Resultats globals: 95 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 47 registres trobats
Documents de recerca, 11 registres trobats
Materials acadèmics, 37 registres trobats
Articles 47 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
2 p, 498.2 KB Síntesi a la carta de complexos de coure amb diferents estructures cristal·lines / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Els compostos de coordinació són complexos químics que contenen un àtom central i altres àtoms o molècules que l'envolten. L'equip de recerca de Josefina Pons ha sintetitzat i analitzat l'estructura cristal·lina de complexos on l'àtom central és un ió de coure (II) i ha aconseguit obtenir per separat dues disposicions diferents, lineal o en zig-zag, segons petites modificacions en les condicions de síntesi.
Los compuestos de coordinación son complejos químicos que contienen un átomo central y otros átomos o moléculas que lo rodean. El equipo de investigación de Josefina Pons ha sintetizado y analizado la estructura cristalina de complejos donde el átomo central es un ión de cobre (II) y ha conseguido obtener por separado dos disposiciones diferentes, lineal o en zigzag, según pequeñas modificaciones en las condiciones de síntesis.
Coordination compounds are chemical complexes containing a central atom and other atoms or molecules that surround it. Josefina Pons' research team has synthesised and analysed the crystalline structure of complexes where the central atom is a copper (II) ion, and has managed to obtain two different arrangements separately, linear and zigzag, depending on small modifications in the synthesis conditions.

2022
UAB divulga, Març 2022
3 documents
2.
15 p, 11.8 MB Controlling the formation of two concomitant polymorphs in Hg(II) coordination polymers / Sánchez Férez, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Solans Monfort, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Calvet, Teresa (Universitat de Barcelona. Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada) ; Font-Bardia, Mercè (Universitat de Barcelona. Centres Científics i Tecnològics. Unitat de Difracció de Raig-X) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Controlling the formation of the desired product in the appropriate crystalline form is the fundamental breakthrough of crystal engineering. On that basis, the preferential formation between polymorphic forms, which are referred to as different assemblies achieved by changing the disposition or arrangement of the forming units within the crystalline structure, is one of the most challenging topics still to be understood. [...]
2022 - 10.1021/acs.inorgchem.1c03762
Inorganic Chemistry, (March 2022)
2 documents
3.
3 p, 841.3 KB Tàntal : història d'un recurs limitat / Ruiz Serrano, Gal·la (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
El metall tàntal (Ta) és considerat un element crític per la UE, és a dir, amb una importància econòmica creixent i una disponibilitat limitada. S'extreu amb dificultats en països en conflicte de l'Àfrica central en forma de mineral coltan, el seu aïllament és complex i car, la seva reserva escassa, i només se'n recicla un 1%. [...]
El metal tántalo (Ta) es considerado un elemento crítico por la UE, es decir, con una importancia económica creciente y una disponibilidad limitada. Se extrae con dificultades en países en conflicto del África Central en forma de mineral coltán, su aislamiento es complejo y caro, su reserva escasa, y solo se recicla un 1%. [...]

