Resultats globals: 43 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 1 registres trobats
Documents de recerca, 1 registres trobats
Materials acadèmics, 41 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
16 p, 293.0 KB Barcelona: una ciberciudad en tránsito / Vivas i Elias, Pep (Universitat Oberta de Catalunya. Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació) ; Ribera-Fumaz, Ramon (Universitat Oberta de Catalunya. Estudis d'Economia i Empresa) ; López Catalán, Óscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Pellicer Cardona, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social)
El auge de las nuevas tecnologías en el contexto urbano provoca que centremos nuestra atención en unos espacios urbanos que permiten la interconexión y el movimiento de las personas en las ciberciudades actuales. [...]
2008 - 10.5821/ace.v2i6.2434
ACE: architecture, city and environment, Any II, núm. 6 (febrer 2008) , p. 723-738  

Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
114 p, 3.6 MB Paso a paso : la estrategia para que las empresas de restauración healthy en Barcelona logren visibilizarse y adquieran engagement de los consumidores / Niño González, Laura Carolina ; Muñoz Villalon, Maria Victoria ; Pellicer Cardona, Isabel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquest treball de fi de màster s'exposa una estratègia de màrqueting per obtenir una major visualització i adquirir engagement dels consumidors en el variat mercat de la restauració saludable a Barcelona. [...]
En este trabajo de fin de máster se expone una estrategia de marketing para obtener una mayor visualización y adquirir engagement de los consumidores en el variado mercado de la restauración saludable en Barcelona. [...]
In this master's thesis, a marketing strategy to obtain a greater visualization and engagement from the consumers in the varied market of healthy restaurants in Barcelona, is presented. This study arises, in the first place, from research about the motivations, preferences and behavior of city residents who's identify with healthy eating. [...]

2020
Màster Universitari en Màrqueting [1093]  

Materials acadèmics 41 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
7 p, 120.9 KB Fonaments dels Mètodes Qualitatius: de la Interpretació al Discurs [42592] / Pujol Tarres, Juan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Pellicer Cardona, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Al finalitzar el mòdul, l'estudiant serà capaç de: - Diferenciar entre metodologia, mètodes i tècniques de recerca - Identificar les tradicions de recerca qualitativa a les ciències socials - Diferenciar els mètodes quantitatius de recerca dels qualitatius - Identificar les bases dels mètodes etnogràfics, interaccionistes i lingüístics - Recollir informació rellevant utilitzant diferents tècniques de recollida de informació - Analitzar i interpretar la informació - Utilitzar recursos per a garantir la qualitat i credibilitat d'una recerca qualitativa - Realitzar un disseny de recerca amb mètodes qualitatius 1.
At the end of the module, the student will be able to: - Differentiate between methodology, methods and research techniques - Identify traditions of qualitative research in the social sciences - Differentiate quantitative research methods from qualitative methods - Identify the bases of ethnographic, interactionist and linguistic methods - Collect relevant information using different information collection techniques - Analyse and interpret information - Use resources to guarantee the quality and credibility of qualitative research - Carry out a research design with qualitative methods.
Al finalizar el módulo, el estudiante será capaz de: - Diferenciar entre metodología, métodos y técnicas de investigación - Identificar las tradiciones de investigación cualitativa en las ciencias sociales - Diferenciar los métodos cuantitativos de investigación de los métodos cualitativos - Identificar las bases de los métodos etnográficos, interaccionistas y lingüísticos - Recoger información relevante utilizando diferentes técnicas de recogida de información - Analizar e interpretar la información - Utilizar recursos para garantizar la calidad y credibilidad de una investigación cualitativa - Realizar un diseño de investigación con métodos cualitativos 1.

