Results overview: Found 59 records in 0.02 seconds.
Articles, 18 records found
Research literature, 14 records found
Course materials, 27 records found
Articles 18 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
17 p, 2.1 MB Catalitzadors reciclables basats en sílices híbrides / Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En aquest article es fa una revisió dels estudis sobre catalitzadors reciclables basats en sílices híbrides efectuats en el grup de recerca i s'il·lustra amb alguns exemples representatius (complexos de Pd per a reaccions d'acoblament C-C, alquilidens de Ru per a reaccions de metàtesi, complexos Rh-NHC per a cicloaddicions [2+2+2] d'alquins, complexos Au-NHC per a reaccions de reordenament d'èsters al·lílics i cicloisomerització d'àcids g-alquinoics, prolinamides quirals per a reaccions aldòliques asimètriques).
This is a review of the studies conducted on hybrid silica-based recyclable catalysts in our research group, illustrated with some representative examples (Pd complexes for C-C coupling reactions, Ru alkylidenes for metathesis reactions, Rh-NHC complexes for [2+2+2] cycloaddition reactions of alkynes, Au-NHC complexes for rearrangement reactions of allylic esters and cycloisomerization of g-alkynoic acids, and chiral prolinamides for asymmetric aldol reactions).

2017 - 10.2436/20.2003.01.81
Revista de la Societat Catalana de Química, Num. 16 (2017) , p. 7-23  
2.
7 p, 897.0 KB Substitució de dissolvents clorats en la síntesi d'intermediaris farmacèutics per acilació de Friedel-Crafts i transposició de Fries / Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Salabert Sabaté, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Planellas, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Fernández Freixes, Guillem (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pajuelo, Francesca (Almirall, S.A.) ; Sánchez Izquierdo, Francisco (Almirall, S.A.)
S'ha substituït l'1,2-dicloroetà per acetat d'etil en una acilació de Friedel-Crafts promoguda per FeCl3, de manera que s'ha creat un procediment més verd per a la preparació d'un intermediari farmacèutic. [...]
1,2-dichloroethane has been replaced by ethyl acetate in a Friedel-Crafts acylation promoted by FeCl3, thus providing a greener procedure for the preparation of a useful pharmaceutical intermediate. In addition, the AlCl3 -promoted Fries rearrangement of an O-acetyl quinolone derivative at 165 ºC under solvent-free conditions selectively provides the ortho regioisomer, in contrast with the reported procedure in 1,2-dichloroethane at 85 ºC which provides the para isomer.

2017 - 10.2436/20.2003.01.87
Revista de la Societat Catalana de Química, Num. 16 (2017) , p. 74-80  
3.
3 p, 459.5 KB Estabilització de nanopartícules de plata amb antibiòtics per a l'obtenció de teixits amb capacitat microbicida / Granados Toda, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sebastián Pérez, Rosa Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Vallribera Massó, Adelina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Cada vegada més, s'utilitzen les nanopartícules de plata (AgNPs) com agents antibacterians per la fabricació de materials tèxtils amb propietats microbicides. Des del Departament de Química de la UAB, s'ha aconseguit estabilitzar satisfactòriament aquestes nanopartícules de plata, a partir de la síntesi de lligands derivats d'antibiòtics i s'ha demostrat eficaçment que la seva dispersió en la superfície de materials tèxtils els confereix activitat antimicrobiana.
2019
UAB divulga, Juny 2019, p. 1-3  
4.
3 p, 520.1 KB Organocatalitzadors quirals reciclables i eco-compatibles suportats en diòxid de silici / Ferré Romeu, Meritxell (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Investigadores de la UAB han estudiat el comportament i la reciclabilitat d'organocatalitzadors quirals suportats en sílice en la reacció aldòlica asimètrica, una reacció molt utilitzada en la síntesi de fàrmacs. [...]
2017
UAB divulga, Maig 2017, p. 1-3  
5.
12 p, 288.8 KB Organic-Inorganic Hybrid Silica Material Derived from a Monosilylated Grubbs-Hoveyda Ruthenium Carbene as a Recyclable Metathesis Catalyst / Borja Rodríguez, Guadalupe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Alibés Arqués, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Cattoën, Xavier (Institut Charles Gerhardt Montpellier (Montpellier, França)) ; Wong Chi Man, Michel (Institut Charles Gerhardt Montpellier (Montpellier, França))
The synthesis of a monosilylated Grubbs-Hoveyda ruthenium alkylidene complex is described, as well as the preparation and characterization of the corresponding material by sol-gel cogelification with tetraethoxysilane (TEOS) and the assay of this recyclable supported catalyst in ring-closing diene and enyne metathesis reactions under thermal and microwave conditions.
