Resultados globales: 4 registros encontrados en 0.03 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 4 registros
Documentos de investigación Encontrados 4 registros  
1.
121 p, 698.8 KB Marià Vallès i Vallès, arxiver de la Diputació de Barcelona (1893-1919) / Vallès Botey, Cecília ; Perpinyà Morera, Remei (Dir)
Des de la creació de l'Arxiu (1820) ha evolucionat el tractament dels seus fons. Segons els Reglaments (1822, 1879) els oficials descrivien els expedients, el registrador resseguia el tràmit, i l'arxiver controlava amb un registre la ubicació dels lligalls. [...]
Desde la creación del Archivo (1820) ha evolucionado el tratamiento de sus fondos. Según los Reglamentos (1822, 1879) los oficiales describían los expedientes, el registrador reseguía el trámite, y el archivero controlaba con un registro la ubicación de los legajos. [...]
Since the creation of the Archive (1820) has developed the treatment of their funds. According to the Regulations (1822, 1879) the official described the record , the registrar fellow the procedure, and the archivist controlled wirth a registration the location of bundles. [...]

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2010  
2.
621 p, 18.0 MB Manual de gestión documental para el Ayuntamiento de León / Fernández Suárez, Esperanza ; Perpinyà Morera, Remei (Dir)
En este trabajo se exponen las normas y procedimientos para la implantación en el Ayuntamiento de León de un sistema de gestión documental basado en la norma ISO 15489. Se desarrollan los conceptos básicos para la comprensión del manual, los tipos de documentos administrativos, el uso del lenguaje administrativo, los instrumentos, los diagramas, los formularios y la legislación para llevar a la práctica los sistemas de organización de fondos, clasificación, ordenación, valoración y descripción de documentos y los procesos de instalación, transferencias, régimen de acceso al documento, consultas, préstamos y reproducción de documentos en los archivos de gestión de las oficinas. [...]
En aquest treball s'exposen les normes i procediments per a la implantació a l'Ajuntament de Lleó d'un sistema de gestió documental basat en la norma ISO 15489. Es desenvolupen els conceptes bàsics per a la comprensió del manual, els tipus de documents administratius, l'ús del llenguatge administratiu, els instruments, els diagrames, els formularis i la legislació per portar a la pràctica els sistemes d'organització de fons, classificació, ordenació, avaluació i descripció de documents, i els processos d'instal·lació, transferència, règim d'accés al document, consultes, préstecs i reproducció de documents en els arxius de gestió de les oficines. [...]
In this research they are exposed the norms and procedures in order to introduce a Records Management System based in the ISO 15489 at the Council of León (Spain). They are developed the main concepts for the comprehension of the manual, the types of administrative documents, the use of the administrative language, the instruments, the graphs, the forms and the legislation to lead to the practice the systems of organization of documentary fonds, classification, arrangement, appraisal and description of documents and the processes of installation, transfer, regime of access to the documents, consultation, lending and reproduction of documents at the archives record management of administrative offices. [...]

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2014  
3.
88 p, 360.7 KB Els arxius del moviment llibertari a Catalunya : guia d'arxius i de fonts documentals / Fernàndez Gómez, Anna ; Perpinyà Morera, Remei (Dir)
A partir de la constatació de la dispersió i varietat de fonts documentals que existeixen a Catalunya que fan referència al moviment llibertari i que fa difícil accedir-hi i conèixer-les en la seva totalitat, es va decidir fer aquest treball amb la intenció de sistematitzar i donar a conèixer els principals centres i les principals fonts documentals que aporten o poden aportar informació útil pel coneixement i l'estudi dels diferents aspectes relacionats amb el moviment llibertari a Catalunya (no es recopilen només els centres i fonts documentals sobre el tema que es poden consultar a Catalunya, sinó també aquells centres de la resta de l'Estat espanyol o d'altres llocs del món que conserven documentació relativa a Catalunya) des d'una perspectiva històrica, per tal que puguin ser utilitzades per tots aquells professionals relacionats amb la matèria i per totes aquelles altres persones que hi estiguin interessades.
A partir de la constatación de la dispersión y variedad de fuentes documentales que existen en Catalunya que hacen referencia al movimiento libertario y que hace difícil acceder a ellos y conocerlos en su totalidad, se decidió llevar a cabo este trabajo con la intención de sistematizar y dar a conocer los principales centros y las principales fuentes documentales que aporten o puedan aportar información útil para el conocimiento y el estudio de los diferentes aspectos relacionados con el movimiento libertario en Catalunya (no se recopilan sólo los centros y fuentes documentales sobre el tema que se pueden consultar en Catalunya, sino también aquellos centros del resto del Estado español o de otros lugares del mundo que conserven documentación relativa a Catalunya) desde una perspectiva histórica, para que puedan ser utilizadas por todos aquellos profesionales relacionados con la materia y por todas aquellas otras personas que puedan estar interesadas.
Due to the dispersion and variety of documentation that exist in Catalonia referring to the libertarian movement that make difficult the access and see them in their entirety, I decided to do this research with the aim of systematizing and presenting the main institutions and the main documentary sources that provide or may provide useful information for understanding and studying the different aspects of the libertarian movement in Catalonia (not just those that we can find in Catalonia, also in the rest of the State or elsewhere retaining documentation related with Catalonia) from a historical perspective, so they can be used by all professionals related in the subject and for all those other people who are interested.

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2014  
4.
99 p, 1.2 MB Els "Papers de Salamanca" : crònica (inacabada) d'un retorn i anàlisi arxivística / Chalmeta Torredemer, Mateu ; Perpinyà Morera, Remei (dir) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Anàlisi del conflicte conegut popularment com "Els papers de Salamanca". Els inicis cal situar-los en la confiscació de documentació feta a Catalunya pel bàndol franquista al final de la Guerra Civil, amb la repressió com a objectiu prefixat. [...]
Análisis del conflicto conocido popularmente como "Los Papeles de Salamanca". El origen se situa en la confiscación de la documentación llevada a cabo en Cataluña por el bando franquista al final de la Guerra Civil, con la represión como objetivo predeterminado. [...]
The goal of this work is to explain the origin and the evolution until the current situation of the conflict popularly known as "Els papers de Salamanca" (Salamanca documents). The conflict started with the seizure of documents and archives from Catalan institutions, entities and individuals conducted by Franco supporters at the end of the Civil War with the aim of extracting all the possible information in order to strongly repress the opposite side. [...]

2017  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.