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
2.
6 p, 110.1 KB Anàlisi i Presentació de Resultats [42589] / Martinez Martinez, Luz Maria ; Pujol Tarres, Juan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Pellicer Cardona, Isabel ; Baleriola Escudero, Enrique ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Els objectius globals del mòdul són els següents: . - Desenvolupar una anàlisi psicosocial, teòricament orientata, sobre la base dels resultats obtinguts en la pròpia investigació . . - Elaborar conclusions i recomanacions producte de la investigació realitzada. [...]
The overall objectives of the module are as follows: . - Develop a psychosocial analysis that is driven by theory and based on the results obtained in one's own research. . - Draw conclusions and make recommendations as a result of the research carried out. [...]
Los objetivos globales del módulo son los siguientes: . - Desarrollar un análisis psicosocial, teóricamente orientado, sobre la base de los resultados obtenidos en la investigación propia. . - Elaborar conclusiones y recomendaciones producto de la investigación realizada. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
3.
4 p, 120.2 KB Pràctiques Externes d'Intervenció Psicosocial [42599] / Montenegro Martinez, Marisela ; Elejabarrieta Olabarri, Francisco Javier ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margarita ; Pujol Tarres, Juan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Martinez Martinez, Luz Maria ; Cubells Serra, Jenny ; Arozarena Cañamares, Esther ; Rojas Arredondo, Jesús ; Padrós Castells, Marta ; Pellicer Cardona, Isabel ; San Roman Sobrino, Maria Beatriz ; Camps Orfila, Silvia ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Rubio García, Remedios ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Utilitzar les eines adquirides per a la detecció de necessitats i avaluació de les demandes presents en l'àmbit d'intervenció específic. Aplicar tècniques d'intervenció i avaluació adequades per a les problemàtiques i situacions identificades i els plans d'acció desenvolupats. [...]
Use the tools acquired for the detection of needs and evaluation of the demands present in the specific intervention field. Apply appropriate intervention and evaluation techniques for the problems and situations identified, and the action plans developed. [...]
Utilizar las herramientas adquiridas para la detección de necesidades y evaluación de las demandas presentes en el ámbito de intervención específico. Aplicar técnicas de intervención y evaluación idóneas para las problemáticas y situaciones identificadas y los planes de acción desarrollados. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
4.
5 p, 107.4 KB Psicologia Social i del Consumidor [104798] / Pellicer Cardona, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura ofereix una aproximació a la naturalesa social, relacional, cultural i històrica dels processos psicològics de la persona i introdueix la importància dels processos socials en la comprensió i explicació del comportament del consumidor o dels grups d'interès (stakeholders). [...]
This subject offers an approach to the social, relational, cultural and historical nature of the psychological processes of the person and introduces the importance of social processes in the understanding and explanation of consumer or interest group behavior. [...]
Esta asignatura ofrece una aproximación a la naturaleza social, relacional, cultural e histórica de los procesos psicológicos de la persona e introduce la importancia de los procesos sociales en la comprensión y explicación del comportamiento del consumidor o de los grupos de interés (stakeholders). [...]

2023-24
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
5.
8 p, 112.9 KB Comportament del consumidor [42224] / Borras Catala, Vicent Eduardo ; Pellicer Cardona, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Bloc I : Sociologia del consum (Part A y B) 1. Coneixement i visualització de les característiques de les societats de consum. 2. Comprensió de les explicacions sobre el comportament del consumidor des de les diferents perspectives teòriques. [...]
Block I: Sociology of Consumption (part A and B) 1. Knowledge and visualization the characteristics of consumer society. 2. Understanding the explanations on consumer behaviour from different theoretical perspectives. [...]
Bloque I: Sociología del consumo (Parte A y B) 1. Conocimiento y visualización de las características de la sociedad de consumo. 2. Comprensión de las explicaciones sobre el comportamiento del consumidor desde las diferentes perspectivas teóricas. [...]

2023-24
Màster Universitari en Màrqueting [1093]
3 documents
6.
6 p, 111.9 KB Psicologia de les organitzacions i del treball [101761] / Pellicer Cardona, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
L'objectiu general és, que en finalitzar l'assignatura, els i les estudiants siguin capaços d'identificar i reflexionar sobre la relació entre els diferents processos psicosocials i dinàmiques que es poden produir en l'entorn de les organitzacions i del treball. [...]
The aim objective is that, at the end of the course, students will be able to identify and reflect on the relationship between the different psychosocial processes and dynamics that can occur in the organizational and work environment. [...]
El objetivo general es, que al finalizar la asignatura, los y las estudiantes sean capaces de identificar y reflexionar sobre la relación entre los diferentes procesos psicosociales y dinámicas que se pueden producir en el entorno de las organizaciones y del trabajo. [...]