2010 - 10.3390/molecules15085756
Molecules, Vol. 15 N. 8 (August 2010) , p. 5756-5767  
6.
11 p, 666.2 KB Rhodium-NHC hybrid silica materials as recyclable catalysts for [2+2+2] cycloaddition reactions of alkynes / Fernández Wang, Martí (Universitat de Girona. Institut de Química Computacional i Catàlisi) ; Ferré Romeu, Meritxell (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pla i Quintana, Anna (Universitat de Girona. Institut de Química Computacional i Catàlisi) ; Parella Coll, Teodor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Roglans i Ribas, Anna (Universitat de Girona. Institut de Química Computacional i Catàlisi)
Bis-silylated dihydroimidazolium salt 1 and monosilylated imidazolium salt 2 are transformed to (NHC)RhCl(COD) complexes 3 and 4, allowing the preparation of hybrid silica materials either by sol-gel or grafting processes. [...]
2014 - 10.1002/ejoc.201402649
European journal of organic chemistry, Vol. 2014, Issue 28 (Aug. 2014) , p. 6242-6251  
7.
50 p, 2.8 MB Recyclable organocatalysts based on hybrid silicas / Ferré Romeu, Meritxell (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Wong Chi Man, Michel (Institut Charles Gerhardt) ; Cattoën, Xavier (Institut Néel)
The quest for efficient and "greener" catalysts for chemical processes has set a precedent for the development of reliable methods for their synthesis. These methods, based on heterogeneous platforms, present an excellent opportunity because they allow recyclability and easy work-up and handling. [...]
2016 - 10.1039/c5gc02579f
Green chemistry, Vol. 18, issue 4 (Feb. 2016) , p. 881-922  
8.
10 p, 1.5 MB Water-soluble gold nanoparticles : from catalytic selective nitroarene reduction in water to refractive index sensing / Guo, Wusheng (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Water-soluble gold nanoparticles (Au NPs) stabilized by a nitrogen-rich PEG-tagged substrate have been prepared by reduction of HAuCl₄ with NaBH₄ in water at room temperature. The morphology and size of the nanoparticles can be controlled by simply varying the gold/stabilizer ratio. [...]
2015 - 10.1002/asia.201500290
Chemistry, an Asian journal, Vol. 10, Issue 11 (Nov. 2015) , p. 2437-2443  
9.
6 p, 2.2 MB Rhodium nanoflowers stabilized by a nitrogen-rich PEG-tagged substrate as recyclable catalyst for the stereoselective hydrosilylation of internal alkynes / Guo, Wusheng (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Parella Coll, Teodor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Morphology and size controllable rhodium nanoparticles stabilized by a nitrogen-rich polyoxyethylenated derivative have been prepared by reduction of RhCl3 with NaBH4 in water at room temperature and fully characterized. [...]
2015 - 10.1002/adsc.201400740
Advanced synthesis and catalysis, Vol. 357, Issue 1 (Jan. 2015) , p. 89-99  
10.
2 p, 115.5 KB Nanoestructuració de materials híbrids / Monge-Marcet, Amàlia ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Els processos d'autoorganització a nivell molecular són molt interessants perquè permeten cert control en la porositat, morfologia i nanoestructura dels materials i per tant, també de les seves propietats. [...]
2014
UAB divulga, Abril 2014  

Articles : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Research literature 14 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
274 p, 24.0 MB Liquid-assisted ultrafast growth of superconducting films derived from chemical solutions / Soler Bru, Laia, autor. ; Obradors, Xavier, supervisor acadèmic. ; Ricart Miró, Susagna, supervisor acadèmic. ; Pleixats i Rovira, Roser, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència de Materials de Barcelona
L'ús generalitzat de superconductors d'alta temperatura (HTS) en aplicacions a gran escala està, en part, encara limitat per l'elevat cost de fabricació de cintes recobertes (CCs). Amb la intenció d'aconseguir un avanç important per assolir un major rendiment, en aquesta tesi hem desenvolupat una tècnica innovadora que combina els beneficis de Deposició de Solucions Químiques (CSD) a baix cost amb les altes velocitats del creixement cristal·lí a partir de fases líquides. [...]
