Results overview: Found 57 records in 0.05 seconds.
Articles, 1 records found
Research literature, 18 records found
Course materials, 38 records found
Articles 1 records found  
1.
Synthesis and adsorption behavior of mesoporous alumina and Fe-doped alumina for the removal of dominant arsenic species in contaminated waters / Inchaurrondo, Natalia (Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina)) ; Di Luca, Carla (Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina)) ; Mori, Fernanda (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)) ; Pintar, Albin (Kemijski inštitut (Eslovènia)) ; Zerjav, Gregor (Kemijski inštitut (Eslovènia)) ; Valiente Malmagro, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Palet i Ballús, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Ordered mesoporous Al2O3 and Fe-Al2O3 materials were synthesized at room temperature by an easy and environmentally friendly self-assembly sol-gel route, to be tested for arsenic removal. Solid samples were thoroughly characterized by several techniques. [...]
2019 - 10.1016/j.jece.2019.102901
Journal of environmental chemical engineering, Vol. 7, issue 1 (Feb. 2019) , art. 102901  

Research literature 18 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
106 p, 3.9 MB Anàlisi de la comunitat de Prainha do Canto Verde i la seva vulnerabilitat envers el canvi ambiental global / Sánchez Clavé, Emma ; Bolart Montagud, Marc ; Rossi, Sergio (Rossi Heras), tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Palet i Ballús, Cristina, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ariza Sole, Eduard tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2017
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
2 documents
2.
104 p, 2.8 MB Estudi de sistemes d'adsorció en columna basats en biomassa vegetal pel tractament d'aigües contaminades / Greenovate (Grup de recerca) ; Moreno Izquierdo, Alba ; Polo Alonso, Raül ; López Mesas, Montserrat, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Palet i Ballús, Cristina, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
S’ha investigat la viabilitat del suro esmicolat en l’adsorció de metalls pesants (en solució aquosa) en una columna de llit fix. Els experiments han anat enfocats a estudiar l’eficàcia del procés pels diferents metalls (Cr, Cd, Cu i Pb) en dissolucions individuals i de mescla. [...]
Se ha investigado la viabilidad del corcho desmenuzado en la adsorción de metales pesados (en solución acuosa) en una columna de cama fija. Los experimentos han ido enfocados a estudiar la eficacia del proceso para los diferentes metales (Cr, Cd, Cu y Pb) en disoluciones individuales y en mezcla. [...]
The viability of heavy metals adsorption by cork on fixed-bed column has been studied. The experiments were focused on studying the efficiency of the process for different metals (Cr, Cd, Cu and Pb) individually and mixed. [...]

2017
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
2 documents
3.
121 p, 3.9 MB Reutilització dins del procés de fabricació de ciment dels llots residuals de la indústria de fosfat dicàlcic / Clinker (Grup de recerca) ; Borrull Riera ; Villa González, Carolina ; Hierro Gutiérrez, Almudena, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Garcia i Orellana, Jordi, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Palet i Ballús, Cristina, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2017
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]  
4.
98 p, 1.5 MB Tratamiento de aguas contaminadas con plomo (II) mediante una técnica en continuo de bioadsorción en columna de corcho / Belaire Cervantes, Alejandra Catalina ; Jacobs Fantassi, Benjamín ; Hierro Gutiérrez, Almudena, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; López Mesas, Montserrat, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Palet i Ballús, Cristina, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En este proyecto se ha estudiado el corcho como un material bioadsorbente para la eliminación de plomo (II) del agua. Para ello se ha realizado una técnica en continuo en columna a un caudal y concentración de entrada constante. [...]
2017
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
3 documents
5.
118 p, 4.1 MB Estudi de la capacitat del suro com a bioadsorbent alternatiu per l'arsènic i l'antimoni / WaterCork (Grup de recerca) ; Fernández Moreno, Estefanía ; Oller Egea, Ivan ; Palet i Ballús, Cristina, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; López Mesas, Montserrat, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Hierro Gutiérrez, Almudena, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Les preocupacions sobre els metalls pesats i metal·loides presents a l’aigua han fomentat la investigació sobre els seus efectes sobre la salut i el medi ambient; així com la recerca de tècniques efectives i econòmiques per extreure’ls. [...]
Las preocupaciones sobre los metales pesados y metaloides presentes en el agua han fomentado la investigación sobre sus efectos en la salud y el medio ambiente y la búsqueda de técnicas efectivas y económicas para extraerlos. [...]
Concerns about heavy metals and metalloids present in water have encouraged research into their effects on health and the environment; as well as the search for effective and economic techniques to extract them. [...]