2023-24
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
7.
5 p, 125.9 KB Treball de Fi de Màster [42600] / Rojas Arredondo, Jesús ; Elejabarrieta, Fran ; Iñiguez Rueda, Lupicinio ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margot ; Pujol Tarres, Joan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Cubells Serra, Jenny ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Pellicer Cardona, Isabel ; Camps-Orfila, Silvia ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Arroyo Prieto, Lidia ; Rubio García, Remedios ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Sintetitzar el conjunt d'aprenentatges obtinguts a la comprensió de la recerca i la intervenció psicosocial. Integrar l'experiència d'acostament al camp dels fenòmens psicosocials a través d'una anàlisi orientada teòricament. [...]
To synthesise all the learning obtained in the understanding of psychosocial research and intervention. To integrate the experience of approaching the field of psychosocial phenomena through a theoretically oriented analysis. [...]
Sintetizar el conjunto de aprendizajes obtenidos en la comprensión de la investigación y la intervención psicosocial. Integrar la experiencia de acercamiento al campo de los fenómenos psicosociales a través de un análisis orientado teóricamente. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
8.
4 p, 120.0 KB Pràctiques Externes d'Intervenció Psicosocial [42599] / Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Elejabarrieta, Fran ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margot ; Pujol Tarres, Joan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Martinez Martinez, Luz María ; Cubells Serra, Jenny ; Arozarena Cañamares, Maria Esther ; Rojas Arredondo, Jesús ; Padrós Castells, Marta ; Pellicer Cardona, Isabel ; San Roman Sobrino, Beatriz ; Camps-Orfila, Silvia ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Mora Martínez, Martín ; Rubio García, Remedios ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Utilitzar les eines adquirides per a la detecció de necessitats i avaluació de les demandes presents en 1 Utilitzar les eines adquirides per a la detecció de necessitats i avaluació de les demandes presents en l'àmbit d'intervenció específic. [...]
Use the tools acquired for the detection of needs and evaluation of the demands present in the specific 1 Use the tools acquired for the detection of needs and evaluation of the demands present in the specific intervention field. [...]
Utilizar las herramientas adquiridas para la detección de necesidades y evaluación de las demandas 1 Utilizar las herramientas adquiridas para la detección de necesidades y evaluación de las demandas presentes en el ámbito de intervención específico. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
9.
7 p, 119.7 KB Fonaments dels Mètodes Qualitatius: de la Interpretació al Discurs [42592] / Pujol Tarres, Joan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Pellicer Cardona, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Al finalitzar el mòdul, l'estudiant serà capaç de: - Diferenciar entre metodologia, mètodes i tècniques de recerca - Identificar les tradicions de recerca qualitativa a les ciències socials - Diferenciar els mètodes quantitatius de recerca dels qualitatius - Identificar les bases dels mètodes etnogràfics, interaccionistes i lingüístics - Recollir informació rellevant utilitzant diferents tècniques de recollida de informació - Analitzar i interpretar la informació - Utilitzar recursos per a garantir la qualitat i credibilitat d'una recerca qualitativa - Realitzar un disseny de recerca amb mètodes qualitatius.
At the end of the module, the student will be able to: - Differentiate between methodology, methods and research techniques - Identify traditions of qualitative research in the social sciences - Differentiate quantitative research methods from qualitative methods - Identify the bases of ethnographic, interactionist and linguistic methods - Collect relevant information using different information collection techniques - Analyse and interpret information - Use resources to guarantee the quality and credibility of qualitative research - Carry out a research design with qualitative methods.
Al finalizar el módulo, el estudiante será capaz de: - Diferenciar entre metodología, métodos y técnicas de investigación - Identificar las tradiciones de investigación cualitativa en las ciencias sociales - Diferenciar los métodos cuantitativos de investigación de los métodos cualitativos - Identificar las bases de los métodos etnográficos, interaccionistas y lingüísticos - Recoger información relevante utilizando diferentes técnicas de recogida de información - Analizar e interpretar la información - Utilizar recursos para garantizar la calidad y credibilidad de una investigación cualitativa - Realizar un diseño de investigación con métodos cualitativos.

2022-23
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
10.
6 p, 110.1 KB Anàlisi i Presentació de Resultats [42589] / Martinez Martinez, Luz María ; Muñoz Justicia, Juan Manuel ; Pujol Tarres, Joan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Pellicer Cardona, Isabel ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Els objectius globals del mòdul són els següents: . - Desenvolupar una anàlisi psicosocial, teòricament orientata, sobre la base dels resultats obtinguts en la pròpia investigació . . - Elaborar conclusions i recomanacions producte de la investigació realitzada. [...]
The overall objectives of the module are as follows: . - Develop a psychosocial analysis that is driven by theory and based on the results obtained in one's own research. . - Draw conclusions and make recommendations as a result of the research carried out. [...]
Los objetivos globales del módulo son los siguientes: . - Desarrollar un análisis psicosocial, teóricamente orientado, sobre la base de los resultados obtenidos en la investigación propia. . - Elaborar conclusiones y recomendaciones producto de la investigación realizada. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents

Materials acadèmics : 41 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.