Results overview: Found 40 records in 0.02 seconds.
Articles, 3 records found
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Books and collections, 2 records found
Research literature, 19 records found
Course materials, 15 records found
Articles 3 records found  
1.
20 p, 934.0 KB Ciutat de prodigis o ciutat de miratges / Pascual Ruiz, Jordi
El Pla Estratègic Econòmic i Social Barcelona 2000 ha estat l'instrument més important de la política de planejament de Barcelona durant aquests darrers anys. Totes les forces vives oficials de la ciutat van participar en la seva elaboració i col·laboren (encara) en la seva posada en pràctica, en un insòlit clima de consens. [...]
1994
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Vol. 9 Núm. 37 (Juny 1994) , p. 111-130  
2.
4 p, 324.2 KB Resolved quadrupolar transition in TiO2 / Pascual i Gainza, Jordi (Université des Sciences et Technique du Languedoc. Centre d'Etudes d'Electronique des Solides) ; Camassel, J. (Université des Sciences et Technique du Languedoc. Centre d'Etudes d'Electronique des Solides) ; Mathieu, H. (Université des Sciences et Technique du Languedoc. Centre d'Etudes d'Electronique des Solides) ; American Physical Society
We report an investigation of the direct forbidden absorption edge of TiO2. For the first time we have resolved the weak quadrupolar 1s exciton and measured its binding energy. Taking into account polaron effects, we estimated the bare electron effective mass in the Γ1 minimum of the conduction band and obtained a fairly reasonable value of 3m0.
1977 - 10.1103/PhysRevLett.39.1490
Physical review letters, Vol. 39, Issue 23 (December 1977) , p. 1490-1493  
3.
5 p, 154.0 KB Lectures / Pascual, Jordi ; Riera, Carles
Obra ressenyada: B. BARNES, Sobre ciencia. Barcelona: Labor, 1987.
1989 - 10.5565/rev/papers/v31n0.1502
Papers : revista de sociologia, N. 31 (1989) p. 194-198  

Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
92 p, 5.5 MB Un tast de nano / Pascual i Gainza, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2014  

Books and collections 2 records found  
1.
19 p, 2.3 MB Les migracions interiors a Catalunya : intensitat, selectivitat i estructura espacial dels fluxos migratoris / Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Pascual i Ruiz, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics)
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 1998 (Estadística de síntesi)
La Societat Catalana. Llibre 4. Migracions, 1998, p. 201-219  
2.
44 p, 4.9 MB Manuel Cardona : discurs llegit a la cerimònia d'investidura celebrada a la Sala d'Actes d'aquest Rectorat el dia 7 d'octubre de l'any 1985. / Cardona, Manuel. ; Pascual i Gainza, Jordi.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 1985. (Doctor honoris causa (Universitat Autònoma de Barcelona))

Conté: Presentació / per Jordi Pascual i Gainza ; La interacció dels sòlids amb la llum / per Manuel Cardona ; Currículum vitae de Manuel Cardona.  


