Results overview: Found 84 records in 0.01 seconds.
Articles, 39 records found
Research literature, 11 records found
Course materials, 34 records found
Articles 39 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 1.1 MB Els efectes de la sílice cristal·lina en la salut / Cáceres García, Àlex ; Fuentes i Pujol, Ma. Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La silicosi és una malaltia irreversible que afecta el teixit pulmonar. Produïda per la presència de sílice cristal·lina (SiO2) en l'atmosfera, té el seu origen principalment en activitats antropogèniques i des del 1930, a Espanya, es considera com a una malaltia laboral incapacitant. [...]
La silicosis es una enfermedad irreversible que afecta al tejido pulmonar. Producida por la presencia de sílice cristalina (SiO2) en la atmósfera, tiene su origen principalmente en actividades antropogénicas y desde 1930, en España, se considera como una enfermedad laboral incapacitante. [...]

2021
UAB divulga, Març 2021
2 documents
2.
2 p, 188.7 KB Síntesi de polímers de coordinació i compostos de zinc / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La 4,4'-bpy és un dels lligands que, juntament amb els de tipus carboxilat, permet obtenir polímers de coordinació. El treball present es focalitza en la influència d'aquests dos lligands per tal de determinar l'estructura de compostos de zinc i dels polímers dissenyats. [...]
La 4,4'-bpy es uno de los ligandos que, junto con los de tipo carboxilato, permite obtener polímeros de coordinación. El trabajo presente se focaliza en la influencia de estos dos ligandos para determinar la estructura de compuestos de zinc y los polímeros diseñados. [...]
4,4'-bpy is one of the ligands that, together with the carboxylate type, allows to obtain coordination polymers. The present work focuses on the influence of these two ligands to determine the structure of zinc compounds and designed polymers. [...]

2021
UAB divulga, Gener 2021
3 documents
3.
2 p, 503.7 KB Obtenció de quatre compostos de zinc(II) i de cadmi(II) obtinguts utilitzant l'àcid benzoic com a lligand / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
El treball present, emmarcat en la química de coordinació, exposa l'obtenció de 4 compostos de zinc (II) i de cadmi (II) obtinguts a partir de dues reaccions utilitzant l'àcid benzoic. Aquest coordina al metall pel grup carboxilat, i aquests grups presenta diferents modes de coordinació. [...]
El trabajo presente, enmarcado en la química de coordinación, expone la obtención de 4 compuestos de zinc (II) y de cadmio (II), obtenidos a partir de dos reacciones utilizando el ácido benzoico. [...]
The present work, framed in the coordination chemistry, exposes the obtaining of 4 compounds of zinc (II) and cadmium (II). They have been extracted from two reactions and thanks to the benzoic acid that coordinates each acting like carboxylated ligand. [...]

2021
UAB divulga, Gener 2021
3 documents
4.
4 p, 730.8 KB Quatre compostos de coordinació fruit d'una reacció entre un lligand i tres metalls del grup 12 / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
L'article següent presenta quatre compostos de coordinació -un monòmer i tres polímers (CPs)- amb diferents estructures, nombres de coordinació i dimensions. S'han obtingut a partir de la reacció entre el lligand HPip amb M, és a dir, els ions metàl·lics Zn(II), Cd(II) i Hg(II), cadascun amb les seves propietats i habilitats. [...]
El artículo siguiente presenta cuatro compuestos de coordinación -un monómero y tres polímeros (CPs)- con diferentes estructuras, números de coordinación y dimensiones. Se han obtenido a partir de la reacción entre el ligando HPip con M, es decir, los iones metálicos Zn (II), Cd (II), y Hg (II), cada uno con sus propiedades y habilidades. [...]
Four coordination compounds -one monomer and three polymers (CPs)- with different structures, numbers of coordination and dimensionalities are obtained in the following article. They are the result of the reaction between the ligand HPip with M, the Zn(II), Cd(II) and Hg(II) metal ions, each with their properties and abilities. [...]

