Resultats globals: 30 registres trobats en 0.02 segons.
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Documents de recerca, 2 registres trobats
Materials acadèmics, 27 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
1 p, 1019.1 KB Differential effects of working memory load on visual priming and recognition / Castellà Mate, Judit (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Pina Ríos, Rocío (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Baqués Cardona, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
2018
International Meeting of the Psychonomic Society. Amsterdam, : 2018  

Documents de recerca 2 registres trobats  
1.
299 p, 3.8 MB Recordando un suceso de violencia de género : el caso del recuerdo de la información lingüística con contenido emocionalmente negativo en función del esquema, el contexto de presentación y las características de recuperación / Pina Ríos, Rocío ; Sáiz Roca, Dolores, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Si es poca la investigación alrededor del recuerdo y la exactitud de conversaciones en testigos auditivos, menos aún el análisis de información lingüística emocionalmente negativa en el contexto forense. [...]
If there is little research about memories and the accuracy of conversations in hearing witnesses, there is even less analysis of linguistic information with emotionally negative in the forensic context. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
2.
27 p, 277.1 KB Elevada prevalença d'hipovitaminosi D en pacients amb diabetis mellitus tipus 2 : relació amb la ingesta de vitamina D i el temps d'exposició solar / Puig Piña, Rocio ; Martí i Ripoll, Salvador ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Objectius: Estimar la prevalença del dèficit de VitD en pacients amb DM2; avaluar el compliment de les IDR per la VitD; valorar la influència d'aquest compliment i de l'exposició solar en la 25-OH-D3 i la PTHi. [...]
2013  

Materials acadèmics 27 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 103.9 KB Treball de Final de Màster [44457] / Pina Ríos, Rocio ; Garrido Gaitán, Elena
El Treball de Final de Màster (TFM) té com a objectiu principal enfrontar a l'estudiant amb un cas pràctic de recerca, avaluació i/o intervenció que guardi relació amb les activitats desenvolupades en els mòduls de pràctiques externes o amb les línies de recerca pròpies del professorat del màster. [...]
The Master's Project's (MP) main objective is to confront the student with a practical case of research, assessment and/or intervention that is related to the activities developed in the external internship module or to the lines of research of the teaching staff, or of the master's degree Upon completion of the MP, students are expected to be able to: -Pose a problem or identify a need in the field of forensic and/or legal psychology. [...]
El Trabajo de Final de Máster (TFM) tiene como objetivo principal enfrentar al estudiante con un caso práctico de investigación, evaluación y/o intervención que guarde relación con las actividades desarrolladas en los módulos de prácticas externas o con las líneas de investigación propias del profesorado del máster. [...]

2022-23
3 documents
2.
4 p, 102.0 KB Pràctiques Externes [44456] / Garrido Gaitán, Elena ; Pina Ríos, Rocio
La realització de pràctiques té la finalitat d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del Màster, i de tenir un contacte amb el món professional. Per tant, els objectius específics d'aquesta assignatura són: Que l'alumnat prengui contacte directe amb la professió de la Psicologia Jurídica i Forense i adquireixi les competències relacionades amb aquesta activitat professional. [...]
The internship has the goal of applying all the knowledge and requirements of the Master, and also to be in touch with the professional field. The specific goals of this module are: -To be in direct contact with the profession of Forensic Psychology and to acquire the abilities of this professional activity. [...]
La realización de prácticas tiene la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, y de tener un contacto con el mundo profesional. Por lo tanto, los objetivos específicos de esta asignatura son: Que el alumnado tome contacto directo con la profesión de la Psicología Jurídica y Forense y adquiera las competencias relacionadas con esta actividad profesional. [...]

