Results overview: Found 56 records in 0.01 seconds.
Articles, 5 records found
Research literature, 20 records found
Course materials, 31 records found
Articles 5 records found  
1.
14 p, 2.7 MB Chromatic Induction in Migraine / Cerda-Company, Xim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Penacchio, Olivier (University of St. Andrews (Regne Unit)) ; Otazu Porter, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
The human visual system is not a colorimeter. The perceived colour of a region does not only depend on its colour spectrum, but also on the colour spectra and geometric arrangement of neighbouring regions, a phenomenon called chromatic induction. [...]
2021 - 10.3390/vision5030037
Vision, Vol. 5, Num. 3 (August 2021) , art. 37  
2.
3 p, 116.9 KB Editorial : Integrating Visual System Mechanisms, Computational Models and Algorithms/Technologies / Spitzer, Hedva (Tel Aviv University. School of Electrical Engineering) ; Otazu Porter, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Hel-Or, Hagit (University of Haifa. Department of Computer Science)
2020 - 10.3389/fbioe.2019.00483
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, Vol. 7 (January 2020) , art. 483  
3.
10 p, 377.1 KB Improving the Ability of Image Sensors to Detect Faint Stars and Moving Objects Using Image Deconvolution Techniques / Fors Aldrich, Octavi (Universitat de Barcelona. Departament d'Astronomia i Meteorologia) ; Otazu Porter, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Nuñez, Jorge (Universitat de Barcelona. Departament d'Astronomia i Meteorologia) ; Prades, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica) ; Cardinal, Robert D. (University of Calgary (Calgary, Canadà))
In this paper we show how the techniques of image deconvolution can increase the ability of image sensors as, for example, CCD imagers, to detect faint stars or faint orbital objects (small satellites and space debris). [...]
2010 - 10.3390/s100301743
Sensors (Basel, Switzerland), Vol. 10 (2010) , p. 1743-1752  
4.
3 p, 212.6 KB Tecnologia de la UAB millora imatges de satèl·lits / Otazu Porter, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Els satèl·lits observen silenciosos els fenòmens naturals que succeeixen al nostre planeta. No obstant, les imatges reproduïdes per aquests ulls mecànics no són tan fiables com voldríem. Per alleugerir aquesta miopia dels satèl·lits, un equip de la UAB proposa un mètode de fusió d'imatges anomenat WiSpeR.
Los satélites observan silenciosos los fenómenos naturales que ocurren en nuestro planeta. Sin embargo, las imágenes reproducidas por estos ojos mecánicos no son tan fiables como quisiéramos. Para atenuar esta miopía satelital un equipo de la UAB propone un método de fusión de imágenes llamado WiSpeR.

2006
UAB divulga, maig 2006, p. 1-1
2 documents
5.
2 p, 117.9 KB Premi Internacional al millor treball de fusió d'imatges de satèl·lit / Otazu Porter, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Un grup de recerca multidisciplinari format per Xavier Otazu (Centre de Visió per Computador, Universitat Autònoma de Barcelona), Octavi Fors i Jorge Núñez (ambdós del Departament d'Astronomia i Meteorologia, Universitat de Barcelona) i María González-Audícana (Departament de Projectes i Enginyeria Rural, Universitat Pública de Navarra) ha estat guardonat amb un presitigiós premi internacional per desenvolupar una tècnica de fusió d'imatges obtingudes per satèl·lits.
Un grupo de investigación multidisciplinario formado por Xavier Otazu(Centro de Visión per Computador, Universitat Autònoma de Barcelona),Octavi Fors y Jorge Núñez (ambos del Departamento de Astronomía yMeteorología, Universitat de Barcelona) y María González-Audícana(Departamento de Proyectos e Ingeniería Rural, Universidad Pública deNavarra) ha sido galardonado con un presitigioso premio internacionalpor desarrollar una técnica de fusión de imágenes obtenidas porsatélites.

