Results overview: Found 24 records in 0.02 seconds.
Research literature, 4 records found
Course materials, 20 records found
Research literature 4 records found  
1.
206 p, 11.0 MB Estudio de la recidiva de la displasia anal de alto grado tras el tratamiento con infrarrojos en una cohorte de hombres y mujeres con infección por el VIH / Corral Rubio, Javier ; García Cuyás, Francesc, dir. ; Parés Martínez, David, dir. ; Sirera Jiménez, Guillem, dir. ; Julián Ibáñez, Juan Francisco, dir.
Aquesta tesis es presenta com a compendi de publicacions de dos articles publicats a revistes d'alt impacte amb importància en el tema tractat de la displàsia anal com a conseqüència de la infecció del virus del papil·loma humà en pacients que conviuen amb el VIH. [...]
Esta tesis se presenta como compendio de publicaciones de dos artículos publicados en revistas de alto impacto con importancia en el tema tratado de la displasia anal como consecuencia de la infección del virus del papiloma humano en pacientes que conviven con el VIH. [...]
This thesis is presented as a compendium of publications of two articles published in high-impact journals with importance on the subject of anal dysplasia as a consequence of human papillomavirus infection in patients living with HIV. [...]

2022  
2.
200 p, 2.6 MB Caracterización cerebral del área anorrectal mediante estudio de neuroimagen con resonancia magnética funcional cerebral: nuevas opciones diagnósticas en el manejo de la incontinencia fecal / Martínez Vilalta, Miquel ; Grande Posa, Luis, dir. ; Parés Martínez, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
La incontinencia fecal es una patología con una prevalencia elevada y que todavía no tiene un tratamiento plenamente satisfactorio. La actividad voluntaria del esfínter anal desempeña un papel importante en la continencia fecal. [...]
Fecal incontinence is a high prevalence pathology and its treatment still remains unsatisfying. Voluntary anal sphincter activity plays an important role in fecal continence. This function is driven by an extended network of nervous system structures, most of which are unknown. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
3.
173 p, 2.5 MB Prevalencia de la incontinencia fecal en un sector de la ciudad de Barcelona y análisis de su impacto en la calidad de vida y la salud mental / Maestre González, Yolanda ; Grande Posa, Luis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia) ; Parés Martínez, David, dir. (Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat, Catalunya)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
La incontinencia fecal constituye un problema sanitario significativo que repercute en la calidad de vida y en la salud mental de los pacientes afectos. Su prevalencia en medicina primaria es poco conocida. [...]
Fecal incontinence is a significant health problem that affects the quality of life and mental health of patients affected. There is a little information regarding its prevalence in primary care. Objectives: To determine the prevalence of fecal incontinence in primary care in an area of Barcelona. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
4.
75 p, 1.0 MB Modelo de caracterización cerebral del área anorrectal mediante técnicas de neuroimagen para su utilización posterior en pacientes con incontinecia fecal / Martinez Vilalta, Miguel ; Parés Martínez, David ; Grande Posa, Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Resumen: La incontinencia fecal es una patología con importantes implicaciones sociosanitarias, con un tratamiento complejo y no siempre satisfactorio, especialmente la incontinencia fecal idiopática. [...]
La incontinència fecal és una patologia amb importants implicacions sociosanitàries, amb un tractament complex i no sempre satisfactori, especialment la incontinència fecal idiopàtica. El sistema nerviòs central regula els processos de continència i defecació. [...]

2011  

Course materials 20 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
16 p, 157.9 KB Medicina i Cirurgia II [102944] / Ribera, Jose-Maria ; Genesca Ferrer, Juan ; Sierra Gil, Jorge ; Domingo, Christian ; Pares Martinez, David ; Bellmunt Montoya, Sergi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Hematologia: Els estudiants assoliran els coneixements necessaris sobre les malalties de la sang i dels òrgans hemopoètics, i aprendran a interpretar les alteracions hemàtiques de les malalties no primàriament hematològiques, 1 Les malalties que afecten a la sang i els òrgans hematopoètics, la seva classificació nosològica, els seus factors de risc i prevenció, les manifestacions clíniques i de laboratori més característiques, el seu diagnòstic i el tractament, incloent els diversos tipus de trasplantament i immunoterapia/terapia cel·lular, les alteracions de l'hemostàsia, les transfusions de sang i hemoderivats, i la patologia i tractament quirúrgic de la melsa. [...]
Hematology: The students will reach the adequate knowledge of the diseases of blood and hematopoietic organs and will learn to interpret the hematologic abnormalities due to non-hematologic diseases. [...]
Hematología: Los estudiantes alcanzarán los conocimientos necesarios sobre las enfermedades de la sangre y de los órganos hemopoyéticos, y aprenderán a interpretar las alteraciones hemáticas de las enfermedades no primariamente hematológicas. [...]

