Results overview: Found 15 records in 0.02 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 2 records found
Course materials, 11 records found
Articles 2 records found  
1.
26 p, 717.5 KB La asimilación de Hagakure por la contemporaneidad / Pita Céspedes, Gustavo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
The article offers an approach to the study of Hagakure, one of the classic books of bushi literature in relation to the so-called bushido, as well as to the analysis of its influence on posterity and, in particular, of the way in which the book has been assimilated by contemporaneity, interpreted by authors like Mishima Yukio.
El artículo ofrece una aproximación al estudio del Hagakure uno de los libros clásicos de la literatura bushi en relación con el llamado bushido, así como de su influencia en la posteridad y, en particular, de la forma en que el libro ha sido asimilado por la contemporaneidad, interpretado por autores como Mishima Yukio.

2017
Inter Asia papers, Núm. 55 (2017) , p. 1-26  
2.
13 p, 287.1 KB Aproximaciones al estudio de la interculturalidad en el mundo Samurai / Pita Céspedes, Gustavo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca InterAsia
Partiendo del análisis de las características de la cultura guerrera que condicionan su interculturalidad, el texto expone algunos ejemplos de la misma tomados de la historia y de diferentes esferas de la cultura samurai: su temprana interacción con la cultura emishi, su interés en el arte de la renga, su influencia en la formación del teatro Nō a partir del rescate y la síntesis de diversas manifestaciones del arte popular y, finalmente, la interacción entre el Nō y el arte del Kendō a través del intercambio cultural entre los actores y los maestros de la esgrima japonesa de la escuela Yagyū.
Based on analysis of the characteristics of the warrior culture that determine its interculturality, this study presents some examples taken from the history and different spheres of the samurai culture: the early interaction between the warriors and the Emishi culture, their interest in the art of Renga, their influence on the formation of the Nō theatre through recovery and synthesis of various manifestations of popular art, and finally, the interaction between Nō and the art of Kendō, through the cultural exchange between the actors and the masters of the Yagyū school of fencing.

2009
Inter Asia papers, N. 11 (2009) p. 1-21  

Research literature 2 records found  
1.
51 p, 1.3 MB Influencia del "Soft Power" de China en España / Tengo Lacón, Sara ; Pita Céspedes, Gustavo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Para la realización de este trabajo, se ha seguido el marco teórico establecido por el índice The Soft Power 30, que ha servido de guía a la hora de determinar los parámetros utilizados para el análisis del objeto de este estudio: la influencia del soft power de China en España. [...]
Per a la realització d'aquest treball, s'ha seguit el marc teòric establert per l'índex The Soft Power 30, que ha servit de guia a l'hora de determinar els paràmetres utilitzats per l'anàlisi de l'objecte d'estudi d'aquest treball: la influència del soft power de Xina a Espanya. [...]
To carry out this study, the theoretical framework established by the index The Soft Power 30 has been used, serving as a guide to determine the parameters used to analyse the object of study of this paper: the influence of China's soft power in Spain. [...]

2018
Estudis d'Àsia Oriental [823]  
2.
420 p, 3.2 MB Las Transformaciones de la cultura bushi en la sociedad Tokugawa / Pita Céspedes, Gustavo ; Beltrán, Joaquín, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació
Nuestra investigación tiene como propósito fundamental caracterizar la cultura bushi (武士) como un sistema integral e internamente diferenciado. Esta caracterización está basada en el estudio del proceso de su desenvolvimiento histórico, de formación e integración de sus diversos componentes, a partir de las postrimerías de la época Heian. [...]
Our research aims to characterize bushi (武士) culture as an integrated and internally differentiated system. This characterization is based on the study of the process of its historical development, formation and integration of its various components, from the end of the Heian period. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  

Course materials 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
7 p, 113.6 KB Relacions internacionals de l'Àsia Oriental [101526] / Pita Céspedes, Gustavo ; Castillo Iglesias, Just ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que els estudiants puguin interpretar i entendre l'evolució des de l'inici de la guerra freda de tots aquells elements que conformen la realitat actual de la zona, la inserció de la regió en el conflicte entre Est i Oest, l'aparició de nous Estats arran del procés de descolonització, i el lloc d'Àsia en el complex sistema internacional de postguerra freda. [...]
El objetivo de esta asignatura es que los estudiantes puedan interpretar y entender la evolución de todos aquellos elementos que han ido conformando la realidad actual de Asia Oriental desde el inicio de la Guerra Fría, la manera en que se inserta la región en el conflicto entre el Este y el Oeste, la aparición de nuevos Estados tras el proceso de descolonización y el lugar que ocupa Asia en el complejo sistema internacional de la posguerra fría. [...]