2017
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
2 documents
6.
149 p, 5.3 MB Fangs residuals com a font de recurs de terres rares en una indústria del fosfat / Residue (Grup de recerca) ; Font Coll, Esteve ; Méndez Camps, Xavier ; Garcia i Orellana, Jordi, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Hierro Gutiérrez, Almudena, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Palet i Ballús, Cristina, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2016
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]  
7.
275 p, 4.1 MB Biosorption of heavy metals from aqueous solutions using keratin biomaterials / Zhang, Helan ; Palet i Ballús, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La biosorció és una tècnica eficaç per a l'eliminació de metalls pesants de les aigües residuals resultants de l'activitat humana, principalment de les activitats industrials actuals. Els biomaterials provinents de residus es consideren alternatives ideals com a nous biosorbentes donada la baixa relació del seu cost amb la seva eficàcia i alta capacitat d'adsorció per a metalls pesants. [...]
Biosorption is an effective technique for the removal of heavy metals from wastewaters resulting from human and industrial activities. Waste biomaterials are considered ideal alternatives as novel biosorbents due to the low relatively cost-effective ratio and the high efficient adsorption capacities for heavy metals. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
8.
305 p, 5.8 MB Desarrollo y caracterización de métodos de separación y preconcentración de Uranio (VI) a nivel de trazas para su efectiva determinación / Candela Soto, Angélica María ; Palet i Ballús, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En este estudio, se han desarrollado la separación, preconcentración y determinación de métodos para el U (VI) en niveles de traza. El diseño de sistemas extracción líquido-líquido, para el U (VI) es el primer paso para desarrollar otros sistemas de separación. [...]
In this study, separation, preconcentration and determination methods for uranium (VI) in trace levels have been developed. The design of a liquid-liquid extraction system for uranium (VI) is the first step to develop other separation systems. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
9.
285 p, 2.6 MB Metodologies d'anàlisi d'hidrocarburs aromàtics policíclics i derivats monohidroxilats en sòls : influència dels metalls pesants en la degradació dels hidrocarburs aromàtics policíclics / Baltrons Rosell, Oriol ; Palet i Ballús, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; López Mesas, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En una primera part d'aquest treball s'ha optimitzat una metodologia per l'anàlisi dels hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) i s'ha desenvolupat i aplicat una nova metodologia d'anàlisi dels seus metabòlits hidroxilats (OH-PAHs). [...]
In the first part of this work, a methodology for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soils has been optimized and a new methodology for the analysis of their hydroxylated metabolites (OHPAHs) has been entirely developed and applied. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
10.
7 p, 608.4 KB Caracterització de l'efecte de metalls pesants en la degradació d'hidrocarburs aromàtics policíclics en sòls contaminats / Jordà Bonet, Anna ; Palet i Ballús, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Baltrons Rosell, Oriol, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2012
2 documents

Research literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 38 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
2 p, 522.0 KB Laboratori de Química Analítica [20582] / Coello Bonilla, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Palet i Ballús, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2004-05
Llicenciat en Química [70]  
2.
5 p, 107.8 KB Tècniques de Separació [102529] / Palet i Ballús, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu principal de l'assignatura de Tècniques de Separació és el d'aconseguir que l'alumne comprengui els conceptes, els principis, les teories i els fets fonamentals de les principals tècniques de separació en química cromatogràfica i no cromatogràfica, incloent el coneixement dels fonaments de la instrumentació cromatogràfica i no cromatogràfica relativa, així com diversos camps d'aplicació actuals i de futur. [...]
2013-14  
3.
5 p, 105.4 KB Química [100846] / Palet i Ballús, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
A l'assignatura Química s'estudien en una primera part conceptes de l'àrea de Química Inorgànica, com ho són l'estructura atòmica, la taula periòdica i l'enllaç químic, introduint el concepte d'Estequiometria dels compostos i de les reaccions. [...]
2013-14  
4.
5 p, 16.5 KB Tècniques de Separació [102529] / Palet i Ballús, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu principal de l'assignatura de Tècniques de Separació és el d'aconseguir que l'alumne comprengui els conceptes, els principis, les teories i els fets fonamentals de les principals tècniques de separació en química cromatogràfica i no cromatogràfica, incloent el coneixement dels fonaments de la instrumentació cromatogràfica i no cromatogràfica relativa, així com diversos camps d'aplicació actuals i de futur. [...]
2012-13
Química [953]  
5.
5 p, 16.4 KB Química [100846] / Palet i Ballús, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
A l'assignatura Química s'estudien en una primera part conceptes de l'àrea de Química Inorgànica, com ho són l'estructura atòmica, la taula periòdica i l'enllaç químic, introduint el concepte d'Estequiometria dels compostos i de les reaccions. [...]
2012-13
Graduat o Graduada en Biologia ambiental [813]  
6.
1 p, 12.8 KB Equilibri químic [29031] / Palet i Ballús, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
2007-08
Enginyer Químic [511]  
7.
1 p, 12.7 KB Laboratori de Química Analítica [20582] / Coello Bonillo, Jordi ; Palet i Ballús, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Esplandiu Egido, Maria José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2007-08
Llicenciat en Química [70]  
8.
6 p, 16.5 KB Química [100846] / Palet i Ballús, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
A l'assignatura Química s'estudien en una primera part conceptes de l'àrea de Química Inorgànica, com ho són l'estructura atòmica, la taula periòdica i l'enllaç químic, introduint el concepte d'Estequiometria dels compostos i de les reaccions. [...]
2011-12
Graduat o Graduada en Biologia ambiental [813]  
9.
9 p, 202.2 KB Química [100846] / Palet i Ballús, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Armenta, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2010-11
Graduat o Graduada en Biologia ambiental [813]  
10.
10 p, 94.5 KB Química [100846] / Palet i Ballús, Cristina dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Macanás de Benito, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2009-10
Graduat o Graduada en Biologia ambiental [813]  

Course materials : 38 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.