Results overview: Found 32 records in 0.02 seconds.
Research literature, 15 records found
Course materials, 17 records found
Research literature 15 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
291 p, 7.5 MB Chiral cyclobutane scaffolds : their application in the the development of new functionalized organogelators, organocatalysts and MRI contrast agents / Porcar Tost, Oriol, autor. ; Ortuño Mingarro, Rosa María, supervisor acadèmic. ; Illa, Ona, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química.
En aquesta tesi, diferent sistemes basats en la estructura del ciclobutà s'han sintetitzat i estudiat com a gelificadors, catalitzadors i agents de contrast. Els resultats d'aquesta tesi estan dividits en tres capítols. [...]
In this thesis, different systems containing a cyclobutane-based scaffold were synthesized and studied as gelators, catalysts or contrast agents. Results of this thesis are divided in three chapters. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2.
318 p, 12.4 MB Supramolecular studies on the behaviour of different chiral cycloalkane-based compounds as receptors, gelators and surfactants / Pi i Boleda, Bernat, autor ; Branchadell Gallo, Vicenç, supervisor acadèmic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ortuño Mingarro, Rosa María, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En aquesta tesi, s'han estudiat quatre diferent sistemes supramoleculars com a receptors, gelificadors o tensioactius. S'ha analitzat la influència de diferents factors estructurals de la molècula senzilla en la seva propietat supramolecular final. [...]
In this thesis, four different supramolecular systems were studied as receptors, gelators or surfactants. The influence of different structural factors of the single molecule on the final supramolecular properties was analysed. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
309 p, 11.0 MB Nuevas plataformas quirales de alta versatilidad : sintésis y aplicaciones / Ospina Chavez, Jimena Andrea ; Ortuño Mingarro, Rosa María, dir. ; Illa, Ona, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La unidad estructural de anillo ciclobutánico es una importante plataforma que se encuentran en numerosos compuestos bioactivos y está presente en intermedios clave para la síntesis química de compuestos funcionalizados con interesantes propiedades fisicoquímicas y con posibles aplicaciones en los campos de la biomedicina y de los materiales. [...]
The structural unit of cyclobutane ring is an important platform present in several bioactive compounds and key intermediates for the chemical synthesis of funtionalized compounds with interesting physicochemical properties and possible applications in fields such as biomedicine and materials. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
249 p, 8.5 MB CO2-expanded solvents, promising green solvents for preparing effective formulations of poorly soluble actives / Rojas Labanda, Paula Elena ; Ventosa, Nora, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Ortuño Mingarro, Rosa María, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La industria farmacéutica hoy en día tiene que afrontar varios retos ya que el 40\% de los compuestos resultantes de los programas de selección combinatorios son insolubles en agua. Como consecuencia, estas moléculas presentan dificultades a la hora de ser procesadas. [...]
The pharmaceutical industry nowadays is facing several challenges, as more than 40 % of compounds identified through combinatorial screening programs are poorly soluble in water. These molecules are difficult to formulate using conventional approaches and are associated with innumerable formulation-related performance issues. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
5.
80 p, 6.0 MB Diseño, síntesis y caracterización fisicoquímica de surfactantes derivados de γ-aminoácidos preparados a partir de (-)-verbenona / Ospina Chavez, Jimena Andrea ; Ortuño Mingarro, Rosa María ; Illa i Soler, Ona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
2012  
6.
104 p, 5.5 MB Síntesi estereoselectiva de compostos ciclobutànics 1,3-funcionalitzats i la seva aplicació a l'organocatàlisi / Mayans Tayadella, Enric ; Illa i Soler, Ona ; Ortuño Mingarro, Rosa María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
2012  
7.
420 p, 6.2 MB The Chiral cyclobutane motif in the synthesis of dendrimers and multifunctional platforms : applications as contrast agents cell-penetrating peptides, and NPY analogues / Gutiérrez Abad, Raquel ; Ortuño Mingarro, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Illa i Soler, Ona, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Vegeu rgaresum1de1. pdf.
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012
2 documents
8.
95 p, 4.8 MB Síntesis y estudio estructural de nuevos γ-péptidos ciclobutánicos / Cobos Iglesias, Juan Antonio ; Ortuño Mingarro, Rosa María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En el presente trabajo se ha llevado a cabo la síntesis y el estudio estructural de tres series diferentes de γ-péptidos conteniendo un ciclobutano como elemento constrictor del esqueleto péptidico. [...]
En el present treball s'ha dut a terme la síntesi i l'estudi estructural de tres sèries diferents de γ-pèptids que contenen un ciclobutà com a element constrictor de l'esquelet peptídic. També s'han sintetitzat una sèrie de γ-pèptids híbrids formats a partir de monòmers ciclobutànics i un derivat de prolina per al seu potencial ús com a pèptids capaços de penetrar en les cèl·lules (CPPs).

