Results overview: Found 81 records in 0.02 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 15 records found
Course materials, 64 records found
Articles 2 records found  
1.
16 p, 779.2 KB A Comparison of the Environmental Impact of Different AOPs : Risk Indexes / Giménez, Jaime (Universitat de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Peral Pérez, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Bayarri, Bernardí (Universitat de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; González Álvarez, Óscar (Universitat de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Malato, Sixto (Plataforma Solar de Almería (CIEMAT)) ; Esplugas, Santiago (Universitat de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química)
Today, environmental impact associated with pollution treatment is a matter of great concern. A method is proposed for evaluating environmental risk associated with Advanced Oxidation Processes (AOPs) applied to wastewater treatment. [...]
2015 - 10.3390/molecules20010503
Molecules, Vol. 20 (2015) , p. 503-518  
2.
2 p, 151.9 KB Un model senzill per predir la presència de cocaïna al sistema hídric de les ciutats / Peral Pérez, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Domènech, Xavier, 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
El consum de cocaïna provoca la presència d'aquest alcaloide i els seus metabòlits al sistema hídric de les ciutats. Un cop són excretats, principalment per l'orina, acaben a les aigües residuals, que són processades a les plantes de tractament d'aigües. [...]
El consumo de cocaína provoca la presencia de este alcaloide y susmetabolitos en el sistema hídrico de las ciudades. Una vez sonexcretados, principalmente por la orina, acaban en las aguas residuales,que son procesadas en las plantas de tratamiento de aguas. [...]

