Resultados globales: 74 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 20 registros
Documentos de investigación, Encontrados 5 registros
Materiales académicos, Encontrados 49 registros
Artículos Encontrados 20 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
9 p, 129.4 KB Globalising Economic Spaces, Uneven Development and Regional Challenges : Introduction to the Special Issue / Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Suau-Sanchez, Pere (Cranfield University. Department of Air Transport) ; Le Heron, Richard (University of Auckland. School of Environment) ; Fromhold-Eisebith, Martina (RWTH Aachen University. Institute of Geography)
2012
Urbani izziv, Vol. 23, Núm. Supl. 2 (7 2012) , p. 2-10  
2.
5 p, 30.0 KB Relational Dimensions of Regional Growth : introduction to the Special Issue / Suau-Sanchez, Pere (Cranfield University. Department of Air Transport) ; Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Tamásy, Christine (University of Vechta. Institute for Spatial Analysis and Planning) ; Taylor, Mike (University of Birmingham. School of Geography, Earth and Environmental Sciences)
2012
Urbani izziv, Vol. 23, Núm. Supl. 1 (7 2012) , p. 2-6  
3.
15 p, 2.9 MB Cerdà and Barcelona : the need for a new city and service provision / Pallares-Barbera, Montserrat ; Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Duch Cortinas, Jordi
This paper examines Ildefons Cerdà's 1860 Plan for the Urban Expansion of Barcelona; specifically, how and why it was conceived in a unique way, in which the provision of services to the population was an important part. [...]
2011
Urbani izziv, Vol. 22, Núm. 2 (2011) , p. 122-136  
4.
22 p, 121.9 KB Innovación, redes y flujos en el estudio del territorio (mesa redonda del XVIII Congreso de la AGE. Bellaterra, 26 de septiembre de 2003) / Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Fernández Hermana, Luis Ángel 1946- ; Muñoz, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Seguí Pons, Joana Maria (Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra) ; Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'espai s'encongeix però l'abast dels béns i relacions en l'espai s'eixamplen. Grans invencions en la història han marcat la reorganització de l'espai i també les activitats, les relacions i els valors en el territori. [...]
El espacio se encoge pero el alcance de los bienes y relaciones en el espacio se agranda. Grandes invenciones en la historia han marcado la reorganización del espacio y con el de las actividades, las relaciones y los valores en el territorio. [...]
While space might shrink, the flows of goods in space gets constantly wider. Great inventions in history have marked the reorganization of space as well as some activities, some spatial relations and the value of territory. [...]

2004
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 57 (2004) , p. 159-180  
5.
13 p, 559.6 KB Indústria i territori. Interrelació i dependència en els nous sistemes productius / Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1996
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 41 (1996) , p. 77-89  
6.
31 p, 491.8 KB La percepció d'optimalitat en el Pla Cerdà. El model p-median en el disseny ortogonal L1 de l'Eixample de Barcelona / Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Moltes de les ciutats contemporànies van ser transformades des del seu passat medieval per projectes dibuixats per planificadors urbans visionaris. Ildefons Cerdà va ser un d'aquests urbanistes, i l'adveniment de la moderna estructura de la ciutat de Barcelona es basa en el seu pla de desenvolupament de la ciutat (1860). [...]
Muchas de las ciudades contemporáneas fueron transformadas desde su pasado medieval por proyectos dibujados por planificadores urbanos visionarios. Ildefonso Cerdà fue uno de estos urbanistas, y el advenimiento de la moderna estructura de la ciudad de Barcelona se basa en su plan de desarrollo de la ciudad (1860). [...]
Many of the present days 'modern cities were transformed from their medieval past based on blueprints laid out by visionary city planners. These city planners resorted to methods of calculation prevailing in their day and age. [...]