2011  
9.
235 p, 7.4 MB β-pèptids ciclobutànics : síntesi, estructura i possibles aplicacions / Torres Cano, Elisabeth ; Ortuño Mingarro, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
A la bibliografía es poden trobar múltiples exemples que mostren com els -aminoàcids són capaços d'adoptar estructures secundàries en forma de hèlix, girs o làmina. Per aquest motiu, en el nostre grup de recerca hem sintetitzat ¬pèptids constituïts per residus ciclobutànics amb el propòsit d'estudiar si aquest anell carbocíclic pot constituir una restricció conformacional que origini la formació d'estructures secundàries o terciàries. [...]
It is well documented that peptides built in -amino acids could be able to adopt secondary structures like helices, turns or sheets. Therefore, in our research group, we have synthesized -peptides made of cyclobutane containing residues with the purpose to study if this carbocyclic ring could provide conformational constraint to prompt the formation of secondary or even tertiary structures. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona , 2009
2 documents
10.
104 p, 3.6 MB Àcids (+)- i (-)-2-aminociclobutan-1-carboxílics i la seva incorporació en ß-pèptids : estudi sintètic i estructural / Izquierdo Salado, Sandra ; Ortuño Mingarro, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Branchadell Gallo, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Vegeu sisresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006
4 documents

Research literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 17 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
9 p, 85.9 KB Química en la Indústria [42426] / Peral Pérez, José ; Bayón Rueda, Joan Carles ; Marquet Cortés, Jordi ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Valiente Malmagro, Manuel ; del Valle Zafra, Manel ; Bayón Rueda, Joan Pau ; Ferrer Alegre, Pau ; Sangüesa, Juan ; Baeza Labat, Juan Antonio ; Guirado López, Gonzalo ; Guisasola Canudas, Albert ; Ponsa Salas, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta assignatura es tracten aspectes ben diferenciats de l química industrial: per una part temàtiques comunes en una industria basada en tecnologia química o Biotecnología i, d'altra banda, monografies especialitzades de especial importància. [...]
The student will acquire the knowledge of the main important aspects that are at play in a General Chemistry Industry. That will involve the main topics related to the creation and expansion of a Chemical Company, the description of a selection of the main types of chemical activities that are currently developed in the world of the industrial chemistry, and some complementary issues that, although they are not directly related to the chemical aspects of the production process itself, are needed to efficiently run a chemical facility. [...]
En esta asignatura se tratan aspectos bien diferenciados de la química industrial: por una parte temáticas comunes en una industria basada en tecnologia química o Biotecnología y, por otro lado, monografías especializadas de particular importancia. [...]

2018-19
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
2.
5 p, 80.6 KB De Molècules Petites a Nanomaterials [42423] / Puyol Bosch, Maria del Mar ; Alibés Arqués, Ramón ; Jaime Cardiel, Carles ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Vallribera Massó, Adelina ; Busqué Sánchez, Felix ; Sebastián Pérez, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu del mòdul és aprendre i aprofundir en l'estudi de les propietats i aplicacions de materials específics rellevants en la investigació centrant-se en materials supramoleculars, nanomaterials i biomaterials. [...]
The aim of the module is to learn and deepen the study of the properties and applications of specific relevant materials in research by focusing on supramolecular materials, nanomaterials and biomaterials. [...]
El objetivo del módulo es aprender y profundizar en el estudio de las propiedades y aplicaciones de materiales específicos relevantes en la investigación centrándose en materiales supramoleculares, nanomateriales y biomateriales. [...]

