Results overview: Found 26 records in 0.02 seconds.
Articles, 1 records found
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Research literature, 7 records found
Course materials, 17 records found
Articles 1 records found  
1.
9 p, 338.2 KB Essential competencies in prescribing : A first european cross-sectional study among 895 final-year medical students / Brinkman, DJ (Research and Expertise Center in Pharmacotherapy Education (RECIPE)) ; Tichelaar, J (Research and Expertise Center in Pharmacotherapy Education (RECIPE)) ; Schutte, T (Research and Expertise Center in Pharmacotherapy Education (RECIPE)) ; Benemei, S (University of Florence) ; Böttiger, Y (Linköping University) ; Chamontin, B (University of Toulouse) ; Christiaens, T (Ghent University) ; Likic, R (University of Zagreb School of Medicine) ; Maˇiulaitis, R (Lithuanian University of Health Sciences) ; Marandi, T (University of Tartu) ; Monteiro, EC (NOVA Medical School) ; Papaioannidou, P (Aristotle University of Thessaloniki) ; Pers, YM (University of Montpellier) ; Pontes García, Caridad (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia) ; Raskovic, A (University of Novi Sad) ; Regenthal, R (Leipzig University) ; Sanz, EJ (University of La Laguna) ; Tamba, BI (Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy) ; Wilson, K (University of Manchester) ; de Vries, TP (Research and Expertise Center in Pharmacotherapy Education (RECIPE)) ; Richir, MC (Research and Expertise Center in Pharmacotherapy Education (RECIPE)) ; van Agtmael, MA (Research and Expertise Center in Pharmacotherapy Education (RECIPE))
European medical students should have acquired adequate prescribing competencies before graduation, but it is not known whether this is the case. In this international multicenter study, we evaluated the essential knowledge, skills, and attitudes in clinical pharmacology and therapeutics (CPT) of final-year medical students across Europe. [...]
2016 - 10.1002/cpt.521
Clinical Pharmacology and Therapeutics, Vol. 101 (november 2016) , p. 281-289  

Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
1 p, 312.4 KB Eficàcia i seguretat de l'administració d'haloperidol intranasal en pacients esquizofrènics agitats : assaig clínic controlat unicèntric, al·leatorizat de grups paral·lels / Duñó Ambròs, Rosó (Institut Universitari Parc Taulí) ; Planet, N. (Institut Universitari Parc Taulí) ; Garcia, G. (Institut Universitari Parc Taulí) ; Pontes García, Caridad (Institut Universitari Parc Taulí) ; Vives, R. (Institut Universitari Parc Taulí) ; Payés, M. (Institut Universitari Parc Taulí) ; Mariñosa, M. (Institut Universitari Parc Taulí) ; Iglesias Lepine, M. (Institut Universitari Parc Taulí) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Core Salut Mental
2014
Seminari del CORE: Vulnerabilitat, Resiliència i Biomarcadors en Psicopatologia. Barcelona, 1er : 2014
2 documents