2020
UAB divulga, Novembre 2020
3 documents
5.
23 p, 5.6 MB Construction of Zn(II) Linear Trinuclear Secondary Building Units from A Coordination Polymer Based on α-Acetamidocinnamic Acid and 4-Phenylpyridine / Ejarque, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Calvet, Teresa (Universitat de Barcelona. Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada) ; Font-Bardia, Mercè (Universitat de Barcelona. Centres Científics i Tecnològics) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
The synthesis and characterization of one coordination polymer and two trinuclear complexes are presented. The coordination polymer [Zn2(µ-O,O'-ACA)2(ACA)2(4-Phpy)2]n (1) has been obtained by the reaction between Zn(OAc)2·2H2O, α-acetamidocinnamic acid (HACA), and 4-phenylpyridine (4-Phpy) using EtOH as solvent. [...]
2020 - 10.3390/molecules25163615
Molecules, Vol. 25, Núm. 16 (August 2020) , art. 3615  
6.
3 p, 665.7 KB Dímers i cadenes polimèriques : efectes de la posició dels grups funcionals en un lligand heterocíclic / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Sintetitzar materials més eficients i amb propietats diverses és una realitat gràcies a la possibilitat de manipular la geometria i estructura molecular dels compostos. En aquest article, el grup Design of metalorganic materials de la UAB presenta 6 compostos a partir dels cations metàl·lics Zn(II), el Cd(II) i el Hg(II) i de dos lligands flexibles. [...]
Sintetizar materiales más eficientes y con propiedades diversas es una realidad gracias a la posibilidad de manipular la geometría y estructura molecular de los compuestos. En este artículo, el grupo Design of metalorganic materials de la UAB presenta 6 compuestos a partir de los cationes metálicos Zn (II), el Cd (II) y el Hg (II) y de dos ligandos flexibles. [...]
Synthesizing more efficient materials with a diversity of properties is a reality thanks to the possibility of manipulating the molecular geometry and structure of compounds. In this article, the Design of Metal Organic Materials group at the UAB presents six compounds using metallic cations Zn(II), Cd(II) and Hg(II), and two flexible ligands. [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
3 documents
7.
7 p, 817.2 KB Extremely fast and high Pb²⁺ removal capacity using a nanostructured hybrid material / López Marzo, Adaris María (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Merkoçi, Arben (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Ultra-fast toxic metal removal using a hybrid and nanostructured vaterite-poly(ethyleneimine) (NV-PEI) is reported. Especially for Pb²⁺ , an extremely high and fast adsorption capacity without precedents is observed. [...]
2014 - 10.1039/c4ta00985a
Journal of materials chemistry, Vol. 2, issue 23 (June 2014) , p. 8766-8772  
8.
17 p, 898.2 KB Magnetic nanoparticle-molecular imprinted polymer : a new impedimetric sensor for tributyltin detection / Zamora Gálvez, Alejandro (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Mayorga Martínez, Carmen (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Parolo, Claudio (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Merkoçi, Arben (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Recently, molecular imprinted polymers (MIPs) were extensively used for separation and identification of specific molecules, replacing expensive and unstable biological receptors. Nonetheless, their application in electrochemical sensors has not been sufficiently explored. [...]
2017 - 10.1016/j.elecom.2017.07.007
Electrochemistry communications, Vol. 82 (September 2017) , p. 6-11  
9.
3 p, 438.7 KB Síntesi i caracterització de co-cristall, monòmer de Cu(II) i polímer de Cu(II) / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En la ciència de materials són rellevants els enllaços d'hidrogens, atesa la seva força intermolecular, i les estructures de co-cristalls, arran de la seva versatilitat i poder de transformació física. [...]
En la ciencia de materiales son relevantes los enlaces de hidrógenos, dada su fuerza intermolecular, y las estructuras de co-cristales, a raíz de su versatilidad y poder de transformación física. [...]
Hydrogen bonds, due to their intermolecular strength, and co-crystalline structures, due to their versatility and power of physical transformation, are relevant in materials science. The latter are formed with the former through compounds such as amine, but during the formation process the presence of metals such as Cu(II) metal ions sets off the fight to obtain co-crystals, or compounds such as monomers and polymers, or both.

