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) des de la visió femenina en un àmbit tan masculinitzat com és el món de la tecnologia.
Este es un trabajo realizado con la colaboración de UAB Campus Media. Se trata del desarrollo del programa de Hablando con Lovelace, una temporada de 10 capítulos en formato podcast. En estos se tratan las diez tecnologías propuestas por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) desde la visión femenina en un ámbito tan masculinizado como es el mundo de la tecnología.
This work is been done with UAB Campus Media collaboration. It is the developement of the program Hablando con Lovelace, a season of 10 chapters in podcast format. These deal with the ten technologies proposed by the Massachusetts Institute of Technology (MIT) from the female vision in an aera so masculinized as the world of technology is.

2020
Grau en Periodisme [971]  

Materiales académicos Encontrados 12 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
5 p, 106.9 KB Disseny, Gestió de Continguts i Estratègia a les Plataformes Socials [105013] / Ortuño Iserte, Xavier ; Salla García, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1. Conèixer les xarxes socials, entendre les plataformes de publicació de continguts i les seves característiques. 2. Crear continguts per a xarxes socials seguint les pautes de publicació i disseny per a pantalles. [...]
1. Know the social networks, understand the platforms of publication of contents and his characteristics. 2. Create content for social networks following the guidelines for publication and design for screens. [...]
1. Conocer las redes sociales, entender las plataformas de publicación de contenidos y sus características. 2. Crear contenidos para redes sociales siguiendo las pautas de publicación y diseño para pantallas. [...]

2023-24
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documentos
2.
4 p, 103.6 KB Gestió i Creació de Continguts per a Xarxes Socials [104787] / Pulido Rodriguez, Cristina Maria ; Portalés Oliva, Marta ; Ortuño Iserte, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1. Conèixer les claus de la gestió de les xarxes socials per a la difusió de continguts. 2. Aprendre els fonaments per a l'escriptura de la xarxa. 3. Analitzar les eines pertinents per al posicionament de continguts.
1. To know the keys to the management of social networks for the dissemination of content. 2. To learn the basics of writing on the network. 3. To analyze the relevant tools for the Search engine optimization.
1. Conocer las claves de la gestión de las redes sociales para la difusión de contenidos. 2. Aprender los fundamentos para la esritura de la red. 3. Analizar las herramientas pertinentes para el posicionamiento de contenidos.

2023-24
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos
3.
6 p, 115.4 KB Gestió de Continguts Multimèdia i Interactius [104986] / Tejedor Calvo, Santiago ; Soteras i Acosta, Clara ; Ortuño Iserte, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura té com a principal objectiu el coneixement, anàlisi i maneig de la comunicació digital (especialment, per cibermitjans i xarxes socials) mitjançant l'adquisició d'habilitats en la concepció, el disseny i la producció de continguts digitals de diferent tipus, la seva publicació i difusió en el ciberespai. [...]
The main objective of the subject is the knowledge, analysis and management of digital communication (especially for cybermedia and social networks) through the acquisition of skills in the conception, design and production of different types of digital content, its publication and dissemination in cyberspace. [...]
La asignatura tiene como principal objetivo el conocimiento, análisis y manejo de la comunicación digital (especialmente, para cibermedios y redes sociales) mediante la adquisición de habilidades en la concepción, el diseño y la producción de contenidos digitales de diferente naturaleza, su publicación y difusión en el ciberespacio. [...]

2023-24
Grau en Periodisme [1432]
3 documentos
4.
4 p, 105.9 KB Disseny, Gestió de Continguts i Estratègia a les Plataformes Socials [105013] / Ortuño Iserte, Xavier ; Salla García, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1. Conèixer les xarxes socials, entendre les plataformes de publicació de continguts i les seves característiques. 2. Crear continguts per a xarxes socials seguint les pautes de publicació i disseny per a pantalles. [...]
1. Know the social networks, understand the platforms of publication of contents and his characteristics. 2. Create content for social networks following the guidelines for publication and design for screens. [...]
1. Conocer las redes sociales, entender las plataformas de publicación de contenidos y sus características. 2. Crear contenidos para redes sociales siguiendo las pautas de publicación y diseño para pantallas. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documentos
5.
4 p, 102.9 KB Gestió i Creació de Continguts per a Xarxes Socials [104787] / Pulido, Cristina ; Portalés Oliva, Marta ; Ortuño Iserte, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1. Conèixer les claus de la gestió de les xarxes socials per a la difusió de continguts. 2. Aprendre els fonaments per a l'escriptura de la xarxa. 3. Analitzar les eines pertinents per al posicionament de continguts.
1. To know the keys to the management of social networks for the dissemination of content. 2. To learn the basics of writing on the network. 3. To analyze the relevant tools for the Search engine optimization.
1. Conocer las claves de la gestión de las redes sociales para la difusión de contenidos. 2. Aprender los fundamentos para la esritura de la red. 3. Analizar las herramientas pertinentes para el posicionamiento de contenidos.