2010
UAB divulga, Juny 2010, p. 1-2
2 documents

Research literature 15 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
153 p, 4.9 MB Encapsulation of inorganic payloads into carbon nanotubes with potential application in therapy and diagnosis / Martinčić, Markus ; Peral Pérez, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Los nanotubos de carbono representan un grupo de materiales relativamente nuevo con potencial aplicación en diferentes áreas científicas. Esta tesis se centra en beneficiarse de sus cavidades internas para encapsular compuestos biomédicamente relevantes. [...]
Carbon nanotubes present a relatively novel group of materials with potential application in different scientific fields. The scope of this Thesis is to benefit from their inner cavities to encapsulate biomedically relevant payloads. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2.
257 p, 10.2 MB Electron microscopy studies on functional carbon nanotubes / Pach, Elzbieta ; Ballesteros, Belén (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Peral Pérez, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La presente tesis doctoral se centra en el estudio exhaustivo de nanotubos de carbono funcionales por medio de técnicas de microscopía electrónica. Los nanotubos de carbono (CNTs) funcionales están atrayendo una creciente atención debido a su potencial uso para aplicaciones biomédicas, incluyendo para la adquisición de imágenes in vivo, acumulación selectiva en tumores y sistemas de administración de fármacos. [...]
The present PhD thesis focuses on the thorough study of functional carbon nanotubes by means of electron microscopy techniques. Functional carbon nanotubes (CNTs) are attracting an increased attention due to their potential use for biomedical applications, including in vivo imaging, tumour targeting and drug delivery systems. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
3.
254 p, 8.7 MB Carbon nanotube ‒ inorganic hybrids : from synthesis to application / Cabana Jiménez, Laura ; Tobias, Gerard, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Peral Pérez, José, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Aquesta Tesi descriu la preparació de varis híbrids formats per nanotubs de carboni i material inorgànic per a diferents aplicacions, que van des de l'electrònica fins a la biomedicina. El propòsit d'aquesta recerca ha estat treballar en la funcionalització de nanotubs de carboni mitjançant la decoració externa i l'emplenat amb materials inorgànics per obtenir híbrids amb propietats funcionals. [...]
Esta Tesis describe la preparación de varios híbridos formados por nanotubos de carbono y material inorgánico para diferentes aplicaciones, que van desde la electrónica hasta la biomedicina. El propósito de esta investigación ha sido trabajar en la funcionalización de nanotubos de carbono mediante la decoración externa y el llenado con nanotubos inorgánicos para obtener híbridos con propiedades funcionales. [...]
This Thesis reports on the preparation of various carbon nanotube‒inorganic hybrids for different applications, ranging from electronics to biomedicine. The purpose of the investigation has been to work on the functionalization of carbon nanotubes by both external decoration and endohedral filling with inorganic materials to obtain hybrids with functional properties. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
4.
264 p, 4.8 MB Photocatalytic reactions: Mechanistic and kinetic implications / Montoya Arango, Juan Felipe ; Peral Pérez, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Salvador Salvador, Pedro, dir. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La Fotocatálisis Heterogénea con Dióxido de Titanio (TiO2) ha sido ampliamente estudiada en los últimos 30 años. Como resultado de este esfuerzo de investigación se han obtenido grandes avances en la comprensión de los fenómenos fundamentales involucrados en el proceso y se ha logrado la aplicación exitosa de varios dispositivos con tecnología fotocatalítica en áreas como la remediación medioambiental, la producción de energía renovable, y el diseño de materiales con propiedades de "autolimpieza". [...]
TiO2 photocatalysis has been extensively studied over the last three decades. The output of this research effort is an increasing fundamental understanding of the phenomena involved in the process and the successful application of photocatalytic technological devices in different areas such as environmental purification, renewable energy production, and design of materials with "self cleaning" properties. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
5.
186 p, 9.5 MB Estudio de la producción de hidrógeno mediante fotocatálisis heterogénea / Villa Gómez, Katherine ; Peral Pérez, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En la presente tesis doctoral se ha estudiado la producción de hidrógeno por fotocatálisis heterogénea a partir de soluciones acuosas de compuestos orgánicos con el fin de simultanear en un mismo proceso la producción de energía y la degradación de dichos contaminantes orgánicos. [...]
In this thesis the hydrogen production by heterogeneous photocatalysis from aqueous solutions of organic compounds has been studied with the aim of combining of energy production and degradation of these organic pollutants, in the same process. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
6.
9 p, 395.1 KB Tractament d'aigües residuals mitjançant un sistema híbrid d'aiguamolls artificials : cap a una depuració més verda / Barons Savall, Albert ; Serra Clusellas, Anna, dir. ; Peral Pérez, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Les aigües residuals són aquelles derivades de les activitats humanes, ja sigui involuntàriament o de forma intencionada. Aquest és el punt de partida del present projecte. És inqüestionable que aquestes aigües no es poden tornar a abocar al medi natural d'on s'han extret sense ser tractades prèviament, ja que contenen diferents tipus de contaminants que perjudiquen greument el nostre entorn. [...]
2012
2 documents
7.
283 p, 3.3 MB Estratègies per al tractament d'aigües biorecalcitrants mitjançant processos d'oxidació avançada : estudis cinètics i mecanístics, comparació de les eficiències depuratives i del impactes ambientals / Serra Clusellas, Anna ; Peral Pérez, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La disponibilitat, qualitat i accés a l'aigua per al consum humà, per a l'ús domèstic, ramader, agrícola, industrial, etc. va lligat a la latitud, longitud i altura geogràfica, al nivell de desenvolupament i a la cultura pròpia d'una zona. [...]
Water availability and quality assigned to human activities is linked to the geographic latitude, longitude and altitude, as well as to the level of development and the typical culture of a specific area. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
8.
42 p, 1.7 MB Síntesis, caracterización y ensayos cinéticos del nanocomposite RuO2/TiO2/MWCNT/Pt en la producción fotocatalítica de combustibles solares bajo iluminación UV y VIS / Black Serra, Ashley ; Peral Pérez, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Se prepararon partículas de nanocomposites basados en TiO2 y nanotubos de carbono multicapa platinizados para la obtención de combustibles solares. Se evaluó la actividad fotocatalítica del material en la producción de hidrógeno, en procesos de degradación de ácido fórmico, y en la obtención de hidrocarburos a partir de la reducción de CO2 en agua. [...]
2011  
9.
24 p, 226.0 KB Uso de TiO2 dopado con nitrógeno para la generación de hidrógeno bajo irradiación con luz visible / Villa Gómez, Katherine ; Peral Pérez, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Se desarrollaron catalizadores de TiO2 dopados con nitrógeno para conseguir actividad fotocatalítica bajo irradiación visible. En este trabajo se reporta la síntesis de TiO2-N, usando urea y nitrato de amonio (NH4NO3) como precursores de nitrógeno, tanto a partir de un TiO2 generado in situ (método sol-gel) como mediante la modificación de un TiO2 comercial. [...]
2010  
10.
4 p, 119.9 KB Desarrollo de una metodología para la creación de indicadores de evaluación del ProAire León 2008-2012 / Bautista Ortiz, Sònia ; Bárcenas Blancarte, Claudia, dir. (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (Mèxic)) ; Peral Pérez, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Gómez González, Adrián, dir. (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (Mèxic)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El uso de indicadores es una herramienta muy útil cuando intervienen varios factores dentro de un mismo estudio o comparación. En el presente proyecto se ha propuesto una metodología para evaluar un programa específico de acciones para la mejora de la calidad del aire (ProAire) en la ciudad guanajuatense de León, México. [...]
L'ús d'indicadors és una eina molt útil quan intervenen varis factors dins un mateix estudi o comparació. En aquest projecte s'ha proposat una metodologia per avaluar un programa específic d'accions per a la millora de la qualitat de l'aire (ProAire) a la ciutat de León (Guanajuato), a Mèxic. [...]
The use of indicators is a very useful tool when there are many factors involved in the same study or comparison. In the current project it has been suggested a methodology to evaluate a specific program (ProAire) of actions to improve the air quality in the city of León (Guanajuato State, Mexico). [...]