2020
UAB divulga, Març 2020
3 documents
10.
3 p, 489.1 KB Caracteritzats tres compostos amb lligands carboxilats de Cu(II) / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En el camp de la química supramolecular, la versatilitat dels lligands carboxilats d'alguns compostos de Cu (II) i Zn (II) és una propietat que els permet coordinar i estructurar a si mateixos de maneres distintes, formant xarxes 1D i 2D, i aplicar en diferents àmbits científics. [...]
In the field of supramolecular chemistry, the versatility of the carboxylate ligands of some compounds of Cu (II) and Zn (II) is a property that allows them to coordinate and structure themselves in different ways, forming 1D and 2D networks, and that can be applied in different scientific fields. [...]
En el campo de la química supramolecular, la versatilidad de los ligandos carboxilatos de algunos compuestos de Cu (II) y Zn (II) es una propiedad que les permite coordinar y estructurar a sí mismos de distintas maneras, formando redes 1D y 2D, y aplicar en diferentes ámbitos científicos. [...]

2020
UAB divulga, Gener 2020, p. 1-3
3 documents

Articles : 39 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Research literature 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
201 p, 11.9 MB Aplicaciones de los metalacarboranos en el campo de la biomedicina y de la energía / Fuentes Sempere, Isabel ; Teixidor Bombardó, Francesc, dir. ; Pons Picart, Josefina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
El trabajo presentado en esta tesis se basa principalmente en utilizar distintos metalacarboranos para su uso en aplicaciones en el campo de la biomedicina y de la energía. Esta tesis está dividida en 5 capítulos. [...]
The work presented in this thesis has been focused mainly on the use of metallacarboranes in different applications in the field of biomedicine and energy. The thesis has been divided in 5 chapters. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
22 p, 6.3 MB On the verge of bioorganic and inorganic chemistry : : metallacarboranes in nanomedicine / Alina Zaulet, Adnana ; Viñas Teixidor, Clara, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Pons Picart, Josefina, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La investigación presentada en esta tesis describe la síntesis y caracterización de derivados aniónicos de metalacarboranos y las aplicaciones posteriores. La primera sección de la tesis se centra en la síntesis y caracterización de derivados metilados del cobaltacarboranos. [...]
The research presented in this thesis describes the synthesis and characterization of anionic metallabis(dicarbollide) derivatives and the posterior applications. The first section of the thesis is focused on the synthesis and characterization of methylated cobaltabis(dicarbollide) derivatives. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
4 documents
3.
217 p, 3.7 MB Electrochemical and optical nanoparticlebased biosensors for point-of-care applications / Rivas Torcates, Lourdes ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; De La Escosura-Muñiz, Alfredo, dir. (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Merkoçi, Arben, dir. (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
4.
359 p, 6.6 MB Nanostructured micromaterials and devices for sensing and removing of chemical contaminants / López Marzo, Adaris María ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Merkoçi, Arben, dir. (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
This PhD thesis is related to the study and development of innovative nanostructured materials and devices join to strategies with interest for pollutants detection and removal being in line with the nowadays challenges of environmental technologies. [...]
Esta tesis de doctorado aborda el estudio de novedosos materiales y dispositivos nanoestructurados unido a estrategias para la detección y remoción de contaminantes químicos, estando al nivel de los retos actuales en el tema del medo ambiente. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
5.
398 p, 6.5 MB Síntesis y caracterización de compuestos de coordinación con ligandos híbridos N,O-pirazol : : aplicaciones en catálisis y síntesis de nanopartículas / Guerrero Hernández, Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ros i Badosa, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
A parte de los artículos, esta memoria consta de cinco partes más: una introducción bibliográfica, unos objetivos, un capítulo de resultados y discusión, unas conclusiones y, por último, un compendio de todas las referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de este trabajo. [...]
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
6.
