Results overview: Found 54 records in 0.01 seconds.
Articles, 7 records found
Research literature, 3 records found
Course materials, 44 records found
Articles 7 records found  
1.
22 p, 591.6 KB Identitats i ciutadania : els pobles indígenes d'Austràlia / Piella Vila, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
Si entenem per ciutadania l'intercanvi de drets i deures -civils, polítics i socials- entre una població i el seu país, en el cas dels indígenes australians aquest intercanvi no ha portat ni a una situació justa ni equilibrada. [...]
By citizenship we understand the exchange of civil, political and social rights and duties between a population and their country. But, in the case of indigenous Australians, this exchange has never led to either a just or balanced situation. [...]

2004
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, Núm. 20 (2004) , p. 217-238  
2.
3 p, 67.0 KB Ressenyes / Piella Vila, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: William John PEASLEY, The Last of the Nomads South Fremantle: Fremantle Arts Centre Press, 1997, 194 pp. (Reprinted; first published in 1983).
2002
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, Núm. 17-18 (2002) , p. 187-189  
3.
2 p, 248.2 KB Grup d'Estudi Transcultural de la Procreació de la Universitat Autònoma de Barcelona (GETP) / Piella Vila, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
2000
Revista d'etnologia de Catalunya, Núm. 17 (2000) , p. 138-139  
4.
3 p, 277.4 KB La reconstrucció del parentiu en una comunitat aborigen d'Austràlia / Piella Vila, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
2000
Revista d'etnologia de Catalunya, Núm. 16 (2000) , p. 134-136  
5.
17 p, 398.9 KB La parentalidad desde el parentesco : un concepto antropológico e interdisciplinar / Valdés Gázquez, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Piella Vila, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural. GRAFO)
La parentalidad, entendida como un corpus de comportamientos, relaciones sociales,sentimientos culturalmente pautados y representaciones culturales vinculado a la procreación y crianza constituye un tema más que emergente, re-emergente, en el campo de estudio del parentesco, no tanto por su contenido (formas diversas de cuidados parentales se han descrito en la Antropología Social clásica y en otras Ciencias Sociales), como por el uso del término 'parentalidad' para referirse a esas prácticas de crianza. [...]
Parenthood, understood as a set of behaviors, social relationships, culturally patterned feelings and cultural representations linked to procreation and child rearing is a re-emerging (rather than emerging) topic in the study of kinship. [...]

2016
Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia, Vol. 21 Núm. 2 (2016) , p. 4-20  
6.
17 p, 223.2 KB "Childless Children" : a Cross-Cultural Approach to Childlessness and Kinship / Piella Vila, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
The conceptualizations and relations of people with no direct descendants are a field scarcely studied from Social Anthropology and has often been engulfed by the wide networks of family relationships. [...]
2013 - 10.5565/rev/grafowp.6
GRAFO working papers, Vol. 2 (febrer 2013) , p. 1-17  
7.
30 p, 1.5 MB (Re)Construint relacions de parentiu : una aproximació a les famílies recompostes mixtes (Catalunya) / Esquerrà Roqueta, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Piella Vila, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
La crítica de Schneider (1984) al parentiu com a domini analític va suposar que sorgissin noves reflexions en torn a la manera d'analitzar les múltiples transformacions que han succeït en aquest àmbit. [...]
Schneider (1984) criticism to kinship as an analytic domain made possible that new reflections around the way we analyze the multiple transformations that have been arosen in this field. These changes bring in to question the cultural conceptions based mainly on blood kinship, which is to say in biogenetics, when we establish kinship relationships. [...]