2022
UAB divulga, Gener 2022
2 documents
4.
20 p, 8.5 MB Steric and Electronic Effects on the Structure and Photophysical Properties of Hg(II) Complexes / Sánchez Férez, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Rius-Bartra, Joaquim Mª (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Calvet, Teresa (Universitat de Barcelona. Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada) ; Font-Bardia, Mercè (Universitat de Barcelona. Unitat de Difracció de Raig-X) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Since many factors influence the coordination around a metal center, steric and electronic effects of the ligands mainly determine the connectivity and, thus, the final arrangement. This is emphasized on Hg(II) centers, which have a zero point stabilization energy and, thus, a flexible coordination environment. [...]
2021 - 10.1021/acs.inorgchem.0c03640
Inorganic Chemistry, Vol. 60, Issue 6 (March 2021) , p. 3851-3870  
5.
8 p, 2.0 MB Cu(II) coordination polymers with 4,4'-bipyridine. Synthesis and crystal structures / Sánchez Férez, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Calvet, Teresa (Universitat de Barcelona. Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada) ; Font-Bardia, Mercè (Universitat de Barcelona. Centres Científics i Tecnològics) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Extensively research has been devoted to the isolation and characterization of Cu(II) coordination polymers. Since many aspects can influence the final crystal structure, the effect of the solvent molecules through intermolecular interactions has been proven to be a determining factor. [...]
2021 - 10.1016/j.molstruc.2021.130219
Journal of molecular structure, Vol. 1235 (July 2021) , art. 130219  
6.
3 p, 698.8 KB Nous compostos amb propietats luminescents interessants / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Les propietats fisicoquímiques de les molècules són determinades per una sèrie de factors externs, com la temperatura, o intrínsecs a l'element que la conforma, com el seu nombre atòmic. El resultat final de la conjugació de tots ells és la conformació de molècules amb estructures 1D, 2D, o fins i tot 3D que tindran la seva aplicació en la creació de nous materials, en el camp de la biomedicina, l'agricultura, etc. [...]
Las propiedades fisico-químicas de las moléculas vienen determinadas por una serie de factores externos, como la temperatura, o intrínsecos al elemento que la conforma, como su número atómico. El resultado final de la conjugación de todos ellos es la conformación de moléculas con estructuras 1D, 2D, o incluso 3D que van a tener su aplicación en la creación de nuevos materiales, en el campo de la biomedicina, la agricultura, etc. [...]
The physicochemical properties of molecules are determined by a series of external factors such as temperature, or intrinsic to the element that makes them up, such as their atomic number. The final result of the conjugation of all of them is the conformation of molecules with 1D, 2D, or even 3D structures that will have their application in the creation of new materials, in the field of biomedicine, agriculture, etc. [...]

2021
UAB divulga, Maig 2021
3 documents
7.
16 p, 8.1 MB Influence of Aromatic Cations on the Structural Arrangement of Hg(II) Halides / Sánchez Férez, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Solans-Monfort, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Calvet, Teresa (Universitat de Barcelona) ; Font-Bardia, Mercè (Universitat de Barcelona) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Understanding the structure and arrangement of hybrid metal halides and their contribution to the optoelectronic properties is, thus far, a challenging topic. In particular, new materials composed of d 10 metal halides and pyridinium cations are still largely unexplored. [...]
2020 - 10.1021/acsomega.0c04175
ACS omega, Vol. 5, Num. 45 (November 2020) , p. 29357-29372  
8.
5 p, 1.1 MB Els efectes de la sílice cristal·lina en la salut / Cáceres García, Àlex ; Fuentes i Pujol, Ma. Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La silicosi és una malaltia irreversible que afecta el teixit pulmonar. Produïda per la presència de sílice cristal·lina (SiO2) en l'atmosfera, té el seu origen principalment en activitats antropogèniques i des del 1930, a Espanya, es considera com a una malaltia laboral incapacitant. [...]
La silicosis es una enfermedad irreversible que afecta al tejido pulmonar. Producida por la presencia de sílice cristalina (SiO2) en la atmósfera, tiene su origen principalmente en actividades antropogénicas y desde 1930, en España, se considera como una enfermedad laboral incapacitante. [...]

2021
UAB divulga, Març 2021
2 documents
9.
16 p, 3.3 MB Cocrystals Based on 4,4'-bipyridine : influence of crystal packing on melting point / Ejarque, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Font-Bardia, Mercè (Universitat de Barcelona. Centres Científics i Tecnològics) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Calvet, Teresa (Universitat de Barcelona. Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada)
The reactions of piperonylic acid (HPip) and cinnamic acid (HCinn) with 4,4'-bipyridine (4,4'-bipy) have been assayed using the same synthetic methodology, yielding two binary cocrystals with different acid:4,4'-bipy molar ratios, (HPip)(4,4'-bipy) (1) and (HCinn)2(4,4'-bipy) (2). [...]
2021 - 10.3390/cryst11020191
Crystals, Vol. 11, Núm. 2 (February 2021) , art. 191  
10.
2 p, 188.7 KB Síntesi de polímers de coordinació i compostos de zinc / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La 4,4'-bpy és un dels lligands que, juntament amb els de tipus carboxilat, permet obtenir polímers de coordinació. El treball present es focalitza en la influència d'aquests dos lligands per tal de determinar l'estructura de compostos de zinc i dels polímers dissenyats. [...]
La 4,4'-bpy es uno de los ligandos que, junto con los de tipo carboxilato, permite obtener polímeros de coordinación. El trabajo presente se focaliza en la influencia de estos dos ligandos para determinar la estructura de compuestos de zinc y los polímeros diseñados. [...]
4,4'-bpy is one of the ligands that, together with the carboxylate type, allows to obtain coordination polymers. The present work focuses on the influence of these two ligands to determine the structure of zinc compounds and designed polymers. [...]

