Resultados globales: 55 registros encontrados en 0.03 segundos.
Artículos, Encontrados 2 registros
Libros y colecciones, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 13 registros
Materiales académicos, Encontrados 39 registros
Artículos Encontrados 2 registros  
1.
13 p, 113.2 KB The European Reception of Jane Austen's Works / Owen, David, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
This article reviews the reception of Jane Austen's works (principally her six major novels) in Europe, essentially through translation; in keeping with critical consensus, the article proposes that translation is the principal -though not the sole-channel through which Austen's European reception has been consolidated since the early nineteenth century. [...]
Aquest article revisa la recepció de les obres de Jane Austen (especialment les seves sis novel·les més importants) a Europa, principalment per mitjà de la traducció. D'acord amb el consens crític, l'article proposa que -des del principi del segle xix- la traducció és el canal principal, encara que no l'únic, pel qual la recepció europea d'Austen s'ha anat consolidant. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 15-27 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
2.
19 p, 397.6 KB Into the Engine Room : an Inter-University Literature-Teaching Project Focussing on Narrative / Owen, David, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Font Paz, Carme, 1972- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Gimeno Pahissa, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Pividori, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
This article sets out the objectives, approaches and organisational development of a still on-going inter-university literature-teaching project entitled 'Between the Lines: Comprehensive Reading of Literary Texts in a Foreign Language', which was awarded a two-year grant by the Catalan Agency for the Management of University and Research Grants, AGAUR (MQD 00121). [...]
Aquest article descriu els objectius, l'enfocament i l'organització d'un projecte interuniversitari de Millora de la Qualitat Docent (MQD 00121) en l'àmbit de la literatura titulat 'Between the Lines: Comprehensive Reading of Literary Texts in a Foreign Language' ('Entre línies: lectura exhaustiva de textos literaris en llengua estrangera') atorgat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). [...]
Este artículo describe los objetivos, enfoques y desarrollo del proyecto interuniversitario titulado "Entre líneas: Lectura comprensiva de textos literarios en lengua extranjera" financiado por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de la Investigación (MQD 00121) y destinado a la mejora de la calidad docente en el ámbito de la enseñanza de la literatura. [...]

2012 - 10.5565/rev/jtl3.485
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, novembre-desembre 2012, p. 1-19  

Libros y colecciones Encontrados 1 registros  
1.
142 p, 1.1 MB Interuniversity style guide for writing institutional texts in English / Noone, Barnaby coord. (Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics) ; Bain, Mhairi (Universitat Internacional de Catalunya. Servei d'Idiomes) ; Bates, John (Universitat Rovira i Virgili. Servei Lingüístic) ; Berman, Graeme (Universitat de València. Servei de Política Lingüística) ; Cullen, David (Universitat Oberta de Catalunya. Servei Lingüístic) ; Herrero, Javier (Universitat Jaume I. Servei de Llengües i Terminologia) ; Owen, David, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües) ; Redmond, Peter (Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes) ; Samson, Richard (Universitat de Vic. Serveis Lingüístics) ; Vázquez, Luci (Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia) ; Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d'Universitats
L'objectiu d'aquesta guia és promocionar el multilingüisme i proveir d'un conjunt de normes i criteris comuns i homogenis per a la redacció de documents en anglès propis de l'àmbit universitari. [...]
Xarxa Vives d'universitats 2014-2017
2 documentos

