Results overview: Found 12 records in 0.02 seconds.
Articles, 3 records found
Research literature, 3 records found
Course materials, 6 records found
Articles 3 records found  
1.
12 p, 7.6 MB Persistence of biogeochemical alterations of deep-sea sediments by bottom trawling / Paradis Vilar, Sarah (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Goñi, Miguel (Oregon State University. College of Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences (USA)) ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Durán, Ruth (Institut de Ciències del Mar) ; Arjona Camas, Marta (Institut de Ciències del Mar) ; Palanques, Albert (Institut de Ciències del Mar) ; Puig i Alenyà, Pere (Institut de Ciències del Mar)
Bottom trawling grounds have been expanding to deeper areas of the oceans since the mid-XXth century, and mitigating strategies aimed to protect fish stocks, such as temporal trawling closures, have recently been implemented. [...]
2021 - 10.1029/2020GL091279
Geophysical Research Letters, Vol. 48, Issue 2 (January 2021) , p. e2020GL091279  
2.
14 p, 4.3 MB Organic matter contents and degradation in a highly trawled area during fresh particle inputs (Gulf of Castellammare, southwestern Mediterranean) / Paradis Vilar, Sarah (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Pusceddu, Antonio (Università degli Studi di Cagliari. Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (Italy)) ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Puig i Alenyà, Pere (Institut de Ciències del Mar) ; Moccia, Davide (Università degli Studi di Cagliari. Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (Italy)) ; Russo, Tommaso (Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Dipartimento di Biologia. Laboratorio di Ecologia Sperimentale e Acquacoltura (Italy)) ; Iacono, Claudio Lo (University of Southampton Waterfront Campus. National Oceanography Centre (UK))
Bottom trawling in the deep sea is one of the main drivers of sediment resuspension, eroding the seafloor and altering the content and composition of sedimentary organic matter (OM). The physical and biogeochemical impacts of bottom trawling were studied on the continental slope of the Gulf of Castellammare, Sicily (southwestern Mediterranean), through the analysis of two triplicate sediment cores collected at trawled and untrawled sites (<span classCombining double low line"inline-formula">ĝ'1/4550</span> m water depth) during the summer of 2016. [...]
2019 - 10.5194/bg-16-4307-2019
Biogeosciences, Vol. 16, Issue 21 (November 2019) , p. 4307-4320  
3.
12 p, 2.0 MB Bottom-trawling along submarine canyons impacts deep sedimentary regimes / Paradis Vilar, Sarah (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Juan Diaz, Xènia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Martín de Nascimento, Jacobo (Centro Austral de Investigaciones Científicas) ; Puig i Alenyà, Pere (Instituto de Ciencias del Mar (Barcelona)) ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Juan-Díaz, Xènia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Martín, Jacobo (Centro Austral de Investigaciones Científicas. Argentina) ; Palanques, Albert (Instituto de Ciencias del Mar (Barcelona))
Many studies highlight that fish trawling activities cause seafloor erosion, but the assessment of the remobilization of surface sediments and its relocation is still not well documented. These impacts were examined along the flanks and axes of three headless submarine canyons incised on the Barcelona continental margin, where trawling fleets have been operating for decades. [...]
2017 - 10.1038/srep43332
Scientific reports (Nature Publishing Group), Vol. 7 (Feb. 2017) , ART. a43332  

Research literature 3 records found  
1.
108 p, 24.0 MB Determinació de l'impacte de les aportacions d'aigües residuals de Sant Vicenç de Jonqueres al riu Ripoll, per millorar la seva qualitat / Morales Vilches, Carles ; Ben Hammou Abboud, Yasmina ; Muñoz Odina, Pere, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Paradis Vilar, Sarah, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest estudi ha investigat la possible afectació del sobreeixidor de seguretat de Sant Vicenç de Jonqueres (Sabadell) a l'estat actual del riu Ripoll. Per fer-ho, s'ha caracteritzat l'estat ecològic (a partir del Manual d'inspecció de rius del Projecte Rius) i la potabilitat en el punt on l'ADENC treballa en col·laboració amb el Projecte Rius, situat després del sobreeixidor mencionat. [...]
Este estudio ha investigado la posible afectación del aliviadero de seguridad de Sant Vicenç de Jonqueres (Sabadell) en el estado actual del río Ripoll. Para hacerlo, se ha caracterizado el estado ecológico (a partir del Manual d'inspecció de rius del Projecte Rius) y la potabilidad en el punto donde la ADENC trabaja en colaboración con el Projecte Rius, situado después del aliviadero mencionado. [...]
This study has researched the possible affectation of the Sant Vicenç de Jonqueres spillway (Sabadell) at the ongoing state of the Ripoll river. To do so, the work team has evaluated the ecological state (following the Manual d'inspecció de rius del Projecte Rius) and the potability analized after the spillway where ADENC has been working in collaboration with the Projecte Rius. [...]

2020
Grau en Ciències Ambientals [959]  
2.
206 p, 9.7 MB Physical and Biogeochemical Impacts of Deep Bottom Trawling in Sedimentary Environments of the Western Mediterranean / Paradis Vilar, Sarah ; Masqué Barri, Pere, dir. ; Puig Alenyà, Pere, dir.
La pesca d'arrossegament és considerada una de les activitats antròpiques més nocives pel medi marí, degut a la seva extensió global, i l'elevada freqüència i intensitat. Com que aquest art està en contacte continu amb el fons marí, pot modificar la morfologia del fons i resuspendre grans volums de sediment, que poden ser advectats, erosionant els caladors i alterant les propietats del sediment. [...]
La pesca de arrastre es considerada una de las actividades antrópicas más nocivas para el medio marino, debido a su extensión global, y la elevada frecuencia e intensidad. Puesto que este arte de pesca está en contacte continuo con el fondo marino, puede modificar la morfología del fondo y resuspender grandes volúmenes de sedimento, que pueden ser advectados, erosionando los caladeros y alterando las propiedades del sedimento. [...]
Bottom trawling is considered one of the most harmful anthropogenic activities in the marine environment given its widespread occurrence, high frequency, and intensity. Since bottom trawling gear are in continuous contact with the seafloor, it can modify seabed morphology by erasing natural sedimentary structures and resuspend large volumes of sediment, which can be advected from trawling grounds, eroding the seafloor and altering sediment properties. [...]