2006
UAB divulga, octubre 2006, p. 1-1
2 documents

Research literature 20 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
10 p, 1.0 MB Clasificación señales tráfico / Díaz Castro, Sergi ; Otazu Porter, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo se ha centrado en el estudio de uno de los módulos de la conducción autónoma, la predicción de señales de tráfico. Para ello se ha desarrollado una aplicación que permita detectar y clasificar señales de tráfico en tiempo real mediante el uso de visión por computador. [...]
This work has focused on the study of one of the modules of autonomous driving, traffic sign prediction. To this end, an application has been developed to detect and classify traffic signs in real time using computer vision. [...]
Aquest treball s'ha centrat en l'estudi d'un dels mòduls de la conducció autònoma, la predicció de senyals de trànsit. Per això s'ha desenvolupat una aplicació que permeti detectar i classificar senyals de trànsit en temps real mitjançant l'ús de visió per computador. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
10 p, 2.7 MB Aplicació per trobar company de joc / Ram Ram, Bhupinder Kumar ; Otazu Porter, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cada dia augmenta el nombre de videojocs en línia al mercat, cadascun amb una jugabilitat diferent i única, on la necessitat de trobar un o més companys és crítica per poder gaudir i tenir una bona experiència. [...]
The amount of online video games is increasing every day. Each game with a different and unique game-play, where the need to find one or more partners is critical. In order to enjoy and have a good experience, many gamers find of essence, the need to have friends to play with. [...]
Cada día aumenta el número de videojuegos en línea al mercado, cada uno con una jugabilidad diferente y única, donde la necesidad de encontrar uno o más compañeros es crítica para poder disfrutar y tener una buena experiencia. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
13 p, 1.3 MB Inducció cromàtica en homes i dones / Gomez Gonzalez, Jofre ; Otazu Porter, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Amb l'arribada del COVID-19 moltes activitats que s'acostumaven a fer en persona van començar a fer-se de manera online tant per seguretat com per restriccions imposades. Així que amb aquesta tendència i amb l'aparició de noves webs que et permeten dur a terme aquest desenvolupament, s'ha dsenvolupat un seguit d'experiments psicofísics de percepció de color mitjançant la web Gorilla Experiments Builder amb l'objectiu d'observar si l'efecte d'inducció cromàtica té efecte de manera diferent en homes i dones. [...]
With the advent of COVID-19, many of the activities that used to be done in person began to be done online due to increase the security of population and recents restrictions. So with this trend and with the emergence of new websites that allow you to carry out this development, a series of psychophysical experiments in color perception have been developed through the Gorilla Experiments Builder website with the aim of observing whether the chromatic induction effect has a different effect on men and women. [...]
Con la llegada del COVID-19 muchas actividades que se acostumbraban a realizar en persona empezaron a realizarse de manera online tanto por seguridad como por restricciones impuestas. Así que con esta tendencia y con la aparición de nuevas webs que te permiten llevar a cabo este desarrollo, se han desarrollado una serie de experimentos psicofísicos de percepción de color mediante la web Gorilla Experiments Builder con el objetivo de observar si el efecto de inducción cromática tiene efecto de forma diferente en hombres y mujeres. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
13 p, 1.8 MB Portal web per al suport a la gestió de contractació de professorat extern a la UAB / Salvador Abad, Àlex ; Otazu Porter, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Davant l'imparable avenç tecnològic que vivim les darreres dècades, són molts els processos de gestió que tradicionalment es realitzaven de manera manual, i actualment es recolzen o han migrat completament a sistemes informàtics que en faciliten la gestió. [...]
Given the unstoppable technological advancement we have experienced in recent decades, many management processes have traditionally been done manually, and are now supported or have been completely migrated to computer systems that facilitate their management. [...]
Ante el imparable avance tecnológico que vivimos las últimas décadas, son muchos los procesos de gestión que tradicionalmente se realizaban de manera manual, y actualmente se apoyan o han migrado completamente a sistemas informáticos que facilitan su gestión. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
15 p, 3.0 MB Control software for robotic observatories / Domene, Francesc ; Otazu Porter, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Gesa Boté, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) and the Institut de Ciències de l'Espai (ICE-CSIC) specialize, among other things, in the robotization and automation of telescopes. The ICE building on the UAB campus has an observatory as a laboratory for the improvement of these systems. [...]
L'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), i l'Institut de Ciències de l'Espai (ICE-CSIC) estan especialitzats entre altres coses, en la robotització i automatització de telescopis. L'edifici de l'ICE al campus de la UAB, disposa d'un observatori com a laboratori de millores d'aquests sistemes. [...]
El Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), y el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) están especializados entre otras cosas, en la robotización y automatización de telescopios. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