2013 - 10.5565/rev/periferia.412
Perifèria : revista de recerca i formació en antropologia, Vol. 18, Núm. 2 (desembre 2013) , p. 128-157  

Research literature 3 records found  
1.
410 p, 7.7 MB Esterilizaciones en Perú : control reproductivo desde el poder y las familias indígenas / Molina Serra, Ainhoa ; Piella Vila, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural
Entre los años 1996 y el 2000 unas 300. 000 personas -en su mayoría mujeres- fueron esterilizadas en Perú cuando Alberto Fujimori era presidente de la República. Éste fue el resultado de una política de planificación familiar antinatalista que el régimen fujimorista impuso con la finalidad de disminuir la pobreza del país en un momento en que el Perú, al borde de la bancarrota, requería ser reflotado e integrado en los círculos financieros internacionales. [...]
Between 1996 and 2000 around 300,000 people -mostly women- were sterilized in Peru when Alberto Fujimori was the president of the Government. This was the result of an anti-natalist family planning policy that Fujimori's regime imposed in order to reduce the country's poverty at a time when Peru, on the verge of bankruptcy, needed to be refloated and integrated into international financial circles. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
350 p, 6.9 MB Alcance ético-político de la atención diferencial de los pueblos indígenas en Colombia : : el caso del pueblo embera chamí del resguardo Wasiruma, municipio de Vijes, Valle del Cauca / Tobar Tovar, Carlos Andrés ; Valdés Gázquez, María, dir. ; Piella Vila, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural
Esta tesis doctoral tiene como finalidad examinar el alcance-ético-político de la atención diferencial respecto a la consolidación de Estado democrático y pluralista en Colombia para el caso del pueblo embera chamí, asentado en el resguardo Wuasiruma, municipio de Vijes, en el departamento del Valle del Cauca. [...]
This thesis aims to examine the ethical and political implications of differential attention with regard to the consolidation of the democratic and pluralist state in Colombia, for the case of the embera chamí people seated in the Wuasiruma reservation, in the Vijes municipality, in the department of Valle del Cauca. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
110 p, 244.6 KB Canvis i continuïtats en l'organització del parentiu entre els aborígens australians : : Jambun: la manera aborígen de construir el parentiu / Piella Vila, Anna ; González Echevarría, Aurora, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Prehistòria)
Es presenta en aquest treball una aproximació a la realitat cultural dels aborígens d'Austràlia per aprendre i comprendre la dinàmica que envolta les relacions que s'emmarquen dins del parentiu. El context cultural concret escollit és la comunitat Aborigen de Jambun, al nordest de l'estat de Queensland, una comunitat de recent creació que ha viscut un procés històric similar al que han patit molts altres grups tribals arreu del continent: invasió, dispersió, desestructuració i finalment marginació. [...]
In this work, there is an approach to the cultural reality of Aboriginals in Australia in order to learn and understand the dynamics involved in relationships included in kinship. The particular cultural context selected is the Aboriginal community of Jambun, in the north-east of Queensland, a recently created community that has lived a similar historical process to that suffered by many other tribal groups all around the continent: invasion, dispersion, de-structuring, and finally marginalizing. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2001
6 documents

Course materials 44 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
7 p, 118.0 KB Recerques Comparatives [43149] / Grau Rebollo, Jorge ; González Echevarria, Aurora ; Piella Vila, Anna Maria ; Ventura Oller, Montserrat ; Molina González, José Luis ; Clua Fainé, Maria Montserrat ; Fons Renaudón, Virginia ; Mateo Dieste, Josep Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul forma part de l'Especialitat E1 ("Investigació etnogràfica i transcultural") i es desenvolupa al llarg de tot el curs. Objectius: Conèixer la dialèctica entre particularisme i comparació que reflecteixi tot el desenvolupament de la història de l'Antropologia. [...]
Este módulo forma parte de la Especialidad E1 "Investigación etnogràfica y transcultural" y se desarrolla a lo largo de todo el curso. Objetivos: Conocer la dialéctica entre particularismo y comparación que refleje todo el desarrollo de la historia de la Antropología. [...]