Research literature 7 records found  
1.
229 p, 5.6 MB Comparación de dos α₂ agonistas intravenosos como adyuvantes anestésicos en cirugía endoscópica nasosinusal: ensayo clínico aleatorizado de clonidina versus dexmedetomidina. / Escamilla Carpintero, Yolanda, autor. ; Pontes García, Caridad, supervisor acadèmic. ; Bernal Sprekelsen, Manuel, supervisor acadèmic. ; Cardesín Revilla, Alda, supervisor acadèmic. ; Valle Cano, Marta, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
267 p, 25.0 MB New clinical trial designs applied to the study of orphan and rare diseases: feasibility of methodological guidance to clinical development of new treatments from a regulatory perspective / Sancho López, Aranzazu, autor. ; Pontes García, Caridad, supervisor acadèmic. ; Torres Benítez, Ferran, supervisor acadèmic. ; Valle Cano, Marta, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Las incertidumbres reguladoras asociadas a las autorizaciones de comercialización de medicamentos huérfanos con frecuencia se relacionan con la realización de desarrollos clínicos poco convencionales, obstaculizados por dificultades en el reclutamiento de pacientes en los ensayos clínicos. [...]
Regulatory uncertainties related to the authorizations of orphan medicinal products (OMP) are often due to unconventional clinical development, hindered by difficulties to recruit patients affected by low prevalence conditions into clinical trials. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
247 p, 2.4 MB Estudi de caracterització del disseny d'assajos clínics realitzats amb medicaments orfes = Study to characterize the designs of clinical trials conducted with orphan medicinal products / Fontanet Sacristán, Juan Manuel, autor. ; Torrent Farnell, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia) ; Pontes García, Caridad, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Introducció: La recerca i el desenvolupament de nous medicaments orfes ha estat limitada per la manca de coneixement sobre les malalties, la previsible manca de retorn de la inversió realitzada en absència d'incentius, i la manca de metodologies específiques per utilitzar en poblacions petites. [...]
Introducción: La investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos huérfanos han estado limitados por la falta de conocimiento sobre las enfermedades, la previsible falta de retorno de la inversión realizada en ausencia de incentivos, y la ausencia de metodologías específicas para aplicar en poblaciones pequeñas. [...]
Background: Research and development of new orphan medicinal products has been limited because of lack of knowledge on the diseases, anticipated lack of return of investment in absence of incentives, and lack of methodologies to deal with small populations. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
4.
209 p, 2.1 MB Proposal for a new classification of orphan and/or rare conditions based on clinical characteristics that determine the applicability of different research methods to their study. / Gómez-Valent, Mònica ; Pontes García, Caridad, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Antecedents: Les malalties rares són aquelles que afecten a un petit nombre de persones i tenen una prevalença particularment baixa en comparació amb la població general. Si bé individualment aquestes entitats són poc comuns, com a grup, són una important causa de malaltia crònica, discapacitat i de mort prematura en nens i adults. [...]
Background: Rare diseases are those that affect a small number of people and have a particularly low prevalence compared to the general population. While individually these entities are uncommon, as a group they are an important cause of chronic illness, disability and premature death in both children and adults. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
5.
251 p, 2.7 MB Design of an exploratory development plan for the assessment of the activity of drugs for the treatment of chronic inflammatory dermatological diseases / Vives Vilagut, Roser, autor ; Pontes García, Caridad, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Antecedents: El procés de desenvolupament d'un fàrmac des del descobriment a la comercialització és una seqüència complexa que es pot perllongar més de deu anys. La duració, taxa de fracassos i les fites varien molt depenent del tipus de fàrmac i la seva indicació. [...]
Background: The process of developing a drug from discovery to the market is a complex sequence of milestones that may take more than ten years. The duration, rate of failures and milestones vary greatly depending on the type of drug and the indication. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
6.
271 p, 3.3 MB Avaluació de la prevalença d'ús de medicaments en pacients que acudeixen a un servei d'urgències d'un hospital amb fractures per fragilitat òssia / Gorgas Torner, Maria Queralt ; Pontes García, Caridad, dir. ; Capellà Hereu, Dolors, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
S'han identificat els casos de fractura per fragilitat atesos en el servei d'urgències de la Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí de Sabadell. Per a les fractures de fèmur i pelvis s'han comparat les exposicions farmacològiques amb les de controls procedents del mateix entorn geogràfic. [...]
Cases of fragility fractures have been identified at the emergency room of the Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí de Sabadel. Cases of femur and pelvis fractures have been selected and compared to controls from the same geographical area in respect to medication exposures. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
7.
383 p, 2.3 MB Riesgo de cáncer colorrectal asociado a medicamentos : estudio de casos y controles / Pontes García, Caridad ; Moreno Aguado, Víctor, dir. (Universitat Autónoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva)
Se realizó un estudio prospectivo de casos y controles de base hospitalaria para estimar el riesgo de padecer cáncer colorrectal en función de diversos factores ambientales, entre los que se realizó un énfasis especial en la exposición a medicamentos, y para explorar la posible interacción de los factores ambientales entre sí y con determinadas alteraciones genéticas. [...]
A prospective case-control hospital-based study was conducted to estimate the risk of colorectal cancer as a function of several enviromental factors, including drug exposure. An special attention was paid to drug use, and also to explore any interaction between drugs and enviromental factors and/or some genetical abnormalities. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  