2021
UAB divulga, Gener 2021
3 documents

Articles : 47 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 11 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
201 p, 11.9 MB Aplicaciones de los metalacarboranos en el campo de la biomedicina y de la energía / Fuentes Sempere, Isabel ; Teixidor Bombardó, Francesc, dir. ; Pons Picart, Josefina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
El trabajo presentado en esta tesis se basa principalmente en utilizar distintos metalacarboranos para su uso en aplicaciones en el campo de la biomedicina y de la energía. Esta tesis está dividida en 5 capítulos. [...]
The work presented in this thesis has been focused mainly on the use of metallacarboranes in different applications in the field of biomedicine and energy. The thesis has been divided in 5 chapters. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
22 p, 6.3 MB On the verge of bioorganic and inorganic chemistry : metallacarboranes in nanomedicine / Alina Zaulet, Adnana ; Viñas Teixidor, Clara, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Pons Picart, Josefina, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La investigación presentada en esta tesis describe la síntesis y caracterización de derivados aniónicos de metalacarboranos y las aplicaciones posteriores. La primera sección de la tesis se centra en la síntesis y caracterización de derivados metilados del cobaltacarboranos. [...]
The research presented in this thesis describes the synthesis and characterization of anionic metallabis(dicarbollide) derivatives and the posterior applications. The first section of the thesis is focused on the synthesis and characterization of methylated cobaltabis(dicarbollide) derivatives. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
4 documents
3.
217 p, 3.7 MB Electrochemical and optical nanoparticlebased biosensors for point-of-care applications / Rivas Torcates, Lourdes ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; De La Escosura-Muñiz, Alfredo, dir. (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Merkoçi, Arben, dir. (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
4.
359 p, 6.6 MB Nanostructured micromaterials and devices for sensing and removing of chemical contaminants / López Marzo, Adaris María ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Merkoçi, Arben, dir. (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
This PhD thesis is related to the study and development of innovative nanostructured materials and devices join to strategies with interest for pollutants detection and removal being in line with the nowadays challenges of environmental technologies. [...]
Esta tesis de doctorado aborda el estudio de novedosos materiales y dispositivos nanoestructurados unido a estrategias para la detección y remoción de contaminantes químicos, estando al nivel de los retos actuales en el tema del medo ambiente. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
5.
398 p, 6.5 MB Síntesis y caracterización de compuestos de coordinación con ligandos híbridos N,O-pirazol : aplicaciones en catálisis y síntesis de nanopartículas / Guerrero Hernández, Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ros i Badosa, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
A parte de los artículos, esta memoria consta de cinco partes más: una introducción bibliográfica, unos objetivos, un capítulo de resultados y discusión, unas conclusiones y, por último, un compendio de todas las referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de este trabajo. [...]
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
6.
63 p, 2.0 MB Estudio de hemilabilidad de ligandos pirazol-tioéter y pirazol-tiol frente Pd(II), Pt(II) y Rh(I) : Tesis doctoral / García-Antón, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ros i Badosa, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La química de ligandos hemilábiles ha sido ampliamente estudiada en los últimos años. El término "ligando hemilábil" se refiere a quelatos polidentados que contienen como mínimo dos tipos de grupos dadores con propiedades diferentes en reacciones de substitución frente a un centro metálico en concreto (uno lábil y otro inerte). [...]
The chemistry of hemilabile ligands has been widely studied in recent years. The term "hemilabile ligand" refers to polydentate chelates containing at least two types of bonding groups displaying different properties in substitution reactions (one labile and one inert). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
4 documents
7.
120 p, 1001.8 KB Estudio de la reactividad de ligandos pirazólicos 1,3,5- sustituidos con Pd(II) y Pt(II) / Pérez Martínez, José Antonio ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ros i Badosa, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En esta tesis se han sintetizado pirazoles 1,3,5-sustituidos con grupos fenilo, piridilo y metilo en las posiciones 3,5 y grupos alquilalcohol y alquilpoliéter en la posición N1 (CH2CH2OH, (CH2CH2O)nCH3; n=3,4). [...]
In this thesis, several ligands have been synthesized, including pyrazole derived ligands with phenyl, pyridyl, and methyl moieties in 3 and 5 positions of the pyrazole ring and alkyl-alcohol and alkyl-polyether moieties in position N1 (CH2CH2OH, (CH2CH2O)nCH3; n = 3, 4). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005  
8.
68 p, 3.8 MB Síntesi, caracterització i reactivitat de complexos de Pd II, Pt II i Rh I amb lligands pirazòlics N1-substituïts amb grups alcohol, èter i polièter / Boixassa Mallarach, Anna ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ros i Badosa, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Vegeu abmresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
4 documents
9.
41 p, 1.1 MB Síntesi i caracterització de complexos de Rh(I) i Ru(II) amb lligands amino- i fosfinoalquilpirazole / Esquius i Calvés, Glòria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Yáñez López, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Els nous lligands 3,5-dimetil-4-(etilamino)metilpirazole (HL1) i 3,5-dimetil-4-(isopropilamino)metilpirazole (HL2), són capaços de coordinar a Rh(I) de forma exodidentada, i formar espècies «zwitterióniques» pirazolat-amoni. [...]
The new ligands 3,5-dimethyl-4-(ethylamino)methylpyrazole (HL1) and 3,5-dimetil-4-(isopropylamino)methylpyrazole (HL2), are able to coordinate to Rh(I) in a exodidentate mode, and to form «zwitterionic» species pyrazolate-ammonium. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
2 documents
10.
264 p, 7.8 MB Síntesis regioselectiva de ligandos N-alquil-3,5-pirazol y estudio de sus reactividad con Pd(II) y Pt(II) : complejos de Pd(II) como nuevos catalizadores para la reacción de Heck / Montoya García, Vanessa ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ros i Badosa, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En este trabajo se han sintetizado nuevos ligandos N-alquil-3,5-pirazol a partir del ligando 3,5-pirazólico y del haloalcano apropiado en tolueno o THF usando como base NaOEt o NaH. Cuando el ligando precursor contiene un sustituyente piridilo, la reacción de alquilación presenta una gran regioselectividad. [...]
In this Thesis new N-alkyl-3,5-pyrazole and N-hidroxialkyl-3,5-pyrazole derived ligands have been synthesized. These ligands have been obtained by reaction between 3,5-pyrazole derived ligands and the appropriate haloalkane in toluene or THF using NaOEt or NaH as base. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  

