Results overview: Found 19 records in 0.02 seconds.
Articles, 4 records found
Research literature, 2 records found
Course materials, 9 records found
Graphic and multimedia documents, 4 records found
Articles 4 records found  
1.
18 p, 1.6 MB Riccoldo da Monte di Croce lector de Marcos de Toledo / Petrus Pons, Nàdia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Entorno al 1210, Marcos de Toledo realizó la segunda traducción latina del Corán, a instancias del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada. Unos sesenta años antes, en 1142, Robert de Ketton -comisionado por el abad de Cluny, Pedro el Venerable- había realizado la primera traducción latina del Corán. [...]
Around 1210, Mark of Toledo realized the second Latin translation of the Qur'an, under the commission of the Archbishop of Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada. About sixty years earlier, in 1142, Robert of Ketton -commisioned by the Abbot of Cluny, Peter the Venerable- realized the fi rst Latin translation of the Qur'an. [...]

2016 - 10.5565/rev/medievalia.395
Medievalia, Vol. 19 Núm. 2 (2016) , p. 115-132 (Traducciones y lecturas del Corán)  
2.
18 p, 1002.6 KB Rethinking water management : from centralised to decentralised water supply and sanitation models / Domènech Petrus, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Since the second half of the 19th Century, centralised water and sanitation systems have been expanding all over the world. However, the limitations of this model are becoming increasingly obvious and, in recent times, a renewed interest for decentralised approaches is emerging owing to the capacity of decentralised systems to enhance water security and minimise environmental degradation. [...]
Des de la segona meitat del segle xix, els sistemes centralitzats d'aigua i sanejament s'han anat expandint arreu del món. No obstant això, les limitacions d'aquest model són cada vegada més evidents i per això, en els últims anys, ha començat a créixer un interès renovat pel model descentralitzat de subministrament d'aigua i sanejament, ja que aquests darrers sistemes permeten augmentar la seguretat hídrica i minimitzar la degradació ambiental. [...]
Desde la segunda mitad del siglo xix, los sistemas centralizados de agua y saneamiento se han ido expandiendo por todo el mundo. No obstante, las limitaciones de estos sistemas son cada vez más evidentes y por ello, en los últimos años, ha empezado a crecer un interés por el modelo descentralizado de suministro de agua y saneamiento, puesto que estos últimos sistemas permiten aumentar la seguridad hídrica y minimizar la degradación ambiental. [...]
Depuis la deuxième moitié du xixe siècle, les systèmes décentralisés de distribution et d'assainissement de l'eau se sont répandus dans le monde entier. Cependant, les limites de ce model sont de plus en plus évidentes, c'est pour cela que ces dernières années ont vu grandir un intérêt renouvelé pour le model décentralisé de distribution et d'assainissement de l'eau, puisque ces systèmes permettent d'augmenter la sécurité hydrique et de minimiser la dégradation de l'environnement. [...]

2011 - 10.5565/rev/dag.280
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 57, Núm. 2 (2011) , p. 293-310  
3.
4 p, 107.5 KB Dona, territori i societat (una anàlisi des de la geografia del gènere) / Seguí Pons, Joana Maria ; Petrus Bey, Joana Maria
En novembre 1991 un séminaire a été organisé à l'Université des Iles Baléares sur le sujet ((Femme, territoire et societé)). Le but du séminaire, a caractere pluridisciplinaire, était d'approcher le milieu universitaire en particulier et le public en general, a une ligne tres actuelle dans la recherche géographique, celle de la géographie du genre, qui étudie les inégalités socio-spatiales et de l'environment dérivées des roles différents des hommes et des femmes dans nos societés.
A seminar on((Women, Territory and Society)) was organized by the University of the Balearic Islands at Palma de Mallorca on November 1991. This interdisciplinary seminar aimed to present to the university audience as well as to the general public the gender approach in geography, one of the most promising lines in current geographical research; this approach wants to explore the socio-spatial and environmental inequalities derived from the different roles that women and men are assigned in our societies.
Durante el mes de noviembre de 1991 se celebro en la Universidad de las Islas Baleares (Palma de Mallorca) un seminario sobre ((Mujer, territono y sociedad)). El objetivo del seminario -que tuvo un caracter interdisciplinario era presentar al mundo universitario y al publico en general el enfoque de género en geografia. [...]
El mes de novembre de 1991 es va celebrar a la Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca) un seminari sobre (Dona, territori i societat). El proposit del seminari que va tenir un caracter multidisciplinari- era apropar al món universitari, en particular, i al públic, en general, una de les línies més actuals en el camp de la investigació geografica, la de geografia i genere, que estudia les desigualtats socio-espacials i ambientals derivades dels diferents papers que la societat assigna a homes i dones.

1992
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 21 (1992) p. 195-198  
4.
24 p, 254.9 KB Las fórmulas de imprecación en Cataluña en los siglos IX al XI / Martínez Gázquez, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Escolà Tuset, Josep M. ; Petrus Pons, Nàdia ; Ramón García, Daniel
La tradición notarial medieval se servía de fórmulas heredadas para la redacción de sus documentos, siguiendo tradiciones jurídicas precedentes y adaptándose a las necesidades concretas para dejar constancia jurídica de los actos realizados. [...]
Medieval notarial tradition made use of inherited formulae for editing documents, following previous legal traditions and adapting itself to specific needs, so as to record judicial decisions. The structure of the documents itself includes sections of varying importance and therefore of more or less frequent inclusion. [...]