Research literature 19 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
187 p, 7.5 MB Tailoring the structural and electronic properties of graphene nanostructures by bottom-up methods / Gastaldo, Michele, autor. ; Mugarza, Aitor, supervisor acadèmic. ; Ceballos Majo, Gustavo, supervisor acadèmic. ; Pascual i Gainza, Jordi, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física. ; Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia.
Los métodos de crecimiento ascendente como la nanoestructuración o la interconexión con otros materiales son una forma efectiva de diseñar y modificar las propiedades estructurales, electrónicas y magnéticas del grafeno. [...]
Bottom-up methods such as nanostructuring and interfacing with other materials can be an effective way of tailoring the structural, electronic and magnetic properties of graphene. At the nanoscale, these can dramatically depend on atomic scale variations in size and boundary structure. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
255 p, 34.5 MB Advanced synthesis and characterization of noble metal nanoparticles / Piella Bagaria, Jordi, autor. ; Puntes, Víctor, supervisor acadèmic. ; Pascual i Gainza, Jordi, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència de Materials de Barcelona.
L'estudi de nanopartícules és una branca fascinant de la ciència. Les seves propietats fortament relacionades amb la seva mida ofereixen innombrables oportunitats per descobriments sorprenents. Tanmateix, el mateix comportament sense precedents que proporciona a aquests nanomaterials el seu gran potencial per a aplicacions tecnològiques innovadores, també planteja grans reptes als científics. [...]
Nanoparticle research is a fascinating branch of science. The strongly size-related properties of nanoparticles offer innumerable opportunities for surprising discoveries. However, the same unprecedented behaviour that endows these nanomaterials with their great potential for innovative technological applications, also poses great challenges for scientists. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
19 p, 748.3 KB Cultura i desigualtat a Barcelona : indicadors i reflexions per al debat i la recerca sobre la participació cultural / Barbieri, Nicolás (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Canal i Oliveras, Ramon ; Fernández, Pablo ; Manils, Assumpta ; Morales Morales, Ernesto (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Manzano, Rocío, Nus Teatre ; Partal, Adriana ; Pascual, Jordi ; Quintana, Bernat (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Salazar, Yuni (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Tort, Montse ; Grup de treball "Cultura i desigualtat" a Barcelona
Creiem que en l'agenda de les polítiques culturals, la preocupació per la desigualtat ha d'ocupar un lloc central. La promoció de l'equitat en l'àmbit cultural hauria de formar part del nucli de l'acció pública, molt especialment a les ciutats. [...]
Barcelona, 2019  
4.
20 p, 1.1 MB Conjucture and migration in the Metropolitan region of Barcelona / Pascual Ruiz, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
En les societats "desenvolupades" les migracions són uns dels indicadors més sensibles a la conjuntura -les condiciones econòmiques i socials d'un moment concret-. Podem considerar les migracions com una resposta demogràfica a aquesta conjuntura. [...]
En las sociedades "desarrolladas" la migración és uno de los indicadores más sensibles a la coyuntura, entendida como las condiciones económicas y sociales de un momernto concreto. La migración puede ser considerada como una respuesta demográfica a una coyuntura. [...]
Migration in developed societies is still one of the more sensitive indicators of conjuncture, considered this as how people react in demographical terms to the whole set of economic and social conditions in a concrete moment. [...]
La migration dans les societés developpées est encore un des indicateurs les plus sensibles à la conjoncture, si on la considère comme la réaction en termes démographiques de la population aux conditions économiques et sociales d'un moment concret. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1995 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 105)  
5.
62 p, 614.2 KB Habitar, vivir, prever : aportaciones del CED al V Congreso de la Población Española / Blanes, Amand ; Gil Alonso, Fernando ; Jiménez, E. ; Módenes Cabrerizo, Juan Antonio ; Pascual i Ruiz, Jordi ; Sánchez, E. ; Solana Solana, A. Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Primera Ponencia: Hogares, familias y viviendas. Población, vivienda y familia en las áreas rurales de Cataluña, 1970-1991 Fernando Gil Alonso, Jordi Pascual Ruiz, Esther Sánchez Sánchez y A. Miguel Solana Solana. [...]
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1995 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 100)  
6.
39 p, 2.5 MB Assaig de modelització de les migracions metropolitanes : regió Metropolitana de Barcelona, 1986-1990 / Módenes Cabrerizo, Juan Antonio ; Pascual, Jordi, 1938- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Aquest working-paper constitueix un assaig d'anàlisi de les variables estructurals de les migracions metropolitanes (Regió Metropolitana de Barcelona) en el període 1986-1990. A partir de dades agregades demogràfiques i sòcio-econòmiques i mitjançant la utilització d'una regressió múltiple, s'afirma que l'oferta de nous habitatges i el dinamisme econòmic dels municipis constitueixen els principals factors associats a la immigració, mentre que la taxa d'atur constitueix el factor que més condiciona l'emigració.
Este working-paper constituye un ensayo de análisis de las variables estructurales de las migraciones metropolitanas (Región Metropolitana de Barcelona) en el periodo 1986-1990. A partir de datos agregados, y mediante la utilización de una regresión múltiple, se afirma que la oferta de nuevas viviendas y el dinamismo económico de los municipios constituyen los factores principales asociados a la inmigración, mientras que la tasa de paro es el factor que condiciona en mayor medida la emigración.
This working paper analyses the efects of structural variables on metropolitan migrations (Metropolitan Region of Barcelona) during the period 1986-1990. Demographic and socioeconomic aggregated data are used in a multiple regression approach. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1994 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 88)  
7.
100 p, 779.6 KB Els efectes ambientals del TTIP / Pascual Mollá, Jordi ; Reales Guisado, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Projecte per a la realització d'un reportatge, i resultat final d'aquest, sobre la vessant ambiental i ecològica del tractat de lliure comerç i inversions entre els Estats Units i la Unió Europea en el marc del tram final de les negociacions.
Proyecto para la realización de un reportaje, y resultado final de este, sobre la vertiente ambiental y ecológica del tratado de libre comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea en el marco de la recta final de las negociaciones.
Project to create a report, and his final result, about environmental and ecological issues of free trade and investments partnership between The United States and the European Union in the final negociation rounds.