The widespread use of High Temperature Superconductors (HTS) into large scale applications is, in part, still limited by the high costs of coated conductors manufacturing. Aiming for a breakthrough to achieve high throughput, in this thesis we have developed a novel technique that combines the low cost benefits of Chemical Solution Deposition (CSD) with the very high growth rates of crystallization from liquid phases. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
230 p, 17.3 MB Influence of organic semiconductors morphology, structure and processability on organic field-effect transistors performance / Campos García, Antonio, autor. ; Mas Torrent, Marta, supervisor acadèmic. ; Pleixats i Rovira, Roser, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència de Materials de Barcelona
En esta tesis hemos estudiado como la manera de procesar los semiconductores orgánicos puede afectar a su morfología y estructure cristalina. Semiconductores orgánicos de tipo p y n han sido empleados como capas activas en transistores orgánicos de efecto campo (OFETs). [...]
In this thesis we have studied how the processing of organic semiconductors can affect their morphology and crystal structure. p-Type and n-type organic semiconductors have been employed as active layers in Organic Field-Effect Transistors (OFETs). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
179 p, 5.4 MB Molecular and supramolecular strategies for highly luminescent trityl radicals and their sensing applications / Blasi, Davide ; Veciana i Miró, Jaume, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Ratera Bastardas, Imma, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Pleixats i Rovira, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Dentro del campo de la óptica y de la optoelectrónica, los radicales orgánicos se están convirtiendo en prometedores materiales gracias a su configuración de capa abierta. En este marco, el objetivo de esta tesis ha sido el desarrollo de radicales tritilo fotoestables y altamente luminiscentes. [...]
Organic radicals are emerging as promising materials in optics and optoelectronics thanks to their open-shell configuration. In this framework, the aim of this Thesis is the development of highly luminescent and photostable trityl radicals. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
4.
294 p, 7.4 MB Cholesterol and compressed CO2 : a smart molecular building block and advantageous solvent to prepare stable self-assembled colloidal nanostructures / Ferrer Tasies, Lidia Priscila ; Ricart Miró, Susagna, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Ventosa, Nora, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Pleixats i Rovira, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La fabricación ascendente de nanoestructuras supramoleculares definidas es clave para el desarrollo de nuevos materiales funcionales basados en sistemas autoensamblados. En este marco, los liposomas son algunos de los nanoobjetos autoensamblados más estudiados desde su descubrimiento fortuito en 1964. [...]
The bottom-up fabrication of defined supramolecular nanostructures is key to the development of novel functional materials based on self-assembling systems. In this regard, liposomes are among the most studied self-assembled nanoobjects since their serendipitous discovery in 1964. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
5.
251 p, 8.8 MB Hybrid silica materials derived from proline sulfonamides, imidazolium salts and (NHC)AuX complexes as supported catalysts / Ferré Romeu, Meritxell ; Pleixats i Rovira, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La recerca de reaccions orgàniques que procedeixin amb eficiència, selectivitat i economia atòmica s'ha convertit en un objectiu important per la química sintètica. A més de la conscienciació sobre la sostenibilitat dels processos químics, l'ús de catalitzadors suportats en la química sintètica ha augmentat considerablement en els últims anys. [...]
La búsqueda de reacciones orgánicas que procedan con eficiencia, selectividad y economía atómica se ha convertido en un objetivo importante para la química sintética. Además de la concienciación sobre la sostenibilidad de los procesos químicos, el uso de catalizadores soportados en química sintética ha aumentado considerablemente en los últimos años. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
6.
193 p, 6.7 MB Nanopartícules metàl·liques de Pd(0), Au(0) i Rh(0) amb estabilitzants polioxietilenats. Síntesi i aplicacions en catàlisi / Mejias Ruiz, Nereida ; Pleixats i Rovira, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
El desenvolupament de processos químics amb un impacte ambiental mínim ha esdevingut una gran àrea d'interès en la comunitat científica. L'ús d'aigua com a dissolvent i el disseny de catalitzadors reciclables són algunes de les direccions més prometedores en aquest camp. [...]
The development of chemical processes with minimal environment impact has become a major area of interest in the scientific community. The use of water as a solvent and the design of recyclable catalysts are some of the promising directions in this field. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
2 documents
7.
460 p, 10.9 MB Part I. Hypervalent iodine species: reagents and intermediates in oxidative processes Part II. Water-soluble metal nanoparticles (Rh, Au) in catalysis / Guo, Wusheng ; Pleixats i Rovira, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Els reactius de iode hipervalent són oxidants eficients en diverses transformacions oxidatives. Kita havia utilitzat el sistema PIFA/BF3·Et2O per assolir acoblaments oxidatius arè-arè. El nostre grup va extendre aquesta metodologia a l'acoblament oxidatiu directe de quatre components (four-component direct oxidative coupling) en el que estaven implicats binaftalè i arens. [...]