2010
4 documents

Research literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 64 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 105.6 KB Química Avançada [42429] / López Mesas, Montserrat ; Bayón Rueda, Joan Carles ; Figueredo Galimany, Marta ; Lledós Falcó, Agustí ; Peral Pérez, José ; Bayón Rueda, Joan Pau ; Esplandiu Egido, Maria Jose de Montserrat ; Vidal Gancedo, José ; Bofill Arasa, Roger ; Puyol Bosch, Maria del Mar ; Ujaque Pérez, Gregori ; Guirado López, Gonzalo ; Pérez-Trujillo, Míriam ; Illa Soler, Ona ; Alcalà Bernàrdez, Manel ; Sánchez Martín, Maria Jesús ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
S'estudien temes de química essencial avançada per a la realització de recerca química interdisciplinària. 1.
Advanced essential chemistry topics are studied for carrying out interdisciplinary chemical research. 1.
1 Los temas avanzados de química esencial se estudian para llevar a cabo investigaciones químicas interdisciplinarias.

2021-22
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
2.
9 p, 113.3 KB Química en la Indústria [42426] / Peral Pérez, José ; Bayón Rueda, Joan Carles ; Marquet Cortés, Jordi ; Pleixats Rovira, Roser ; Valiente Malmagro, Manuel ; del Valle Zafra, Manel ; Bayón Rueda, Joan Pau ; Ferrer, Pau ; Baeza Labat, Juan Antonio ; Guirado López, Gonzalo ; Guisasola Canudas, Albert ; Ponsa Salas, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta assignatura es tracten aspectes ben diferenciats de l química industrial: per una part temàtiques comunes en una industria basada en tecnologia química o Biotecnología i, d'altra banda, monografies especialitzades de especial importància. [...]
The student will acquire the knowledge of the main important aspects that are at play in a General Chemistry Industry. That will involve the main topics related to the creation and expansion of a Chemical Company, the description of a selection of the main types of chemical activities that are currently developed in the world of the industrial chemistry, and some complementary issues that, although they are not directly related to the chemical aspects of the production process itself, are needed to efficiently run a chemical facility. [...]
En esta asignatura se tratan aspectos bien diferenciados de la química industrial: por una parte temáticas comunes en una industria basada en tecnologia química o Biotecnología y, por otro lado, monografías especializadas de particular importancia. [...]

2021-22
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
3.
5 p, 108.0 KB Disseny i Operació de Sistemes de Tractament d'Aigües [43323] / Carrera Muyo, Julián ; Vicent Huguet, Maria Teresa ; Peral Pérez, José ; Font, Xavier ; Guisasola Canudas, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Identificar els tractaments d'aigües residuals disponibles. Seleccionar alternatives pel tractament biològic d'aigües residuals urbanes i industrials. Dimensionar els processos de tractament d'aigües residuals. [...]
Identify available wastewater treatments. To select alternatives for the biological treatment of urban and industrial wastewater. Dimensioning wastewater treatment processes. To study and design advanced systems and reactors suitable for each need. [...]
Identificar los tratamientos de aguas residuales disponibles. Seleccionar alternativas para el tratamiento biológico de aguas residuales urbanas e industriales. Dimensionar los procesos de tratamiento de aguas residuales. [...]

2021-22
Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental [1268]
3 documents
4.
5 p, 105.2 KB Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície [105040] / Peral Pérez, José ; Guirado López, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'estudiant continua avançant en la seva formació en Química Física amb la finalitat de veure l'extensió dels coneixements que formen el contingut d'aquesta matèria, la Química Física. Després de l'aproximació microscòpica a la Química Quàntica, l'aproximació macroscòpica a la Termodinàmica i a la Cinètica (amb breus apunts microscòpics), en aquesta assignatura- com el seu títol indica- s'estudiaran els Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície. [...]
The student keeps progressing on its Physical Chemistry education with the goal of visiting the full extension of issues that make this subject total content, the Physical Chemistry. After the microscopic approximation involved in Quantum Chemistry, the macroscopic approximation to Thermodynamics and Kinetics (with minor microscopic hints), this subject will be dealing - as its title indicates- with Transport Phenomena and Surface Phenomena. [...]
El estudiante continua avanzando en su formación en Química Física con la finalidad de conocer los contenidos de esta materia, Química Física. Después de la aproximación microscópica en Química Cuántica, de la aproximación macroscopica en Termodinámica y Cinética (con breves apunts microscópicos), en esta asignatura -como su titulo indica- se estudiarán los Fenómenos de Transporte y Fenómenos de Superficie. [...]

