Resultats globals: 64 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 1 registres trobats
Documents de recerca, 28 registres trobats
Materials acadèmics, 35 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
2 p, 137.0 KB Seguiment visual de contorns computeritzat / Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
El contorn d'un objecte és, en molts casos pràctics, un element molt informatiu de la configuració que aquest presenta o de l'activitat que realitza. Això motiva que, en camps tan diferents com la videovigilància, la monitorització del trànsit o la diagnosi mèdica, hi hagi sistemes que utilitzen el seguiment de contorns com a base. [...]
El contorno de un objeto es, en muchos casos prácticos, un elemento muy informativo de la configuración que éste presenta o de la actividad que realiza. Ello motiva que, en campos tan diferentes com la videovigilancia, la monitoritzación del transito o el diagnóstico médico, haya sistemas que utilizan el seguimiento de contornos como base. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents

Documents de recerca 28 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
13 p, 1.2 MB Herramienta web de análisis de progreso de Moodle / Carrasco Sojo, Jordi ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Moodle es una de las herramientas de gestión de aprendizaje más utilizada en la actualidad. Esta ha visto aumentado su uso durante la pandemia provocada por el COVID-19, que ha obligado al profesorado a adaptar los modelos de enseñanza y evaluación universitarios. [...]
Moodle is one of the most widely used learning management tools today. This has seen its use increase during the pandemic caused by COVID-19, which has forced teachers to adapt university teaching and assessment models. [...]
Moodle és una de les eines de gestió d'aprenentatge més utilitzada actualment. Aquesta ha vist augmentat el seu ús durant la pandèmia provocada per la COVID-19, que ha obligat el professorat a adaptar els models d'ensenyament i avaluació universitaris. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
14 p, 2.3 MB Wildlife Censuses Using Deep Learning in Aerial-Thermal Images / Martínez Sánchez, Guillem ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The creation of wildlife censuses is essential for fauna and ecosystem conservation. To produce them agily, we need to use aerial-thermal images. In this TFG, a revision on computer vision methods, models and object detection datasets for wildlife censuses creation is performed. [...]
La creació de cens d'animals salvatges ́es essencial per la conservació de la fauna i ecosistemes. Per realitzar-ho àgilment, la tasca es realitza a partir d'imatges aèries i tèrmiques. En aquest TFG, es fa una revisió dels mètodes de visió per computador, models i datasets de detecció d'objectes utilitzats per la creació de censos de fauna. [...]
La creación de censos de animales salvajes es esencial para la conservación de la fauna y ecosistemas. Para realizarlo ágilmente, la labor se realiza a partir de imágenes aéreas y térmicas. En este TFG, se hace una revisión de los métodos de visión por computador, modelos y datasets de detección de objetos utilizados por la creación de censos de fauna. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
11 p, 1.8 MB Semantic segmentation of ancient ceramics based on hyperspectral data / Graugés Bellver, Gerard ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Ceramics have played a key role in the development of archaeology. They are the most common artefact found on archaeological sites because their composition makes them very durable. Being able to date and classify them is an essential job for archaeologists. [...]
Les ceràmiques han jugat un paper clau en el desenvolupament de l'arqueologia. Són els artefactes més habituals que es troben als jaciments arqueològics a causa de la seva composició que els fa molt duradors. [...]
Las cerámicas han jugado un papel clave en el desarrollo de la arqueología. Son los artefactos más habituales que se encuentran en los yacimientos arqueológicos debido a su composición que los hace muy duraderos. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
13 p, 1.0 MB Sistema de micro-aprenentatge: activitats auto-avaluables / Romero Cabezas, Alberto ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball de final de grau proposa la implementació d'un sistema de "micro-learning" basat en un bot de Telegram. Aquesta eina dona accés a l'alumnat a una varietat d'activitats interactives, gràfiques i auto-avaluables de diferents assignatures. [...]
This final degree project proposes the implementation of a "micro-learning" system based on a Telegram bot. This tool gives students access to a variety of interactive, graphic and self-assessable activities in different subjects. [...]
Este trabajo de fin de grado propone la implementación de un sistema de "micro-learning" basado en un bot de Telegram. Esta herramienta da acceso al alumnado a una variedad de actividades interactivas, gráficas y auto-evaluables de diferentes asignaturas. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
13 p, 867.8 KB Informe Final : Bot de Telegram aplicado al Microlearning / Moreno Gimeno, Adrian ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La necesidad de recibir conocimiento específico sobre un tema de forma útil y rápida, ha hecho que modalidades como el Microlearning ganen gran popularidad. El microlearning se adapta bien al repaso de contenidos fuera de las aulas, en momentos libres del dia a día. [...]