2022-23
3 documents
3.
4 p, 99.6 KB Aplicacions Forenses: Procediments de Caràcter Penal [44454] / Castellà Mate, Judit ; Cantera Espinosa, Leonor M ; Casado Gomez, Manuel ; Garrido Gaitán, Elena ; Pina Ríos, Rocio
En aquest mòdul treballarem els àmbits d'aplicació forense, aportant a l'alumnat conceptes específics de l'àmbit penal: Estat mental de l'acusat, psicopatologia forense, consum de tòxics, abús sexual infantil, victimització per raó de gènere (sexual i de parella), perfilació criminal, predicció de violència, assessorament i ratificació, assetjament sexual i per raó de gènere.
In this module we will work on areas of forensic application, providing students with specific concepts in the criminal field: mental state of the defendant, forensic psychopathology, toxic addiction, child sexual abuse, gender victimization (sexual and partner), criminal profiling, prediction of violence, counseling and ratification, sexual and gender-based harassment.
En este módulo trabajaremos los ámbitos de aplicación forense, aportando al alumnado conceptos específicos del ámbito penal: Estado mental del acusado, psicopatología forense, consumo de tóxicos, abuso sexual infantil, victimización por razón de género (sexual y de pareja), perfilación criminal, predicción de violencia, asesoramiento y ratificación, acoso sexual y por razón de género.

2022-23
3 documents
4.
7 p, 121.6 KB Tècniques Psicològiques dins l'Àmbit Forense [44452] / Deus Yela, Juan ; Jodar Vicente, Mercè ; Jané i Ballabriga, Maria del Claustre ; Cubells Serra, Jenny ; Granados Bartrons, Oriol ; Mora Cirujeda, Sergio ; Castellà Arbós, Judit ; Garrido Gaitán, Elena ; Pina Ríos, Rocio ; Melendez Pereto, Anna
Aquest mòdul es centra en les tècniques psicològiques necessàries per al bon exercici de la pràctica psicològica forense. Específicament els objectius del present mòdul es centren en: 1. Conéixer i saber fer ús de les tècniques d'entrevista i la seva adaptació en funció del tipus de pacient a avaluar. [...]
This module focuses on the psychological techniques necessary for good forensic psychological practice. Specifically, the objectives of this module focus on: 1. Knowing and knowing how to make good use of interview techniques and their adaptation according to the type of patient to be assessed. [...]
El presente módulo se centra en las técnicas psicológicas necesarias para el buen ejercicio de la práctica psicológica forense. Específicamente los objetivos del presente módulo se centran en: 1. [...]

2022-23
3 documents
5.
4 p, 101.9 KB Aplicacions Forenses: Procediments de Caràcter Civil, Familiar i Laboral [44453] / Garrido Gaitán, Elena ; Jodar Vicente, Mercè ; Igareda, Noelia ; Casado Gomez, Manuel ; Lovelle Iglesias, Maria Ines ; Martinez Angli, Raul ; Pina Ríos, Rocio ; Rubio García, Remedios
Aquest mòdul pretén l'aproximació a l'àmbit judicial propi de la jurisdicció civil, familiar i laboral; tot aportant recursos per la intervenció des de la Psicologia Jurídica o a nivell psicològic pericial forense. [...]
This module aims at approaching the judicial field of civil, family and labor jurisdiction while providing resources for intervention from Legal Psychology or from a forensic psychology expert point of view. [...]
Este módulo pretende la aproximación al ámbito judicial propio de la jurisdicción civil, familiar y laboral; aportando recursos para intervención desde la Psicología Jurídica o a nivel psicológico pericial forense. [...]

2022-23
3 documents
6.
5 p, 108.0 KB Fonaments de la psicologia criminal [100449] / Garrido Gaitán, Elena ; Casado Gomez, Manuel ; Lovelle Iglesias, Maria Ines ; Pina Ríos, Rocio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Els objectius marc de l'assignatura intenten ser un reflex d'alguns els objectius primordials del grau. Així, en aquesta assignatura els alumnes han d'aplicar "els seus coneixements sobre les teories criminològiques a les experiències de conflicte i criminalitat existents i plantejar respostes adequades i relacionades amb el marc legal vigent", tenint en compte que l'estudi de les teories criminològiques estarà basat en l'anàlisi des del punt de vista de la Psicologia de cara a aportar respostes idònies en l'estudi del delicte des de la vessant psicològica. [...]
The main goals of the subject assume some of the primary objectives of the degree, such as knowing the psychological basis of criminology and introducing the lexicon of the Criminal and Forensic Psychology. [...]
Los objetivos marco de la asignatura intentan ser un reflejo de algunos los objetivos primordiales del grado. Así, en esta asignatura los alumnos deben aplicar sus conocimientos sobre las teorías criminológicas a las experiencias de conflicto y criminalidad existentes y plantear respuestas adecuadas y relacionadas con el marco legal vigente, teniendo en cuenta que el estudio de las teorías criminológicas estará basado en el análisis desde el punto de vista de la Psicología de cara a aportar respuestas idóneas en el estudio del delito desde la vertiente psicológica. [...]