Documents de recerca : 11 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 37 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 105.3 KB Indústria i Recerca Química: Aspectes Especialitzats Teòrico-Pràctics [42424] / Pons Picart, Josefina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Química Industrial i Introducció a la Investigació Química és un mòdul obligatori del Programa de màster en "Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research". L'objectiu d'aquest curs és adquirir nous coneixements i habilitats en camps relacionats amb la Química Industrial i la Investigació Química: Legislació, Patents, Disseny experimental, Cerca de treball, Introducció a la química computacional, RMN, Introducció a la fotoquímica, Optimització de recursos i avaluació ambiental dels processos químics, Risc i seguretat en instal·lacions químiques, i Tècniques instrumentals de laboratori i anàlisi químic (incloent espectrometria de masses, cromatografia, microscòpia, XRD, ICP i tècniques avançades de laboratori).
Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research is a mandatory module of the Masters Program in Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research. The objective of this course is to acquiere new knowledge and abilities in fields related to Industrial Chemistry and Chemical Research: Regulations, Patents, Experimental design, Job searching, Introduction to computational chemistry, NMR , Introduction to photochemistry, Resource optimization and environmental assessment of chemical processes, Risk and safety in chemical facilities, and Laboratory instrumental techniques and chemical analysis (including mass spectrometry, chromatography, microscopy, XRD, ICP and laboratory advanced techniques).
Química Industrial e Introducción a la Investigación Química es un módulo obligatorio del Programa deMaster en "Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research". El objetivo de este curso es adquirir nuevos conocimientos y habilidades en campos relacionados con la Química Industrial y la Investigación Química: Legislación, Patentes, Diseño experimental, Búsqueda de trabajo, Introducción a la química computacional, RMN, Introducción a la fotoquímica, Optimización de recursos y evaluación ambiental de los procesos químicos, Riesgo y seguridad en instalaciones químicas, y Técnicas instrumentales de laboratorio y análisis químico (incluyendo espectrometría de masas, cromatografía, microscopía, XRD, ICP y técnicas avanzadas de laboratorio).