Hypervalent iodine reagents are known to act as efficient oxidants in a range of oxidative transformations. Kita and coworkers previously used the PIFA/BF3·Et2O system to achieve the dehydrogenative arene-arene coupling. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
8.
240 p, 7.6 MB Nanopartícules metàl·liques de Pd(0), Au(0) i Rh(0) estabilitzades per sals de bis- i tris-imidazoli : síntesi i aplicacions en catàlisi / Planellas Oates, Marc ; Pleixats i Rovira, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La nanociència i la nanotecnología són camps d'investigació que es troben actualment en expansió i desenvolupament. Les nanopartícules metàl·liques, definides com agregats d'àtoms de mida entre 1 i 100 nm, han despertat un gran interès en l'última dècada degut a les propietats físiques i químiques que posseeixen en funció de la seva mida. [...]
The areas of nanoscience and nanonechnology are currently undergoing intense development and expansion. In the last decade, metal nanoparticles, defined as aggregates of atoms between 1 and 100 nm in size, have attracted a great deal of attention due to the particular physical and chemical properties imparted by their size. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
9.
61 p, 3.2 MB Avenços en la preparació d'organosíliques derivades de sals d'imidazoli i de prolinsulfonamides / Ferré Romeu, Meritxell ; Pleixats i Rovira, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Durant la última dècada l'organocatàlisi ha suscitat molt d'interès en la comunitat científica. Per una banda, els carbens N-heterocíclics (NHC) són capaços de catalitzar un ampli ventall de reaccions (condensacions benzoíniques, condensacions creuades d'enals amb aldehids o imines, reaccions de Stetter, transesterificacions, reaccions de polimerització,. [...]
2011  
10.
350 p, 6.6 MB Catalitzadors reciclables de ruteni i de pal·ladi basats en materials híbrids orgànico-inorgànics : síntesi i aplicacions / Borja Rodríguez, Guadalupe ; Pleixats i Rovira, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Les reaccions de metàtesi1 catalitzades per espècies alquilidèniques de ruteni i les reaccions de formació d'enllaços C-C2 catalitzades per espècies de pal·ladi constitueixen una poderosa eina àmpliament utilitzada pels químics orgànics per a la síntesi d'una gran diversitat de productes. [...]
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010  

Research literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 27 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 83.8 KB Química biomolecular [100878] / Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general de l'assignatura de Química Biomolecular es dotar a l'alumne d'una visió general dels productes naturals (característiques estructurals i biosintètiques, ecològiques i les seves aplicacions com a font de compostos bioactius). [...]
2016-17
Grau en Bioquímica [814]  
2.
5 p, 28.4 KB Química biomolecular [100878] / Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general de l'assignatura de Química Biomolecular es dotar a l'alumne d'una visió general dels productes naturals (característiques estructurals i biosintètiques, ecològiques i les seves aplicacions com a font de compostos bioactius). [...]
2015-16
Grau en Bioquímica [814]  
3.
5 p, 105.5 KB Química biomolecular [100878] / Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general de l'assignatura de Química Biomolecular es dotar a l'alumne d'una visió general dels productes naturals (característiques estructurals i biosintètiques, ecològiques i les seves aplicacions com a font de compostos bioactius). [...]
2014-15
Grau en Bioquímica [814]  
4.
2 p, 986.3 KB Química [20196] / Marquet, Jordi ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
1990-91
Llicenciat en Veterinària [12]  
5.
2 p, 120.4 KB Estereoquímica i Mecanismes de reacció [20165] / Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2000-01
Llicenciat en Bioquímica [63]  
6.
2 p, 30.7 KB Estereoquímica i Mecanismes de reacció [20165] / Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2008-09
Llicenciat en Bioquímica [477]  
7.
1 p, 53.8 KB Química de productes naturals I (model del pla d'estudis 9, 1973-1993) [5324] / Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1992-93
Llicenciat en Químiques [9]  
8.
1 p, 251.8 KB Química Orgànica II [20563] / Font i Cierco, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1997-98
Llicenciat en Química [70]  
9.
1 p, 95.4 KB Química orgànica industrial [20607] / Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sánchez Sánchez, Rafael ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2008-09
Llicenciat en Química [70]  
10.
2 p, 45.7 KB Mètodes Sintètics [20576] / Figueredo Galimany, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1999-00
Llicenciat en Química [70]  

Course materials : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.