2005
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 60 (2005) , p. 223-253  
7.
17 p, 133.3 KB Com canviar quan els canvis són difícils? Avantatges i desavantatges de la Barcelona competitiva des de l'economia simbòlica / Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Al llarg de la història, la ciutat ha tingut diferents funcions i desenvolupaments, però sempre ha estat la peça clau dels sistemes productius imperants. En aquest article es postula que, a la primera dècada del segle vint-i-u, l'economia simbòlica apareix com l'equivalent al que en èpoques anteriors ha estat el sistema de producció flexible o fordista. [...]
A lo largo de la historia, la ciudad ha tenido diferentes funciones, pero siempre ha sido la pieza clave de los sistemas productivos imperantes. En este artículo se postula que, en la primera década del siglo veintiuno, la economía simbólica se muestra como el equivalente de lo que en otras épocas han sido los sistemas de producción flexible o fordista. [...]
Despite of historical economic changes, cities have always been the efficient pinpoint of production systems. In this article I postulate that at the first decade of the twenty-first century, the symbolic economy seems the equivalent to what in previous periods were the Fordism or the Flexible Production System. [...]

2010
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 69 (2010) , p. 229-245  
8.
20 p, 255.8 KB Creación de imagen, visibilidad y turismo como estrategias de crecimiento económico de la ciudad / Casellas, A. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Dot Jutglà, Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El objetivo de este artículo es analizar como el crecimiento económico de Barcelona desde mediados de los años noventa se ha basado en la producción de una economía de servicios avanzados, en el que las estrategias de creación de imagen y el turismo han jugado un papel primordial. [...]
O objectivo deste artigo é analisar o crescimento económico de Barcelona, desde meados dos anos 90, baseado numa economia de serviços avançados, onde as estratégias de criação da imagem e a dinamização do turismo tiveram papel primordial. [...]
The aim of this paper is to analyse how Barcelona's economic growth since the 1990s has been based on the production of advanced services, in which image creation and tourism have played a key role. In this context, we emphasise the role played by macro-events, such as the 1992 Olympic Games, which have brought about important changes to Barcelona's economic model, and we highlight the importance of public-private partnerships and strategic planning. [...]
Création d'image, visibilité et tourisme comm e stratégies de croissance économique de la ville. L'objectif de cet article est d'analyser comment la croissance économique de Barcelone à partir de la moitié des années 1990 s'est basée sur la production d'une économie de services avancés, au sein de laquelle les stratégies de création d'image et le tourisme ont joué un rôle primordial. [...]

2010
Finisterra : revista portuguesa de geografia, Vol. XLV, Núm. 90 (2010) , p. 153-172  
9.
25 p, 1.2 MB Gentrificació productiva, desindustrialització i relocalització industrial / Dot Jutglà, Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Casellas, A. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'objectiu d'aquest article és presentar una discussió teòrica per a la definició i identificació del procés de gentrificació productiva. A partir de les discussions del concepte de gentrificació, àmpliament conceptualitzat i estudiat en processos residencials i en espais centrals de les ciutats, l'aportació d'aquest article se centra en redefinir aquest concepte en l'àmbit productiu, prenent les empreses com a unitats d'anàlisi i les institucions com agents de canvi. [...]
El objetivo de este artículo es presentar una discusión teórica para la definición e identificación del proceso de gentrificación productiva. A partir de las discusiones del concepto de gentrificación, ampliamente conceptualizado y estudiado en procesos residenciales y en espacios centrales de las ciudades, la aportación de este artículo se centra en redefinir este concepto en el ámbito productivo, tomando las empresas como unidades de análisis y las instituciones como agentes de cambio. [...]
The aim of this paper is to present a theoretical discussion on the definition and identification of the process of productive gentrification. From the discussions of the concept of gentrification, broadly conceptualized and studied in processes taking place in residential areas of central cities, the contribution of this paper focuses on redefining the concept in the production sphere, taking businesses as units of analysis and institutions as agents of change. [...]

2012 - 10.2436/20.3002.01.2
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 73 (juny 2012) , p. 27-51  
10.
15 p, 179.6 KB An evolutionary approach to air transport : market, technology and institutional co-evolution / Suau-Sanchez, Pere (Cranfield University. Department of Air Transport) ; Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
This paper covers the development dynamics of the air transportation industry. Having the evolutionary economic geography as the frame of reference, we analyze the co-evolution of the market (selective environment), the aeronautics knowledge and equipment (technology) and the air transportation institutional policy (policy). [...]
Aquest article se centra en les dinàmiques existents a la indústria del transport aeri. Utilitzant com a marc teòric la geografia econòmica evolucionista, analitzem la coevolució entre el mercat (ambient selectiu), el coneixement i l'equipament aeronàutic (tecnologia) i les polítiques públiques en transport aeri (institucions). [...]
Este artículo se centra en las dinámicas existentes en la industria del transporte aéreo. Utilizando como marco teórico la geografía económica evolucionista, analizamos la coevolución entre el mercado (ambiente selectivo), el conocimiento y el equipo aeronáutico (tecnología) y las políticas públicas de transporte aéreo (instituciones). [...]
Cet article met l'accent sur la dynamique de développement de l'industrie du transport aérien. Avec la géographie économique évolutionniste comme cadre de référence, nous analysons la coévolution du marché (milieu sélectif), avec la connaissance et l'équipement aéronautique (technologie) et la politique institutionnel des transports aériens (politique). [...]