11 p, 1.7 MB Utilitat d'integració i SmokeTesting per l'equip de 3D FusionJet d'HP / López, Iván ; Otazu Porter, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte Utilitat d'integració i SmokeTesting per l'equip de 3D FusionJet d'HP presenta el desenvolupament d'una aplicació web per ajudar a millorar tots els procediments de les proves de tipus Smoke Test dels departaments de testing de l'empresa Hewlett Packard. [...]
El proyecto Utilidad de integración y SmokeTesting para el equipo 3D FusionJet de HP presenta el desarrollo de una aplicación web para ayudar a mejorar todos los procedimientos de las pruebas de tipo Smoke Test de los departamentos de testing de la empresa Hewlett Packard . [...]
The project Utilitat d'integració i SmokeTesting per l'equip de 3D FusionJet from HP illustrates the development of a web application which focuses on enhancing the procedures of the Smoke Tests and Quality Assurance tests from the test departments of the company Hewlett Packard. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
214 p, 6.9 MB Understanding eye movements : psychophysics and a model of primary visual cortex / Berga Garreta, David ; Otazu Porter, Xavier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
En aquesta tesi intentaré explicar (1) com movem els ulls, (2) com fer màquines que entenguin la informacióvisual i executar moviments oculars, i (3) com fer que aquestes màquines entenguin tasques per tal de decidirper aquets moviments oculars. [...]
In this thesis we try to explain (1) how we move our eyes, (2) how to build machines that understand visual information and deploy eye movements, and (3) how to make these machines understand tasks in order to decide for eye movements. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
8.
156 p, 2.9 MB Understanding color vision : from psychophysics to computational modeling / Cerda-Company, Xim ; Otazu Porter, Xavier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
En aquest doctorat, hem estudiat la visió del color dels humans des de dos punts de vista diferents: la psicofísica i la modelització computacional. Primer, hem avaluat 15 "tone-mapping operators" (TMOs) diferents en dos experiments que consideren criteris diferents: el primer té en compte les relacions locals entre nivells d'intensitat i el segon avalua l'aparença global de la imatge resultant respecte l'escena física (presentades una al costat de l'altra). [...]
In this PhD we have approached the human color vision from two different points of view: psychophysics and computational modeling. First, we have evaluated 15 different tone-mapping operators (TMOs). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
9.
11 p, 1.3 MB Creació d'un plug-in d'integració a Sketchup amb la plataforma Wattwin / Miró de Ferrer, Nil ; Otazu Porter, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es presenta una eina d'ajut i una alternativa més ràpida i eficaç per l'empresa per la generació dels documents tècnics de les instal·lacions de les plaques fotovoltaiques. Consisteix en un plug-in integrat a la plataforma de Sketchup, un programa de disseny gràfic i modelatge 3D, que és des d'on obtindrem les vistes, que permet una connexió bidireccional tant amb la plataforma Wattwin (web de l'empresa) que és des d'on obtindrem les dades de les instal·lacions fotovoltaiques, com amb el Layout, un programa annex a Sketchup que permet crear els dissenys en 2D, és a dir, els plànols i el document tècnic que hem de generar automàticament. [...]
This project presents a help tool and a faster and more effective alternative for the company in order to generate technical documents about the installation of photovoltaic panels. It consists on a plug-in integrated to the platform of Sketchup, a program for modelling and graphic design in 3D, which is where we obtain the views from, that allows the bidirectional connection with the platform Wattwin (the website of the company), which is where we will obtain the data about the photovoltaic installations, as well as with Layout, a program annex to Sketchup that allows creating 2D designs, meaning the maps and the technical documents that we have to generate automatically. [...]
En este proyecto se presenta una herramienta de ayuda y una alternativa más rápida y eficaz para la empresa para la generación de los documentos técnicos de las instalaciones de las placas fotovoltaicas. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
10 p, 514.3 KB Quin és el grau d'estratègia del parxís? / Costela Travé, Yaiza ; Otazu Porter, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Cerdà Company, Joaquin, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Quin és el grau d'estratègia del parxís? és un projecte que consisteix en estudiar si, seguint algun tipus d'estratègia al jugar el joc conegut com a "parxís", es pot augmentar el número de victòries i en investigar quina és la que més victòries ens atribuiria. [...]
Which is the amount of strategy in ludo? is a project that consists in studying whether if introducing any type of strategy in playing the game known as "parxís" can give us a higher win percentage and in investigating which strategy would influence the most in the amount of games ending with success. [...]
¿Cuál es el grado de estrategia del parchís? es un proyecto que consiste en estudiar si siguiendo algún tipo de estrategia al jugar al juego conocido como "parchís" se puede aumentar el número de victorias y en investigar cuál es la que más victorias nos atribuiría. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 31 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 102.3 KB Realitat Augmentada i Virtual [104760] / Otazu Porter, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Saber generar una aplicació de realitat augmentada.
Know how to generate an augmented reality application.
Saber generar una aplicación de realidad aumentada.