Course materials 17 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
4 p, 102.7 KB Mètodes de Recerca en Farmacologia Clínica [42360] / Diogene Fadini, Eduard ; Agustí Escasany, M. Antònia, (Maria Antònia) ; Farré Albaladejo, Magí ; Ibáñez Mora, María Luisa ; Vidal Guitart, Xavier ; Romero Cereijo, Maria Dolors ; Pontes García, Caridad ; Perez Maña, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per desenvolupar la recerca clínica de fàrmacs i interpretar els resultats. Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per dur a terme una anàlisi crítica de la investigació clínica. [...]
Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para desarrollar la investigación clínica de fármacos e interpretar los resultados. 1 Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para llevar a cabo un análisis crítico de la investigación clínica.

2019-20
Màster Universitari en Farmacologia [1105]
3 documents
2.
4 p, 108.1 KB Farmacologia Bàsica Avançada [42359] / Jiménez Altayo, Francesc ; Alberola Domingo, Jordi ; Badía Sancho, Albert ; Barbadilla Prados, Antoni ; Bassols Teixidó, Anna Maria ; Clos Guillén, Victoria ; Giraldo Arjonilla, Jesus ; Vila Calsina, Elisabet ; Gich Saladich, Ignacio José ; Pontes García, Caridad ; Seoane Suárez, Joan ; Cortés Castán, Javier ; Valle Cano, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Adquirir els coneixements científics bàsics de farmacologia i aprofundir en els conceptes fisiològics, bioquímics i genètics que els sustenten. Introducció als criteris d'ús clínic dels fàrmacs. [...]
Adquirir los conocimientos científicos básicos de farmacología y profundizar en los conceptos fisiológicos, bioquímicos y genéticos que los sustentan. Introducción a los criterios de uso clínico de los fármacos. [...]

2019-20
Màster Universitari en Farmacologia [1105]
3 documents
3.
4 p, 100.4 KB Recerca en Farmacologia Clínica [42151] / Valle Cano, Marta ; Agustí Escasany, M. Antònia, (Maria Antònia) ; Farré Albaladejo, Magí ; Ibáñez Mora, María Luisa ; Vidal Guitart, Xavier ; Pontes García, Caridad ; Perez Maña, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per desenvolupar la recerca clínica de fàrmacs i interpretar els resultats. Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per dur a terme una anàlisi crítica de la investigació clínica.
Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para desarrollar la investigación clínica de fármacos e interpretar los resultados. Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para llevar a cabo un análisis crítico de la investigación clínica.

2019-20
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents
4.
9 p, 163.8 KB Farmacologia Clínica [102931] / Figueras Suñé, Albert Jesús ; Diogene Fadini, Eduard ; Torrent Farnell, Josep ; Pontes García, Caridad ; Montané Esteva, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura es programa al cinquè curs del Grau de Medicina, quan ja s'han assolit coneixements de patologia general i de l'etiologia, la clínica i el diagnòstic de les principals malalties i síndromes. [...]
La asignatura se programa el quinto curso del Grado de Medicina, cuando ya se han alcanzado conocimientos de patología general y de etiología, de clínica y de diagnóstico de las principales enfermedades y síndromes. [...]

2019-20
Grau en Medicina [1192]
3 documents
5.
6 p, 135.4 KB Farmacologia General [102930] / Figueras Suñé, Albert Jesús ; Torrent Farnell, Josep ; Pontes García, Caridad ; Montané Esteva, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura es programa al primer semestre del tercer curs del Grau de Medicina, quan ja s'han assolit coneixements de biologia, de fisiologia i d'histologia, i quan s'inicia l'estudi de les bases de la patologia i les principals síndromes; també correspon al primer contacte amb la clínica. [...]
La asignatura se programa el primer semestre del tercer curso del Grado de Medicina, cuando ya se han alcanzado conocimientos de biología, fisiología y de histología, y cuando se inicia el estudio de las bases de la patología y los principales síndromes; también corresponde al primer contacto con la clínica. [...]