2019-20
Grau en Relacions Internacionals [1404]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
2.
6 p, 109.4 KB Pensament clàssic de l'Àsia Oriental [101537] / Lozano Mendez, Artur ; Pita Céspedes, Gustavo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En enllestir l'assignatura, els alumnes demostraran: conèixer i comprendre els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a partir de lectures de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu; aplicar coneixements i comprensió dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a través de l'elaboració i defensa d'arguments; poder emetre judicis sobre la interpretació dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental i sobre la seva aplicació a la resolució de problemes socials, econòmics i polítics, a través de reunir i interpretar dades rellevants; poder comunicar informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental; haver adquirit les capacitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia en el camp del pensament d'Àsia Oriental.
Al terminar la asignatura, los alumnos demostrarán: conocer y comprender los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a partir de lecturas de traducciones de textos primarios y de material docente explicativo; aplicar conocimientos y comprensión de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a través de la elaboración y defensa de argumentos; poder emitir juicios sobre la interpretación de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental y sobre su aplicación a la resolución de problemas sociales, económicos y políticos, a través de reunir e interpretar datos relevantes; poder comunicar información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental; haber adquirido las capacidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el campo del pensamiento de Asia Oriental.

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
3.
4 p, 103.4 KB Pensament modern i contemporani de l'Àsia Oriental [101536] / Crespín Perales, Montserrat ; Pita Céspedes, Gustavo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura té per objectiu presentar tot un conjunt d'aspectes determinants per a comprendre la modernitat i la contemporaneïtat filosòfica a la Xina i el Japó. La formació consisteix a estudiar i qüestionar, d'una manera progressiva i correlativa al llarg del semestre, els principals marcs de discurs que constitueixen els moviments filosòfics moderns i contemporanis als dos països. [...]
La asignatura tiene por objetivo presentar un conjunto de aspectos determinantes para comprender la modernidad y la contemporaneidad filosóficas en China y Japón. La formación consiste en estudiar y cuestionar, de una manera progresiva y correlativa a lo largo del semestre, los principales marcos de discurso que constituyen los movimientos filosóficos modernos y contemporáneos en los dos países. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
4.
4 p, 104.1 KB Estudi de casos de política i relacions internacionals de l'Àsia Oriental [101530] / Castillo Iglesias, Just ; Pita Céspedes, Gustavo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquesta assignatura és aprofundir en línies temàtiques i/o debats que incideixen de forma notable en la realitat política, domèstica i internacional, de l'Àsia Oriental. Mitjançant l'aproximació pròpia de les Ciències Polítiques i de les Relacions Internacionals, en aquest curs aprendrem a analitzar i pensar críticament sobre aquesta realitat. [...]
El objetivo de esta asignatura es profundizar en líneas temáticas y/o debates que inciden de forma notable en la realidad política, doméstica e internacional, de Asia Oriental. A partir de la aproximación propia de las Ciencias Políticas y de las Relaciones Internacionales, en este curso aprenderemos a analizar y pensar críticamente sobre esta realidad. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
5.
4 p, 77.2 KB Pensament modern i contemporani de l'Àsia Oriental [101536] / Pita Céspedes, Gustavo ; Crespín Perales, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura té per objectiu presentar tot un conjunt d'aspectes determinants per a comprendre la modernitat i la contemporaneïtat filosòfica a la Xina i el Japó. La formació consisteix a estudiar i qüestionar, d'una manera progressiva i correlativa al llarg del semestre, els principals marcs de discurs que constitueixen els moviments filosòfics moderns i contemporanis als dos països. [...]
La asignatura tiene por objetivo presentar un conjunto de aspectos determinantes para comprender la modernidad y la contemporaneidad filosóficas en China y Japón. La formación consiste en estudiar y cuestionar, de una manera progresiva y correlativa a lo largo del semestre, los principales marcos de discurso que constituyen los movimientos filosóficos modernos y contemporáneos en los dos países. [...]