63 p, 2.0 MB Estudio de hemilabilidad de ligandos pirazol-tioéter y pirazol-tiol frente Pd(II), Pt(II) y Rh(I) : : Tesis doctoral / García-Antón Aviñó, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ros i Badosa, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La química de ligandos hemilábiles ha sido ampliamente estudiada en los últimos años. El término "ligando hemilábil" se refiere a quelatos polidentados que contienen como mínimo dos tipos de grupos dadores con propiedades diferentes en reacciones de substitución frente a un centro metálico en concreto (uno lábil y otro inerte). [...]
The chemistry of hemilabile ligands has been widely studied in recent years. The term "hemilabile ligand" refers to polydentate chelates containing at least two types of bonding groups displaying different properties in substitution reactions (one labile and one inert). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
4 documents
7.
120 p, 1001.8 KB Estudio de la reactividad de ligandos pirazólicos 1,3,5- sustituidos con Pd(II) y Pt(II) / Pérez Martínez, José Antonio ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ros i Badosa, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En esta tesis se han sintetizado pirazoles 1,3,5-sustituidos con grupos fenilo, piridilo y metilo en las posiciones 3,5 y grupos alquilalcohol y alquilpoliéter en la posición N1 (CH2CH2OH, (CH2CH2O)nCH3; n=3,4). [...]
In this thesis, several ligands have been synthesized, including pyrazole derived ligands with phenyl, pyridyl, and methyl moieties in 3 and 5 positions of the pyrazole ring and alkyl-alcohol and alkyl-polyether moieties in position N1 (CH2CH2OH, (CH2CH2O)nCH3; n = 3, 4). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005  
8.
68 p, 3.8 MB Síntesi, caracterització i reactivitat de complexos de Pd II, Pt II i Rh I amb lligands pirazòlics N1-substituïts amb grups alcohol, èter i polièter / Boixassa Mallarach, Anna ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ros i Badosa, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Vegeu abmresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
4 documents
9.
41 p, 1.1 MB Síntesi i caracterització de complexos de Rh(I) i Ru(II) amb lligands amino- i fosfinoalquilpirazole / Esquius i Calvés, Glòria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Yáñez López, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Els nous lligands 3,5-dimetil-4-(etilamino)metilpirazole (HL1) i 3,5-dimetil-4-(isopropilamino)metilpirazole (HL2), són capaços de coordinar a Rh(I) de forma exodidentada, i formar espècies «zwitterióniques» pirazolat-amoni. [...]
The new ligands 3,5-dimethyl-4-(ethylamino)methylpyrazole (HL1) and 3,5-dimetil-4-(isopropylamino)methylpyrazole (HL2), are able to coordinate to Rh(I) in a exodidentate mode, and to form «zwitterionic» species pyrazolate-ammonium. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
2 documents
10.
264 p, 7.8 MB Síntesis regioselectiva de ligandos N-alquil-3,5-pirazol y estudio de sus reactividad con Pd(II) y Pt(II) : : complejos de Pd(II) como nuevos catalizadores para la reacción de Heck / Montoya García, Vanessa ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ros i Badosa, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En este trabajo se han sintetizado nuevos ligandos N-alquil-3,5-pirazol a partir del ligando 3,5-pirazólico y del haloalcano apropiado en tolueno o THF usando como base NaOEt o NaH. Cuando el ligando precursor contiene un sustituyente piridilo, la reacción de alquilación presenta una gran regioselectividad. [...]
In this Thesis new N-alkyl-3,5-pyrazole and N-hidroxialkyl-3,5-pyrazole derived ligands have been synthesized. These ligands have been obtained by reaction between 3,5-pyrazole derived ligands and the appropriate haloalkane in toluene or THF using NaOEt or NaH as base. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  

Research literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 34 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
7 p, 113.0 KB Química de Coordinació i Organometàl·lica [102506] / Yáñez López, Ramón ; Pons Picart, Josefina ; García-Antón Aviñó, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Química de Coordinació i Organometàl·lica és l'assignatura obligatòria de tercer curs de l'Àrea de coneixement Química Inorgànica i té com a objectiu el proporcionar un coneixement ampli de la Química de Coordinació i dels Compostos Organometàl·lics dels metalls de transició. [...]
La Química de Coordinación y Organometálica es la asignatura obligatoria de tercer curso del área de conocimiento Química Inorgánica y tiene como objetivo el proporcionar un conocimiento amplio de la Química de Coordinación y de los Compuestos Organometálicos de los metales de transición. [...]