2021-22
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research [1115]
3 documents
2.
7 p, 113.2 KB Química dels Elements [103281] / Pons Picart, Josefina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura Química dels elements s'imparteix en el 2n semestre del 2n curs del Grau de Nanociència i Nanotecnologia i és una assignatura de caràcter obligatori. Els objectius formatius s'engloben en els següents apartats: a) Predir les propietats dels elements i els seus compostos aplicant les diferents teories d'enllaç i models de la Química Inorgànica. [...]
The subject Chemistry of the elements is taught in the second semester of the 2nd year of the Degree in Nanoscience and Nanotechnology and is a compulsory subject. The training objectives are included in the following sections: a) Predict the properties of the elements and their compounds by applying the different binding theories and models of Inorganic Chemistry. [...]
La asignatura Química de los elementos se imparte en el segundo semestre del 2º curso del Grado de Nanociencia y Nanotecnología y es una asignatura de carácter obligatorio. Los objetivos formativos se engloban en los siguientes apartados: a) Predecir las propiedades de los elementos y sus compuestos aplicando las diferentes teorías de enlace y modelos de la Química Inorgánica. [...]

2021-22
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
3.
7 p, 113.2 KB Química de Coordinació i Organometàl·lica [102506] / Yáñez López, Ramón ; Pons Picart, Josefina ; García-Antón, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Química de Coordinació i Organometàl·lica és l'assignatura obligatòria de tercer curs de l'Àrea de coneixement Química Inorgànica i té com a objectiu el proporcionar un coneixement ampli de la Química de Coordinació i dels Compostos Organometàl·lics dels metalls de transició. [...]
Coordination and Organometallic Chemistry is a subject of the third year course of the area of knowledge of Inorganic Chemistry and its objective is to provide a broad knowledge of the Coordination Chemistry and the Organometallic Compounds of the transition metals. [...]
La Química de Coordinación y Organometálica es la asignatura obligatoria de tercer curso del área de conocimiento Química Inorgánica y tiene como objetivo el proporcionar un conocimiento amplio de la Química de Coordinación y de los Compuestos Organometálicos de los metales de transición. [...]

2021-22
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
4.
7 p, 113.0 KB Química de Coordinació i Organometàl·lica [102506] / Yáñez López, Ramón ; Pons Picart, Josefina ; García-Antón, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Química de Coordinació i Organometàl·lica és l'assignatura obligatòria de tercer curs de l'Àrea de coneixement Química Inorgànica i té com a objectiu el proporcionar un coneixement ampli de la Química de Coordinació i dels Compostos Organometàl·lics dels metalls de transició. [...]
La Química de Coordinación y Organometálica es la asignatura obligatoria de tercer curso del área de conocimiento Química Inorgánica y tiene como objetivo el proporcionar un conocimiento amplio de la Química de Coordinación y de los Compuestos Organometálicos de los metales de transición. [...]

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1104]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
5.
8 p, 117.1 KB Química dels Elements [102505] / Bayón Rueda, Joan Carles ; Pons Picart, Josefina ; Novio Vázquez, Fernando ; Herrera Miranda, Daniel ; Sala Roman, Xavier ; Bofill Arasa, Roger ; García-Antón, Jordi ; Guerrero Hernandez, Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
"Química dels Elements" és una assignatura de segon curs en la que l'alumne ha d'adquirir un primer conjunt de continguts fonamentals de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica. L'objectiu essencial és que, a partir dels coneixements generals de química adquirits en l'assignatura "Fonaments de Química", l'alumne assoleixi un coneixement bàsic de com és la química dels diferents elements de la taula periòdica, fent èmfasi especialment en els elements dels grups principals. [...]
"Química de los Elementos" es una asignatura de segundo curso en la que el alumno debe adquirir un primer conjunto de contenidos fundamentales del área de conocimiento de Química Inorgánica. El objetivo esencial es que, a partir de los conocimientos generales de química adquiridos en la asignatura "Fundamentos de Química", el alumno alcance un conocimiento básico de cómo es la química de los diferentes elementos de la tabla periódica, haciendo énfasis especialmente en los elementos de los grupos principales. [...]