The need to receive specific knowledge about a subject in a useful and fast way, has made modalities such as Microlearning gain great popularity. Microlearning is well suited to the review of content outside the classroom, in free moments of the day to day. [...]
La necessitat de rebre coneixement específic sobre un tema de forma útil i ràpida ha fet que modalitats com el Microlearning guanyin gran popularitat. El microlearning s'adapta bé al repàs de continguts fora de les aules, en moments lliures del dia a dia. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
13 p, 1.4 MB Sistema de micro aprendizaje basado en Telegram : Sistema de Flashcards / Colombo Vega, Angel ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El microlearnig es un método de aprendizaje cada día más popular gracias a su facilidad para mantener la atención y el interés del estudiante. Además, permite aprovechar pequeños ratos de estudio de forma eficiente. [...]
Microlearning is an increasingly popular learning method thanks to its ability to maintain student attention and interest. In addition, it allows you to take advantage of small study times efficiently. [...]
El microlearnig és un mètode d'aprenentatge cada dia més popular gràcies a la facilitat per mantenir l'atenció i l'interès de l'estudiant. A més, permet aprofitar petites estones d'estudi de forma eficient. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
14 p, 2.4 MB Plataforma interactiva pel seguiment de l'aprenentatge via Telegram / Boladeras Guillaumes, Judit ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un sistema que permeti millorar la interacció entre el professorat i l'alumnat a les classes virtuals, i poder donar un major feedback de les activitats dutes a terme. [...]
This project aims to develop a system that allows to improve the interaction between teachers and students in virtual classes, and the feedback of the activities done as well. This system allows to verify the comprehension of the concepts explained in class through a Telegram bot: the teacher will be able to choose, from the existing ones in the database, a questionnaire with test questions, to which the students will have access, so that they can check the obtained scores. [...]
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema que permita mejorar la interacción entre profesorado y alumnado en las clases virtuales, y así, poder dar un mayor feedback de las actividades llevadas a cabo. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
133 p, 8.3 MB Geometric Computer Vision Techniques for Scene Reconstruction / Riba Pi, Edgar ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir.
Des dels inicis de la Visió per Computador, la reconstrucció d'escenes ha estat un dels temes més estudiats que ha portat a una àmplia varietat de nous descobriments i aplicacions. La manipulació d'objectes, la localització i mapeig, o fins i tot la generació d'efectes visuals són diferents exemples d'aplicacions en les que la reconstrucció d'escenes ha pres un paper important per a indústries com la robòtica, l'automatització de fàbriques o la producció audiovisual. [...]
Desde los inicios de la Visión por Computador, la reconstrucción de escenas ha sido uno de los temas más estudiados que ha llevado a una amplia variedad de nuevos descubrimientos y aplicaciones. La manipulación de objetos, la localización y mapeo, o incluso la generación de efectos visuales son diferentes ejemplos de aplicaciones en las que la reconstrucción de escenas ha tomado un papel importante para industrias como la robótica, la automatización de fábricas o la producción audiovisual. [...]
From the early stages of Computer Vision, scene reconstruction has been one of the most studied topics leading to a wide variety of new discoveries and applications. Object grasping and manipulation, localization and mapping, or even visual effect generation are different examples of applications in which scene reconstruction has taken an important role for industries such as robotics, factory automation, or audio visual production. [...]

2021  
9.
11 p, 1015.5 KB QGIS plugin para procesar datos geoespaciales en la nube / Estrada Herrerias, Raúl ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Un grup d'investigadors ha desenvolupat algorismes de Machine Learning que processen imatges geoespacials, aquests processos tenen costos computacionals considerables per a executar-se en local. Per a executar aquestes dades existeixen algunes tècniques per a processar-los en màquines externes. [...]
Un grupo de investigadores ha desarrollado algoritmos de Machine Learning que procesan imágenes geoespaciales, estos procesos tienen costes computacionales considerables para ejecutarse en local. Para ejecutar estos datos existen algunas técnicas para procesarlos en máquinas externas. [...]
A group of researchers has developed Machine Learning algorithms that process geospatial images, these processes have considerable computational costs for running locally. To execute this data there are some techniques for processing it on external machines. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
12 p, 14.5 MB QGIS plugin for geospatial data processing in the cloud / Casas Carrasquer, Oriol ; Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
QGIS is a GIS open source software tool which with the help of a plugin can communicate with a web service, both of them have been developed in this project. A group of researchers has developed Machine Learning algorithms that process geospatial images, these processes have considerable computational costs to run in a local machine. [...]