2005
Faventia, V. 27 n. 1 (2005) p. 73-96  

Research literature 2 records found  
1.
426 p, 4.5 MB El Tractatus de venenis de Pietro d'Abano : estudio preliminar, edición crítica y traducción / Aguilera Felipe, Alba ; Petrus, aproximadament 1250-aproximadament 1315. de Abano ; Petrus, aproximadament 1250-aproximadament 1315. de Abano ; Martínez Gázquez, José, dir. ; Ferrero Hernández, Cándida, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
En este trabajo se presenta la primera edición crítica, acompañada de una traducción al castellano, del Tractatus de uenenis de Pietro d'Abano (ca. 1250-ca. 1316), un pequeño manual sobre toxicología en la que se exponen diferentes sustancias venenosas acompañadas de los síntomas que provocan en el cuerpo humano y los tratamientos adecuados para combatirlas. [...]
This dissertation represents the first critical edition, accompanied by a translation into Spanish, of the Tractatus de uenenis of Pietro d'Abano (ca. 1250-ca. 1316), a practical toxicology handbook in which a long list of poisons is introduced along with the symptoms caused in the human body and possible remedies. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
41 p, 20.0 MB Producció alemanya cinematogràfica ambientada a la caiguda del mur de Berlín (1989) / Petrus Coll, Marina ; Quitllet Magriña, Rosa Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball ofereix un revisió i anàlisi de la producció cinematogràfica alemanya ambientada a la caiguda del Mur de Berlín. A través de l'anàlisi formal i audiovisual de cinc pel·lícules es construeix una conclusió i valoració sobre el cinema alemany i la finalitat d'aquestes.
El presente trabajo ofrece un revisión y análisis de la producción cinematográfica alemana ambientada en la caída del Muro de Berlín. A través del análisis formal y audiovisual de cinco películas se construye una conclusión y valoración sobre el cine alemán y la finalidad de las mismas.
The paper provides a review and analysis of the German film set in the fall of the Berlin Wall . Through formal and audiovisual analysis of five films I build a conclusion and evaluation of German cinema and purpose thereof.

2015
Grau en Periodisme [971]
5 documents

Course materials 9 records found  
1.
3 p, 88.1 KB Lingüística Indoeuropea [28524] / Alemany i Vilamajó, Agustí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Petrus, Nàdia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2005-06
Llicenciat en Filologia Clàssica [500]  
2.
2 p, 75.7 KB Introducció a la Lingüística Indoeuropea [28516] / Petrus i Pons, N. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2005-06
Llicenciat en Filologia Clàssica [500]  
3.
2 p, 65.6 KB Lingüística Indoeuropea [28524] / Petrus, Nàdia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Febrer 2006-07
Llicenciat en Filologia Clàssica [500]  
 UAB restricted access
4.
3 p, 21.7 KB Lingüística Indoeuropea [28524] / Petrus, Nàdia ; Alemany i Vilamajó, Agustí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2007-08
Llicenciat en Filologia Clàssica [500]  
5.
2 p, 16.0 KB Introducció a la Lingüística Indoeuropea [28516] / Petrus, Nàdia ; Alemany i Vilamajó, Agustí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2007-08
Llicenciat en Filologia Clàssica [500]  
6.
1 p, 11.6 KB Segona Llengua (Filologia Llatina) [28400] / Petrus, Nàdia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2007-08
Llicenciat en Filologia Clàssica [500]  
7.
5 p, 99.4 KB Lingüística Indoeuropea [28524] / Alemany i Vilamajó, Agustí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Petrus, Nàdia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2006-07
Llicenciat en Filologia Clàssica [500]  
8.
3 p, 20.8 KB Introducció al llatí [26077] / Medina, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Petrus, Nàdia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2006-07
Llicenciat en Filologia Clàssica [500]  
9.
4 p, 28.8 KB Llengua Llatina i la seva Literatura II [28539] / Petrus, Nàdia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2006-07
Llicenciat en Filologia Clàssica [500]  

Graphic and multimedia documents 4 records found  
1.
12146x10546, 20.9 MB [Schouwburg van den oorlog : : blad X] / Schenk, Petrus, 1660-1718.
Amst[erdam] : [Petrus Schenk, 1711?]

Conté mapes generals de situació, de poblacions i de posicions de tropes.  

2.
11639x9906, 22.0 MB Novissima et accuratissima Regnorum Hispaniae et Portugalliae tabula / Schenk, Petrus, 1660-1718.
Amstelodami : [s.n.], 1706  
3.
2401x2044, 4.7 MB Gerone in Catalonien heest zig den 23 Ianuary 1711 ... / Schenck, Petrus, 1693-1775.
Amsterdam : P. Schenck, [1720?]  
4.
2372x2051, 4.7 MB Den 27 Iuly 1710 is't Almenara in Catalonien een geregt tusschen de Cavatt ... / Schenck, Petrus, 1693-1775.
Amsterdam : P. Schenck, [1720?]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.