2018-19
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
3.
4 p, 76.4 KB Química Avançada [42429] / Alcala Bernardez, Manel ; Figueredo Galimany, Marta ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Real Obradors, Juli ; Sodupe Roure, Mariona ; Peral Pérez, José ; Esplandiu Egido, Maria Jose de Montserrat ; Vidal Gancedo, José ; López Mesas, Montserrat ; Puyol Bosch, Maria del Mar ; Guirado López, Gonzalo ; Nolis Fañanas, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
S'estudien temes de química essencial avançada per a la realització de recerca química interdisciplinària.
Advanced essential chemistry topics are studied for carrying out interdisciplinary chemical research.
Los temas avanzados de química esencial se estudian para llevar a cabo investigaciones químicas interdisciplinarias.

2018-19
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
4.
5 p, 83.2 KB Química biomolecular [100878] / Pleixats Rovira, Roser ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general de l'assignatura de Química Biomolecular es dotar a l'alumne d'una visió general dels productes naturals (característiques estructurals i biosintètiques, ecològiques i les seves aplicacions com a font de compostos bioactius). [...]
2018-19
Grau en Bioquímica [814]
2 documents
5.
9 p, 84.9 KB Chemistry in Industry [42426] / Peral Pérez, José ; Bayón Rueda, Joan Carles ; Marquet Cortés, Jordi ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Valiente Malmagro, Manuel ; del Valle Zafra, Manel ; Bayón Rueda, Joan Pau ; Ferrer Alegre, Pau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Sangüesa, Juan ; Baeza Labat, Juan Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Guirado López, Gonzalo ; Guisasola Canudas, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Ponsa Salas, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
The student will acquire the knowledge of the main important aspects that are at play in a General Chemistry Industry. That will involve the main topics related to the creation and expansion of a Chemical Company, the description of a selection of the main types of chemical activities that are currently developed in the world of the industrial chemistry, and some complementary issues that, although they are not directly related to the chemical aspects of the production process itself, are needed to efficiently run a chemical facility. [...]
2017-18
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]  
6.
5 p, 81.0 KB From Small Molecules to Nanomaterials [42423] / Puyol Bosch, Maria del Mar ; Alibés Arqués, Ramón ; Jaime Cardiel, Carles ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Vallribera Massó, Adelina ; Busqué Sánchez, Felix ; Sebastián Pérez, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
The aim of the module is to learn and deepen the study of the properties and applications of specific relevant materials in research by focusing on supramolecular materials, nanomaterials and biomaterials. [...]
2017-18
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]  
7.
4 p, 76.0 KB Química Avançada [42429] / Alcala Bernardez, Manel ; Parella Coll, Teodor ; Figueredo Galimany, Marta ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Real Obradors, Juli ; Sodupe Roure, Mariona ; Peral Pérez, José ; Esplandiu Egido, Maria Jose de Montserrat ; Vidal Gancedo, José ; López Mesas, Montserrat ; Puyol Bosch, Maria del Mar ; Guirado López, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Advanced essential chemistry topics are studied for carrying out interdisciplinary chemical research.
2017-18
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
2 documents
8.
6 p, 86.4 KB Química Bioorgànica [102518] / Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu general de l'assignatura de Química Biomolecular es dotar a l'alumne d'una visió general dels productes naturals (característiques estructurals i biosintètiques, ecològiques i les seves aplicacions com a font de compostos bioactius). [...]
2016-17
Química [953]  
9.
6 p, 31.5 KB Química Bioorgànica [102518] / Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu general de l'assignatura de Química Biomolecular es dotar a l'alumne d'una visió general dels productes naturals (característiques estructurals i biosintètiques, ecològiques i les seves aplicacions com a font de compostos bioactius). [...]
2015-16
Química [953]  
10.
6 p, 109.0 KB Química Bioorgànica [102518] / Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu general de l'assignatura de Química Biomolecular es dotar a l'alumne d'una visió general dels productes naturals (característiques estructurals i biosintètiques, ecològiques i les seves aplicacions com a font de compostos bioactius). [...]
2014-15
Química [953]  

Course materials : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.