QGIS és una eina GIS de programari de codi obert que amb l'ajuda d'un plugin es pot comunicar amb un servei web, els quals han estat desenvolupats en aquest projecte. Un grup d'investigadors han desenvolupat algoritmes d'aprenentatge automàtic que processen imatges geospatials, aquests processos tenen uns costos computacionals considerables per executar-se en una màquina local. [...]
QGIS es una herramienta GIS de código abierto que con la ayuda de un plugin se puede comunicar con un servicio web, los cuales han sido desarrollados en este proyecto. Un grupo de investigadores han desarrollado algoritmos de aprendizaje automático que procesan imágenes geoespaciales, estos procesos tienen unos costes computacionales considerables para ejecutarse en una máquina local. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 28 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 35 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 111.7 KB Fonaments d'Enginyeria del Software [102708] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de l'enginyeria del software, a l'anàlisi i disseny orientat a objecte, i a la programació orientada a objecte. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: Introduir l'alumne en els conceptes clau de l'enginyeria del software, veient-ne les singularitats i diferències respecte l'enginyeria civil. [...]
The subject provides an introduction to the foundations of software engineering, to object-oriented analysis and design, and to object-oriented programming. The basic training objectives of the subject are: Introducind the student in the key concepts of software engineering, seeing the singularities and differences with regard to civil engineering. [...]
La asignatura corresponde a una materia básica de introducción a los fundamentos de la ingeniería del software, el análisis y diseño orientado a objeto, y la programación orientada a objeto. Los objetivos formativos básicos de la asignatura son: Introducir al alumno en los conceptos clave de la ingeniería del software, viendo las singularidades y diferencias respecto la ingeniería civil. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
2.
5 p, 109.1 KB Sistemes de Visió per Computador [104368] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de l'assignatura són: Aprofundir en el disseny de sistemes de visió per computador, donat un determinat problema a resoldre. Identificar les dades necessàries que cal capturar per desenvolupar un sistema, així com les mètriques adequades per analitzar-ne el seu rendiment. [...]
The training objectives of the subject are: Depening the design of computer vision systems, given a specific problem to be solved. Identifying the necessary data that must be captured to develop a system, as well as the appropriate metrics to analyze its performance. [...]
Los objetivos formativos de la asignatura son: Profundizar en el diseño de sistemas de visión por computador, dado un determinado problema a resolver. Identificar los datos necesarios que hay que capturar para desarrollar un sistema, así como las métricas adecuadas para analizar su rendimiento. [...]

2022-23
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
3.
7 p, 115.4 KB Requisits del Software [102763] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Jaumandreu Sellares, Oriol ; Acuña Torras, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de l'assignatura són: Estudiar les metodologies principals proposades per gestionar els requisits d'un projecte software. Comprendre la problemàtica de l'Enginyeria de Requisits, i la seva relació amb altres fases de l'Enginyeria del Software. [...]
The training objectives of the subject are: Study the main methodologies proposed to manage the requirements of a software project. Understand the problem of Requirements Engineering, and its relationship with other phases of Software Engineering. [...]
Los objetivos formativos de la asignatura son: Estudiar las metodologías principales propuestas para gestionar los requisitos de un proyecto software. Comprender la problemática de la Ingeniería de Requisitos, y su relación con otras fases de la Ingeniería del Software. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
5 p, 109.3 KB Sistemes de Visió per Computador [104368] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de l'assignatura són: Aprofundir en el disseny de sistemes de visió per computador, donat un determinat problema a resoldre. Identificar les dades necessàries que cal capturar per desenvolupar un sistema, així com les mètriques adequades per analitzar-ne el seu rendiment. [...]
The training objectives of the subject are: Depening the design of computer vision systems, given a specific problem to be solved. Identifying the necessary data that must be captured to develop a system, as well as the appropriate metrics to analyze its performance. [...]
Los objetivos formativos de la asignatura son: Profundizar en el diseño de sistemas de visión por computador, dado un determinado problema a resolver. Identificar los datos necesarios que hay que capturar para desarrollar un sistema, así como las métricas adecuadas para analizar su rendimiento. [...]

2021-22
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
5.