2020  
3.
10.5 KB Sediment composition and radiochemical signature in trawled and untrawled flanks of Palamós Canyon, NW Mediterranean / Paradis Vilar, Sarah (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Goñi, Miguel (Oregon State University. College of Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences) ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Durán, Ruth (Institut de Ciències del Mar) ; Arjona Camas, Marta (Institut de Ciències del Mar) ; Palanques, Albert (Institut de Ciències del Mar) ; Puig i Alenyà, Pere (Institut de Ciències del Mar)
Data of sedimentological properties, biomarkers, and radiochemical parameters analyzed in sediment cores collected in trawled and untrawled flanks of Palamós Canyon (NW Mediterranean margin) in different seasons.
Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 - 10.5565/ddd.uab.cat/225679
2 documents

Course materials 6 records found  
1.
6 p, 110.3 KB Treball de Final de Grau [105031] / Font Segura, Xavier ; Molina Gallart, David ; Mortyn, P. Graham ; Muñoz Odina, Pere ; Paradis Vilar, Sarah ; Ariza Sole, Eduard ; Maneja Zaragoza, Roser ; Martínez Gasol, Carlos ; Barrena Gómez, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El Treball de Fi de Grau s'entén com una assignatura que recull i integra les competències associades al títol de graduat en Ciències Ambientals. L'estudiant, per tant, ha de demostrar que ha assumit les competències i resultats d'aprenentatge de la titulació i posar-les en pràctica en l'execució d'un projecte. [...]
1 El Trabajo de Fin de Grado se entiende como una asignatura que recoge e integra las competencias asociadas al título de graduado en Ciencias Ambientales. El estudiante, por tanto, debe demostrar que ha asumido las competencias y resultados de aprendizaje de la titulación y ponerlas en práctica en la ejecución de un proyecto.

2020-21
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
3 documents
2.
5 p, 101.5 KB Organització i Gestió de Projectes [105030] / Maneja Zaragoza, Roser ; Paradis Vilar, Sarah ; García Orellana, Jordi ; Martínez Gasol, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura correspon a una part de teoria que fins ara s'impartia dins l'assignatura del TFG. Per tant, l'objectiu principal continua sent posar a disposició de l'estudiant les eines conceptuals, tècniques i metodològiques que ajudin a la realització del treball final de carrera.
Esta asignatura se corresponde con una parte de las enseñanzas teóricas que se impartían en la asignatura de TFG. Por tanto, el objetivo principal de la misma continua siendo poner a disposición del estudiante las herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas que le ayuden a la realización del mismo.

2020-21
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
3 documents
3.
4 p, 104.8 KB Física de les Radiacions i de la Matèria [102850] / García Orellana, Jordi ; Paradis Vilar, Sarah ; Rodellas Vila, Valenti ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La Física Moderna forma part dels fonaments bàsics que un estudiant de la Facultat de Ciències ha d'adquirir durant la seva formació. Representa una de les assignatures de formació bàsica i obligatòria per a tot estudiant que vulgui cursar el Grau de Ciències Ambientals. [...]
La Física Moderna forma parte de los fundamentos básicos que un estudiante de la Facultad de Ciencias debe adquirir durante su formación. Representa una de las asignaturas de formación básica y obligatorias para un estudiante que quiere estudiar el grado. [...]

2020-21
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
Grau en Ciències Ambientals [959]
3 documents
4.
4 p, 104.6 KB Física de les Radiacions i de la Matèria [102850] / García Orellana, Jordi ; Paradis Vilar, Sarah ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La Física Moderna forma part dels fonaments bàsics que un estudiant de la Facultat de Ciències ha d'adquirir durant la seva formació. Representa una de les assignatures de formació bàsica i obligatòria per a tot estudiant que vulgui cursar el Grau de Ciències Ambientals. [...]
La Física Moderna forma parte de los fundamentos básicos que un estudiante de la Facultad de Ciencias debe adquirir durante su formación. Representa una de las asignaturas de formación básica y obligatorias para un estudiante que quiere estudiar el grado. [...]

2019-20
Grau en Ciències Ambientals [1435]
3 documents
5.
4 p, 78.0 KB Física de les Radiacions i de la Matèria [102850] / García Orellana, Jordi ; Paradis Vilar, Sarah ; Diego-Feliu, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La Física Moderna forma part dels fonaments bàsics que un estudiant de la Facultat de Ciències ha d'adquirir durant la seva formació. Representa una de les assignatures de formació bàsica i obligatòries per a tot estudiant que vulgui cursar el Grau. [...]
2018-19
Grau en Ciències Ambientals [959]  
6.
4 p, 77.1 KB Física de les Radiacions i de la Matèria [102850] / Garcia i Orellana, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Arias Ortiz, Ariane ; Paradis Vilar, Sarah ; Diego-Feliu, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La Física Moderna forma part dels fonaments bàsics que un estudiant de la Facultat de Ciències ha d'adquirir durant la seva formació. Representa una de les assignatures de formació bàsica i obligatòries per a tot estudiant que vulgui cursar el Grau. [...]
2017-18
Grau en Ciències Ambientals [959]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.