2013 - 10.5565/rev/dag.62
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 59, Núm. 3 (Setembre-Desembre 2013) , p. 543-557  

Artículos : Encontrados 20 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Documentos de investigación Encontrados 5 registros  
1.
265 p, 4.2 MB La Desigualdad espacial en Ecuador : un enfoque de brechas estructurales (2002-2017) / Canelos Salazar, Ramiro, autor. ; Pallares-Barbera, Montserrat, supervisor acadèmic. ; Vera, Ana supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia.
Los patrones de organización espacial en Ecuador presentan significativas desigualdades reflejadas en las diferencias permanentes entre los distintos ritmos y niveles de desarrollo y de crecimiento económico de las unidades territoriales. [...]
Spatial patterns of organization in Ecuador show significant inequalities reflected in permanent differences between paces and levels of development and economic growth of territorial units. This investigation identifies and substantiates the main determining factors of subnational territorial inequalities through neo-structuralism and neo-institutionalism theories and a methodology with a broader vision of the concept of development using a structural gap approach. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
1 p, 518.9 KB CyberParks : ús de les TIC i espais urbans oberts en el desenvolupament d'un urbanisme sostenible / March Casañas, Pau ; Pallares-Barbera, Montserrat ; Ferrero, Ignacio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En el marc del programa europeu COST Action TU 1306, Cyberparks és una APP per a telèfons smart per capturar la demanda insatisfeta o oculta dels usuaris d'espais oberts urbans com parcs, carrers o places. [...]
2015
2 documentos
3.
447 p, 5.7 MB Biodiversitat urbana, la ciutat com un ecosistema : el cas de les ciutats de Barcelona i de Valls / Marlès Magre, Jaume, autor ; Boada, Martí, 1949-, supervisor acadèmic ; Sánchez Mateo, Sònia, supervisor acadèmic ; Pallarès Barberà, Montserrat, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Actualment s'està experimentant un creixement de la població humana a les ciutats i àrees urbanes. Des d'inicis del segle XXI, el 85% dels europeus viu en ciutats i més de la meitat de la població de tot el planeta viu en ciutats. [...]
Nowadays, there is a population increase in both cities and urban areas. From the beginning of the XXI century, 85% of the Europeans live in cities, as well as more than half of the world population. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
4.
242 p, 1.3 MB La Incidència dels incendis a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a la comarca del Bages durant el període 1987-1998 / Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pallares-Barbera, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Piñol i Pascual, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Amb l'objectiu de poder fer més eficaç la lluita contra els incendis, s'han analitzat dos models de comportament dels incendis forestals a Catalunya: els incendis periurbans, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i els incendis rurals, a la comarca del Bages. [...]
With the objective of trying to fight more efficiently against fire, two models of behaviour of forest fire in Catalunya have been analysed: the periurban fire in the Metropolitan Area of Barcelona (MAB) and forest fire in the comarca of Bages. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
2 documentos
5.
349 p, 3.6 MB El Principio "agregados con enclaves" en el pensamiento territorial sostenibilista : análisis de cinco paisajes de Cataluña / Aran Guiu, Domènec ; Pallares-Barbera, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pino i Vilalta, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
A la present recerca, s'ha testat l'aplicabilitat d'un principi conceptual provinent de l'Ecologia del Paisatge ('Aggregated with Outliers' -AWO; Richard T. Forman 1995), que tracta sobre les configuracions universals del paisatge requerides, de cara a mantenir les funcionalitats ecològiques i promoure la sostenibilitat dels usos i les activitats humanes en el territori del paisatge. [...]
En la presente investigación, se ha testado un principio conceptual proveniente de la Ecología del Paisaje ('Aggregated with Outliers' -AWO; Richard T. Forman 1995), que trata sobre las configuraciones universales del paisaje requeridas, de cara al mantenimiento de las funcionalidades ecológicas del mismo y que permitan la ordenación de los usos y actividades humanas de forma sostenible. [...]
In the research done, it has been tested the applicability of a conceptual principle on Landscape Ecology (Aggregated With Outliers -AWO; Richard T. Forman 1995) that discusses the required universal land uses configurations, in order to maintain the ecological functionality while promoting sustainability for land planning and human activities. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  