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1104]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
2.
8 p, 117.1 KB Química dels Elements [102505] / Bayón Rueda, Joan Carles ; Pons Picart, Josefina ; Novio Vázquez, Fernando ; Herrera Miranda, Daniel ; Sala Roman, Xavier ; Bofill Arasa, Roger ; García-Antón Aviñó, Jordi ; Guerrero Hernandez, Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
"Química dels Elements" és una assignatura de segon curs en la que l'alumne ha d'adquirir un primer conjunt de continguts fonamentals de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica. L'objectiu essencial és que, a partir dels coneixements generals de química adquirits en l'assignatura "Fonaments de Química", l'alumne assoleixi un coneixement bàsic de com és la química dels diferents elements de la taula periòdica, fent èmfasi especialment en els elements dels grups principals. [...]
"Química de los Elementos" es una asignatura de segundo curso en la que el alumno debe adquirir un primer conjunto de contenidos fundamentales del área de conocimiento de Química Inorgánica. El objetivo esencial es que, a partir de los conocimientos generales de química adquiridos en la asignatura "Fundamentos de Química", el alumno alcance un conocimiento básico de cómo es la química de los diferentes elementos de la tabla periódica, haciendo énfasis especialmente en los elementos de los grupos principales. [...]

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1104]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
3.
7 p, 112.6 KB Química dels Elements [103281] / Pons Picart, Josefina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura Química dels elements s'imparteix en el 2n semestre del 2n curs del Grau de Nanociència i Nanotecnologia i és una assignatura de caràcter obligatori. Els objectius formatius s'engloben en els següents apartats: a) Predir les propietats dels elements i els seus compostos aplicant les diferents teories d'enllaç i models de la Química Inorgànica. [...]
La asignatura Química de los elementos se imparte en el segundo semestre del 2º curso del Grado de Nanociencia y Nanotecnología y es una asignatura de carácter obligatorio. Los objetivos formativos se engloban en los siguientes apartados: a) Predecir las propiedades de los elementos y sus compuestos aplicando las diferentes teorías de enlace y modelos de la Química Inorgánica. [...]