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
8.
53 p, 6.7 MB Mechanical resonators based on graphene and carbon nanotubes / Tsioutsios, Ioannis ; Bachtold, Adrian, dir. ; Pascual i Gainza, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física ; Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències Fotòniques
Los resonadores mecánicos basados en grafeno y nanotubos de carbono han atraído recientemente una considerable atención, debido a la gran variedad de propiedades extraordinarias que exhiben. La reducida dimensión intrínseca a su naturaleza hace de estos materiales candidatos ideales para el estudio de la mecánica en la nano-escala. [...]
Mechanical resonators based on graphene and carbon nanotubes have recently attracted considerable attention, due to the great wealth of remarkable properties that they exhibit. Their intrinsically low-dimensional nature qualify them as ideal systems to study mechanics at the nano-scale. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
3 documents
9.
156 p, 4.8 MB Growth and optical characterization of strain-engineered semiconductor nanostructures / Bernardi, Alessandro ; Alonso, Maria Isabel, dir. ; Goñi, Alejandro, dir. ; Pascual, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física
En este trabajo hemos investigado distintas posibilidades para aprovechar las tensiones almacenadas en los materiales nanoestructurados para obtener estructuras 3D auto-organizadas. En particular hemos estudiado el crecimiento epitaxial de puntos cuánticos auto-organizados de Ge sobre Si depositando una submonocapa de carbono antes del crecimiento de las islas de Ge. [...]
In this work we explored different pathways to exploit the strain stored into nanoscale layers of materials as a driving force to self-assemble 3D structures. In particular, we have studied the epitaxial growth of self-assembled Ge quantum dots when a submonolayer of carbon is deposited prior to the growth of the dots. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
10.
219 p, 2.3 MB Nanoscale properties of self-assembled and laterally nanostructured surface systems / Paradinas Aranjuelo, Marcos ; Ocal García, Carmen, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Pascual i Gainza, Jordi, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural
Las microscopías de campo cercano en general (SPM) y la microscopia de fuerzas (SFM) en particular, se han convertido en una poderosa herramienta en nanotecnología, ya que permiten tanto caracterizar como manipular las superficies de los materiales en la nanoescala. [...]
The present work lies within the scope of the morphological, mechanical, electrostatic and conductive characterization of self-assembled and nanostructured systems, including organic thin films and inorganic surfaces. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Research literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 15 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
5 p, 104.5 KB Fenòmens Quàntics II [103498] / Pascual Gainza, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Adquisició de coneixements bàsics de Mecànica Quàntica complementaris dels impartits en l'assignatura de Fenòmens Quàntics I, i de la seva aplicació a fenòmens específics i propietats de la matèria a la nanoescala. [...]
Adquisición de conocimientos básicos de Mecánica Cuántica complementarios de los impartidos en la asignatura de Fenómenos Cuánticos I, y de su aplicación a fenómenos específicos y propiedades de la materia en la nanoescala. [...]