Documentos de investigación Encontrados 13 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
55 p, 575.6 KB Etiquette as the Mirror of Morals : decoding the Art of Social Calling in Austen's Sense and Sensibility / Llacuna Vidal, Mariona ; Owen, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This TFG attempts to assess how the rules of etiquette and public decorum that are displayed by the characters in Austen's Sense and Sensibility serve to illustrate the moral quality of the heroes and heroines of the story, as well as their position within the socioeconomic structures of the 18th century England. [...]
Aquest TFG té com a objectiu avaluar com les regles d'etiqueta i decòrum que realitzen els personatges de Sentit i Sensibilitat d'Austen serveixen per il·lustrar la qualitat moral dels herois i heroïnes de la història, així com la seva posició dins de les estructures socioeconòmiques de la Anglaterra de el segle XVIII. [...]
Este TFG tiene como objetivo evaluar cómo las reglas de etiqueta y decoro que realizan los personajes de Sentido y Sensibilidad de Austen sirven para ilustrar la calidad moral de los héroes y heroínas de la historia, así como su posición dentro de las estructuras socioeconómicas de la Inglaterra del siglo XVIII. [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]  
2.
54 p, 476.1 KB The Relief of Immorality : Upper-Class Victorian Men's Escape from the Patriarchy in The Picture of Dorian Gray / Castro Miranda, Ainhoa ; Owen, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
The aim of this TFG is to analyse upper-class society in the Victorian era and both the understanding of what was considered immoral and "sinful", and the two-faced reaction that a double life caused in members of this society. [...]
L'objectiu d'aquest TFG és analitzar la classe alta de l'època Victoriana i l'enteniment del que era considerat immoral, així com la duplicitat de reacció que una doble vida causava entre el membres d'aquesta societat. [...]
El objetivo de este TFG es el análisis de la clase alta de la época Victoriana y el entendimiento de lo que era considerado inmoral, así como la duplicidad de reacción que una doble vida causaba en los miembros de esta sociedad. [...]

2021
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
3.
37 p, 567.9 KB Between Romance and History : Walter Scott's Waverley and the Construction of Scottish History / Domínguez Salgado, Marina ; Owen, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The purpose of this project is to analyse and compare Scott's Waverley to what non-literary historical accounts tell us about "The Jacobite Rebellion of 1745". In order to do this, the Battle of Prestonpans and the Battle of Culloden will be compared. [...]
El propòsit d'aquest projecte és analitzar i comparar Waverley de Scott amb relats històrics no literaris sobre "La Rebel·lió Jacobita de 1745". Per fer-ho, es compararan la Batalla de Prestonpans i la Batalla de Culloden. [...]
El propósito de este proyecto es analizar y comparar Waverley de Scott con relatos históricos no literarios sobre "La Rebelión Jacobita de 1745". Para hacer esto, se compararán la Batalla de Prestonpans y la Batalla de Culloden. [...]

2020
Grau en Estudis Anglesos [801]  
4.
31 p, 424.2 KB Mary Bennet, the Bennet's dogsbody : addressing the forgotten sister of "Pride and Prejudice" / Rivera Fusalba, Xènia ; Owen, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This TFG focuses on the character of Mary Bennet, one of the Bennet sisters of Pride and Prejudice (1813). There is a distinct lack of content regarding this character amongst the extensive research on Jane Austen's work. [...]
Aquest TFG es centra en el personatge de Mary Bennet, una de les germanes de la família Bennet del llibre Orgull i prejudici (1813). Hi ha una manca de continguts sobre aquest personatge tot i l'amplia recerca sobre Jane Austen i les seves obres. [...]
Este TFG se centra en el personaje de Mary Bennet, una de las Hermanas de la familia Bennet del libro Orgullo y prejuicio (1813). Hay una falta de contenido sobre este personaje a pesar de la amplia investigación sobre Jane Austen y sus obras. [...]