2022-23
Grau en Medicina [1192]
3 documents
2.
6 p, 129.1 KB Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris [103609] / Selva O'callaghan, Albert ; Bella Cueto, Maria Rosa ; Morote Robles, Juan ; Pares Martinez, David ; Torres Bonafonte, Olga Herminia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del tercer curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real, incorporat a les activitats d'un servei hospitalari, o un laboratori assistencial o equip de recerca, realitzant tasques pròpies de forma supervisada. [...]
This is an optional subject which can be studied from the third course and whose overall objective is to familiarise the student with professional practice in a real context, incorporated into the activities of a hospital service, or laboratory or research team, performing their own tasks in a supervised manner. [...]
Se trata de una asignatura optativa que se puede estudiar a partir del tercer curso y que tiene como objetivo general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real, incorporado a las actividades de un servicio hospitalario, o un laboratorio asistencial o equipo de investigación, realizando tareas propias de forma supervisada. [...]

2022-23
Grau en Medicina [1192]
3 documents
3.
9 p, 133.1 KB Medicina i Cirurgia III [103607] / Armengol Carrasco, Manuel ; Guarner Aguilar, Carlos ; Serra Aracíl, Javier ; Vargas Blasco, Víctor ; Miralles Basseda, Ramón ; Targarona Soler, Eduardo María ; Calvet, Joan ; Troya Saborido, María Isabel ; Pares Martinez, David ; Torres Bonafonte, Olga Herminia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Sistema digestiu 1 El seu objectiu general és l'estudi de la persona malalta de patologies del sistema digestiu: Conèixer i assolir les competències generals per l'assistència en les principals malalties mèdiques quirúrgiques de l'aparell digestiu en els aspectes de mecanismes fisiopatològics, forma de presentació clínica, diagnòstic diferencial, exploracions complementàries i opcions terapèutiques. [...]
Digestive system The fundamental purpose is to study of the sick person of pathologies of the digestive system: knowing and achieve the general competences for assistance in the main surgical and medical diseases of the digestive system in the aspects of physiopathological mechanisms, forms of clinical presentation, differential diagnosis, complementary explorations and therapeutic options. [...]
Sistema digestivo Su objetivo general es el estudio de la persona enferma de patologías del sistema digestivo: conocer y 1 Su objetivo general es el estudio de la persona enferma de patologías del sistema digestivo: conocer y alcanzar las competencias generales para la asistencia en las principales enfermedades médicas quirúrgicas del aparato digestivo en los aspectos de mecanismos fisiopatológicos, forma de presentación clínica, diagnóstico diferencial, exploraciones complementarias y opciones terapéuticas. [...]

2022-23
Grau en Medicina [1192]
3 documents
4.
5 p, 124.2 KB Pràctiques Clíniques Quirúrgiques II [103605] / Armengol Carrasco, Manuel ; Navarro Soto, Salvador ; Vega Garcia, Maria del Carmen ; Pares Martinez, David ; Masia Ayala, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del cinquè curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real.
The fundamental purpose of this subject is to introduce students to the professional surgical practice in a real context It is an optional subject that can be taken from the fiveth year.
Se trata de una asignatura optativa que se puede cursar a partir del quinto curso y que tiene como objetivo general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real.

2022-23
Grau en Medicina [1192]
3 documents
5.
5 p, 121.7 KB Pràctiques Clíniques Quirúrgiques I [103604] / Armengol Carrasco, Manuel ; Navarro Soto, Salvador ; Pares Martinez, David ; Masia Ayala, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del quart curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real.
The fundamental purpose of this subject is to introduce students to the professional surgical practice in a real context It is an optional subject that can be taken from the fourth year.
Se trata de una asignatura optativa que se puede cursar a partir del cuarto curso y que tiene como objetivo general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real.