2022-23
Grau en Comunicació Interactiva [1423]
3 documents
2.
4 p, 101.8 KB Integració d'Objectes Digitals [104757] / Otazu Porter, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Saber integrar objectes digitals (imatges 3D, fotografies, textos, etc. ) amb entorns reals (ja siguin imatges de vídeo, mapes, localitzacions. . . ) de manera que la informació virtual estigui visible en entorns reals.
Know how to integrate digital objects (3D images, photographs, texts, etc. ) with real environments (whether video images, maps, locations . . . ) so that virtual information is visible in real environments.
Saber integrar objetos digitales (imágenes 3D, fotografías, textos, etc. ) con entornos reales (ya sean imágenes de vídeo, mapas, localizaciones. . . ) de forma que la información virtual esté visible en entornos reales.

2022-23
Grau en Comunicació Interactiva [1423]
3 documents
3.
4 p, 101.7 KB Creació d'Objectes Digitals [104756] / Otazu Porter, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aprendre a utilitzar les eines de modelatge d'un programa de creació 3D (com ara Blender) per modelar objectes.
Learn how to use the modeling tools of a 3D authoring program (such as Blender) to model objects.
Aprender a utilizar las herramientas de modelado de un programa de creación 3D (como Blender) para moldear objetos.

2022-23
Grau en Comunicació Interactiva [1423]
3 documents
4.
4 p, 102.4 KB Art i Arquitectura de Mapes i Entorns Virtuals [104755] / Otazu Porter, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aprendre a utilitzar les eines d'un motor de jocs (com ara Unreal Engine o Unity) per crear espais i escenografies on es desenvolupin els continguts audiovisuals interactius (app, joc, entorn de RV. . [...]
Learn to use the tools of a game engine (such as Unreal Engine or Unity) to create spaces and scenery where interactive audiovisual content is developed (app, game, VR environment . . . ).
Aprender a utilizar las herramientas de un motor de juegos (como Unreal Engine o Unity) para crear espacios y escenografías donde se desarrollen los contenidos audiovisuales interactivos (app, juego, entorno a RV. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Interactiva [1423]
3 documents
5.
8 p, 120.9 KB Enginyeria del Programari [104340] / Otazu Porter, Xavier ; Protasio Ramirez, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és introductòria del bloc d'assignatures sobre el procés d'enginyeria del software. L'objectiu general és donar una visió global i ordenada del procés de desenvolupament del software que no sigui simplement el de la programació (que constitueix, només, una fase dins de tot el procés de l'enginyeria del software). [...]
This subject is an introduction to the block of subjects on the software engineering process. The overall goal is to give a global and orderly view of the software development process that is not simply that of programming (which is, only, a phase within the entire software engineering process). [...]
Esta asignatura es introductoria del bloque de asignaturas sobre el proceso de ingeniería del software. El objetivo general es dar una visión global y ordenada del proceso de desarrollo del software que no sea simplemente el de la programación (que constituye, sólo, una fase dentro de todo el proceso de la ingeniería del software). [...]

2022-23
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
6.
6 p, 110.3 KB Test i Qualitat del Software [102758] / Otazu Porter, Xavier ; Ballester Valiente, Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes bàsics per planificar proves del software i les tècniques per implementar-les, així com estimacions de la seva qualitat.