6 p, 112.0 KB Fonaments d'Enginyeria del Software [102708] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Rivas Contreras, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de l'enginyeria del software, a l'anàlisi i disseny orientat a objecte, i a la programació orientada a objecte. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: Introduir l'alumne en els conceptes clau de l'enginyeria del software, veient-ne les singularitats i diferències respecte l'enginyeria civil. [...]
The subject provides an introduction to the foundations of software engineering, to object-oriented analysis and design, and to object-oriented programming. The basic training objectives of the subject are: Introducind the student in the key concepts of software engineering, seeing the singularities and differences with regard to civil engineering. [...]
La asignatura corresponde a una materia básica de introducción a los fundamentos de la ingeniería del software, el análisis y diseño orientado a objeto, y la programación orientada a objeto. Los objetivos formativos básicos de la asignatura son: Introducir al alumno en los conceptos clave de la ingeniería del software, viendo las singularidades y diferencias respecto la ingeniería civil. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
6.
7 p, 115.8 KB Requisits del Software [102763] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Jaumandreu Sellares, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de l'assignatura són: Estudiar les metodologies principals proposades per gestionar els requisits d'un projecte software. Comprendre la problemàtica de l'Enginyeria de Requisits, i la seva relació amb altres fases de l'Enginyeria del Software. [...]
The training objectives of the subject are: Study the main methodologies proposed to manage the requirements of a software project. Understand the problem of Requirements Engineering, and its relationship with other phases of Software Engineering. [...]
Los objetivos formativos de la asignatura son: Estudiar las metodologías principales propuestas para gestionar los requisitos de un proyecto software. Comprender la problemática de la Ingeniería de Requisitos, y su relación con otras fases de la Ingeniería del Software. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
6 p, 110.8 KB Arquitectura i Tecnologies de Software [102790] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Bolta Torrell, Helena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura es divideix en parts independents, cadascuna de les quals tracta d'un tema específic, avançat i d'actualitat en relació a conceptes de l'enginyeria del software. L'objectiu és introduïr a l'estudiant en aquests temes durant tres o quatre setmanes, donar-li uns coneixements bàsics i les eines introductòries, per tal que després pugui aprofundir-hi per ell mateix. [...]
Esta asignatura se divide en partes independientes, cada una de las cuales trata de un tema específico, avanzado y de actualidad en relación a conceptos de la ingeniería del software. El objetivo es introducir al estudiante en estos temas durante tres o cuatro semanas, darle unos conocimientos básicos y las herramientas introductorias, para que luego pueda profundizar por sí mismo. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
8.
6 p, 111.7 KB Fonaments d'Enginyeria del Software [102708] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de l'enginyeria del software, a l'anàlisi i disseny orientat a objecte, i a la programació orientada a objecte. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: Introduir l'alumne en els conceptes clau de l'enginyeria del software, veient-ne les singularitats i diferències respecte l'enginyeria civil. [...]
La asignatura corresponde a una materia básica de introducción a los fundamentos de la ingeniería del software, el análisis y diseño orientado a objeto, y la programación orientada a objeto. Los objetivos formativos básicos de la asignatura son: Introducir al alumno en los conceptos clave de la ingeniería del software, viendo las singularidades y diferencias respecto la ingeniería civil. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
9.
7 p, 115.0 KB Requisits del Software [102763] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de l'assignatura són: Estudiar les metodologies principals proposades per gestionar els requisits d'un projecte software. Comprendre la problemàtica de l'Enginyeria de Requisits, i la seva relació amb altres fases de l'Enginyeria del Software. [...]
Los objetivos formativos de la asignatura son: Estudiar las metodologías principales propuestas para gestionar los requisitos de un proyecto software. Comprender la problemática de la Ingeniería de Requisitos, y su relación con otras fases de la Ingeniería del Software. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
10.
6 p, 111.6 KB Fonaments d'Enginyeria del Software [102708] / Ponsa Mussarra, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de l'enginyeria del software, a l'anàlisi i disseny orientat a objecte, i a la programació orientada a objecte. Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són: Introduir l'alumne en els conceptes clau de l'enginyeria del software, veient-ne les singularitats i diferències respecte l'enginyeria civil. [...]
La asignatura corresponde a una materia básica de introducción a los fundamentos de la ingeniería del software, el análisis y diseño orientado a objeto, y la programación orientada a objeto. Los objetivos formativos básicos de la asignatura son: Introducir al alumno en los conceptos clave de la ingeniería del software, viendo las singularidades y diferencias respecto la ingeniería civil. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents

Materials acadèmics : 35 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.