2019-20
Grau en Medicina [1192]
3 documents
6.
2 p, 63.1 KB Pràctica Professional [42362] / Pontes García, Caridad ; Clos Guillén, Victoria ; Mora Pérez, Fernando de ; Vives Vilagut, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Les pràctiques suposen la incorporació en una empresa del sector o en un grup de recerca, en els quals es duguin a terme activitats relacionades amb la Farmacologia Clínica o amb la Farmacologia Preclínica. [...]
Las prácticas suponen la incorporación en una empresa del sector o en un grupo de investigación, en los cuáles se lleven a cabo actividades relacionadas con la Farmacología Clínica o con la Farmacología Preclínica. [...]

2018-19
Màster Universitari en Farmacologia [1105]
2 documents
7.
4 p, 74.5 KB Mètodes de Recerca en Farmacologia Clínica [42360] / Figueras Suñé, Albert Jesús ; Agustí Escasany, M. Antònia, (Maria Antònia) ; Farré Albaladejo, Magí ; Ibáñez Mora, María Luisa ; Vidal Guitart, Xavier ; Pontes García, Caridad ; Perez Maña, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per desenvolupar la recerca clínica de fàrmacs i interpretar els resultats. Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per dur a terme una anàlisi crítica de la investigació clínica.
Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para desarrollar la investigación clínica de fármacos e interpretar los resultados. Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para llevar a cabo un análisis crítico de la investigación clínica. [...]

2018-19
Màster Universitari en Farmacologia [1105]
2 documents
8.
4 p, 74.0 KB Recerca en Farmacologia Clínica [42151] / Valle Cano, Marta ; Agustí Escasany, M. Antònia, (Maria Antònia) ; Farré Albaladejo, Magí ; Ibáñez Mora, María Luisa ; Vidal Guitart, Xavier ; Pontes García, Caridad ; Perez Maña, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per desenvolupar la recerca clínica de fàrmacs i interpretar els resultats. Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per dur a terme una anàlisi crítica de la investigació clínica.
2018-19
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]  
9.
4 p, 80.9 KB Farmacologia Bàsica Avançada [42359] / Jiménez Altayo, Francesc ; Alberola Domingo, Jordi ; Badía Sancho, Albert ; Barbadilla Prados, Antoni ; Bassols Teixidó, Anna Maria ; Clos Guillén, Victoria ; Giraldo Arjonilla, Jesus ; Vila Calsina, Elisabet ; Gich Saladich, Ignacio José ; Pontes García, Caridad ; Seoane Suárez, Joan ; Cortés Castán, Javier ; Valle Cano, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Adquirir els coneixements científics bàsics de farmacologia i aprofundir en els conceptes fisiològics, bioquímics i genètics que els sustenten. Introducció als criteris d'ús clínic dels fàrmacs. [...]
Adquirir los conocimientos científicos básicos de farmacología y profundizar en los conceptos fisiológicos, bioquímicos y genéticos que los sustentan. Introducción a los criterios de uso clínico de los fármacos. [...]

2018-19
Màster Universitari en Farmacologia [1105]
2 documents
10.
7 p, 87.0 KB Multimèdia. Prescripció de Psicofàrmacs pel Metge en l'Atenció Primària de Salut [104104] / Duñó Ambrós, Roso ; Palao Vidal, Diego José ; Pontes García, Caridad ; Cobo Gómez, Jesús Vicente ; Pamias Massana, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura s'impartirà al segon semestre de cinquè del Grau de Medicina, dins de l'etapa de formació clínica, període dedicat a que l'alumne adquireixi els coneixements addicionals sobre fàrmacs psicòtrops i el seu ús en la pràctica clínica. [...]
La asignatura se impartirá en el segundo semestre de quinto curso del Grado de Medicina, dentro de la etapa de formación clínica, periodo dedicado a que el alumno adquiera los conocimientos adicionales sobre fármacos psicotrópicos y su uso en la práctica clínica. [...]

2018-19
Grau en Medicina [1192]
2 documents

Course materials : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.