2022-23
Grau en Medicina [1192]
3 documents
6.
16 p, 142.2 KB Medicina i Cirurgia II [102944] / Ribera, Jose-Maria ; Vargas Blasco, Víctor ; Sierra Gil, Jorge ; Domingo, Christian ; Pares Martínez, David ; Bellmunt Montoya, Sergi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Hematologia: Els estudiants assoliran els coneixements necessaris sobre les malalties de la sang i dels òrgans hemopoètics, i aprendran a interpretar les alteracions hemàtiques de les malalties no primàriament hematològiques, 1 Les malalties que afecten a la sang i els òrgans hematopoètics, la seva classificació nosològica, els seus factors de risc i prevenció, les manifestacions clíniques i de laboratori més característiques, el seu diagnòstic i el tractament, incloent els diversos tipus de trasplantament i immunoterapia/terapia cel·lular, les alteracions de l'hemostàsia, les transfusions de sang i hemoderivats, i la patologia i tractament quirúrgic de la melsa. [...]
Hematology: The students will reach the adequate knowledge of the diseases of blood and hematopoietic organs and will learn to interpret the hematologic abnormalities due to non-hematologic diseases. [...]
Hematología: Los estudiantes alcanzarán los conocimientos necesarios sobre las enfermedades de la sangre y de los órganos hemopoyéticos, y aprenderán a interpretar las alteraciones hemáticas de las enfermedades no primariamente hematológicas. [...]

2021-22
Grau en Medicina [1192]
3 documents
7.
9 p, 117.9 KB Medicina i Cirurgia III [103607] / Armengol Carrasco, Manuel ; Guarner Aguilar, Carlos ; Serra Aracíl, Javier ; Vargas Blasco, Víctor ; Miralles Basseda, Ramón ; Targarona Soler, Eduardo María ; Calvet, Joan ; Troya Saborido, María Isabel ; Pares Martínez, David ; Torres Bonafonte, Olga Herminia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Sistema digestiu 1 El seu objectiu general és l'estudi de la persona malalta de patologies del sistema digestiu: Conèixer i assolir les competències generals per l'assistència en les principals malalties mèdiques quirúrgiques de l'aparell digestiu en els aspectes de mecanismes fisiopatològics, forma de presentació clínica, diagnòstic diferencial, exploracions complementàries i opcions terapèutiques. [...]
Digestive system The fundamental purpose is to study of the sick person of pathologies of the digestive system: knowing and achieve the general competences for assistance in the main surgical and medical diseases of the digestive system in the aspects of physiopathological mechanisms, forms of clinical presentation, differential diagnosis, complementary explorations and therapeutic options. [...]
1 Sistema digestivo Su objetivo general es el estudio de la persona enferma de patologías del sistema digestivo: conocer y alcanzar las competencias generales para la asistencia en las principales enfermedades médicas quirúrgicas del aparato digestivo en los aspectos de mecanismos fisiopatológicos, forma de presentación clínica, diagnóstico diferencial, exploraciones complementarias y opciones terapéuticas. [...]

2021-22
Grau en Medicina [1192]
3 documents
8.
5 p, 109.2 KB Pràctiques Clíniques Quirúrgiques II [103605] / Armengol Carrasco, Manuel ; Navarro Soto, Salvador ; Vega Garcia, Maria del Carmen ; Pares Martínez, David ; Masia Ayala, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del cinquè curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real.
The fundamental purpose of this subject is to introduce students to the professional surgical practice in a real context It is an optional subject that can be taken from the fiveth year.
Se trata de una asignatura optativa que se puede cursar a partir del quinto curso y que tiene como objetivo general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real.

2021-22
Grau en Medicina [1192]
3 documents
9.
5 p, 106.7 KB Pràctiques Clíniques Quirúrgiques I [103604] / Armengol Carrasco, Manuel ; Navarro Soto, Salvador ; Pares Martínez, David ; Masia Ayala, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del quart curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real.
The fundamental purpose of this subject is to introduce students to the professional surgical practice in a real context It is an optional subject that can be taken from the fourth year.
Se trata de una asignatura optativa que se puede cursar a partir del cuarto curso y que tiene como objetivo general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real.

2021-22
Grau en Medicina [1192]
3 documents
10.
5 p, 106.1 KB Seguretat Clínica i Gestió de l'Error Mèdic [105018] / Tudela Hita, Pedro ; Pares Martínez, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Objectius i contextualització Es tracta d'una assignatura optativa impartida a quart, cinqué i sisé curs, del Grau de Medicina. L'objectiu general és el coneixement bàsic dels conceptes fonamentals en Seguretat clínica, i l'actuació en relació amb aquests a l'entorn hospitalari.
Objectives and contextualization It is an optional subject taught in the fourth, fifth and sixth year of the Degree in Medicine. The general objective is the basic knowledge of the fundamental concepts in clinical safety, and l'action in relation to this in the hospital environment.
Objectivos y contextualización Se trata de una asignatura optativa impartida en cuarto, quinto y sexto curso del Grado de Medicina. El objectivo general es el conocimiento básico de los conceptos fundamentales en Seguredad clínica, y l'actuación en relación a estoa en el entorno hospitalario.

2021-22
Grau en Medicina [1192]
3 documents

Course materials : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.