2020
Grau en Estudis Anglesos [801]  
5.
31 p, 454.5 KB Patriarchal propaganda and manipulation in Dracula : in search of a new model of victorian femininity / Veny Planiol, Maria Magdalena ; Owen, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Can Bram Stoker's Dracula be considered an item of patriarchal propaganda? What is the aim behind Mina Harker's manipulation in the novel? With regard to the first question, in this project I aim to approach Bram Stoker's Dracula as an element of patriarchal propaganda which presents a form of Victorian femininity that is in alignment with patriarchal values. [...]
Podríem considerar Dràcula, de Bram Stoker, com un element de propaganda patriarcal? Quin és l'objectiu rere la manipulació de Mina Harker en la novel·la? Quant a la primera pregunta, en aquest projecte es pretén tractar Dràcula com un element de propaganda patriarcal el qual presenta una forma de feminitat victoriana en consonància amb valors patriarcals. [...]
¿Podríamos considerar Drácula, de Bram Stoker, como un elemento de propaganda patriarcal? ¿Cuál es el objetivo tras la manipulación de Mina Harker en la novela? Respecto a la primera pregunta, en este proyecto se pretende tractar Drácula como un elemento de propaganda patriarcal el cual presenta una forma de feminidad victoriana en consonancia con valores patriarcales. [...]

2020
Grau en Estudis Anglesos [801]  
6.
284 p, 1.1 MB Subtle subversion : an analysis of female desire in the works of Frances Sheridan, Frances Brooke, Elizabeth Griffith and Sophia Lee / Sánchez Campos, Noelia ; Owen, David , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Esta tesis examina el tema del deseo femenino en la obra de cuatro autoras poco conocidas de finales del siglo XVIII. Los textos primarios son Memoirs of Miss Sidney Bidulph (1761) de Frances Sheridan, The History of Lady Julia Mandeville (1763) de Frances Brooke, The Delicate Distress (1769) de Elizabeth Griffith y The Recess (1783) de Sophia Lee. [...]
This thesis examines the topic of female desire in the work of four lesser-known late eighteenth century women writers. The texts under analysis are Frances Sheridan's Memoirs of Miss Sidney Bidulph (1761), Frances Brooke's The History of Lady Julia Mandeville (1763), Elizabeth Griffith's The Delicate Distress (1769) and Sophia Lee's The Recess (1783). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
7.
233 p, 1.4 MB Commercial strategies in paratextual features of late Eighteenth-Century children's books / Prunean, Alexandra ; Owen, David , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
El objetivo de esta tesis es profundizar tanto en la comprensión de los libros infantiles por separado, como en la literatura infantil en su totalidad y llamar la atención sobre el aspecto comercial de la literatura infantil. [...]
The purpose of this research is to deepen the understanding of both individual children's books and of children's literature as a whole and to draw attention to the commercial side of children's literature. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
45 p, 625.0 KB Pater Familias in Pride and Prejudice : dysfunctionality in the Bennet Family and in the British Monarchy / Sigalat Vayà, Blanca ; Owen, David, , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The end of the 18th century was a time of change that led to the French Revolution and the Napoleonic Wars. Jane Austen's world was deeply affected by those events. Not only was the French invasion a threat, but there were also conflicts between Jacobins and anti-Jacobins (British supporters and opponents, respectively, of the French Revolution) that put the British social system at stake. [...]
El final del segle XVIII va ser un temps de canvi que va conduir a la Revolució Francesa i les Guerres Napoleòniques. El món de Jane Austen es va veure profundament afectat per aquests esdeveniments. [...]

2016
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
9.
26 p, 574.9 KB The unfolding of the process of creation in William Wordsworth's meditative poems / York Puntos, Georgina ; Owen, David , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The following paper provides a discursive analysis of four of William Wordsworth's meditative poems taking into account linguistic aspects - such as lexicon, cohesion, style and metre - and literary and philosophic aspects. [...]
El present treball ofereix un anàlisis discursiu de quatre poemes meditatius de William Wordsworth tenint en compte aspectes lingüístics - tals com lèxic, cohesió, estil i mètrica - i aspectes literaris i filosòfics. [...]