2020-21
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
4.
7 p, 113.0 KB Química de Coordinació i Organometàl·lica [102506] / Yáñez López, Ramón ; Pons Picart, Josefina ; Real Obradors, Juli ; García-Antón Aviñó, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Química de Coordinació i Organometàl·lica és l'assignatura obligatòria de tercer curs de l'Àrea de coneixement Química Inorgànica i té com a objectiu el proporcionar un coneixement ampli de la Química de Coordinació i dels Compostos Organometàl·lics dels metalls de transició. [...]
La Química de Coordinación y Organometálica es la asignatura obligatoria de tercer curso del área de conocimiento Química Inorgánica y tiene como objetivo el proporcionar un conocimiento amplio de la Química de Coordinación y de los Compuestos Organometálicos de los metales de transición. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documents
5.
8 p, 117.2 KB Química dels Elements [102505] / Bayón Rueda, Joan Carles ; Pons Picart, Josefina ; Real Obradors, Juli ; Yáñez López, Ramón ; Novio Vázquez, Fernando ; Romero Fernández, Nuria ; Sala Roman, Xavier ; García-Risco Aguado, Mario ; Palacios Bonilla, Oscar ; García-Antón Aviñó, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
"Química dels Elements" és una assignatura de segon curs en la que l'alumne ha d'adquirir un primer conjunt de continguts fonamentals de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica. L'objectiu essencial és que, a partir dels coneixements generals de química adquirits en l'assignatura "Fonaments de Química", l'alumne assoleixi un coneixement bàsic de com és la química dels diferents elements de la taula periòdica, fent èmfasi especialment en els elements dels grups principals. [...]
"Química de los Elementos" es una asignatura de segundo curso en la que el alumno debe adquirir un primer conjunto de contenidos fundamentales del área de conocimiento de Química Inorgánica. El objetivo esencial es que, a partir de los conocimientos generales de química adquiridos en la asignatura "Fundamentos de Química", el alumno alcance un conocimiento básico de cómo es la química de los diferentes elementos de la tabla periódica, haciendo énfasis especialmente en los elementos de los grupos principales. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documents
6.
7 p, 112.5 KB Química dels Elements [103281] / Pons Picart, Josefina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura Química dels elements s'imparteix en el 2n semestre del 2n curs del Grau de Nanociència i Nanotecnologia i és una assignatura de caràcter obligatori. Els objectius formatius s'engloben en els següents apartats: a) Predir les propietats dels elements i els seus compostos aplicant les diferents teories d'enllaç i models de la Química Inorgànica. [...]
La asignatura Química de los elementos se imparte en el segundo semestre del 2º curso del Grado de Nanociencia y Nanotecnología y es una asignatura de carácter obligatorio. Los objetivos formativos se engloban en los siguientes apartados: a) Predecir las propiedades de los elementos y sus compuestos aplicando las diferentes teorías de enlace y modelos de la Química Inorgánica. [...]

2019-20
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
7.
7 p, 88.7 KB Química de Coordinació i Organometàl·lica [102506] / Yáñez López, Ramón ; Pons Picart, Josefina ; Real Obradors, Juli ; García-Antón Aviñó, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Química de Coordinació i Organometàl·lica és l'assignatura obligatòria de tercer curs de l'Àrea de coneixement Química Inorgànica i té com a objectiu el proporcionar un coneixement ampli de la Química de Coordinació i dels Compostos Organometàl·lics dels metalls de transició. [...]
2018-19
Grau en Química [953]  
8.
7 p, 87.9 KB Química dels Elements [103281] / Pons Picart, Josefina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura Química dels elements s'imparteix en el 1er semestre del 2n curs del Grau de Nanociència i Nanotecnologia i és una assignatura de caràcter obligatori. Els objectius formatius s'engloben en els següents apartats: a) Predir les propietats dels elements i els seus compostos aplicant les diferents teories d'enllaç i models de la Química Inorgànica. [...]
2018-19
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]  
9.
7 p, 88.2 KB Química de Coordinació i Organometàl·lica [102506] / Yáñez López, Ramón ; Pons Picart, Josefina ; Real Obradors, Juli ; García-Antón Aviñó, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Química de Coordinació i Organometàl·lica és l'assignatura obligatòria de tercer curs de l'Àrea de coneixement Química Inorgànica i té com a objectiu el proporcionar un coneixement ampli de la Química de Coordinació i dels Compostos Organometàl·lics dels metalls de transició. [...]
2017-18
Grau en Química [953]  
10.
8 p, 96.1 KB Química dels Elements [102505] / Sala Roman, Xavier ; Bayón Rueda, Joan Carles ; Pons Picart, Josefina ; Real Obradors, Juli ; Yáñez López, Ramón ; Novio Vázquez, Fernando ; Palacios Bonilla, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
"Química dels Elements" és una assignatura de segon curs en la que l'alumne ha d'adquirir un primer conjunt de continguts fonamentals de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica. L'objectiu essencial és que, a partir dels coneixements generals de química adquirits en l'assignatura "Fonaments de Química", l'alumne assoleixi un coneixement bàsic de com és la química dels diferents elements de la taula periòdica, fent èmfasi especialment en els elements dels grups principals. [...]
2017-18
Grau en Química [953]  

Course materials : 34 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.