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1104]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
6.
7 p, 112.6 KB Química dels Elements [103281] / Pons Picart, Josefina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura Química dels elements s'imparteix en el 2n semestre del 2n curs del Grau de Nanociència i Nanotecnologia i és una assignatura de caràcter obligatori. Els objectius formatius s'engloben en els següents apartats: a) Predir les propietats dels elements i els seus compostos aplicant les diferents teories d'enllaç i models de la Química Inorgànica. [...]
La asignatura Química de los elementos se imparte en el segundo semestre del 2º curso del Grado de Nanociencia y Nanotecnología y es una asignatura de carácter obligatorio. Los objetivos formativos se engloban en los siguientes apartados: a) Predecir las propiedades de los elementos y sus compuestos aplicando las diferentes teorías de enlace y modelos de la Química Inorgánica. [...]

2020-21
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
7.
7 p, 113.0 KB Química de Coordinació i Organometàl·lica [102506] / Yáñez López, Ramón ; Pons Picart, Josefina ; Real Obradors, Juli ; García-Antón, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Química de Coordinació i Organometàl·lica és l'assignatura obligatòria de tercer curs de l'Àrea de coneixement Química Inorgànica i té com a objectiu el proporcionar un coneixement ampli de la Química de Coordinació i dels Compostos Organometàl·lics dels metalls de transició. [...]
La Química de Coordinación y Organometálica es la asignatura obligatoria de tercer curso del área de conocimiento Química Inorgánica y tiene como objetivo el proporcionar un conocimiento amplio de la Química de Coordinación y de los Compuestos Organometálicos de los metales de transición. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documents
8.
8 p, 117.2 KB Química dels Elements [102505] / Bayón Rueda, Joan Carles ; Pons Picart, Josefina ; Real Obradors, Juli ; Yáñez López, Ramón ; Novio Vázquez, Fernando ; Romero Fernández, Nuria ; Sala Roman, Xavier ; García-Risco, Mario ; Palacios Bonilla, Oscar ; García-Antón, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
"Química dels Elements" és una assignatura de segon curs en la que l'alumne ha d'adquirir un primer conjunt de continguts fonamentals de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica. L'objectiu essencial és que, a partir dels coneixements generals de química adquirits en l'assignatura "Fonaments de Química", l'alumne assoleixi un coneixement bàsic de com és la química dels diferents elements de la taula periòdica, fent èmfasi especialment en els elements dels grups principals. [...]
"Química de los Elementos" es una asignatura de segundo curso en la que el alumno debe adquirir un primer conjunto de contenidos fundamentales del área de conocimiento de Química Inorgánica. El objetivo esencial es que, a partir de los conocimientos generales de química adquiridos en la asignatura "Fundamentos de Química", el alumno alcance un conocimiento básico de cómo es la química de los diferentes elementos de la tabla periódica, haciendo énfasis especialmente en los elementos de los grupos principales. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documents
9.
7 p, 112.5 KB Química dels Elements [103281] / Pons Picart, Josefina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura Química dels elements s'imparteix en el 2n semestre del 2n curs del Grau de Nanociència i Nanotecnologia i és una assignatura de caràcter obligatori. Els objectius formatius s'engloben en els següents apartats: a) Predir les propietats dels elements i els seus compostos aplicant les diferents teories d'enllaç i models de la Química Inorgànica. [...]
La asignatura Química de los elementos se imparte en el segundo semestre del 2º curso del Grado de Nanociencia y Nanotecnología y es una asignatura de carácter obligatorio. Los objetivos formativos se engloban en los siguientes apartados: a) Predecir las propiedades de los elementos y sus compuestos aplicando las diferentes teorías de enlace y modelos de la Química Inorgánica. [...]

2019-20
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
10.
7 p, 88.7 KB Química de Coordinació i Organometàl·lica [102506] / Yáñez López, Ramón ; Pons Picart, Josefina ; Real Obradors, Juli ; García-Antón, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Química de Coordinació i Organometàl·lica és l'assignatura obligatòria de tercer curs de l'Àrea de coneixement Química Inorgànica i té com a objectiu el proporcionar un coneixement ampli de la Química de Coordinació i dels Compostos Organometàl·lics dels metalls de transició. [...]
2018-19
Grau en Química [953]  

Materials acadèmics : 37 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.