2014
Grau en Estudis Anglesos [801]  
10.
55 p, 1.0 MB Darcy as a cultural icon : deconstructing desire / Sánchez Zaballos, Begoña ; Owen, David , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
'Darcy as a cultural icon: deconstructing desire', analyzes the different factors that may influence on the desirability of the main male character of Jane Austen's most popular novel, 'Pride and Prejudice'. [...]
'Darcy as a Cutural Icon: Deconstructing Desire', analitza els diferents factor que es creu, influeixen en la percepció de Darcy com un personatge desitjable. Tenint en compte que el personatge no presenta una actitud massa agradable, particularment al principi de la novel·la, es va considerar que seria interessant estudiar de on prové aquest sentiment de desig per part dels lectors i el motiu de la seva popularitat. [...]

2014
Grau en Estudis Anglesos [801]  

Documentos de investigación : Encontrados 13 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 39 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
9 p, 123.0 KB Literatura del Romanticisme Anglès [100250] / Owen, David ; Sanchez, Noelia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 L'assignatura 'Literatura del Romanticisme Anglès' ofereix una introducció a la poesia anglesa del període del Romanticisme a les Illes Britàniques (c. 1798-c. 1830) i també a unes obres representatives de la ficció novel·lística del mateix període, mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació. [...]
1 Literatura del Romanticisme Anglès (British Romanticism) provides an introduction both to the English poetry produced during the period of Romanticism in the British Isles (c. 1780 to c. 1830) and to representative works of English novelistic fiction written in the same period. [...]
La asignatura 'Literatura del Romanticismo Inglés' ofrece una introducción a la poesía inglesa del periodo de 1 La asignatura 'Literatura del Romanticismo Inglés' ofrece una introducción a la poesía inglesa del periodo de Romanticismo en las Islas Británicas (c. [...]

2021-22
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
2.
8 p, 120.3 KB Literatura Victoriana [100246] / Martín Alegre, Sara ; Owen, David ; Sanchez Campos, Noelia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 L'assignatura Literatura Victoriana ofereix una introducció als principals gèneres literaris publicats a la Gran Bretanya en el període 1837-1901 (regnat de la Reina Victòria), mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i l a i n t e r p r e t a c i ó . [...]
BRIEF DESCRIPTION OF THE SUBJECT 1 "Victorian Literature" offers an introduction to the fiction published in Great Britain during the reign of Queen Victoria (1837-1901) by means of reading, analysis, debate and interpretation of five texts. [...]
La asignatura "Literatura Victoriana" es una introducción a los principales géneros literarios publicados en Gran Bretaña en el período comprendido entre los años 1837 y 1901 (reinado de la Reina Victoria), mediante la lectura profesional, el análisis, debate e interpretación literaria. [...]

2021-22
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
3.
5 p, 110.2 KB Literatura anglesa contemporània [100238] / Owen, David ; Pividori Gurgo, Maria Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura proporciona una aproximació a la cultura literària britànica altament contemporània, a través de la perspectiva postmoderna i múltiple de la identitat (Identitat i la família; Identitat: perdut, robat i oblidat; Identitat: Lloc o ètnia). [...]
Esta asignatura proporciona una aproximación a la cultura literaria británica altamente contemporánea, a través de la perspectiva postmoderna y múltiple de la identidad (Identidad y la familia; Identidad: perdida, robada y olvidada; Identidad: lugar o etnia). [...]