2018-19
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
2 documents
6.
6 p, 87.2 KB Pensament clàssic de l'Àsia Oriental [101537] / Lozano Mendez, Artur ; Pita Céspedes, Gustavo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En enllestir l'assignatura, els alumnes demostraran: conèixer i comprendre els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a partir de lectures de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu; aplicar coneixements i comprensió dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a través de l'elaboració i defensa d'arguments; poder emetre judicis sobre la interpretació dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental i sobre la seva aplicació a la resolució de problemes socials, econòmics i polítics, a través de reunir i interpretar dades rellevants; poder comunicar informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental; haver adquirit les capacitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia en el camp del pensament d'Àsia Oriental.
Al terminar la asignatura, los alumnos demostrarán: conocer y comprender los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a partir de lecturas de traducciones de textos primarios y de material docente explicativo; aplicar conocimientos y comprensión de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a través de la elaboración y defensa de argumentos; poder emitir juicios sobre la interpretación de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental y sobre su aplicación a la resolución de problemas sociales, económicos y políticos, a través de reunir e interpretar datos relevantes; poder comunicar información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental; haber adquirido las capacidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el campo del pensamiento de Asia Oriental.

2018-19
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
2 documents
7.
7 p, 89.5 KB Relacions internacionals de l'Àsia Oriental [101526] / Pita Céspedes, Gustavo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Qualsevol especialista de l'Àsia Oriental ha de tenir una idea clara de quina és la naturalesa de les relacions de la regió, especialment el cas de la Xina, el Japó, la Península de Corea, i l'actor extern per excel·lència, els Estats Units. [...]
Cualquier especialista de Asia Oriental debe tener una idea clara de cuál es la naturaleza de las relaciones de la región, especialmente el caso de China, Japón, la Península de Corea, y el actor externo por excelencia, los Estados Unidos. [...]

2018-19
1404 [1404]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
2 documents
8.
5 p, 80.5 KB Pensament modern i contemporani de l'Àsia Oriental [101536] / Crespín Perales, Montserrat ; Pita Céspedes, Gustavo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura té per objectiu presentar tot un conjunt d'aspectes determinants per a comprendre la modernitat i la contemporaneïtat filosòfica a la Xina i el Japó. La formació consisteix a estudiar i qüestionar, d'una manera progressiva i correlativa al llarg del semestre, els principals marcs de discurs que constitueixen els moviments filosòfics moderns i contemporanis als dos països. [...]
La asignatura tiene por objetivo presentar un conjunto de aspectos determinantes para comprender la modernidad y la contemporaneidad filosóficas en China y Japón. La formación consiste en estudiar y cuestionar, de una manera progresiva y correlativa a lo largo del semestre, los principales marcos de discurso que constituyen los movimientos filosóficos modernos y contemporáneos en los dos países. [...]

2017-18
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
2 documents
9.
6 p, 85.0 KB Relacions internacionals de l'Àsia Oriental [101526] / Lopez Vidal, Lluc ; Pita Céspedes, Gustavo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Qualsevol especialista de l'Àsia Oriental ha de tenir una idea clara de quina és la naturalesa de les relacions de la regió, especialment el cas de la Xina, el Japó, la Península de Corea, i l'actor extern per excel·lència, els Estats Units. [...]
Cualquier especialista de Asia Oriental debe tener una idea clara de cuál es la naturaleza de las relaciones de la región, especialmente el caso de China, Japón, la Península de Corea, y el actor externo por excelencia, los Estados Unidos. [...]

2017-18
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
2 documents
10.
6 p, 87.5 KB Pensament clàssic de l'Àsia Oriental [101537] / Lozano Mendez, Artur ; Pita Céspedes, Gustavo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En enllestir l'assignatura, els alumnes demostraran: conèixer i comprendre els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a partir de lectures de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu; aplicar coneixements i comprensió dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a través de l'elaboració i defensa d'arguments; poder emetre judicis sobre la interpretació dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental i sobre la seva aplicació a la resolució de problemes socials, econòmics i polítics, a través de reunir i interpretar dades rellevants; poder comunicar informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental; haver adquirit les capacitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia en el camp del pensament d'Àsia Oriental.
Al terminar la asignatura, los alumnos demostrarán: conocer y comprender los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a partir de lecturas de traducciones de textos primarios y de material docente explicativo; aplicar conocimientos y comprensión de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a través de la elaboración y defensa de argumentos; poder emitir juicios sobre la interpretación de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental y sobre su aplicación a la resolución de problemas sociales, económicos y políticos, a través de reunir e interpretar datos relevantes; poder comunicar información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental; haber adquirido las capacidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el campo del pensamiento de Asia Oriental.

2017-18
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
2 documents

Course materials : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.