2021-22
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
5.
5 p, 104.5 KB Química Ambiental i Sostenibilitat [102497] / Peral Pérez, José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu del curs és conèixer els principals processos químics ambientals i de la contaminació. Els estudiants també hauran de guanyar habilitats en la predicció del comportament i el destí final de las substàncies químiques i els contaminants d'origen antropogènic en el medi ambient.
The goal is to get the fundamentals of environmental chemical processes and pollution chemistry. Also, the student will gain skills for the assessment of the behavior and the fate of chemical substances and anthropogenic pollutants in the environment.
El objectivo del curso es conocer los principales procesos químicos ambientales y de la contaminación. Los estudiants también deberán adquirir habilidades en la predicció del comportamento y el destino final de las substancies químicas y de los contaminantes de origen antropogénico en el medio ambiente.

2021-22
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
6.
3 p, 97.9 KB Pràctiques Professionals [44427] / Peral Pérez, José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'alumne realitza un projecte pilot de recerca bàsica o aplicada en un laboratori de recerca o en un laboratori d'una empresa del sector químic i es familiaritzarà amb tècniques d'anàlisi i tècniques instrumentals i / o tècniques de síntesi i determinació de la formulació de productes químics.
El alumno lleva a cabo un proyecto piloto de investigación básica o aplicada en un laboratorio de investigación o en un laboratorio de una empresa química y se familiarizará con técnicas analíticas e instrumentales estructurales y / o técnicas de síntesis y determinación de formulación de productos químicos.

2020-21
3 documents
7.
4 p, 100.1 KB Treball de Final de Màster [44416] / Peral Pérez, José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'alumne realitza un projecte pilot de recerca bàsica o aplicada en un laboratori de recerca o en un laboratori d'una empresa del sector químic i ha de demostrar la capacitat d'aplicar coneixements i habilitats adquirides durant la primera part del Màster.
El alumno lleva a cabo un proyecto piloto de investigación básica o aplicada en un laboratorio de investigación o en un laboratorio de una empresa química y debe demostrar la capacidad de aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas durante la primera parte del Máster.

2020-21
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
8.
4 p, 103.7 KB Química Avançada [42429] / López Mesas, Montserrat ; Figueredo Galimany, Marta ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Real Obradors, Juli ; Sodupe Roure, Mariona ; Peral Pérez, José ; Esplandiu Egido, Maria José ; Vidal Gancedo, José ; Puyol Bosch, Maria del Mar ; Guirado López, Gonzalo ; Nolis, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
S'estudien temes de química essencial avançada per a la realització de recerca química interdisciplinària.
Los temas avanzados de química esencial se estudian para llevar a cabo investigaciones químicas interdisciplinarias.

2020-21
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
9.
9 p, 113.1 KB Química en la Indústria [42426] / Peral Pérez, José ; Bayón Rueda, Joan Carles ; Marquet Cortés, Jordi ; Ortuño Mingarro, Rosa Maria ; Valiente Malmagro, Manuel ; del Valle Zafra, Manel ; Bayón Rueda, Joan Pau ; Ferrer, Pau ; Sangüesa, Juan ; Baeza Labat, Juan Antonio ; Guirado López, Gonzalo ; Guisasola Canudas, Albert ; Ponsa Salas, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta assignatura es tracten aspectes ben diferenciats de l química industrial: per una part temàtiques comunes en una industria basada en tecnologia química o Biotecnología i, d'altra banda, monografies especialitzades de especial importància. [...]
En esta asignatura se tratan aspectos bien diferenciados de la química industrial: por una parte temáticas comunes en una industria basada en tecnologia química o Biotecnología y, por otro lado, monografías especializadas de particular importancia. [...]

2020-21
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
10.
4 p, 104.1 KB Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície [105040] / Gallardo, Iluminada ; Peral Pérez, José ; Guirado López, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'estudiant continua avançant en la seva formació en Química Física amb la finalitat de veure l'extensió dels coneixements que formen el contingut d'aquesta matèria, la Química Física. Després de l'aproximació microscòpica a la Química Quàntica, l'aproximació macroscòpica a la Termodinàmica i a la Cinètica (amb breus apunts microscòpics), en aquesta assignatura- com el seu títol indica- s'estudiaran els Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície. [...]
El estudiante continua avanzando en su formación en Química Física con la finalidad de conocer los contenidos de esta materia, Química Física. Después de la aproximación microscópica en Química Cuántica, de la aproximación macroscopica en Termodinámica y Cinética (con breves apunts microscópicos), en esta asignatura -como su titulo indica- se estudiarán los Fenómenos de Transporte y Fenómenos de Superficie. [...]

2020-21
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents

Course materials : 64 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.