2020-21
Grau en Estudis Anglesos [801]
3 documentos
4.
9 p, 122.9 KB Literatura del Romanticisme Anglès [100250] / Owen, David ; Martín Alegre, Sara ; Sanchez, Noelia ; Román Vanden Berghe, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura 'Literatura del Romanticisme Anglès' ofereix una introducció a la poesia anglesa del període del Romanticisme al Regne Unit (c. 1798-c. 1830) i també a unes obres representatives de la ficció novel·lística del mateix període, mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació. [...]
La asignatura 'Literatura del Romanticismo Inglés' ofrece una introducción a la poesía inglesa del periodo de Romanticismo en el Reino Unido (c. 1798-c. 1830) y también a unas obras representativas de la ficción novelística del mismo período, mediante su lectura , el análisis, el debate y la interpretación. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
5.
7 p, 118.6 KB Literatura Victoriana [100246] / Martín Alegre, Sara ; Owen, David ; Sanchez Campos, Noelia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Literatura Victoriana ofereix una introducció als principals gèneres literaris publicats a la Gran Bretanya en el període 1837-1901 (regnat de la Reina Victòria), mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i l a i n t e r p r e t a c i ó . [...]
La asignatura "Literatura Victoriana" es una introducción a los principales géneros literarios publicados en Gran Bretaña en el período comprendido entre los años 1837 y 1901 (reinado de la Reina Victoria), mediante la lectura profesional, el análisis, debate e interpretación literaria. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
6.
4 p, 105.1 KB Teoria i Pràctica de la Crítica Literària: Adulteri i Matrimoni a la Ficció del Segle XIX [42303] / Owen, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura pretén il·lustrar com s'aplica la teoria literària a la novel·la del segle XIX i, concretament, com es relaciona la teoria amb la noció controvertida d'adulteri i matrimoni, qüestions que preocupaven molt a la societat victoriana. [...]
Esta asignatura pretende ilustrar cómo se aplica la teoría literaria en la novela del siglo XIX y, concretamente, cómo se relaciona la teoría con la noción controvertida de adulterio y matrimonio, cuestiones que preocupaban mucho a la sociedad victoriana. [...]

2019-20
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]
3 documentos
7.
8 p, 119.7 KB Literatura del Romanticisme Anglès [100250] / Owen, David ; Martín Alegre, Sara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 L'assignatura 'Literatura del Romanticisme Anglès' ofereix una introducció a la poesia anglesa del període del Romanticisme al Regne Unit (c. 1798-c. 1830) i també a unes obres representatives de la ficció novel·lística del mateix període, mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació. [...]
1 La asignatura 'Literatura del Romanticismo Inglés' ofrece una introducción a la poesía inglesa del periodo de Romanticismo en el Reino Unido (c. 1798-c. 1830) y también a unas obras representativas de la ficción novelística del mismo período, mediante su lectura , el análisis, el debate y la interpretación. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
8.
7 p, 117.9 KB Literatura Victoriana [100246] / Pujolras Noguer, Esther ; Owen, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura "Literatura Victoriana" ofereix una introducció als principals gèneres literaris publicats a la Gran Bretanya en el període 1837-1901 (regnat de la Reina Victòria), mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i l a i n t e r p r e t a c i ó . [...]
La asignatura "Literatura Victoriana" es una introducción a los principales géneros literarios publicados en Gran Bretaña en el período comprendido entre los años 1837 y 1901 (reinado de la Reina Victoria), mediante la lectura profesional, el análisis, debate e interpretación literaria. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documentos
9.
4 p, 76.4 KB Teoria i Pràctica de la Crítica Literària: Adulteri i Matrimoni a la Ficció del Segle XIX [42303] / Coral, Jordi ; Owen, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This course illustrates how literary theory is applied to the nineteenth-century novel. The approach is basically practical, focussing on how approaches such as formalism, Marxism, feminism, psychoanalysis (to name only a few schools) have studied and discussed fiction, and how-in light of this-students are better enabled to read both fiction and critical material. [...]
2018-19
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]  
10.
7 p, 96.8 KB Literatura Victoriana [100246] / Owen, David ; Pujolras Noguer, Esther ; Prunean, Sonia Alexandra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura "Literatura Victoriana" ofereix una introducció als principals gèneres literaris publicats a la Gran Bretanya en el període 1837-1901 (regnat de la Reina Victòria), mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i l a i n t e r p r e t a c i ó . [...]
BRIEF DESCRIPTION OF THE SUBJECT "Victorian Literature" offers an introduction to the fiction published in Great Britain during the reign of Queen Victoria (1837-1901) by means of reading, analysis, debate and interpretation of five texts. [...]

2018-19
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
2 documentos

Materiales académicos : Encontrados 39 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Vea también: autores con nombres similares
46 Owen, David
10 Owen, David,
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.