Results overview: Found 48 records in 0.02 seconds.
Articles, 2 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 8 records found
Course materials, 37 records found
Articles 2 records found  
1.
13 p, 113.2 KB The European Reception of Jane Austen's Works / Owen, David, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
This article reviews the reception of Jane Austen's works (principally her six major novels) in Europe, essentially through translation; in keeping with critical consensus, the article proposes that translation is the principal —though not the sole—channel through which Austen's European reception has been consolidated since the early nineteenth century. [...]
Aquest article revisa la recepció de les obres de Jane Austen (especialment les seves sis novel·les més importants) a Europa, principalment per mitjà de la traducció. D'acord amb el consens crític, l'article proposa que —des del principi del segle xix— la traducció és el canal principal, encara que no l'únic, pel qual la recepció europea d'Austen s'ha anat consolidant. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 15-27 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
2.
19 p, 397.6 KB Into the Engine Room : an Inter-University Literature-Teaching Project Focussing on Narrative / Owen, David, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Font, Carme, 1972- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Gimeno Pahissa, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Pividori, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
This article sets out the objectives, approaches and organisational development of a still on-going inter-university literature-teaching project entitled 'Between the Lines: Comprehensive Reading of Literary Texts in a Foreign Language', which was awarded a two-year grant by the Catalan Agency for the Management of University and Research Grants, AGAUR (MQD 00121). [...]
Aquest article descriu els objectius, l'enfocament i l'organització d'un projecte interuniversitari de Millora de la Qualitat Docent (MQD 00121) en l'àmbit de la literatura titulat 'Between the Lines: Comprehensive Reading of Literary Texts in a Foreign Language' ('Entre línies: lectura exhaustiva de textos literaris en llengua estrangera') atorgat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). [...]
Este artículo describe los objetivos, enfoques y desarrollo del proyecto interuniversitario titulado "Entre líneas: Lectura comprensiva de textos literarios en lengua extranjera" financiado por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de la Investigación (MQD 00121) y destinado a la mejora de la calidad docente en el ámbito de la enseñanza de la literatura. [...]

2012 - 10.5565/rev/jtl3.485
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, novembre-desembre 2012, p. 1-19  

Books and collections 1 records found  
1.
142 p, 1.1 MB Interuniversity style guide for writing institutional texts in English / Noone, Barnaby coord. (Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics) ; Bain, Mhairi (Universitat Internacional de Catalunya. Servei d'Idiomes) ; Bates, John (Universitat Rovira i Virgili. Servei Lingüístic) ; Berman, Graeme (Universitat de València. Servei de Política Lingüística) ; Cullen, David (Universitat Oberta de Catalunya. Servei Lingüístic) ; Herrero, Javier (Universitat Jaume I. Servei de Llengües i Terminologia) ; Owen, David, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües) ; Redmond, Peter (Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes) ; Samson, Richard (Universitat de Vic. Serveis Lingüístics) ; Vázquez, Luci (Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia) ; Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d'Universitats
L'objectiu d'aquesta guia és promocionar el multilingüisme i proveir d'un conjunt de normes i criteris comuns i homogenis per a la redacció de documents en anglès propis de l'àmbit universitari. [...]
Xarxa Vives d'universitats 2014-2017
2 documents