2022-23
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Criminologia [805]
3 documents
7.
5 p, 108.0 KB Psicologia Forense: Processos Cognitius [106164] / Mora Montserrat, Sergio ; Garrido Gaitán, Elena ; Pina Ríos, Rocio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura té la pretensió de suposar una introducció a la Psicologia Forense, una de les disciplines més rellevants de la Psicologia Jurídica, i que consisteix en l'aplicació de la ciència psicològica en la resolució d'aspectes controvertits sobre els quals els organismes judicials precisen d'auxili o assessorament. [...]
This course is intended to be an introduction to Forensic Psychology, one of the most relevant disciplines of Legal Psychology, which consists of the application of psychological science in the resolution of controversial aspects of human behavior in the legal field. [...]
Esta asignatura tiene la pretensión de suponer una introducción a la Psicología Forense, una de las disciplinas más relevantes de la Psicología Jurídica, y que consiste en la aplicación de la ciencia psicológica en la resolución de aspectos controvertidos sobre los cuales los organismos judiciales precisan de auxilio o asesoramiento. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents
8.
6 p, 111.4 KB Processos Psicològics: Memòria [102604] / Castellà Mate, Judit ; Granados Bartrons, Oriol ; Pina Ríos, Rocio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En semestres anteriors s'han estudiat diferents processos psicològics inclosos percepció, atenció, motivació, emoció i aprenentatge. En aquesta assignatura s'estudien els sistemes, processos i tipus de representació de la memòria humana i la seva relació amb els processos estudiats anteriorment. [...]
In previous semesters, different cognitive processes have been studied, including perception, attention, motivation, emotion and learning. In this subject, the systems, processes, and types of representation of human memory and their relationship with other cognitive processes are studied. [...]
En semestres anteriores se han estudiado distintos procesos psicológicos incluidos percepción, atención, motivación, emoción y aprendizaje. En esta asignatura se estudian los sistemas, procesos y tipos de representación de la memoria humana y su relación con los procesos estudiados anteriormente. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents
9.
5 p, 108.0 KB Psicologia Forense: Processos Cognitius [106164] / Mora Montserrat, Sergio ; Granados Bartrons, Oriol ; Garrido Gaitán, Elena ; Pina Rios, Rocio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura té la pretensió de suposar una introducció a la Psicologia Forense, una de les disciplines més rellevants de la Psicologia Jurídica, i que consisteix en l'aplicació de la ciència psicològica en la resolució d'aspectes controvertits sobre els quals els organismes judicials precisen d'auxili o assessorament. [...]
This course is intended to be an introduction to Forensic Psychology, one of the most relevant disciplines of Legal Psychology, which consists of the application of psychological science in the resolution of controversial aspects of human behavior in the legal field. [...]
Esta asignatura tiene la pretensión de suponer una introducción a la Psicología Forense, una de las disciplinas más relevantes de la Psicología Jurídica, y que consiste en la aplicación de la ciencia psicológica en la resolución de aspectos controvertidos sobre los cuales los organismos judiciales precisan de auxilio o asesoramiento. [...]

2021-22
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents
10.
7 p, 114.4 KB Processos Psicològics: Memòria [102604] / Castellà Mate, Judit ; Granados Bartrons, Oriol ; Pina Rios, Rocio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En semestres anteriors s'han estudiat diferents processos psicològics inclosos percepció, atenció, motivació, emoció i aprenentatge. En aquesta assignatura s'estudien els sistemes, processos i tipus de representació de la memòria humana i la seva relació amb els processos estudiats anteriorment. [...]
In previous semesters, different cognitive processes have been studied, including perception, attention, motivation, emotion and learning. In this subject, the systems, processes, and types of representation of human memory and their relationship with other cognitive processes are studied. [...]
En semestres anteriores se han estudiado distintos procesos psicológicos incluidos percepción, atención, motivación, emoción y aprendizaje. En esta asignatura se estudian los sistemas, procesos y tipos de representación de la memoria humana y su relación con los procesos estudiados anteriormente. [...]

2021-22
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents

Materials acadèmics : 27 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.