In this subject we introduce the basic concepts to plan software tests and the techniques to implement them, as well as estimates of their quality.
En esta asignatura se introducen los conceptos básicos para planificar pruebas del software y las técnicas para implementarlas, así como estimaciones de su calidad.

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
8 p, 121.1 KB Enginyeria del Programari [104340] / Otazu Porter, Xavier ; Protasio Ramirez, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és introductòria del bloc d'assignatures sobre el procés d'enginyeria del software. L'objectiu general és donar una visió global i ordenada del procés de desenvolupament del software que no sigui simplement el de la programació (que constitueix, només, una fase dins de tot el procés de l'enginyeria del software). [...]
This subject is an introduction to the block of subjects on the software engineering process. The overall goal is to give a global and orderly view of the software development process that is not simply that of programming (which is, only, a phase within the entire software engineering process). [...]
Esta asignatura es introductoria del bloque de asignaturas sobre el proceso de ingeniería del software. El objetivo general es dar una visión global y ordenada del proceso de desarrollo del software que no sea simplemente el de la programación (que constituye, sólo, una fase dentro de todo el proceso de la ingeniería del software). [...]

2021-22
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
8.
6 p, 110.1 KB Test i Qualitat del Software [102758] / Otazu Porter, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes bàsics per planificar proves del software i les tècniques per implementar-les, així com estimacions de la seva qualitat.
In this subject we introduce the basic concepts to plan software tests and the techniques to implement them, as well as estimates of their quality.
En esta asignatura se introducen los conceptos básicos para planificar pruebas del software y las técnicas para implementarlas, así como estimaciones de su calidad.

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
8 p, 121.0 KB Enginyeria del Programari [104340] / Otazu Porter, Xavier ; Protasio Ramirez, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és introductòria del bloc d'assignatures sobre el procés d'enginyeria del software. L'objectiu general és donar una visió global i ordenada del procés de desenvolupament del software que no sigui simplement el de la programació (que constitueix, només, una fase dins de tot el procés de l'enginyeria del software). [...]
Esta asignatura es introductoria del bloque de asignaturas sobre el proceso de ingeniería del software. El objetivo general es dar una visión global y ordenada del proceso de desarrollo del software que no sea simplemente el de la programación (que constituye, sólo, una fase dentro de todo el proceso de la ingeniería del software). [...]

2020-21
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
10.
5 p, 108.5 KB Test i Qualitat del Software [102758] / Otazu Porter, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes bàsics per planificar proves del software i les tècniques per implementar-les, així com estimacions de la seva qualitat.
En esta asignatura se introducen los conceptos básicos para planificar pruebas del software y las técnicas para implementarlas, así como estimaciones de su calidad.

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents

Course materials : 31 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.