2020-21
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
3 documents
2.
5 p, 148.8 KB Pràctiques de camp en antropologia social i cultural I [101263] / Fons Renaudón, Virginia ; Piella Vila, Anna Maria ; Soto Marata, Pepi ; Garcia-Santesmases Fernandez, Andrea ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Pràctiques de Camp en Antropologia Social i Cultural I (d'ara en endavant Camp I), és la primera d'un itinerari de cinc que es desenvolupa al llarg de dos anys d'estudis (segon i tercer curs de Grau), i que acaba el primer semestre de quart curs amb el Treball Final de Grau. [...]
La asignatura Prácticas de Campo en Antropología Social y Cultural I (de ahora en adelante Campo I), es la primera de un itinerario de cinco que se desarrolla a lo largo de dos años de estudios (segundo y tercer curso de Grado) , y que termina el primer semestre de cuarto curso con el Trabajo Final de Grado. [...]

2020-21
Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural CREOLE / Social and Cultural Anthropology CREO [1455]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
3.
7 p, 114.8 KB Antropologia del parentesc [101268] / Piella Vila, Anna Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
CONTEXTUALITZACIÓ Assignatura de Segon curs que aprofundeix en el desenvolupament de la teoria antropològica i l'anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit del parentiu i l'organització social i que correspon a la matèria principal 'Camps clàssics de l'Antropologia'. [...]
CONTEXTUALIZACIÓN Asignatura de Segundo curso que profundiza en el desarrollo de la teoría antropológica y el análisis de la diversidad cultural en el ámbito del parentesco y la organización social, y que corresponde a la materia princial 'Campos clásicos de la Antropología'. [...]

2020-21
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
4.
8 p, 120.3 KB Recerques Comparatives [43149] / Grau Rebollo, Jorge ; González Echevarria, Aurora ; Piella Vila, Anna Maria ; Ventura Oller, Montserrat ; Molina González, José Luis ; Clua Fainé, Maria Montserrat ; Fons Renaudón, Virginia ; Mateo Dieste, Josep Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul forma part de l'Especialitat E1 ("Investigació etnogràfica i transcultural") i es desenvolupa al llarg de tot el curs. Objectius: Conèixer la dialèctica entre particularisme i comparació que reflecteixi tot el desenvolupament de la història de l'Antropologia. [...]
Este módulo forma parte de la Especialidad E1 "Investigación etnogràfica y transcultural" y se desarrolla a lo largo de todo el curso. Objetivos: Conocer la dialéctica entre particularismo y comparación que refleje todo el desarrollo de la historia de la Antropología. [...]

2019-20
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
3 documents
5.
5 p, 147.5 KB Pràctiques de camp en antropologia social i cultural I [101263] / Fons Renaudón, Virginia ; Piella Vila, Anna Maria ; Soto Marata, Pepi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Pràctiques de Camp en Antropologia Social i Cultural I (d'ara en endavant Camp I), és la primera d'un itinerari de cinc que es desenvolupa al llarg de dos anys d'estudis (segon i tercer curs de Grau), i que acaba el primer semestre de quart curs amb el Treball Final de Grau. [...]
La asignatura Prácticas de Campo en Antropología Social y Cultural I (de ahora en adelante Campo I), es la primera de un itinerario de cinco que se desarrolla a lo largo de dos años de estudios (segundo y tercer curso de Grado) , y que termina el primer semestre de cuarto curso con el Trabajo Final de Grado. [...]

2019-20
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
6.
7 p, 116.1 KB Antropologia del parentesc [101268] / Piella Vila, Anna Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
CONTEXTUALITZACIÓ Assignatura de Segon curs que aprofundeix en el desenvolupament de la teoria antropològica i l'anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit del parentiu i l'organització social i que correspon a la matèria principal 'Camps clàssics de l'Antropologia'. [...]
CONTEXTUALIZACIÓN Asignatura de Segundo curso que profundiza en el desarrollo de la teoría antropológica y el análisis de la diversidad cultural en el ámbito del parentesco y la organización social, y que corresponde a la materia princial 'Campos clásicos de la Antropología'. [...]