Research literature 8 records found  
1.
284 p, 1.1 MB Subtle subversion : an analysis of female desire in the works of Frances Sheridan, Frances Brooke, Elizabeth Griffith and Sophia Lee / Sánchez Campos, Noelia ; Owen, David 1962-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Esta tesis examina el tema del deseo femenino en la obra de cuatro autoras poco conocidas de finales del siglo XVIII. Los textos primarios son Memoirs of Miss Sidney Bidulph (1761) de Frances Sheridan, The History of Lady Julia Mandeville (1763) de Frances Brooke, The Delicate Distress (1769) de Elizabeth Griffith y The Recess (1783) de Sophia Lee. [...]
This thesis examines the topic of female desire in the work of four lesser-known late eighteenth century women writers. The texts under analysis are Frances Sheridan's Memoirs of Miss Sidney Bidulph (1761), Frances Brooke's The History of Lady Julia Mandeville (1763), Elizabeth Griffith's The Delicate Distress (1769) and Sophia Lee's The Recess (1783). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
2.
233 p, 1.4 MB Commercial strategies in paratextual features of late Eighteenth-Century children's books / Prunean, Alexandra ; Owen, David 1962-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
El objetivo de esta tesis es profundizar tanto en la comprensión de los libros infantiles por separado, como en la literatura infantil en su totalidad y llamar la atención sobre el aspecto comercial de la literatura infantil. [...]
The purpose of this research is to deepen the understanding of both individual children's books and of children's literature as a whole and to draw attention to the commercial side of children's literature. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
45 p, 767.2 KB Pater Familias in Pride and Prejudice : dysfunctionality in the Bennet Family and in the British Monarchy / Sigalat Vayà, Blanca ; Owen, David, 1962-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The end of the 18th century was a time of change that led to the French Revolution and the Napoleonic Wars. Jane Austen's world was deeply affected by those events. Not only was the French invasion a threat, but there were also conflicts between Jacobins and anti-Jacobins (British supporters and opponents, respectively, of the French Revolution) that put the British social system at stake. [...]
El final del segle XVIII va ser un temps de canvi que va conduir a la Revolució Francesa i les Guerres Napoleòniques. El món de Jane Austen es va veure profundament afectat per aquests esdeveniments. [...]

2016
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
4.
26 p, 440.3 KB The unfolding of the process of creation in William Wordsworth's meditative poems / York Puntos, Georgina ; Owen, David 1962-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The following paper provides a discursive analysis of four of William Wordsworth's meditative poems taking into account linguistic aspects - such as lexicon, cohesion, style and metre - and literary and philosophic aspects. [...]
El present treball ofereix un anàlisis discursiu de quatre poemes meditatius de William Wordsworth tenint en compte aspectes lingüístics - tals com lèxic, cohesió, estil i mètrica - i aspectes literaris i filosòfics. [...]

2014
Grau en Estudis Anglesos [801]  
5.
54 p, 903.7 KB Darcy as a cultural icon : deconstructing desire / Sánchez Zaballos, Begoña ; Owen, David 1962-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
'Darcy as a cultural icon: deconstructing desire', analyzes the different factors that may influence on the desirability of the main male character of Jane Austen's most popular novel, 'Pride and Prejudice'. [...]
'Darcy as a Cutural Icon: Deconstructing Desire', analitza els diferents factor que es creu, influeixen en la percepció de Darcy com un personatge desitjable. Tenint en compte que el personatge no presenta una actitud massa agradable, particularment al principi de la novel·la, es va considerar que seria interessant estudiar de on prové aquest sentiment de desig per part dels lectors i el motiu de la seva popularitat. [...]

2014
Grau en Estudis Anglesos [801]  
6.
19 p, 201.1 KB Social prostitution in the guise of romance : the representation of women's lack of economic and social rights in Jane Austen's Sense and Sensibility / Vega Cruz, Silvia ; Owen, David 1962-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This study tries to show how Jane Austen's Sense and Sensibility is an actual representation of women's social situation at the beginning of the nineteenth Century in England. Austen's criticism is covered by the two sisters' romances and therefore it may be challenging to identify it. [...]
Aquest treball intenta mostrar com la novel. la de Jane Austen Sense and Sensibility és en realitat una representació fidedigna de la situació social de la dona en l'Anglaterra de principis del segle XIX. [...]