2019-20
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
2.
5 p, 77.1 KB Fenòmens Quàntics II [103498] / Pascual Gainza, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Adquisició de coneixements bàsics de Mecànica Quàntica complementaris dels impartits en l'assignatura de Fenòmens Quàntics I, i de la seva aplicació a fenòmens específics i propietats de la matèria a la nanoescala. [...]
2018-19
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]  
3.
5 p, 76.6 KB Fenòmens Quàntics II [103498] / Pascual Gainza, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Adquisició de coneixements bàsics de Mecànica Quàntica complementaris dels impartits en l'assignatura de Fenòmens Quàntics I, i de la seva aplicació a fenòmens específics i propietats de la matèria a la nanoescala. [...]
2017-18
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]  
4.
5 p, 76.4 KB Fenòmens Quàntics II [103498] / Pascual Gainza, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Adquisició de coneixements bàsics de Mecànica Quàntica complementaris dels impartits en l'assignatura de Fenòmens Quàntics I, i de la seva aplicació a fenòmens específics i propietats de la matèria a la nanoescala. [...]
2016-17
Nanociència i Nanotecnologia [983]  
5.
5 p, 27.5 KB Fenòmens Quàntics II [103498] / Pascual Gainza, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Adquisició de coneixements bàsics de Mecànica Quàntica complementaris dels impartits en l'assignatura de Fenòmens Quàntics I, i de la seva aplicació a fenòmens específics i propietats de la matèria a la nanoescala. [...]
2015-16
Nanociència i Nanotecnologia [983]  
6.
5 p, 105.2 KB Fenòmens Quàntics II [103498] / Pascual Gainza, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Adquisició de coneixements bàsics de Mecànica Quàntica complementaris dels impartits en l'assignatura de Fenòmens Quàntics I, i de la seva aplicació a fenòmens específics i propietats de la matèria a la nanoescala. [...]
2014-15
Nanociència i Nanotecnologia [983]  
7.
5 p, 104.0 KB Nanotecnologia i Societat [103290] / Pascual Gainza, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Donar a l'alumne una visió global de la nanotecnologia, més enllà dels continguts científics que desenvolupa durant la carrera. L'interès és oferir a l'alumne una formació que li permeti saber quins són els camps d'aplicació de la nanotecnologia, quin és el seu impacte en la societat, i quina societat es trobarà. [...]
2014-15
Nanociència i Nanotecnologia [983]  
8.
5 p, 105.3 KB Fenòmens Quàntics II [103498] / Pascual i Gainza, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Adquisició de coneixements bàsics de Mecànica Quàntica complementaris dels impartits en l'assignatura de Fenòmens Quàntics I, i de la seva aplicació a fenòmens específics i propietats de la matèria a la nanoescala. [...]
2013-14  
9.
5 p, 105.0 KB Nanotecnologia i Societat [103290] / Pascual i Gainza, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Donar a l'alumne una visió global de la nanotecnologia, més enllà dels continguts científics que desenvolupa durant la carrera. L'interès és oferir a l'alumne una formació que li permeti saber quins són els camps d'aplicació de la nanotecnologia, quin és el seu impacte en la societat, i quina societat es trobarà. [...]
2013-14  
10.
5 p, 14.4 KB Fenòmens Quàntics II [103498] / Pascual i Gainza, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Adquisició de coneixements bàsics de Mecànica Quàntica complementaris dels impartits en l'assignatura de Fenòmens Quàntics I, i de la seva aplicació a fenòmens específics i propietats de la matèria a la nanoescala. [...]
2012-13
Nanociència i Nanotecnologia [983]  

Course materials : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
4 Pascual, J.
1 Pascual, Jordi, 1938-
1 Pascual, Jose I.
1 Pascual, Josep Ma.
1 Pascual, José A.
1 Pascual, José Ignacio
1 Pascual, Juan C
1 Pascual, Juan C.
1 Pascual, Juan Carlos,
3 Pascual, Julio
4 Pascual, Julio,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.