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos
6.
4 p, 102.1 KB Gestió i Creació de Continguts per a Xarxes Socials [104787] / Pulido, Cristina ; Tejedor, Santiago ; Ortuño Iserte, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1. Conèixer les claus de la gestió de les xarxes socials per a la difusió de continguts. 2. Aprendre els fonaments per a l'escriptura de la xarxa. 3. Analitzar les eines pertinents per al posicionament de continguts.
1. To know the keys to the management of social networks for the dissemination of content. 2. To learn the basics of writing on the network. 3. To analyze the relevant tools for the Search engine optimization.
1. Conocer las claves de la gestión de las redes sociales para la difusión de contenidos. 2. Aprender los fundamentos para la esritura de la red. 3. Analizar las herramientas pertinentes para el posicionamiento de contenidos.

2021-22
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos
7.
5 p, 112.2 KB Gestió de Continguts Multimèdia i Interactius [104986] / Tejedor, Santiago ; Portalés Oliva, Marta ; Ortuño Iserte, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura té com a principal objectiu el coneixement, anàlisi i maneig de la comunicació digital (especialment, per cibermitjans i xarxes socials) mitjançant l'adquisició d'habilitats en la concepció, el disseny i la producció de continguts digitals de diferent tipus, la seva publicació i difusió en el ciberespai. [...]
The main objective of the subject is the knowledge, analysis and management of digital communication (especially for cybermedia and social networks) through the acquisition of skills in the conception, design and production of different types of digital content, its publication and dissemination in cyberspace. [...]
La asignatura tiene como principal objetivo el conocimiento, análisis y manejo de la comunicación digital (especialmente, para cibermedios y redes sociales) mediante la adquisición de habilidades en la concepción, el diseño y la producción de contenidos digitales de diferente naturaleza, su publicación y difusión en el ciberespacio. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
3 documentos
8.
4 p, 102.2 KB Gestió i Creació de Continguts per a Xarxes Socials [104787] / Pulido, Cristina ; Tejedor, Santiago ; Ortuño Iserte, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1. Conèixer les claus de la gestió de les xarxes socials per a la difusió de continguts. 2. Aprendre els fonaments per a l'escriptura de la xarxa. 3. Analitzar les eines pertinents per al posicionament de continguts.
1. Conocer las claves de la gestión de las redes sociales para la difusión de contenidos. 2. Aprender los fundamentos para la esritura de la red. 3. Analizar las herramientas pertinentes para el posicionamiento de contenidos.

2020-21
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos
9.
6 p, 115.1 KB Escriptura Periodística en Multimèdia i Interactius [103109] / Pulido, Cristina ; Carniel Bugs, Ricardo ; Giraldo Luque, Santiago ; Herrada Gómez-Rodulfo, Miquel ; Ortuño Iserte, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura és la primera directament vinculada amb l'escriptura periodística aplicada a continguts multimèdia i interactius. Per tant, l'alumne ha d'assumir que aquesta és una introducció teòrico-pràctica a l'escriptura de missatges informatius per als nous suports que inaugura la digitalització en el marc d'Internet i la web 2. [...]
La asignatura es la primera directamente vinculada con la escritura periodística aplicada a contenidos multimedia e interactivos. Por lo tanto, el alumno debe asumir que se trata de una introducción teórico- práctica en la escritura de mensajes informativos para los nuevos soportes que inaugura la digitalización en el marco de Internet y la web 2. [...]

2019-20
Grau en Periodisme [971]
3 documentos
10.
5 p, 80.9 KB Taller de Producció Periodística [43966] / Pérez Tornero, José Manuel ; Carniel Bugs, Ricardo ; Giraldo Luque, Santiago ; Tejedor, Santiago ; Ortuño Iserte, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El mòdul 5, Taller de producció periodística, té l'objectiu de consolidar, de forma pràctica i innovadora, els continguts treballats en els diferents mòduls del màster dins d'una estructura de treball periodístic. [...]
El módulo 5, Taller de producción periodística, tiene el objetivo de consolidar, de forma práctica e innovadora, los contenidos trabajados en los diferentes módulos del máster dentro de una estructura de trabajo periodístico. [...]

2018-19
Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals [1392]
2 documentos

Materiales académicos : Encontrados 12 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.