2013
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
7.
83 p, 857.8 KB "Searching for the ghost of Tom Joad" : resurrecting Steinbeck's gaze / Bayo Ibars, Anna Ma. ; Owen, David 1962-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This dissertation involves a close reading of Springsteen's lyrics in relation to the thematic concerns of the Tom Joad album. Enquiring into the sometimes multiple levels of significance that these lyrics can be seen to express, in order to show the manner in which Springsteen mirrors the broader thematic concerns of Steinbeck's The Grapes of Wrath' s novel but also adapts and reinterprets these themes for his own time. [...]
Aquesta tesina comporta una lectura molt acurada de les lletres de les cançons del àlbum de Tom Joad de Springsteen, aprofundint en els múltiples nivells de significat que aquestes lletres semblen expressar amb l'objectiu de demostrar la manera amb la que Springsteen miralla el gran ventall temàtic que tant preocupava a Steinbeck en la seva novel·la The Grapes of Wrath, tot i tenint en compte que Springsteen reinterpreta i adapta aquests temes en el seu propi context. [...]

2011  
8.
95 p, 5.3 MB To the great detriment of the post office revenue : an analysis of Jane Austen's early narrative development through her use and abandonment of epistolary fiction in 'Lady Susan' / Owen, David, 1962- ; Monnickendam, Andrew, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
This thesis aims essentially at a re-evaluation of the marginalisation that conventional critical assessment makes of Jane Austen's epistolary novella 'Lady Susan' (1794-1795). The consensus within Austen studies, one that has largely been unchanged and unchallenged since the time of the first professional academic accounts of Austen's work (and in turn influenced by the C19 view of the writer) is that 'Lady Susan' is an artistic failure, a regressive step in Austen's stylistic development and, most fundamentally, that its epistolarity is a constraint on the technical progress that Austen appeared to be making in work prior to this, most notably, the unfinished third-person novella "Catharine, or The Bower". [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
3 documents

Course materials 37 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 110.2 KB Literatura anglesa contemporània [100238] / Owen, David ; Pividori Gurgo, Maria Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura proporciona una aproximació a la cultura literària britànica altament contemporània, a través de la perspectiva postmoderna i múltiple de la identitat (Identitat i la família; Identitat: perdut, robat i oblidat; Identitat: Lloc o ètnia). [...]
Esta asignatura proporciona una aproximación a la cultura literaria británica altamente contemporánea, a través de la perspectiva postmoderna y múltiple de la identidad (Identidad y la familia; Identidad: perdida, robada y olvidada; Identidad: lugar o etnia). [...]

2020-21
Grau en Estudis Anglesos [801]
3 documents
2.
9 p, 122.9 KB Literatura del Romanticisme Anglès [100250] / Owen, David ; Martín Alegre, Sara ; Sanchez, Noelia ; Román Vanden Berghe, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura 'Literatura del Romanticisme Anglès' ofereix una introducció a la poesia anglesa del període del Romanticisme al Regne Unit (c. 1798-c. 1830) i també a unes obres representatives de la ficció novel·lística del mateix període, mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació. [...]
La asignatura 'Literatura del Romanticismo Inglés' ofrece una introducción a la poesía inglesa del periodo de Romanticismo en el Reino Unido (c. 1798-c. 1830) y también a unas obras representativas de la ficción novelística del mismo período, mediante su lectura , el análisis, el debate y la interpretación. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documents
3.
7 p, 118.6 KB Literatura Victoriana [100246] / Martín Alegre, Sara ; Owen, David ; Sanchez Campos, Noelia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Literatura Victoriana ofereix una introducció als principals gèneres literaris publicats a la Gran Bretanya en el període 1837-1901 (regnat de la Reina Victòria), mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i l a i n t e r p r e t a c i ó . [...]
La asignatura "Literatura Victoriana" es una introducción a los principales géneros literarios publicados en Gran Bretaña en el período comprendido entre los años 1837 y 1901 (reinado de la Reina Victoria), mediante la lectura profesional, el análisis, debate e interpretación literaria. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documents
4.
4 p, 105.1 KB Theory and Practice of Literary Criticism: Adultery and Marriage in Nineteenth-Century Fiction [42303] / Owen, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura pretén il·lustrar com s'aplica la teoria literària a la novel·la del segle XIX i, concretament, com es relaciona la teoria amb la noció controvertida d'adulteri i matrimoni, qüestions que preocupaven molt a la societat victoriana. [...]
Esta asignatura pretende ilustrar cómo se aplica la teoría literaria en la novela del siglo XIX y, concretamente, cómo se relaciona la teoría con la noción controvertida de adulterio y matrimonio, cuestiones que preocupaban mucho a la sociedad victoriana. [...]