Materiales académicos Encontrados 49 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
6 p, 126.3 KB Anàlisi espacial i models [101623] / Vera Martin, Ana ; Pallarès Barberà, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Anàlisi Espacial i Models s'imparteix el Tercer Curs del Grau de Geografia i Ordenació del Territori. Els objectius són: Utilitzar el mètode científic en la formalització, resolució i interpretació dels Models en Geografia. [...]
Análisis Espacial y Modelos imparte el Tercer Curso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio. Los objetivos son: Utilizar el método científico en la formalización, resolución e interpretación de los Modelos en Geografía. [...]

2019-20
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
3 documentos
2.
4 p, 118.0 KB Models de planificació territorial [101585] / Pallarès Barberà, Montserrat ; Gisbert Traveria, Meritxell ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Contextualització: Aquesta assignatura s'imparteix el Quart Curs del Grau de Geografia Objectius formatius de l'assignatura: La planificació territorial és essencialment un procés on la presa de decisions dels agents que hi participen determinen les directrius per a la ubicació d'equipaments col · lectius, la mobilitat de les persones i fins i tot les normes per als usos del sòl d'un territori. [...]
contextualización: Esta asignatura se imparte el Cuarto Curso del Grado de Geografía Objetivos formativos de la asignatura: La planificación territorial es esencialmente un proceso donde la toma de decisiones d Es muy importante conocer la normativa más significativa para desarrollar e interpreta Previamente, se facilitará un conocimiento básico de la metodología y procedimientos Plantear y resolver casos de análisis territorial de planificación utilizando varios tipos d Uso de la información geográfica a diversas escalas, realizando los procesos de captu Desarrollar las capacidades de trabajo autónomo.

2019-20
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
3 documentos
3.
7 p, 3.6 MB MODGEO [MODGEO] / Tulla, Antoni F. ; Pallares, Montserrat ; Gili, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1993-94
Llicenciat en Geografia [472]  
4.
10 p, 5.0 MB METTECGEO2nC [METTECGEO2nC] / Tulla Pujol, Antoni F. ; Pallarès, Montserrat ; Gili Prat, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1994-95
Llicenciat en Geografia [472]  
5.
3 p, 1.2 MB Geografia econòmica [21672] / Llurdés, Joan Carles ; Pallarès, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2003-04
Llicenciat en Geografia [472]  
6.
3 p, 1.5 MB Mètodes i tècniques en geografia [21663] / Tulla, Antoni F. ; Pallarès, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2003-04
Llicenciat en Geografia [472]  
7.
2 p, 973.9 KB Mètodes i tècniques en geografia [21663] / Pallarés Barberà, Montserrat ; Tulla Pujol, Antoni F. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1999-00
Llicenciat en Geografia [472]  
8.
2 p, 1.3 MB Mètodes i tècniques en geografia [21663] / Pallarès, Montserrat ; Tulla, Antoni F. ; Sàinz de la Maza, Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1998-99
Llicenciat en Geografia [472]  
9.
2 p, 1.5 MB Geografia econòmica [21672] / Pallarés Barberà, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1998-99
Llicenciat en Geografia [472]  
10.
4 p, 3.9 MB Mètodes i tècniques en geografia [21663] / Tulla, Antoni F. ; Gili, Josep ; Pallarès, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1995-96
Llicenciat en Geografia [472]  

Materiales académicos : Encontrados 49 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Vea también: autores con nombres similares
12 Pallares, Montserrat
2 Pallarès, M
1 Pallarès, M.
12 Pallarès, Marc
1 Pallarès, Marc,
1 Pallarès, Maria Dolors
2 Pallarés, M
1 Pallarés, M.
12 Pallarés, Marc
12 Pallarés, Montserrat
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.