2019-20
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
7.
8 p, 97.0 KB Recerques Comparatives [43149] / Grau Rebollo, Jorge ; González Echevarria, Aurora ; Piella Vila, Anna Maria ; Ventura Oller, Montserrat ; Molina González, José Luis ; Fons Renaudón, Virginia ; Dominguez Gregorio, Pablo ; Lubbers, Miranda Jessica ; Valenzuela García, Hugo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul forma part de l'Especialitat E1 ("Investigació etnogràfica i transcultural") i es desenvolupa al llarg de tot el curs. Objectius: Conèixer la dialèctica entre particularisme i comparació que reflecteixi tot el desenvolupament de la història de l'Antropologia. [...]
This module is part of the specialization E1 "Ethnographic and Transcultural Research" and it comprises both semesters. Goals: To understand the dialectics between particularism and comparison that reflects the development of the history of Anthropology To identify the most relevant theoretical debates concerning the concepts of personhood, body and identity, both from the perspective of a group (collective ethnic identities) as from the person's viewpoint, in order to apply them to specific ethnographic studies and delimited comparisons. [...]
Este módulo forma parte de la Especialidad E1 "Investigación etnogràfica y transcultural" y se desarrolla a lo largo de todo el curso. Objetivos: Conocer la dialéctica entre particularismo y comparación que refleje todo el desarrollo de la historia de la Antropología. [...]

2018-19
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]
3 documents
8.
5 p, 81.9 KB Pràctiques de camp en antropologia social i cultural I [101263] / Fons Renaudón, Virginia ; Piella Vila, Anna Maria ; Soto Marata, Pepi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Pràctiques de Camp en Antropologia Social i Cultural I (d'ara en endavant Camp I), és la primera d'un itinerari de cinc que es desenvolupa al llarg de dos anys d'estudis (segon i tercer curs de Grau), i que acaba el primer semestre de quart curs amb el Treball Final de Grau. [...]
La asignatura Prácticas de Campo en Antropología Social y Cultural I (de ahora en adelante Campo I), es la primera de un itinerario de cinco que se desarrolla a lo largo de dos años de estudios (segundo y tercer curso de Grado) , y que termina el primer semestre de cuarto curso con el Trabajo Final de Grado. [...]

2018-19
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
2 documents
9.
7 p, 96.3 KB Antropologia del parentesc [101268] / Piella Vila, Anna Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
CONTEXTUALITZACIÓ Assignatura de Segon curs que aprofundeix en el desenvolupament de la teoria antropològica i l'anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit del parentiu i l'organització social i que correspon a la matèria principal 'Camps clàssics de l'Antropologia'. [...]
CONTEXTUALIZACIÓN Asignatura de Segundo curso que profundiza en el desarrollo de la teoría antropológica y el análisis de la diversidad cultural en el ámbito del parentesco y la organización social, y que corresponde a la materia princial 'Campos clásicos de la Antropología'. [...]

2018-19
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
2 documents
10.
6 p, 86.9 KB Treball de final de grau [101280] / Piella Vila, Anna Maria ; Carrasco Pons, Silvia ; Fons Renaudón, Virginia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El TFG és una assignatura de 6ECTS, obligatòria de 4t curs del Grau en Antropologia Social i Cultural. El TFG es concep com a la culminació de la seqüència de les assignatures metodològiques i tècniques de segon i tercer curs que, en el seu conjunt, constitueixen un model de la investigació etnogràfica en Antropologia i es desenvolupa al llarg del primer semestre del 4t curs. [...]
El TFG es una asignatura de 6 ECTS, obligatoria de 4t curso del Grado en Antropología Social y Cultural. El TFG está concebido como la culminación de la secuencia de las asignaturas metodológicas y técnicas de segundo y tercer curso que, en su conjunto, constituye un modelo de la investigación etnográfica en Antropología y se desarrolla a lo largo del primer semestre del 4t curso. [...]

2018-19
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
2 documents

Course materials : 44 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.