2019-20
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]
3 documents
5.
8 p, 119.7 KB Literatura del Romanticisme Anglès [100250] / Owen, David ; Martín Alegre, Sara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 L'assignatura 'Literatura del Romanticisme Anglès' ofereix una introducció a la poesia anglesa del període del Romanticisme al Regne Unit (c. 1798-c. 1830) i també a unes obres representatives de la ficció novel·lística del mateix període, mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació. [...]
1 La asignatura 'Literatura del Romanticismo Inglés' ofrece una introducción a la poesía inglesa del periodo de Romanticismo en el Reino Unido (c. 1798-c. 1830) y también a unas obras representativas de la ficción novelística del mismo período, mediante su lectura , el análisis, el debate y la interpretación. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documents
6.
7 p, 117.9 KB Literatura Victoriana [100246] / Pujolras Noguer, Esther ; Owen, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura "Literatura Victoriana" ofereix una introducció als principals gèneres literaris publicats a la Gran Bretanya en el període 1837-1901 (regnat de la Reina Victòria), mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i l a i n t e r p r e t a c i ó . [...]
La asignatura "Literatura Victoriana" es una introducción a los principales géneros literarios publicados en Gran Bretaña en el período comprendido entre los años 1837 y 1901 (reinado de la Reina Victoria), mediante la lectura profesional, el análisis, debate e interpretación literaria. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documents
7.
4 p, 76.4 KB Theory and Practice of Literary Criticism: Adultery and Marriage in Nineteenth-Century Fiction [42303] / Coral Escola, Jordi ; Owen, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This course illustrates how literary theory is applied to the nineteenth-century novel. The approach is basically practical, focussing on how approaches such as formalism, Marxism, feminism, psychoanalysis (to name only a few schools) have studied and discussed fiction, and how-in light of this-students are better enabled to read both fiction and critical material. [...]
2018-19
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]  
8.
7 p, 96.8 KB Literatura Victoriana [100246] / Owen, David ; Pujolras Noguer, Esther ; Prunean, Sonia Alexandra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura "Literatura Victoriana" ofereix una introducció als principals gèneres literaris publicats a la Gran Bretanya en el període 1837-1901 (regnat de la Reina Victòria), mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i l a i n t e r p r e t a c i ó . [...]
BRIEF DESCRIPTION OF THE SUBJECT "Victorian Literature" offers an introduction to the fiction published in Great Britain during the reign of Queen Victoria (1837-1901) by means of reading, analysis, debate and interpretation of five texts. [...]

2018-19
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
2 documents
9.
8 p, 100.6 KB Literatura del Romanticisme Anglès [100250] / Owen, David ; Martín Alegre, Sara ; Prunean, Sonia Alexandra ; Font Paz, Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 L'assignatura 'Literatura del Romanticisme Anglès' ofereix una introducció a la poesia anglesa del període de Romanticisme al Regne Unit (c. 1798-c. 1830) i també a unes obres representatives de la ficció novelística del mateix període, mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació. [...]
1 Literatura del Romanticisme Anglès (English Literary Romanticism) provides an introduction both to English poetry produced during the period of Romanticism in the UK (c. 1798 to c. 1830) and to representative works of English novelistic fiction written in the same period. [...]

2018-19
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
2 documents
10.
4 p, 76.1 KB Theory and Practice of Literary Criticism: Adultery and Marriage in Nineteenth-Century Fiction [42303] / Owen, David ; Coral Escola, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This course illustrates how literary theory is applied to the nineteenth-century novel. The approach is basically practical, focussing on how approaches such as formalism, Marxism, feminism, psychoanalysis (to name only a few schools) have studied and discussed fiction, and how-in light of this-students are better enabled to read both fiction and critical material. [...]
2017-18
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]  

Course materials : 37 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
5 Owen, David,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.